Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 65
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 65 8-155 8-182 F-012 F-018
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 65 8-160 8-182 F-012 F-018
aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 65naamloze steeg ten oosten


 


 


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0243r van 25 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaats
 
koperNanningh Aernts, gehuwd metmr. kuiper2100-00-00 GG
koperLijsbetje Jonas
verpachter grondIpe Meinerts mr. timmerman4-00-00 CG
verpachter grondRinsk Anskes
naastligger ten oostende lege plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie: pakhuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIpe Meinerts, gehuwd metmr. timmerman
verkoperRinsk Anskes


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200r van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ bij de Groene brughuis
 
koperAnske Ypes c.u.2000-00-00 GG
verpachter grondIpe Meinerts 4-00-00 CG
naastligger ten oostenhout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende hof van Hendrick Ringers
verkoperLijsbet Jonas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra] c.u. kopen huis nz. Zuiderhaven. Ten O. het hout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam, ten Z. de straat, ten W. het Admiraliteitspakhuis, ten N. de hof van Hendrik Ringers. Grondpacht 4 cg aan erven Ipe Meinerts. Gekocht van Lijsbet Jonas voor 2000 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119v van 1 dec 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis met plaats en tuin met wijnstok
 
koperBarent Hiddes de Fries c.u.kapitein2150-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Frans Jacobs de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende hof van Hendrik Ringers
verkopervroedsman Anske Ippes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapitein Barent Hiddes de Fries c.u. kopen een huis. (Met beschrijving). De galerij van dit gekochte huis is precario vastgebouwd in de muur van het naastgelegen pakhuis. Ten O. erven Frans Jacobs de Adam, ten Z. de straat en haven, ten W. het pakhuis van de Admiraliteit, ten N. de hof van Hendrik Ringers. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van vroedsman Anske Ippes Zestra [Zeestra], voor 2150 GG.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0147r van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ naast het Admiraliteitscollegegrondpacht van 4-00-00 CG
 
koperJoucke Hoytes Beyma 200-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Barent Hiddes de Vrieskapitein4-00-00 CG
verkoperClaes IdesMakkum


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0133v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ1/8 huis
 
koper door niaarAnna Jensma, weduwe van133-07-00 GG
koper door niaarwijlen Barent Hiddes de Vries
geniaarde koperGerhardus Akkernotaris
geniaarde koperSjouckjen Jelles
eigenaar van 7/8Anna Jensma c.s.
huurderAnna Jensma
wijlen Barent Hiddes de Vrieskapitein
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEngel Cornelis van Engelenbibliothecaris van de Academie te FranekerFraneker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0025v van 8 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ2/8 huis
 
koperAnna Jensma, weduwe van180-00-00 CG
koperwijlen Barent Hiddes de Vries kapitein bij de Admiraliteit
eigenaar van 6/8Anna Jensma
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenmr. Jurjen Harmens chirurgijn
verkoperJetske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob
verkoperSjoerd WillemsTzummarum
verkoperHidde WillemsTzummarum
verkoperMarijke Willems, gehuwd met
verkoperJan Hendriks
verkoperMarijke Willems, voorstander van
verkoperSybren Willems
verkoperIdske Willems, gehuwd met
verkoperMarten PoppesIdskenhuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Jensma wv kapitein Barent Hiddes de Vries, koopt 2/8 huis nz. Zuiderhaven, waarvan de rest haar toebehoort. Ten O. Arjen van Hemert, ten Z. de straat en haven, ten W. het College ter Admiraliteit, ten N. lands-schirurgijn Jurjen Harmens. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Jetske Jans wv Jacob [niet ingevuld] voor 1/8, Sjoerd Willems voor 1/5 van 1/8 en Hidde Willems voor 1/5 van 1/8 te Tzummarum, en Marijke Willems x Jan Hendriks te Tzummarum voor 1/5 van 1/8, mede voor broeder Sybren Willems absent naar Oostindie, en Idske Willems x Marten Poppes te Idskenhuizen voor 1/5 van 1/8, voor 360 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-155 Zuiderhaven 65hoff
eigenaarburgemeester Croese
gebruiker
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
 
8-160 Zuiderhaven 65huis
eigenaarArjen van Hemert
gebruikercommiss. Coen
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298v van 6 jun 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ bij het college1/4 huis
 
koperWijnsen Wierds 50-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van het pakhuis van Jurrien Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende kamer van Foeke Anskes
verkoperBartle Jenties, enKimswerd
verkoperJacob LentsMaccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijnsen Wierds te Arum koopt 1/4 van een huis nz. Zuiderhaven omtrent het College, waarvan hij al een deel bezit. Ten O. het pakhuis van Jurrien Fontein, ten Z. de straat en haven, ten W. het Landspakhuis, ten N. Foeke Anskes. Grondpacht (1/1) 4 CG aan de Stad. Gekocht van Bartle Jenties te Kimswerd en Jacob Lents te Makkum, voor 50 GG.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-155 Zuiderhaven 65hof
eigenaarSalomon Stapert
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-5-1720
 
8-160 Zuiderhaven 65huis
eigenaarA. van Hemert
gebruikercommiss. Coen
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-9-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0102v van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ bij het college1/2 huis
 
koperhuisman Wyntien Wyns c.u.140-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenpakhuis van de erfgenamen van Jurjen Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenkamer van de erfgenamen van Foeke Anskes
gelastigde vanChristoffel Middaghtenschout bij nacht
verkoperSteven Innes
verkoperWillem Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijntien Wijns [Wiertsma], huisman te Arum, koopt 1/2 huis nz. Zuiderhaven omtrent het College. Ten O. het pakhuis van erven Jurjen Fontein, ten Z. de straat en haven, ten W. het Landspakhuis, ten N. de camer van erven Foeke Anskes. Grondpacht (1/1) 4 CG aan de Stad. Gekocht van (schout bij nacht Christoffel Middaghten, als gelastigde van) Steven Innes en Willem Jansen, voor 140 CG.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZ bij het collegehuis
 
koper door niaarJanke Broers 334-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperMelle Ynses, gehuwd met
geniaarde koperAeltie Rinses
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erfgenamen van Jurjen Clasen Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van Foeke Anskens
verkoperWyntien WiertsArum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Broers koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Melle Ynses x Aeltie Rinses, een huis nz. Zuiderhaven omtrent het Collegie. Ten O. het pakhuis van erven Jurrien Clasen Fontein, ten Z. de straat en haven, ten W. het Landspakhuis, ten N. erven Foeke Anskes. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Wijntien Wierts te Arum, voor 334 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-155 Zuiderhaven 65hoff
eigenaarSalomon Stapert
gebruiker
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
 
8-160 Zuiderhaven 65huis
eigenaarArjen van Hemert kinderen
gebruikercomss. Coen
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0229r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZhuis
 
koperJan de Ket, gehuwd metontvanger-generaal Franekeradeel990-00-00 GG
koperAntje Gardinius
naastligger ten oostende erfgenamen van Arjen Hansen van Hemert
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten noordenSalomon Stapert chirurgijn
verkoperoud gedeputeerde staat van Friesland Hermanus Huber, erfgenaam van
verkoperZacharias Huber, erfgenaam vanraad Hof van Friesland
verkoperGeorgius Huber, erfgenaam van
erflaterwijlen Anna Jensma, weduwe van
erflaterwijlen Beernt Hiddes de Vrieskapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Ket, ontvanger-generaal van Franekeradeel x Antje Gardingius koopt huis naast het College ter Admiraliteit van Friesland. Ten O. erven Arjen Hansen van Hemert, ten W. het College, ten Z. de straat en haven, ten N. chirurgijn Salomon Stapert. De galerij aan de wz. van dit huis is precario en vastgebouwd aan de muur van het Admiraliteit pakhuis. Gekocht van oud-Gedeput. Staat van Friesland Hermannus Huber, Raad Ordinaris aan den Hove van Friesland Zacharius Huber, en advocaat v.d. Hove van Friesland dr. Georgius Huber, als erven van Anna Jensma wv kapitein Beernt Hiddes de Vries, voor 990 gg.


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-155 Zuiderhaven 65hoff
eigenaarcommissaris Koen
gebruikercommissaris Koen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
 
8-160 Zuiderhaven 65huis
eigenaar 1/2commissaris Coen
eigenaar 1/2 Jan de Keth
gebruiker 1/4commissaris Coen 14:15:--
gebruiker 1/2 Jan de Keth 29:10:--
huurwaarde44-05-00 CG
aanslag huurwaarde07-07-08 CG
opmerking1/4 staat ledig


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-160 Zuiderhaven 65comsrs. Koen, bestaande uit 2 personensr.
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0151v van 12 mei 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 65Zuiderhaven NZhoutstek, koolstek, onbebouwd terrein en tuin
 
koperde Admiraliteit van Friesland 526-14-00 GG
huurder koolstek en tuinFolkert Pyters koopman32-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: bootsmanswoning
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenLolkjen Rinkes
naastligger ten noordende tuin van Martyni kapitein
naastligger ten noordenHomme Clases c.s.
verkoperFongerke Arjens, weduwe vanHolwerd
verkoperwijlen Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een houtschuur, koolstek, ledige grond en tuin c.a. gelegen bij- en aanelkaar, nz. Zuiderhaven. Ten O. het huis van de bootsman van het College, ten Z. de straat en haven, ten W. Lolkje Rinkes, ten N. de tuin van kapitein Martyni en Homme Clases. Geen grondpacht. Gekocht van Fongerke Arjens wv Gerben Ates te Holwerd, voor 526 gg. 14 st.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-189 Zuiderhaven 65Petrus Deketh


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-182 Zuiderhaven 65P de Keth5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Petrus Deketh... huw 1818, huw 1825, huw 1839, ovl 1846, ovl 1849, regattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk F-012, ontvanger, 1814. (GAH204); P.D., Jur. Utr. Dr. en Commissaris ter Recherche op den Abt van HRL, en Gesina ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-012Zuiderhaven 65P J Deketh P Deketh ontvanger


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1495Zuiderhaven 65Petrus DekethHarlingenontvangerhuis en erf (360 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Johanna Verschuur... huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1846, ovl 1849; oud 73 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Trijntje Jurjens van der Walgeb 1809 HRL, ovl 4 mrt 1851 HRL, ongehuwd, DG, dv Jurjen vdW, en Serina van Wijk; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-225; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-012ZuiderhavenPetrus Deketh77 jFranekerm, protestant, gehuwd, geen
F-012ZuiderhavenJohanna Verschuur73 jFranekerv, protestant, gehuwd
F-012ZuiderhavenBaukje van Gorkum49 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
F-012ZuiderhavenTrijntie van der Wal29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-012Zuiderhaven 65Petrus Deketh, overleden op 16 maart 184684 jr, geboren Franeker 11/4/1762, overleden Zuiderhaven F 12, Mr. /oud ontvanger, gehuwd, vader van Albartus Petrus Deketh, Mr. /Advocaat-Generaal Hoge Raad te Den-Haag. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-012Zuiderhaven 65Johanna Verschuir, overleden op 10 november 1849Zuiderhaven F 12, wed. Petrus Deketh (overleden 16/3/1846), zuster van wijlen jonkheer Mr. Gijsbert Fontein-Verschuir (7 kinderen zijn testamentair erfgenamen voor dat deel der goederen dat onder beheer is van haar neef Daniel-Carel de Dieu Fontein-Verschuir, te Alkmaar: zie verder memorie 7020/1774), stiefmoeder van Albartus Petrus Deketh, Advocaat-Generaal Hoge Raad te Den-Haag (testamentair erfgenaam voor het overige), legaten voor Gereformeerde Gemeente (fl. 4.000,-), 41- jarige dienstmeid Trijntje van der Wal (lijfrente fl. 3,-/week, bij overlijden overgaand op haar zuster Aafke) en oppasser Gerrit Roelvink (fl. 300,-). Saldo fl. 13.006,06. Bijgevoegd zijn suppletoire memories 7020/1742 bis en 1766 bis (verbeteringen en toelichtingen), voorts memorie 7020/1774 (vervallen fidei commis ad fl. 23.801,49) en afschrift van memorie van aangifte van het overlijden van Michael R. Lentz (zie memorie 7020/1774a). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Boukje van Gorkum... 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-023, wijk E-143; oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Hendrikje Johannes... Johannes Foppes en Willemke Foppes; BS huw 1816, huw 1837, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk F-012, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Sybe Klases Bijlsma... zandschipper in 1864 en wonende te HRL, N.H., timmerman in 1851; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-012, wijk G-276, wijk H-129, wijk I-035, (schip); oud 50 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
F-012Zuiderhaven 65Ruurd Ymes Hellema... zv IJeme H, en IJmkje Baukes; BS huw 1837, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, 125, wijk C-155, wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1495F-012 (Zuiderhaven)Cornelis Harmenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2993F-018 (Zuiderhaven)Wijger Harmens Cz.woonhuis
Sectie A nr. 2994F-018 (Zuiderhaven)Wijger Harmens Cz.tuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2993Zuiderhaven 65 (F-018)Wyger Harmens (Czn.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 65 Wijger Harmens Czn.zonder
vorige grondslagf. 34000
huidige grondslagf. 46000
Zuiderhaven 65 Isaac Harmenshandelaar
vorige grondslagf. 22000
huidige grondslagf. 24200
Zuiderhaven 65 Elisabeth P.H. Fuchsgezelschapsjuffrouw
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 65R.Dijkmanvader geref. diaconiehuis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk493


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk493


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk493


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk493


1962 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 65Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Geref. Rusthuis


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 65T. (Taeke) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 65rijksmonument 20780
  terug