Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 67,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 67 8-159 8-181 F-013 F-019
aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 67naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-159 Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-159 Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. Jacob Popta
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


 


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-159 Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarcapt. de Bruin
gebruikercapt. de Bruin
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-159 Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. G. Vermeersch
gebruikerJarig Jacobs in comp.
huurwaardeCG 29:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:10


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZhuis, plaats en bloementuin
 
koperGijsbertus Wildeman predikantGG 1825:00:00
kopersEverhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurderde eerstgenoemde koper Gijsbertus Wildeman predikant
naastligger ten oostenhet tweede in deze akte verkochte perceel
naastligger ten oostenhet pakhuis van Jurjen Okkes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende tweede genoemde koper Everhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
naastligger ten westenStapert ledesetter
naastligger ten westensteeg naar de haven, vrije
naastligger ten noordende pottenbakkerij van Evert Wynalda
verkoperBartha Coen, gehuwd metHeerda
Clamer Henric Isaac baron v SteedingHeerda
eerdere samenvatting door Yde Elsingads. Gijsbertus Wildeman en Everhardus Deketh, vendumeester bij de Admiraliteit, koopt (a) een ongemeen sterk en modern getimmerd huis, met plaats en bloementuin erachter. Ten O. perceel (b) en het pakhuis van Jurjen Okkes, ten W. de 2de koper en Stapert, ten Z. de straat en haven, ten N. de pottenbakkerij van Evert Wijnalda. Er is een vrije steeg ten W. naar de haven en een steeg ten N. naar de Schritsen. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding, wonende te Heerde


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-181 Zuiderhaven 67T Greidanus wedCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-013Zuiderhaven 67Jan Willem Douwes Houtsma... 1816, 58 jaar, sterfhuis wijk H-069/Rozengracht 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-013Zuiderhaven 67J W D Houtsma ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1496Zuiderhaven 67Petrus DekethHarlingenontvangerstal en wagenhuis (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-013Zuiderhaven 67Petronella Greydanus... zelfden dage; (mogelijk een zuster van Ausonius G. ; ); oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-013; VT1839; kind: Tjaardus Jans, geb 13 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Jans Houtsma, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-013ZuiderhavenPetronella Greydanus72 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-013ZuiderhavenRinskje Jelles Tadema24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1496F-013 (Zuiderhaven)Cornelis Harmenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1496F-019 (Zuiderhaven)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1496Zuiderhaven 67 (F-019)Wyger Harmens (Czn.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 67 Anne G.H. Markusdirect. Ambachtssch.
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2500


1926 - kentekenadresnaam
B-10944
Zuiderhaven 67Anne Gerhardus Hendrik Markus


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 67A.G.H.Markusdir. ambachtsschool


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 67G.A. Hannema997


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. Hannema997


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. Hannema997


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenB. Rienksma277Dir. Ambachtsschool


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenB. Rienksma277Dir. Ambachtsschool


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 67A. (Aart) Prins


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 67rijksmonument 20781
  terug