Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 51 8-167 8-190 F-255 F-011
1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ 51/53 [staat: zuider nieuwe stad]2 ledige plaatsen
 
koperPybo Oedses 504-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenburgemeester Jan Ruyrds
naastligger ten westende schuur van wijlen Jelle Jaspers
verkoperburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Oedses koopt 2 ledige plaetsen, nz. Zuider nieuwe haven (nr. 51 en 53?). Ten O. de straat en burgemeester Jan Ruurds, ten W. de schuur van wl. Jelle Jaspers. Gekocht van burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma, voor 504 cg.


 


 


 


 


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZpakhuis en smitte met erf erachter
 
koperPieter Keimpes mr. scheepstimmerman408-00-00 GG
huurderEde Hommes mr. smid
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Clinckhamer
naastligger ten oostensteegje naar de Jan Ruurdstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenhet pakhuis van Claes Rinties Botsma
naastligger ten noordenhet huis van Jan houtmeter
verkoper van 1/3Hermanus GrettingastadsbouwmeesterBarradeel
verkoper van 1/3Antie GrettingaBarradeel
verkoper van 1/6Frouckje Rienx, en haar zuster
verkoper van 1/6Antie Riens


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-167Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerPieter Keimpes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-167Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPieter Ceimpes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201v van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven]pak- of timmerhuis
 
koperJan Auckes Backer 225-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Boltjes schipper op het transportjacht Frisia
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Pyter Feitema
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis c.s.gleibakker
verkoperPyter Keimpesmr. scheepstimmerman


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-167 Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPyter Keimpes
gebruiker
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-167 Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-167 Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


 


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0066v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ met uitgang in Jan Ruurdstraatpakhuis
 
koper door niaarElisabeth Campen, weduwe vanmr. schoemaker700-00-00 CG
koper door niaarwijlen Rasschen
geniaarde koperPiebo Bakkermr. schoemaker
geniaarde koperstadsmajoor en wachtmeester Harmen Gonggrijp
huurderPiebo Bakker mr. schoemaker16-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rasschen
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenS. Wybinga
naastligger ten noordenvroedsman Hoornstra
verkoperJan A. Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElisabeth Campen wv Rasschen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. schoenmaker Piebe Bakker, een pakhuis nz. Zuiderhaven, dat zijn uitgang ook in de Jan Ruurdstraat heeft. Ten O. de koper en de Jan Ruurdstraat, ten Z. de straat, ten W. Schelte Wybinga, ten N. de vroedsman Ide Hoornstra. Gekocht van Jan Aukes Bakker, voor 400 cg.


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-190 Zuiderhaven 51H Mulder3-00-00 CGpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1465Zuiderhaven 51Karel Jans TimmerHarlingenscheepstimmermanschuur (138 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-255Zuiderhaven 51Sjieuwke Bijlstra... Sjierks B, en Baukje Rinses; BS huw 1811wafk, huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1465F-006 (Zuiderhaven)van Oppens zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3570*F-010 (Zuiderhaven)Hendrik J. Jagerpakhuis
Sectie A nr. 3570*F-011 (Zuiderhaven)Benjamin Boaswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4176Zuiderhaven 51 (F-011)Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek)woonhuis


1927 - kentekenadresnaam
B-11492
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1927 - kentekenadresnaam
B-11493
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1927 - kentekenadresnaam
B-11494
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 51aG.Reinsmaautobus-ondernemer


1928 - kentekenadresnaam
B-12406
ZuiderhavenGosse Reinsma & Co.


1928 - kentekenadresnaam
B-12778
ZuiderhavenGosse Reinsma


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 51D.S. v.d. Bogt168Garage, rep.- en verh.inr.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 51D.S. v.d. Bogt596Automob.bedr. en taxiverh.


1948 - kentekenadresnaam
B-34212
Zuiderhaven 51Reinder Cuperus


1949 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 51j. en p. van der meerscheepsreparatiebdrijf53


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 51, HarlingenZuiderhaven 51gebr. van der Meerscheepsbouwers


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhavenv.d. Meer302Constr. en scheepsb.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhavenv.d. Meer516Scheepsconstr., rep.- en scheepsmotoren, etc.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 51rijksmonument 20773
  terug