Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 67 8-159 8-181 F-013 F-019
aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 67naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ [niet vermeld]houthuis
 
koper provisioneelArjen Hansen Hemert, gehuwd met912-07-00 GG
koper provisioneelHeiltie Fransen de Adam
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
gebruikerJacob Fransen de Adam
naastligger ten oostengleibakkerij
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries
naastligger ten noordenAlbert pottenbakker
Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Adminraliteit in Friesland
Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-159Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-159Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. Jacob Popta
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-159 Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarcapt. de Bruin
gebruikercapt. de Bruin
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0050r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ2/3 huis, en tuin daarachter
 
koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger934-00-00 CG
koperAntie Gardingius
eigenaar van 1/3Fongerke Arjens de Adam
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder van 2/3Gijsbert Koen commissaris
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen Gillis Vermeersch
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger
naastligger ten westenAntie Gardingius
naastligger ten noordensteeg naar de Schritsen met een pottenbakkerij
verkoperHans Arjens de Adam, met zijn broeronder de klokslag va Holwerd
verkoperPetrus Adriani de Adamonder de klokslag va Holwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe ontvanger Jan Deket x Antie Gardingius koopt 2/3 van een huis met tuin erachter, waarvan Fongerke Arjens de Adam, de zuster van de verkopers, de andere 1/3 bezit. Het is verhuurd aan Gijsbertus Koen. Ten O. wd. en erven Gilles Vermeersch, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. een pottenbakkerij en een steeg naar de Schritsen. Gekocht van Hans Arjens- en Petrus Adriani de Adam, gebroeders onder de klokslag van Holwert.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ1/4 huis en tuin
 
aanhandelaarGijsbertus Koen commissaris0-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
eigenaar van 2/4Jan de Ketontvanger
eigenaar van 1/4de erfgenamen van wijlen Grytie van Hemert
toehaak25-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan de Ket ontvanger
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarFongerke Arjens van Hemert, gehuwd met
verwandelaarGerben Ates


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-159 Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. G. Vermeersch
gebruikerJarig Jacobs in comp.
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0343v van 27 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ8/12 huis
 
koperGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland1119-08-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
naastligger ten westenAntie Gardingius
naastligger ten westende erfgenamen van mr. Jurjen
naastligger ten noordensteeg naar de Schritsen
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verkoperJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
verkoperAntie Gardingius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 243v maar verkeerd genummerd in het origineel] Gijsbertus Koen, commissaris ter recherche op de Abt, koopt 8/12 van een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. wd. Gilles Vermeersch en de koper, ten W. de verkoper en erven mr. Jurjens, ten Z. de straat en haven, ten N. de pottenbakkerij, met een steeg naar de Schritsen. Gekocht van Jan de Ket, ontvanger van Franekeradeel x Antie Gardingius.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0257r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ1/12 huis en tuin
 
koperGijsbertus Koen commissaris op de Abt140-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
demonstrantPetrus Ariani de Adam
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commissaris op de Abt
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh] ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordensteeg met een pottenbakkerij
verkoper q.q.Renske Douwes, recht van uitkoop overgedaan aan
verkoperFongerke Arjens van Heemert, gehuwd met
verkoperGerben Ates
verkoperwijlen Arjen Hansen van Hemert, gehuwd met
verkoperwijlen Heiltie Fransen de Adam


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-159 Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarGijsbert Coen
gebruikerJan Reins in comp.
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-05-06 CG


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZhuis, plaats en bloementuin
 
koperGijsbertus Wildeman predikant1825-00-00 GG
koperEverhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderde eerstgenoemde koper Gijsbertus Wildeman predikant
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet pakhuis van Jurjen Okkes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende tweede genoemde koper Everhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
naastligger ten westenStapert ledesetter
naastligger ten westensteeg naar de haven, vrije
naastligger ten noordende pottenbakkerij van Evert Wynalda
verkoperBartha Coen, gehuwd metHeerda
verkoperClamer Henric Isaac baron v SteedingHeerda
eerdere samenvatting door Yde Elsingads. Gijsbertus Wildeman en Everhardus Deketh, vendumeester bij de Admiraliteit, koopt (a) een ongemeen sterk en modern getimmerd huis, met plaats en bloementuin erachter. Ten O. perceel (b) en het pakhuis van Jurjen Okkes, ten W. de 2de koper en Stapert, ten Z. de straat en haven, ten N. de pottenbakkerij van Evert Wijnalda. Er is een vrije steeg ten W. naar de haven en een steeg ten N. naar de Schritsen. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding, wonende te Heerde


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-181 Zuiderhaven 67T Greidanus wed3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-013Zuiderhaven 67Jan Willem Douwes Houtsma... 1816, 58 jaar, sterfhuis wijk H-069/Rozengracht 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-013Zuiderhaven 67J W D Houtsma ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1496Zuiderhaven 67Petrus DekethHarlingenontvangerstal en wagenhuis (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-013Zuiderhaven 67Petronella Greydanus... zelfden dage; (mogelijk een zuster van Ausonius G. ; ); oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-013; VT1839; kind: Tjaardus Jans, geb 13 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Jans Houtsma, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-013ZuiderhavenPetronella Greydanus72 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-013ZuiderhavenRinskje Jelles Tadema24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1496F-013 (Zuiderhaven)Cornelis Harmenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1496F-019 (Zuiderhaven)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1496Zuiderhaven 67 (F-019)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 67 Anne G.H. Markusdirect. Ambachtssch.
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2500


1926 - kentekenadresnaam
B-10944
Zuiderhaven 67Anne Gerhardus Hendrik Markus


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 67A.G.H.Markusdir. ambachtsschool


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 67G.A. Hannema997


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. Hannema997


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. Hannema997


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenB. Rienksma277Dir. Ambachtsschool


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenB. Rienksma277Dir. Ambachtsschool


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 67A. (Aart) Prins


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 67rijksmonument 20781
  terug