Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 6 8-171 8-194 F-100 F-101
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 8 8-171 8-194 F-099 F-100
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 44 8-171 8-194 F-068* F-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 39 8-171 8-194 F-002 F-005
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 39 8-171 8-194 F-003 F-005
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 41 8-171 8-194 F-003 F-006
 


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperN. N. 425-00-00 CG
naastligger ten oostenYeme Royers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Andries Jacobs
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
crediteur (triumphant)Pieter Syourdts voor zich, en voor
crediteur (triumphant)de erfgenamen van Pieter Robijns
verkoper (gesuccumbeerde)Meyle Rinnerts


 


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0046v van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis, plaats, put en bak met 2 kamers
 
koperAlbert Alberts c.u.pottenbakker800-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-14-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Frans Reiners
naastligger ten zuidenJacob Fransen
naastligger ten westenburgemeester Pytter Claesen
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperDirck Jansen c.u.mr. goudsmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Alberts, pottenbakker, koopt een huis, plaets en 2 camers onder 1 dak, zz. Schritsen, strekkende zuidwaarts tot de plaets van Jacob Fransen. Ten O. erven Frans Reyners [Templar?], ten Z. Jacob Fransen, die vrij uitgang en afslag heeft door de steeg ten W. van dit nu gekochte huis, ten W. burgemeester Pytter Claesen en die steeg, ten N. de Schritsen. Gekocht van mr. goudsmid Dirck Jansen [Roorda?].


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-171 Grote Ossenmarkt 6twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-171 Grote Ossenmarkt 6drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-171 Grote Ossenmarkt 6drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-00 CG


 


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis met pottenbakkerij erachter
 
koperJan Scheltes, gehuwd met820-00-00 CG
koperHinke Jans Bolsward
verpachter grondde Stad Harlingen4-14-00 CG
naastligger ten oostenSalomon Stapert
naastligger ten zuidende erfgenamen van van Hemert
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/3Wytse Cornelispottenbakker
verkoper van 1/3Trijntje Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Wybrens
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, curator
verkoper q.q.Foppe Goitjens Braam, curatoren over
verkoper van 1/3Lijsbeth Alberts


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0245r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat Ossemerckt]huis
 
koperoud burgervaandrig Jan Schoonebeeck, gehuwd metmr. chirurgijn210-00-00 GG
Aaffken Huyberts
bewoner van het voorhuisRoeloff Claasen0-07-00 CG
bewoner van de achteropkamerFrans Tomas14-06-00 CG
naastligger ten oostenMartens Gillis Mesdag makelaar
naastligger ten zuidenPieter Reiners
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperYmckien Ruyrds, weduwe van
wijlen Tijs Jansenmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn x Aeffke? Huyberts koopt een huis zz. Ossenmarkt (met beschrijving.). Ten O. makelaar Marten Gilles Mesdagh, ten W. ds. Fontein, ten Z. Pieter Reiners, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Yemkjen Ruurds wv mr. koperslager Tijs Jansen.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-171 Grote Ossenmarkt 6huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde28-06-10 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-171 Grote Ossenmarkt 6hr. van der Haar, bestaande uit 0 personensegt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0108r van 5 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJan Ypes, gehuwd metarbeider360-00-00 CG
Yttie Claesesturfmeetster
huurderHendrik Ydes c.u.
huurder bovenkamerFredrik c.u.
naastligger ten oostenHendrik Baltus
naastligger ten zuidenAnne Sytses
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/12Aefke Huberts, weduwe van
wijlen Jan Schonebeecqmr. chirurgijn


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0256r van 11 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis en pottenbakkerij
 
koper provisioneelEvert Wynalda 635-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-14-00 CG
huurderEvert Jans Wynalda 42-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten zuidende weduwe van G. Koen
naastligger ten westenJurjen Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBregtje Tjeerds Westra mede voor haar minderjarige ki, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Janzenpottenbakker


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven 39/41 NZdubbel huis
 
koperde heer Pierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester Admiraliteit in Friesland2250-00-00 CG
kopervrouw Sjoerdtje Hixenius
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
huurderde weduwe van van der Haar raad fiscaal
naastligger ten oostenAnne Zytzes
naastligger ten oostenJan Wypkes
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/4Ybeltje Algra van Fontein, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4professor J. H. VerschuirFraneker
verkoper van 1/4Namkjen Algra van Fontein, gehuwd metBolsward
verkoper van 1/4burgemeester Nicolaus Elgersma, erfgenamen van hun vaderBolsward
erflaterwijlen Gijsberth Fontein van Reidsma, en
verkoper van 1/4oud raadsman Reinder Fontein van ReidsmaBolsward
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reidsma, gehuwd metOldeclooster
verkoper van 1/4huisman Folke Minnes Faber, erfgenamen van wijlen hun moederOldeclooster
erflaterwijlen Hesseltje Fontein
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 41) Pierius van Scheltinga, convooymeester x Sjoerdtje Hixenius koopt dubbel huis en stalling voor 15 paarden, met vrij in- en uitgang op de Ossenmarkt. Ten O. Anne Zytses en Jan Wopkes, ten Z. de haven, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Hij koopt ook een perceel ten N. van dit dubbele huis. Gekocht van Ybeltje Algra van Fontein x prof. Johannes Henricus Verschuur te Franeker en Namkjen Algra van Fontein x not. /burgemeester Nicolaus Elgersma te Bolsward, als erven van hun vader Gijsbert Fontein van Reidsma, voor 1/2 en Reiner Fontein van Reidsma, oud-raadsman te Bolsward en Aaltje Fontein van Reidsma x Fokke Minnes Faber, huisman te Oldeclooster, als erven van hun moeder Hesseltje Fontein, elk voor 1/4.


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006r van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]kamer of woninge
 
koperPierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester convooien en Licenten250-00-00 CG
koperSjoerdtje Hixenius
gebruikerSjouke Jans c.u.
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
naastligger ten zuidenPierius van Scheltinga convooimeester convooien en Licenten
Sjoerdtje Hixenius
naastligger ten oostenPierius van Scheltinga convooimeester convooien en Licenten
Sjoerdtje Hixenius
verkoper van 3/4Ybeltje Algra van Fonteyn, gehuwd met
verkoper van 3/4Professor Johannes Henricus VerschuurFraneker
verkoper van 3/4Namkjen Algra van Fonteyn, gehuwd met
verkoper van 3/4Nicolaus ElgersmanotarisBolsward
verkoper van 1/4oud raadsman Reynder Fontein van Reydsma, samen met
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reydsma, gehuwd met
verkoper van 1/4Folke Minnes FaberhuismanOldeclooster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierius van Scheltinga x Sjoerdtje Hixenius koopt camer of woning. Ten O. en Z. de kopers, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Ybeltje- en Namkjen Algra van Fontein samen voor 3/4 en Reinder Fontein van Reidsma, oud raadsman van Bolsward en zijn zuster Aaltje- x Fokke Minnes Faber, te Oldeclooster samen voor 1/4 deel.


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0064r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis met achter ruimte/pottenbakkerij
 
koperEverhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester bij de Admiraliteit700-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-12-00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostendr. Stapert
naastligger ten zuidenEverhardus de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh] lidzetter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Everts, administrator vanleerkoper
wijlen Evert Jans Wynalda c.u.


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0084r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis en tuintje
 
koperRuurd Pieters, gehuwd met1100-00-00 CG
koperYtje Jans
huurderSaake Jochums c.u.
naastligger ten oostende verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman
naastligger ten zuidends. Wildeman
naastligger ten westende heer E. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Hendriks Rademaker, weduwe van
wijlen Philippus Zwartkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pieters x IJtje Janes koopt een huis en tuin zz. Schritsen, verhuurd aan Saeke Jochums. Ten O. de verkoper, ten W. Everhardus de Keth, ten Z. ds. Wildeman en N. de Schritsen. Gekocht van Rinske Hendriks Rademaker wv Philippus Zwart, voor 1100 cg.


 


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
mejuffrouw Mintje van der Meulen
naastligger ten oostende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten westende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier bij de Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (b) een woning met in- en uitgang langs een bordes op de Ossenmarkt. Ten O. en Z. perceel a, ten W. perceel c, ten N. de Ossenmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
kopermejuffrouw Mintje van der Meulen
huurderWalke Hermanus
naastligger ten oostende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier bij de Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (c) een woning zz. Grote Ossenmarkt, nu gebruikt en bewoond door Walke Hermanus. Ten Z. perceel a, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
kopermejuffrouw Mintje van der Meulen
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem C. Bakker [staat: Baker] bode bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier bij de Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 41) Johannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (a) een huis met stalling voor 5 paarden en daarboven een hooizolder, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, bewoond door P. van Scheltinga zelf. Grondpacht 12 cg. Vrij uit- en ingang op de Grote Ossenmarkt. Ten O. admiraliteitsbode Willem C. Bakker, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. Jacob Roorda, ten N. perceel b. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0282r van 11 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperAndries Anskes van der Hoek, gehuwd metschoolmeester470-00-00 GG
koperAttje van der Meulen
naastligger ten oostende weduwe van Hein G. Brouwer
naastligger ten zuidends. G. Wildeman
naastligger ten westenE. de Keth
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Jan Rootje, curatorvoerman
verkoper q.q.Jan G. de Boer, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Yttje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Ruurd Pieters


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6aGrote Ossenmarkt ZZwoning met bordes
 
koperGerard Gijze 3900-00-00 CG
naastligger ten oostendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten zuidendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten westendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJohannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostampt
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (b) een woning met in- en uitgang langs een bordes op de Grote Ossenmarkt. Ten Z. en O. perceel a), ten W. perceel c), ten N. de Grote Ossenmarkt. Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg. (Zie ook bij Grote Ossenmarkt 8/8a.).


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkt ZZwoning
 
koperGerard Gijze 3900-00-00 CG
naastligger ten westende Joodse Gemeente
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperdr. Johannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostamptBolsward
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (c) woning naast (b), met ten W. de Joodsche Kerk, ten N. de straat. Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg.


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperGerard Gijze koopman3900-00-00 CG
eerdere bewonerde huisvrouw van Johannes Spree
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Coenraad Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
verkoperdr. Johannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostamptBolsward
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (a) voortreffelijk huis met tuin, stalling, wagenhuis en bleekveld, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, laatst bewoond door wd. Johannes Spree. Ten O. wd. Coenraad Bakker, ten Z. de straat, ten W. Jacob Roorda, ten N. perceel (b). Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg. (Zie ook bij Grote Ossenmarkt 6/6a.).


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0299v van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZhuis
 
koperHarke van der Stok 30-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-14-00 CG
huurderMarten Jansz c.u.35-00-00 CG
naastligger ten oostenAndries van Hoek
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPetrus de Keth [staat: Deketh]ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke v.d. Stok koopt huis zz. Schritsen. Ten Z. en W. de verkoper, ten O. Andries van Hoek, ten N. de Schritsen. Gekocht van Mr. Petrus de Keth, ontvanger der convooyen en licenten.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
naastligger ten oostende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) L.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (b) huis Ossenmarkt, in gebruik als paardenstal. Ten O. de Stadsarmen, ten Z. perceel a, ten W. perceel c, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerard Gijze.


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (c) een extra groot huis a.d. Ossenmarkt, geschikt voor kantoor en wagenhuis. Ten O. pand b), ten W. S. Wiarda, ten Z. pand a), ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerard Gijze.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. U. de Vrij
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer S. Wiarda
naastligger ten noordenhet tweede en derde perceel in deze akte
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (a) aanzienlijk en uitmuntend huis bij de Zuiderbrug. Ten O. S.W. de Vrij, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. S. Wiarda, ten N. panden (b) en (c). Gekocht van Gerard Gijze.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0013r van 15 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 44Schritsen ZZ wijk F-075huis en tuintje
 
koperAbraham de Ruiter 425-00-00 CG
naastligger ten oostenBetting A. de Boer schipper
naastligger ten zuidende Heer P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Heer P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAndries van Hoekschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Frederiks de Ruiter koopt.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkthuis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenWiarda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41huis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma koopt (a) Heerenhuis nz. Zuiderhaven, wijk F-002. Ten O. wd. Willem Coenraads Bakker, ten W. Wiarda, ten N. (b) een huis op de Ossenmarkt dat geschikt is tot paardenstal, met ten O. de Stadsarmevoogden, ten W. (c) een extra groot huis op de Ossenmarkt, geschikt voor kantoor en wagenhuis, met ten O. (b), ten W. Wiarda, ten Z. (a), ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Couilleboef de Blocqueville.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194 Grote Ossenmarkt 6C L van Beyma thoe Kingma13-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Coert Lambertus van Beyma... Grote Kerk HRL, zv Julius Matthijs van Beyma en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Abraham Frederiks de Ruiter... van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-100Grote Ossenmarkt 6C L van Beyma kantoor
F-099Grote Ossenmarkt 8 wagenhuis
F-068Schritsen 44Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
F-002Zuiderhaven 39C L van Beyma C L van Beyma
F-003Zuiderhaven 39 pakhuis ledig
F-003Zuiderhaven 41 pakhuis ledig


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc., F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 132 van 19 okt 1824
adressoortbedraggebruik
F-099Grote Ossenmarkt 8koopaktefl. 50stalling F-099
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperHendrik Jans Leyenaar


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 24 mrt 1825
adressoortbedraggebruik
F-100Grote Ossenmarkt 6koopaktefl. 300huis F-100, op de Grote Ossemarkt
 
verkoperMink Klases Stolte
koperWatse Sjoerds Nicolay (te Jelsum)
koperJanke Rinks Hoenstra (te Jelsum)


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 25 nov 1826
adressoortbedraggebruik
F-100Grote Ossenmarkt 6koopaktefl. 300huis F-100
 
verkoperWatze Sjoerds Nicolay
verkoperJanke Rinks Hoekstra
koperEelke Jans Wagenaar


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Mink Klazes Stolte, overleden op 12 januari 1828stadsarchitect Zuiderhaven F 2, vader van Dirkje, naaister, Klaaske, dienstmeid, Tetje (vrouw van Teunis van Spijk, moutersknecht) en minderjarige Klaas, Maartje, Berber, Teunis en Dirk Minks Stolte (voogd is Teunis Klazes Stolte, koopman St. Annaparochie). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1451Zuiderhaven 39erven Murk Klazes StolteHarlingenhuis en erf (300 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1451Zuiderhaven 41erven Murk Klazes StolteHarlingenhuis en erf (300 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1454Grote Ossenmarkt 6Eelke Jans WagenaarHarlingenverwerhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1455Grote Ossenmarkt 8Cornelis Zijtzes BeitschatHarlingenvoermanhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1501Schritsen 44erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Harmen H Kokoud 30 jaar, geb Oude Pekel en wonende te HRL. 1839, schipper ter zee, wijk F-002; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Hiltje Lollema... ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-001, 111; oud 28 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-002; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Romkje Hendriks de Wind... 1842 HRL, N.H., dv Hendrik Tabes dW, en Jeltje van Gelderen BS huw 1842, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-002, VT1839; oud 41 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk G-152; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Francina Nicolaas Webber... Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Jan Igles Schaap... en loods in 1851, zv Igles Saskers S, en Lieske Jacobs; BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Thomas Jans Zwanenburg... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1920 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 842, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Schritsen 44Trijntje Johannes Alta... BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Eelke Jans Wagenaar... 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glasemaker, wijk F-100; VT1839; E.J.W. eigenaar van percelen nrs. 1543 en 1454 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 760, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Jantje Nieuwenhuisoud 33 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-100; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Marijke Cornelis Bosma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-058; oud 47 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk F-100; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Sikke Watses Nauta... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1833, ovl 1876; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-100; VT1839; geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Watse Eeltjes Nauta en Lutske Sikkes van der ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1451 KokHarlingenaanzienlijk veranderd


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1451 KokHarlingenaanzienlijk veranderd


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 57 van 26 jan 1839
adressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 775huis en erf F-002 en F-003
 
verkoperKlaas Minks Stolte
koperLolle Ruurds Lollema
borgHarm Harms Kok


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-003Zuiderhaven 39Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-003Zuiderhaven 41Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Lolle Ruurds Lollema, overleden op 22 augustus 183950 jr, koopman, geboren Wijnaldum, overleden Zuiderhaven F 2, weduwnaar, vader van Hiltje, winkelierse, Antje (vrouw van Harm Harms Kok, koopvaardijkapitein) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-100Grote Ossenmarkt 6Riemke Petrus van der Werf, overleden op 1 november 183948 jr, geboren Sneek, overleden Ossenmarkt F 100, vrouw van Eelke Jans Wagenaar, verver, moeder van minderjarige Jan, Petrus, Hinke, Cornelis en Hubert Eelkes Wagenaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-002ZuiderhavenHarmen H Kok30 jOude Pekel Am, protestant, gehuwd, schipper ter zee
F-002ZuiderhavenAntie Lollema25 jDongjumv, protestant, gehuwd, winkeliersche
F-002ZuiderhavenGrietje Kok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-002ZuiderhavenHiltie Lollema28 jWijnaamv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenThomas Zwanenburg35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-068SchritzenTrijntie Johanna Alta35 jLemmerv, protestant, gehuwd
F-068SchritzenJan Zwanenburg9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenJohannes Zwanenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenAuke Zwanenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenItske Zwanenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktEelke Jans Wagenaar37 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, verwer en glazemr.
F-100OssemarktJan Wagenaar15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktPetrus Wagenaar14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktCornelis Wagenaar8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktHubert Wagenaar4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktHenke Wagenaar10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktMaria Bosma47 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, huishoudster
F-100OssemarktMaria Kallenborn12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktSikke Nauta28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoemaker
F-100OssemarktJantie Nieuwenhuis33 jSteenwijkgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-100OssemarktWatze Nauta6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktGerardus Nauta2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-100OssemarktAnna Magritta Nauta4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Harm Leendert Harms Kok, overleden op 26 september 18402 mnd, overleden Zuiderhaven F 2, zoon van Harm Harms Kok, koopvaardijkapitein en Antje Lolles Lollema, broer van minderjarige Grietje Harms Kok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-100Grote Ossenmarkt 6Pieter Eelkes Wagenaar, overleden op 2 december 18433 wk (geboren 14/11/1843), overleden Ossenmarkt F 100, zoon van Eelke Jans Wagenaar, verver/glazenmaker (wednr. Riemke Petrus van der Werf, overleden 1/11/1839) en reeds 8/1/1844 overleden Margje Lambertus Rimkema, halfbroer van minderjarige Jan, Petrus, Hinke, Cornelis en Hubert Eelkes Wagenaar (toeziend voogd is Pieter Jans Botes, koopman) (uit 1e huwelijk), broer van minderjarige Pieter! Eelkes Wagenaar (uit 2e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-068Schritsen 44Uilke de Vrij, overleden op 6 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 5/1/1827), overleden Ossenmarkt F 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Bernardus Johannes Uiling, overleden op 8 mei 18467 dg (geboren 28/4/1846), overleden Zuiderhaven F 2, zoon van Johannes Uiling, thans wonend te Hollum/Ameland en Antje Rintzes Idsinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-100Grote Ossenmarkt 6Grietje Kaspers Winter, overleden op 15 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 1801), overleden Ossenmarkt F 100, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-100Grote Ossenmarkt 6Willem Alexander Tiddens, overleden op 28 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 7 jr, geboren Groningen 24/7/1841, overleden Ossenmarkt F 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 20 dec 1849
adressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39koopaktefl. 6002/3 deel in huis aan de Zuiderhaven bij de Zuiderbrug F-002 en F-003
 
verkoperHiltje Lolles Lollema
verkoperTrijntje Lolles Lollema
koperHarm Harms Kok


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Antje de Boisgeb 11 jan 1793 Franeker, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk C-153, wijk F-003, vanaf 1880 niet meer gevonden


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-099Grote Ossenmarkt 8Dirkje Freriks van der Hoef... 1821, N.H., dv Frederik vdH, en Grietje Brouwer; BS huw 1821, ovl 1836, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk F-099, 160, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Johanna Coevenhovegeb 1784 HRL, ovl 19 feb 1863 HRL, ongehuwd, ovl wijk F-096, N.H., dv Martinus K, en Harmke Jans; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk F-100


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Sipkje Wopkes van der Stel... vdS, en Joukjen Wiegers; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-005, wijk F-100, 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1454F-100 (Grote Ossenmarkt)Eelke J. Wagenaarwoonhuis
Sectie A nr. 1455F-099 (Grote Ossenmarkt)Jan Boltewoonhuis
Sectie A nr. 1501F-068 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
F-099Grote Ossenmarkt 8Wytske Annes de Vries... 1841 HRL, met koninklijke dispensatie wegens schoonzuster/schoonbroeder, wonende te HRL. 1840, ovl wijk F-099, dv Anne Jurjens dV, (ook: van Midlum), en Rebekka (Lieuwes); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, huw ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
F-100Grote Ossenmarkt 6Sjouwkje de Vries... HRL, huwt met Adam Jans Olivier op 6 jun 1816 HRL, dienstbode, huw.afk. 19 en 26 mei 1816, N.H., ovl wijk F-100, dv Cornelis Jans dV, en Janneke Cornelis; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, ... (alles)


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 228 van 29 sep 1876
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 39koopaktefl. 1100huis F-003
 
verkoperPieter Alberts Kuipers
koperHeere Dikkerboom


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3372F-005 (Zuiderhaven)Sijbrand Hoekstrapakhuis en kantoor
Sectie A nr. 3373F-006 (Zuiderhaven)Heere Dikkerboomwoonhuis
Sectie A nr. 1501F-069 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis
Sectie A nr. 3128F-100 (Gr. Ossenmarkt)Johannes A. Pieterswoonhuis
Sectie A nr. 3572F-101 (Gr. Ossenmarkt)Eelke Jans Wagenaar en kinderenwoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 5T. Vellinga & Co.4


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3572Grote Ossenmarkt 6 (F-101)Petrus Hamstra (Pzn.)
Sectie A nr. 3128Grote Ossenmarkt 8 (F-100)Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam)
Sectie A nr. 1501Schritsen 44 (F-069)Wyger Harmens (Czn.)
Sectie A nr. 3372Zuiderhaven 39 (F-005)Noord Ned. Scheepvaartmij. (Gevestigd te Harlingen)
Sectie A nr. 3373Zuiderhaven 41 (F-006)Heere Dikkerboom


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTjeerd Vellinga4Cargadoor, Expediteur


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTjeerd Vellinga4Cargadoor, Expediteur


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expedit.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expediteur


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100transportovername


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4cargadoor, expediteur


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 6 Harmen Gonggrijpsmidsknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600
Gr. Ossenmarkt 8 Johannes Bergsmalosser v. basalt- en grintschepen
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0
Zuiderhaven 41 Heere Dikkerboomwinkelbediende
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 8, HarlingenGrote Ossenmarkt 8J. de GraafAlgemeene Frieschelevensverzekering-maatschappij


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39A. Horn-NoriHarlinger Muziekschoolonderricht in zang, piano, harmonium enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 6aH. van Heukelummachinist
Groote Ossenmarkt 6aS. de Jongmeubelmaker
Groote Ossenmarkt 8H.Gonggrijpslager
Groote Ossenmarkt 8J. de Graafverzekeringsagent
Schritsen 44J.Stängelkantoorbediende
Schritsen 44L.Stängellikeurstoker
Zuiderhaven 39A.Hornmuziekleeraar
Zuiderhaven 41E.A.Kleinmachinist


1935 - kentekenadresnaam
B-21059
Zuiderhaven 39aSybren Rientstra


1937 - kentekenadresnaam
B-23527
Zuiderhaven 39aWillem Post


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 39aW. Post965Olie- en vetfabr.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39W. PostFriscoolie- en vetfabriek


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W. Post965Olie- en vetfabr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W. Post965Olie- en vetfabr.


1960 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 41 deutz holland service bvmachineapparatenfabriek63


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 44W. (Willem) Vlieger


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 6rijksmonument 20378
Schritsen 44beeldbepalend pand4 van 10
Sectie A nr. 7657Zuiderhaven 39gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7657Zuiderhaven 39
  terug