Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 5 1-001 1-005 A-005 A-005
Naastliggers vanNoorderhaven 5
ten oostenNoorderhaven 7
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 3


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 5Dijksteeg ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0178r van 21 okt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5bij de Kettingbruggehuis en steede
 
aanhandelaarReyner Claesen, gehuwd met0-00-00 CG
aanhandelaarJanthien Bartrams
toehaak417-10-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenHaeringh Eghberts smid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDijksteeg [staat: stadsstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarHessel Nanninghs
verwandelaarGriet Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Claessen [Fontein?] x Janthien Bartrams wandelen een huis en steeg omtrent de Kettingbrug. Ten O. smid Haeringh Eghberts, ten W. de stads straat. Door wandel verkregen van Hessel Nanninghs x Griet Jans, met toeaecke van 417 CG 10 st.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0042r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ bij de Kettingbrughuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Haringh Egberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEls Jans voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe wd. Gerryt Sipckes laat, voor zich en voor haar kinderen, verkopen een huis ten N. v.d. Noorderhaven, bij de kettingbrug. Ten O. wd. Haring Egberts, ten W. een ledige plaets. De verkoop wordt uitgesteld.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0085r van 19 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ bij de Kettingbrughuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Haringh Egberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEls Jans voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Els Jans, nagelaten wd. van Gerryt Sipkes, voor zichzelf en als moeder en legitima tutrix van haar kinderen, een huis nz. Noorderhaven bij de Kettingbrug. Ten O. wd. Haring Egberts, ten W. een ledige plaats.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0088r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ ten westendthuis
 
koper finaalN. N. 608-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Harings
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende plaats terzijde gelegen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NO hoek bij de kettingbrughuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Haring smid
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Andries Rinties


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0087r van 17 jun 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZhuis
 
koperSybe Ruerds Bontekoe c.u.2221-00-00 CG
naastligger ten oostenHaringh Egberts
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTytte Foppes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-001Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
gebruikerTiaard Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-001Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarTiaard Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121v van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ, hoek Kettingbruggenhuis
 
koperSimen Pyters, gehuwd met725-00-00 CG
koperGeertie Obbes
naastligger ten oostenEibert Harings
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd
naastligger ten noordenhet landszijltje
verkoper van 1/8Ruird Sybes Bontekoe
verkoperRuird Zweerds
verkoperClaes Gerlofs
verkoper van 7/8Sijke Sybes, gehuwd met
verkoperCornelis Jenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimen Pyters x Geertie Obbes koopt huis nz. Noorderhaven, op de hoek bij de kettingbrug. Ten O. Eibert Harings, ten W. de straat die naar het Noorderhoofd loopt, ten Z. de haven, ten N. het Landszijltje. Gekocht van Ruurd Sybes Bontekoe voor 1/8 en Ruurd..., Claes Gerlofs en Sijke Sybes x Cornelis Jenties samen voor 7/8 deel.


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-001 Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarTiaerd Gerbens
gebruikerTiaerd Gerbens
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ hoek kettingbrughuis
 
koperJurrien Clases c.u.687-00-00 CG
naastligger ten oostenEibert Harings koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenstraat naar Noorderhoofd
naastligger ten noordenhet lands Zijltie
verkoperSymen Pyters, gehuwd met
verkoperGeertie Obbes


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymen Pyters Persijn


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0277v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymen Pyters Parsijn


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0031r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ [staat: bij het Noorderke bij het Chechershuisje]huis precario op stadsgrond
 
koperJurjen Claesen, gehuwd metwinkelier68-00-00 CG
koperTjepken Bentes
verkoper van 1/5Sipke Hendrix, erfgenaam
verkoper van 1/5Tjalling Geerts, erfgenaamkooltjeronder Almenum
verkoper van 1/5Boukjen Geerts, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/5Reyn Jans
verkoper van 1/5Piers, erfgenaam, broer van en curator over
verkoper van 1/5Antje Piers, erfgenamen van
erflaterwijlen Antje Thomas


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-001 Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerArjen Teunis Blok
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-02-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0291r van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurjen Crosee makelaar


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-001 Noorderhaven 5Jurjen Crozee, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-001 Noorderhaven 5lijnbaan
eigenaarArjen T. Blok
gebruikerArjen T. Blok
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
1-001 /2Noorderhaven 5smitte
eigenaarwed. Abe Jacobs
gebruikerFrans Goitjens
huurwaarde28-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-03-08 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0020r van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ op de hoek bij de Kettingsbrughuis
 
koperPytter Gerardus, gehuwd metmr. metselaar538-00-00 GG
koperTrijntie Gerryts
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat naar het Noorderhoofd
naastligger ten noordenhet landszijltje
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, erfgenaam
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: weesvoogdij, erfgenamen van
verkoperJurjen Claeses Crosee, gehuwd metmakelaar
verkoperTjepkjen Bentjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Gerardus, mr. metselaar x Trijntie Gerryts kopen een heerlijk huis nz. Noorderhaven op de hoek bij de kettingbrugge. Geen grondpacht. Ten O. Melle Ynses, ten Z. de haven, ten W. de straat lopende naar het Noorderhoofd, ten N. het Landszijltje. Verkocht door de diaconen der Gereformeerde Gemeente voor 1/2 en de Voogden van het Doopsgezinde Weeshuis voor 1/2, erfgenamen ex testamento van wl. Jurjen Claeses Crosee, in leven makelaar x Tjepkjen Bentjes, voor 538 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0067v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 5Noorderhaven NZ op de hoek bij de Kettingsbrughuis
 
koperKeimpe Jansen, gehuwd metmr. kompasmaker481-00-00 GG
koperGrytje Gerbens
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westende stad Harlingen: cherchershuisje
naastligger ten noordenhet gedamde landszijltje
verkoperTriijntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Gerardusmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Jansen, mr. kompasmaker, koopt een huis nz. Noorderhaven op de hoek bij de kettingbrug.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0084r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0128r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet chergershuisje


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-002 Noorderhaven 5


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0051v van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0083r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-005 Noorderhaven 5Hartman Sybrens0-00-00 CGblokmakerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Dirk Hendriks Faber... bewijs; 16 aug 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL; D.H.F. eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-005Noorderhaven 5 't Land 't cherchers huisje


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 306Noorderhaven 5de Stad HarlingenHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Jantje Zeilmaker... HRL 1851 wijk A-004; oud 50 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, tapperse wijk A-005; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5detje Klazen Mulder... Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-005NoorderhavenJantie Zeylmaker50 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, tappersche
A-005NoorderhavenHylke M Wiersma23 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, varensgezel
A-005NoorderhavenKlaas M Wiersma21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, varensgezel
A-005NoorderhavenJanneke Wiersma14 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-005NoorderhavenDirk Faber56 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, sluiswachter
A-005NoorderhavenNeinke Roelofs51 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-005NoorderhavenDirk Faber16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenTjalling Faber14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenWillem Faber10 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-005NoorderhavenGeertje Faber18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Jetske Jaitjes van der Zee... dec 1856 Dokkum, dv Jaitje vdZ, en Rigtje de Boer; BS ovl 1858; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Rigtje Muller... dv Johannes Stephanus M, en Jetske Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
A-005Noorderhaven 5Neinke Roelofs Hamstra... BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-003, wijk F-300; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 306A-005 (Noorderhaven )de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 306A-005 (Noorderhaven)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4665Noorderhaven 5 (A-005)Gem. Harlingenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 5 Minze de Vriesbrugwachter
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 5M. de Vriesbrugwachter


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 5S.W.D. Seingever771
  terug