Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 17 1-007 1-011 A-011 A-011
Naastliggers vanNoorderhaven 17
ten oostenNoorderhaven 19
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 15


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17R. HoogterpNoorderke, 'thotel café restaurant


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0089v van 23 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkoper


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Ariens brouwer


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0035v van 26 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Dircx


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkopers, de erfgenamen van wijlen Willem Dirx brouwer


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122v van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ [niet vermeld]nieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de Zoutsloot
 
koperMinne Jans c.s.bakker700-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Dirksenbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jansen, bakker, koopt het nieuw aangebouwde huis ten W. van het vorige, onder conditie dat de in- en uitgang ten W. van het grote huis tot het huis 'Groot Wanschapen' behoort en dat het de vrijheid heeft om in de gevel en zijmuur ten O. en W. te bouwen zoals die nu zijn gebouwd, welke scheidsmuren samen met de andere kopers moeten worden onderhouden, evenals de trap om naar beneden te gaan in de kelder en de back om water te halen. Het nieuwe huis heeft vrij in- en uitgang naar de zz. Zoutsloot en bestaat uit een camer, opkamer en kelder. Gekocht van erven Willem Dirx, brouwer, voor 700 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkoper Minne Jansen bakker


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0180r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet kleine huis van Hoyte Hoytes


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0231r van 2 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Lourens


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Louwrens


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0150r van 22 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinne Jansen bakker
naastligger ten oostenJacob Douwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-007Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-007 Noorderhaven 17huis
eigenaarWybe Feddes
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0206v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Feddes bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-007 Noorderhaven 17huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerWybe Feddes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-007 Noorderhaven 17Hans Reiners, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
1-007 Noorderhaven 17Frans Goitjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
1-007 Noorderhaven 17Jan Hansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0099v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmedeverkoper Douwe Jacobs bejaarde vrijgezel


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-007 Noorderhaven 17huis
eigenaarHans Reynders
gebruikerHans Reynders (voor 10-00-00 CG)
gebruikerFrans Goitjens (voor 18-00-00 CG)
gebruikerJan Hansen (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0078v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de Kettingbrugdwarshuis
 
koperHendrik van Laar, gehuwd met509-14-00 CG
koperLijsbeth Jans
huurderde weduwe van Pieter Reinders c.s.
naastligger ten oosteneigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJeltje Piers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperHineke Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik van Laar x Lijsbeth Jans koopt een dwarshuis omtrent de Kettingbrug. Ten O. Jan Jacobs als eigenaar van het huis 'Wanschapen', ten W. Jeltje Piers, ten N. de Zoutsloot, ten Z. de Noor derhaven. Gekocht van Hincke Wybes.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0109r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik van Laar


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249v van 10 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik van Laar


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0299r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de kettingsbrughuis
 
koperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman1175-00-00 CG
koperAntje Saakes
huurder voor 10 jarenN. N. 60-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd het Wanschaapen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJ. P. Trompetter
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHendrik van Laar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems, scheepstimmerman x Antje Saakes kopen huis nz. Noorderhaven omtrent de kettingbrug, thans door de verkoper en anderen bewoond. Geen grondpacht. Ten O. 'het Wanschaapen', ten Z. de Noorderhaven, ten W. J.P. Trompetter, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Hendrik van Laar, voor 1175 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165v van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0026v van 22 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 17Noorderhaven NZ bij de oude Kettingbrughuis
 
koperBarend Visser, gehuwd met1135-00-00 CG
koperSara Jans
naastligger ten oostenBarend Visser, gehuwd met
naastligger ten oostenSara Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten westenJan P. Trompetter
verkoperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperJeltje Sakes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser x Sara Jans koopt 'het Wanschapen' omtrent de Kettingbrug. Ten O. de koper, ten Z. de Noorderhaven, ten W. Jan P. Trompetter, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van scheepstimmerman David Willems x Jeltje Sakes voor 1135 cg.


1802 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 17 (noordgevel (Zoutsloot)), HarlingenNoorderhaven 17 (noordgevel (Zoutsloot))Rodenhuis, Barend;Rodenhuis, Pieter;Visser, Grietje B'BAREND RODENHUIS geboren
den 25 April 1800, Zoon van
PIETER RODENHUIS en
GRIETJE B. VISSER, legden 19
Augustus 1802 aan dit gebouw
den Eersten Steen.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0063v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer B. Visser en zoon


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-011 Noorderhaven 17B Visscher2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Barend Jansen Visser... van wijk A-009; gebruiker Dirk Houtman, zeilmakersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-011Noorderhaven 17B Visser & zoon B Visser & zoon kantoor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 312Noorderhaven 17erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Hendrikje Loggesoud 36 jaar, geb Hoogeveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Margaretha Hendrika Mentes... 1859 uit Franeker, A 1 mei 1860 Franeker, Vst 12 nov 1860 uit Franeker, A 1 mei 1861 Franeker, ovl wijk A-011, dv Arius Johannes M, (gk), en Catarina Verschuyl, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-011Noorderhaven 17Rinske Tjepkes Gratama... en Trijntje Westra, (Wiebenga ??); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-011, 22; Jetze IJ. Rodenhuis en R.T.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-011NoorderhavenMargaretha Mentes54 jAmsterdamv, protestant, weduwe
A-011NoorderhavenHendrikje Logges36 jHoogeveenv, protestant, ongehuwd
A-011NoorderhavenAnna Zwaal24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 312Noorderhaven 17erven pieter rodenhuis320 gl.16.00 gl.20.000 gl.22.00 gl.25.00 gl.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 312A-011 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonwoonhuis
Sectie A nr. 312A-012 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonkantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3425A-011 (Noorderhaven)Gerardus Wilhelmus Koningwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3425Noorderhaven 17 (A-011)Maaike Teves (wed. G.W. Koning)woonhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 17mr. Auke H. van Kleffensadvocaat en notaris
vorige grondslagf. 13700
huidige grondslagf. 1600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 17A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17Ph.W. Timmernotaris


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 17Ph.W.Timmernotaris


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Ph.W. Timmer29Notaris


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17M. de Vries881


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenM. de Vries881


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenM. de Vries881


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenCafé-Rest. Het Noordeke228J. v.d. Tuin


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17 Noorderke, 'thotel café restaurant


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 17R. (Rein) Hoogterp


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 17, HarlingenNoorderhaven 17S. de BoerNoorderke, hethotel - café - restaurant


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 17rijksmonument 20535


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6718Noorderhaven 17
  terug