Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Dijksteeg 1 (niet bekend) 1-006 A-006* A-075
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 7 1-002 1-006 A-006 A-006
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 9 1-003 1-007 A-007 A-007


Huisnaam in: 1862
Gebruik:
Naam: het lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1879
Gebruik: logement
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk A-006
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 7Dijksteeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ tot aan de Zoutloothuis
 
koperSweer Zybes Bontekoe, gehuwd met1200-00-00 CG
koperJancke Jans
toehaaktwee gouden ducaten tot een geschenk
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenHaring Egberts
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper van 1/2Aeltie Jennes, en
verkoper van 1/2Sjouk Willems, gesterkt met haar bestevader
verkoper van 1/2Meuwis Pybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Sybes Bontekoe x Jancke Jans koopt een huis nz. Noorderhaven, strekkende zuidwaarts tot aan de Zoutsloot. Ten O. Jacob Hendrix, ten W. Haring Egberts. Gekocht van Aeltie Yemes en Sjouk Willems, beide voor 1/2.


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperKeimpe Jaerichs c.u.400-00-00 GG
naastligger ten oostenReyner Tjeerdts mr. zilversmid
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haeringh Eyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Janke Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sweerd Sybes Bontekoe
verkoper van 1/10Teetske Sweerdts, gehuwd met
verkoper van 1/10Claes Gerloffswijdschipper
verkoper van 1/10Sybe Sweerdtssmalschipper
verkoper van 1/10meerderjarige ongehuwde dochter Lijsbeth Sweerdts
verkoper van 1/10meerderjarige ongehuwde dochter Attie Sweerdts
verkoper van 1/10minderjarige zoon Ruyrd Sweerdts


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarJanke Sweerds
gebruikerJanke Sweerds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerEibert Harings
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-002Noorderhaven 7huis
eigenaarLijsbet Sweerds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-4-1720
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarEgbert Harings
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223v van 25 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZhuis
 
koperMelle Ynses, gehuwd met1017-10-00 CG
koperAeltie Renses
naastligger ten oostenReiner Tjeerds
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenEghbert Harengs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybe Drieses, ter sterking van
verkoperSytske Martens, weduwe van
verkoperwijlen Keimpe Jarighs


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Clasens
gebruikerJurjen Clasens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
1-003 Noorderhaven 9huis
eigenaarEybert Harings
gebruikerFreerk Sybrens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


 


 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ [staat: bij de Kettingbrug]huis
 
koper door niaarHaring Clases 350-00-00 GG
geniaarde koperSymen Jacobs Kuiper c.u.wijdschipper
naastligger ten oostenSytske Martens
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenSymen Pyters Persijn
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperEgbert HaringsFraneker


 


 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0277v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ bij de Kettingbrughuis en losse en vaste goederen
 
koperRimmert Luitiens, gehuwd met650-00-00 CG
koperTrijntje Ypkes
huurder voor 11 jarenN. N. 32-00-00 CG
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenSymen Pyters Parsijn
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaring Claesen, gehuwd met
verkoperFijke Cornelis


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Clases
gebruikerJurjen Clases
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
1-003 Noorderhaven 9huis
eigenaarRimmert Luitjens
gebruikerRimmert Luitjens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0291r van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrughuis
 
koper door niaarMelle Ynses, gehuwd metbeurtschipper999-00-00 CG
koper door niaarAaltie Rinses
geniaarde koperGerrit Willems, gehuwd met
geniaarde koperGeertruit Jonas
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJurjen Crosee makelaar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRimmert Luitjens, gehuwd metbrugman
verkoperTrijntie Ypkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Ynses, beurtschipper x Aaltie Rinses, kopen na niaar tegen Gerrit Willems x Geertruit Jonas, een huis nz. Noorderhaven omtrent de Kettingbrug.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-003 Noorderhaven 9Claas Wouters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
1-003 Noorderhaven 9Huibert Jetses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-002 Noorderhaven 7huis
eigenaarJurjen Claeses
gebruikerJurjen Claeses
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
1-003 Noorderhaven 9huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerKlaas Wouters (voor 20-00-00 CG)
gebruikerHubert Jetses (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0128r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 7Noorderhaven NZ op de hoek bij de kettingbrughuis
 
koperHylke Jarigs, gehuwd metschipper730-00-00 CG
koperFettie Taakes
huurder kelderAlbert Janes 20-00-00 CG
naastligger ten oostenBouwe Boomsma c.u.koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet chergershuisje
naastligger ten noordenhet land: landszijltie
verkoper van 1/2Zytske D. Zeilmaker, gehuwd met
verkoper van 1/2Pieter Tjallingiikoopman
verkoper van 1/2Jan D. Zeilmaker, verkopers zijn erfgenamen vankoopman
erflaterhun wijlen oom Keimpe Zeilmaker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-003 Dijksteeg 1Hijlke Jaarigs
1-003 Dijksteeg 1Marten van Vliet


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0084r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ wijk A-007huis
 
koperMarten van Vliet, gehuwd met1100-00-00 CG
koperTettje Pieters
huurderChristiaan Pieters c.s.
naastligger ten oostenverkoper Aaltje Douwes de Jong
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFettje Taakes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperAaltje Douwes de Jong, weduwe van
verkoperwijlen Bouwe Boomsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Wybes van Vliet x Tettje Pieters koopt huis wijk A-007, kadnr. 308. Ten O. de verkoper, ten W?, ten Z. de haven, ten N. de straat Gekocht van Jeltje Douwes de Jong wv Bouwe Boomsma, die zelf ten O. woont.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-006 Dijksteeg 1Hylke Jarigs2-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Sytske Martens van Vlietgeb 1794 ... , ovl 15 mei 1812 HRL; wijk A-007, dv Marten vV, en Tetje (Pieters); BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Hielke Jarigs de Boer... schipper in 1826, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; ovl 1819, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk A-006, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Friedrich Graphorn... (= Frederik) 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1820, ovl 1858; wed. F.G. gebruiker van wijk A-007, medegebruikers Jappe R. van Veer, schipper, eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Marten Wybes van Vliet... geb 1794 ... , Wybe Martens vV, geb 1793 ... , Pieter vV, geb 25 jun 1799 HRL, wonende te HRL. 1813 wijk A-007, wonende te op de Noorderhaven in 1811, vlgs ovlakte wednr. met kinderen; BS ovl 1811, ovl 1812, ovl 1813, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Sappe R. van der Veergebruiker van wijk A-007, schipper; medegebruiker Friedrich Graphorn wed. ; eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. (GAH204); EER, TAEKE JANS VAN DER


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-006Dijksteeg 1Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
A-006Noorderhaven 7Hielke J de Boer schipper
A-007Noorderhaven 9Marten van Vliet Marten van Vliet
A-007Noorderhaven 9Jappe R van Veer schipper
A-007Noorderhaven 9Friedrich Graphou wed


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Dijksteeg 1Fetje Taekes, overleden op 23 november 1819winkeliersche, vrouw van Hylke Jarigs de Boer, schipper (Noorderhaven A 6, testamentair erfgenaam), halfzuster van Matje Taekes, turfvrouw Amsterdam. Saldo fl. 249,85. (procesverbaal van eedaflegging ligt eerder tussen memories7001/171 en 7001/140) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Fetje Taekes, overleden op 23 november 1819winkeliersche, vrouw van Hylke Jarigs de Boer, schipper (Noorderhaven A 6, testamentair erfgenaam), halfzuster van Matje Taekes, turfvrouw Amsterdam. Saldo fl. 249,85. (procesverbaal van eedaflegging ligt eerder tussen memories7001/171 en 7001/140) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Hermanus Lammerts Timmer, overleden op 6 juli 1824zoon van Lammert J. Timmer, schrijnwerkersknecht (Noorderhaven A 7, wednr. Geertje T. Kuiper) en Dieuwke H. Kamsma, halfbroer van minderjarige Beidske Lammerts Timmer (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Jan Lammerts Timmer, overleden op 12 juli 1824zoon van Lammert J. Timmer, schrijnwerkersknecht (Noorderhaven A 7, wednr. Geertje T. Kuiper) en Dieuwke H. Kamsma, halfbroer van minderjarige Beidske Lammerts Timmer (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Dieuke Harmens, overleden op 12 april 1826vrouw van Lammert Jans Timmer, kastenmakersknecht Noorderhaven A 7, moeder van minderjarige Harmanus Lammerts Timmer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 307Dijksteeg 1Jarig Nannes de BoerHarlingenschipperhuis en erf (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 307Noorderhaven 7Jarig Nannes de BoerHarlingenschipperhuis en erf (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 308Noorderhaven 9Lammert TimmerHarlingenschreinwerkerhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Betje J Meyeroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Frans Cornelis Blokmaker... 1858, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Joeke Minnes Radsma... wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Nancij Barends van Hoften... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-189, 34, wijk C-163; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Ruurd Jappes van der Veer... ongesteldheid vd bruidegom ten huize vd comparanten staande en gelegen te HRL aan de Noorderhaven wijk A-006, kastelein in 1864, ovl wijk A-071, zv Jappe Ruurds vdV, en Marijke Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1810, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Wytse Fredriks Fielbach... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Geertje M Popmaoud 36 jaar, geb Warga en wonende te HRL. 1839, wijk A-007; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Pieter J Bakker... met Doedtje Jans vd Molen op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, pakhuisknecht, N.H., ovl wijk A-007, scheepssjouwerman in 1862, werkman in 1851, ged 27 mrt 1804 HRL, zv Johannes Pieters B., en Jetske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Romke van Hettinga... in 1879, zv Doekle vH, en Reina de Lon; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-007, 260; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissaris der Amsterdamse en Rotterdamse veren, wijk ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-006Dijksteeg 1Ruurd J van der Veer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-006NoorderhavenFrans K Blokmaker37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
A-006NoorderhavenFrans K Blokmaker37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
A-006NoorderhavenBetje J Meyer38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenBetje J Meyer38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenCornelis Blokmaker9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenCornelis Blokmaker9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenFrederik Blokmaker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenFrederik Blokmaker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenCornelia Blokmaker15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
A-006NoorderhavenCornelia Blokmaker15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
A-006NoorderhavenSietske Blokmaker7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenSietske Blokmaker7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenMarijke Blokmaker3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenMarijke Blokmaker3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenLolkje Blokmaker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenLolkje Blokmaker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJoeke M Radsma52 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
A-006NoorderhavenJoeke M Radsma52 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
A-006NoorderhavenNancy [Nanzie] van Hoften35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenNancy [Nanzie] van Hoften35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenMinno Radsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenMinno Radsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenRuurd J van der Veer29 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, schipper en winkelier
A-006NoorderhavenRuurd J van der Veer29 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, schipper en winkelier
A-006NoorderhavenDetje K Mulder38 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenDetje K Mulder38 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
A-006NoorderhavenNanne de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenNanne de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenHylke de Boer11 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenHylke de Boer11 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenKlaas de Boer9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenKlaas de Boer9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJieppe van der Veer2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenJieppe van der Veer2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenBontje M Hommes4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
A-006NoorderhavenBontje M Hommes4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
A-007NoorderhavenGeertje M Popma36 jWargav, rooms katholiek, weduwe, geen
A-007NoorderhavenJanna Lentz11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-007NoorderhavenCatharina Lentz6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Dijksteeg 1Bontje Mulder, overleden op 8 december 18438 jr (geboren 31/3/1835), overleden Noorderhaven A 6, onechte dochter van Detje Klazes Mulder (vrouw van Ruurd Jappes van der Veer, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Bontje Mulder, overleden op 8 december 18438 jr (geboren 31/3/1835), overleden Noorderhaven A 6, onechte dochter van Detje Klazes Mulder (vrouw van Ruurd Jappes van der Veer, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Dijksteeg 1Renske Nannes de Boer, overleden op 20 december 18479 mnd, overleden Noorderhaven A 6, dochter van Nanne Jarigs de Boer, zeeman en Henke Gootjes Ploeg, zuster van minderjarige Ruurd Nannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-006Noorderhaven 7Renske Nannes de Boer, overleden op 20 december 18479 mnd, overleden Noorderhaven A 6, dochter van Nanne Jarigs de Boer, zeeman en Henke Gootjes Ploeg, zuster van minderjarige Ruurd Nannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1Gerritje Ulbes Dreyer... Pieters Nieuwkerk; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
A-006Dijksteeg 1detje Klazen Mulder... Franeker, dienstmeid. 2e huwt met Ruurd Jappes vd Veer op 21 jan 1836 HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk A-006, dv Klaas Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 307A-006 (Noorderhaven )Ruurd Jappes van der Veerwoonhuis
Sectie A nr. 308A-007 (Noorderhaven )Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 191 en 200 van 17 dec 1873
adressoortbedraggebruik
A-006Dijksteeg 1provisionele en finale toewijzingfl. 2300huis A-006
 
verkoperHendrik Eisma (q.q.)
koperAnne Hoekstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3987A-006 (Noorderhaven)Anne Hoekstrawoonhuis
Sectie A nr. 3423A-007 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwoonhuis
Sectie A nr. 3986A-075 (Zoutsloot)Anne Hoekstrawoonhuis


1904 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 9, HarlingenNoorderhaven 9Vliet, Jan van 't19 J v V 04'baksteeninscriptie (Jan van 't Vliet)
Volgens de 'lijst van de nummering der huizen' van 1880 was hij destijds eigenaar van dit pand, A 7.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4526Dijksteeg 1 (A-075)Jan van 't Vlietwoonhuis
Sectie A nr. 4527Noorderhaven 7 (A-006)erv. R. de Boer (te Amsterdam)woonhuis
Sectie A nr. 3423Noorderhaven 9 (A-007)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 7 Anne Zeldenrustmosselvisscher
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2000
Noorderhaven 9wed Jetze Stienstra geb. Ruijghzonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 700


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 9J. Haitsma87Betonkassenbouw


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 9J. Haitsma87Betonkassenb.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 7H.B.Deerenbergzeeman
Noorderhaven 7J.Gerblmonteur
Noorderhaven 7aJ.Oomsgrondwerker
Noorderhaven 7aA.Wijkstraschipper
Noorderhaven 9M.Clowtingsleepbootkapitein
Noorderhaven 9J.Clowtingvarensgezel


1932 - kentekenadresnaam
B-18210
Noorderhaven 7Adrianus Johannes van der Hoeff


1936 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 9Oud Harlingen Magazine 1998mei: Slagerij Noordbeek, Noorderhaven 9, verhuisde naar Rommelhaven 6


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Tichelaar & Zn.289Vertegenw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Tichelaar & Zn.289Vertegenw.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 9D.E. (Dirk) Koning


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 9rijksmonument 20531


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9038Noorderhaven 9
  terug