Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 30 8-161 8-184 F-076 F-076
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 32 8-161 8-184 F-075 F-075
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 63 8-161 8-184 F-011 F-017


Huisnaam in: 1893
Gebruik: koffiehuis en kegelbaan
Naam: de nederlanden
Kwartier/wijk F-075
Verkoper: groot, j j de
Koper/eigenaar: hoogland, p
 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsen ZZkamer (de noordelijkste van 2 kamers aan elkaar staand) met nog een loods en een
 
koperJan Toenis, gehuwd met222-14-00 GG
koperArian Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende andere kamer
naastligger ten westenSalvus Heyns
naastligger ten noordenJacob Jacobs molenaar
verkoperJacob Jacobsmolenaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Jan Toenis x Arian Jans kopen de noordelijkste kamer van twee kamers aanelkaar onder een dak, Schritsen zz. Ten O. de verkoper, ten W. Salvus Heyns, ten N. Thoenis Meynerts. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Vrije uitgang door een steeg op de Schritsen met vijf voet plaats voor de deur. Gekocht van molenaar Jacob Jacobs voor 222 GG.


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014r van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsenkamer, met een vrije uitgang door de steeg naar de Schritsen strekkende
 
koperJan Jacobs, gehuwd met180-00-00 GG
koperDoedtie Wiegers
verpachter grondsecretaris Tiaard Lous 1-00-00 CG
naastligger ten oostensecretaris Tiaard Lous
naastligger ten zuidenToenis Simons
naastligger ten westenSalvus Heins
naastligger ten noordenToenis Meinerts
verkoperJan Toenis, gehuwd met
verkoperArian Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Jan Jacobs x Doedtie Wiegers kopen een kamer op de Schritsen. Ten O. secretaris Tiaard Lous, ten Z. Toenis Simons, ten W. Salvus Heins, ten N. Toenis Meynerts. Met vrije uitgang door een steeg naar de Schritsen. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Jan Toenis x Arian Jans voor 180 gg.


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsen ZZhuis met een nieuwe kamer daarachter en een plaatske daartussen in
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhuis waar de Rode Molen uitsteekt
naastligger ten westenSalvis Heyns
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris


 


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsen ZZkamer
 
koperSytse Claesen, gehuwd met166-00-00 GG
koperAttie Broers
verpachter grondde erfgenamen van secretaris Tiaerd Lous 1-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Hans Pieters
naastligger ten zuidenTeunis Symons
naastligger ten westenSalvis Heyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jacobs, gehuwd met
verkoperDoedtie Wygers
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Sytse Claessen x Attie Broers kopen een kamer zz. Schritsen. Ten O. mr. Hans Pieters, ten Z. Teunis Symons, ten W. Salvis Heyns. Grondpacht 1 cg aan erven secretaris Tiaerd Lous. Gekocht van Jan Jacobs x Doedtie Wygers voor 166 gg.


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134r van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis en plaats
 
koperJan Feddes c.u.smalschipper412-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperSalvus Heyns, gehuwd met
verkoperJesel Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feddes, smalschipper, koopt een huis, plaets, put en bak. Ten O. Pibo Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes. Grondpacht 35 st. Gekocht van Salvus Heyns X Jesel Pouwels, voor 412 gg.


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067v van 23 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZlege plaats of huisstede met kamer en plaats erachter, met nr. 22
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 470-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen5-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Tiomme Oedses
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van Tiomme Oedses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Tiomme Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie v.d. Kamer Harlingen, kopen een ledige plaets of huisstede met een camer en plaets erachter, nz. Nieuwe Zuiderhaven, aangeduid met nr. 22. Ten O. en W. de 2 ledige plaetsen en camers van de verkopers. Gekocht van erven Tiomme Oedses, voor 470 gld.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]ledige plaats met kamer ten noorden, in de kaart met letter A nr. 23
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 940-00-00 GG
naastligger ten oostende plaatsen en kamers van Cleys Bartles
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche co
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiomme Oedses


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0072r van 4 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]ledige plaatsen van ca. 23 voeten breed
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 470-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche co
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Pyters
naastligger ten noordenIme Feddes
verkoperburgemeester Sanstra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Noordsche Compagnie v.d. Kamer Harlingen, kopen namens hun mede-participanten een ledige plaets nz. Nw. Zuiderhaven, gemiddeld breed (wyd) 23 voet en 2 duim. Ten O. de al gekochte plaetsen, ten W. Jacob Pyters, ten N. Jean Feddes. Gekocht van burgemeester Sanstra c.u., voor 470 gg.


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsenhuis, hof, plaats en bak
 
koperde Groenlandse Compagnie 821-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuidende Groenlandse Compagnie: ledige plaats
naastligger ten westende erfgenamen van Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Feddeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie van de Kamer Harlingen kopen een huis, hof en plaets, zz. Schritsen. Ten O. Pibe Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes, ten N. die straat. Gekocht van wijdschipper Jean Feddes voor 821 gg.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZ [niet vermeld]huis met de plaats erachter aan het Groenlands pakhuis westwaarts
 
koperde Admiraliteit van Friesland 500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenhet slachthuis
naastligger ten oostende uitgang van het Groenlands pakhuis
naastligger ten zuidenGroenlands pakhuis en plaats
naastligger ten westende weduwe van Symen Gerrits Wijnkan
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperAntie Melis voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Symen Gerrits Wijnkan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis met een plaets erachter, westwaarts achter het 'Groenlands Pakhuis', ter breedte van het huis ten westen. De andere 1/2 is nog van de verkoper. Ten O. het slachthuis en de uitgang van dat pakhuis, ten Z. het Groenlands Pakhuis en zijn plaets, ten W. de verkoper. Grondpacht 30 st. Gekocht van Antie Melis wv equipagemeester Symen Gerrits Wijnkan, voor 500 gg en 1 Rosenobel.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0141r van 20 apr 1662 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ bij de Groene brughuis met 2 pakhuizen (zowel ter oost-als westerzijde) en plaatsen en een slachth
 
koper door niaarde Admiraliteit van Friesland 1520-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen22-05-00 CG
geniaarde koperburgemeester Harmen Synes Nauta
huurderoud burgemeester Jan Knijff
naastligger ten oostende weduwe van Nanning Aarnts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van Jacob Pieters, en haar zoon
naastligger ten westenburgervaandrig Roda
naastligger ten westende weduwe van Symen Wijnkan
naastligger ten noordenHendrik Ringers bode
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde Groenlandse Compagnie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen burgemeester Harmen Synes Nauta, een huis met twee grote pakhuizen resp. ten O. en W. daarvan, en plaatsen, slachthuis en traanbakken, zoals door de geoctrooieerde Noordsche Cie. te Harlingen en de oud-burgemeester Jan Knijff, de boekhouder, wordt gebruikt en bewoond, nz. Zuiderhaven bij de Groene Brug. Ten O. wd. Nanningh Aarnts, ten Z. de haven en straat, ten W. wd. Jacob Pieters met haar zoon, vaandrig Roda en wd. Symen Wijnkan, ten N. bode Hendrik Ringers en de Schritsen. Grondpacht samen 22 CG 5 st aan de Stad. Gekocht van de Bewindhebbers v.d. Groenlandsche Cie., voor 15020 GG.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsen ZZhuis
 
koperRuird Pybes 280-00-00 GG
naastligger ten oostenJurrien
naastligger ten zuidende Groenlandse Compagnie: pakhuis
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie: pakhuis
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperAlbert Juriens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pybes koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. mr. Jurrien, ten W. en Z. 'het Groenlands Pakhuis', ten N. het diept. Gekocht van Albert Juriaans.


 


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32een_acSchritsen ZZ in een steeghuis
 
koperde Admiraliteit van Friesland 525-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van mr. Jan Pieters
naastligger ten zuidenTrijntje Sibrens, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pibe Alewijns
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten noordenTrijntje Sibrens
verkoperRuierdt Piers vrijgezel


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32een_acSchritsen ZZ in een steegwoning
 
koperde Admiraliteit van Friesland 425-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Tjaard Louws secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van mr. Hans Pieters
naastligger ten zuidenGerke Doekes
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten noordenTrijntje Sibrens
naastligger ten noordenPibe Alewijns
verkoperBroer Sytzes c.u.smalschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 021) De Raden ter Admiraliteit van Friesland kopen 4 woningen in een steeg tussen Zuiderhaven en Schritsen, ten Z., ten N. van elkaar, met ten W. de kopers. 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten Z. Gerke Doekes, ten N. Trijntje Pibes. Gekocht van smalschipper Broer Sydses voor 425 gg. 2) (ten Z. van 1) verkoper is Gerke Doekes, voor 125 gg. 3) (ten N. van 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten N. Ruurd Pibes. Gekocht van Trijntje Sibrens wv Pibe Alewyns, voor 300 gg. 4) (ten N. van 3) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers. Gekocht van vrijgezel Ruurd Piers voor 525 gg.


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005v van 6 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis
 
koperJacob Haytzes c.u.610-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-01-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWybe Liskes
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperWigge Tjallings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Haitses koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. het gevangenhuis van de Admiraliteit, ten W. Wybe Liskes, ten N. de straat. Gekocht van kaagschipper Wigle Tjallings.


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0276v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis met een tuintje en bleekveld erachter
 
koper door niaarCaspar de Bruyn gewaldige300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
geniaarde koperJan van Uitrecht, gehuwd met
geniaarde koperGrietie Jans
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: tuin gevangenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCasper de Bruyn kapitein gewaldige
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Ripperts Vossenberge, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Haytsesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Utrecht x Grietie Jans koopt, na niaar ratione vicinitatis door Casparus de Bruyn, een huis met tuin en bleekveld erachter, zz. Schritsen. Ten O. het Gevangenhuis v.d. Admiraliteit, ten W. de hof van Casparus de Bruyn, ten N. de straat en diept. Gekocht van Rinske Ripperts Vossenbergh? wd. scheepstimmerman Jacob Haytses.


 


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251v van 13 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZ 28/30huis en tuin
 
koperde Admiraliteit van Friesland 800-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidensr. Jurjen Clasen Fontein
naastligger ten zuidenFoecke Anskes
naastligger ten westenHessel Jansen Wiersma wijdschipper
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperCasparus de Bruinoud gewaldige bij de Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis met een tuin erachter, zz. Schritsen, ten W. van het Gevangenhuis, en een zomerhuis met een hof erachter, ten W. van het vorige huis. Ten O. het Gevangenhuis, ten Z. Jurjen Clasen Fontein en Foeke Anskes, ten W. wijdschipper Hessel Jansen Wiersma, ten N. de straat. Gekocht van oud-gewaldige bij de Admiraliteit Casparus de Bruin voor 800 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerwed. capitein Barent de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarcapit. de Vriese
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerwed. capt. de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-184 Schritsen 30 het Land0-00-00 CGlands magazijn


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Maartje Anna Tamgeb 4 dec 1811 HRL, ovl 10 aug 1812 HRL; wijk F-076, dv Johannes Petrus T, en Anna van Vliet; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63C. van Esgebruiker van wijk F-011, constructeur; eigenaar is Marine, magazijn, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-076Schritsen 30 de Marine ledig
F-075Schritsen 32 ledig
F-011Zuiderhaven 63 magazijn
F-011Zuiderhaven 63P van Es constructeur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1476Zuiderhaven 63Jan ValckenierHarlingenzeehandelaarpakhuis, erf en plein (1660 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1487Schritsen 30Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (197 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1488Schritsen 32Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (270 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63Johannes H Weytinghoud 41 jaar, geb Zaltbommel en wonende te HRL. 1839, rector der Latijnse School, wijk F-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63Trijntie Koolmanoud 38 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, wijk F-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-075Schritsen 32Jan Klases Kamminga... zv Klaas IJpes K, en Diegjen Jans Smit; BS huw 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-075Schritsen 32debora Ages Wyma... W, en Aaltje Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Jacobus Cornelis Rooswinkel... 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Popkje Romkes Lamring... dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1826, huw 1830, ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-011ZuiderhavenJohannes H Weytingh41 jZaltbommelm, protestant, gehuwd, rector der Lat. school
F-011ZuiderhavenTrijntie Koolman38 jKampenv, protestant, gehuwd
F-011ZuiderhavenHerman Weytingh5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenHenderika Weytingh11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenCatharina Weytingh7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenKarel Graafland19 jParamaribom, protestant, ongehuwd (de voogd te Amsterdam wonende)
F-011ZuiderhavenJitske Kolksma26 jWorkumv, protestant, ongehuwd
F-076SchritzenJacobus Rooswinkel39 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, koffyhuishouder
F-076SchritzenYda Benning36 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-076SchritzenFrederikus Rooswinkel5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenHenricus Rooswinkel1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenElisabeth Rooswinkel7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenGeertruida Rooswinkel3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenFokje Swart18 jLeeuwardenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-076Schritsen 30Andele Hendriks de Vries, overleden op 25 februari 184650 jr (geboren 15/7/1795), werkman, overleden Schritzen F 66/76, man van Ansje Pieters Dubois, vader van Pieter, Ansje (vrouw van Ype Jacobs de Groot) en minderjarige Jelle, Geertje, Hendrika en Trientje Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-075Schritsen 32Fedde Hendriks Bleeker... HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens wed. ; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1476F-011 (Zuiderhaven)Barend Visser & zoonwoonhuis
Sectie A nr. 1487F-077 (Schritsen)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3562F-017 (Zuiderhaven)Gemeente Harlingenschool
Sectie A nr. 3564F-075 (Schritsen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis
Sectie A nr. 3565F-076 (Schritsen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1887 - variaadresbronbericht
Schritsen 32Oud Harlingen Magazine 1988Koffiehuis De Nederlanden wordt overgenomen door A. Meinsma


1889 - variaadresbronbericht
Schritsen 32Oud Harlingen Magazine 1990H.J. Helmig nam cafe en restaurant met kegelbaan De Nederlanden over


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3568Schritsen 30 (F-076)Anna Meijer
Sectie A nr. 3564Schritsen 32 (F-075)Johannes Hibma
Sectie A nr. 3562Zuiderhaven 63 (F-017)Gemeente Harlingen


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 32J. Hibmajongens: 5, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabriek "Nederland"


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 32 Bartholomeus B. Bambachsigarensorteerder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Zuiderhaven 63 Janus Kammingaconcierge H.B.S.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr. "Nederland"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 30J. v/d Heidebetonwerker
Schritsen 30C. v/d Heidebootwerker
Schritsen 32B.Bambachsorteerder sigarenfabriek
Zuiderhaven 63J.Kammingaconcierge h.b.s.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 63C.A.F. Magazijn889


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1960 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63 (hal binnen), HarlingenZuiderhaven 63 (hal binnen)Wirtz, P JAfbeelding van het wapen van Harlingen
'SINT HUBERTUS'
afbeelding van een naar links varend zeilschil met volle zeilen
'IN VEILIGE HAVEN'
'deze steen
is gelegd door
de zeer eerwaarde heer
P.J. WIRTZ
pastoor van Harlingen
11 februari 1960'


1961 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63, HarlingenZuiderhaven 63anno HUIZE 1961
ST. HUBERTUS'


1962 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 63Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Bejaardencentrum St. Hubertus


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 30J. (Jan) de Jong


1991 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63 (hal binnen), HarlingenZuiderhaven 63 (hal binnen)wooncentrum 'st. hubertus'.
geopend op 7 juni 1991
door L.J. LYKLEMA
lid van gedeputeerde staten
van friesland'
  terug