Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 45 1-027 1-030 A-026 A-025
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-027 Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-027 Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1740 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 45, HarlingenNoorderhaven 45'1740'


1740 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 45, HarlingenNoorderhaven 45I, D;G, H'D I'
'H G'
links en rechts van een naar links varend vol getuigd zeilscheepje


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
1-027Noorderhaven 45Dries Jansenbeurtschipper£ 055-09-0£ 9bestaet wel


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-027 Noorderhaven 45wed S van der Zee


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-030 Noorderhaven 45Z van der Zee wed4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Sytse Drieses van der Zee... schoenmakerswinkel, kwit. no. 20, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. S.D. vd Zee eigenaar en gebruiker van wijk A-026, rentenierse, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 voor geleverde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-026Noorderhaven 45S D van der Zee wedS D van der Zee wedrenteniersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 332Noorderhaven 45Simon BoonHarlingenzeehandelaarhuis en erf (154 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Cornelia G. Goverts Blom, overleden op 29 juli 1834G.=Goverdina, dochter van afwezige Govert Blom, op reis naar Oostindien (Noorderhaven A 26) en Aaltje Jacobs Janssen, zuster van minderjarige Otto-Pieter Goverts Blom. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Dirk Aries de Jong... zv Arij dJ, en Neeltje Klaas Visser; BS huw 1831, ovl 1852, huw 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-032; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Jantje Hielkes Prins... P, en Maike Simons de Haan; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-032; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-026Noorderhaven 45C Teves stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-026NoorderhavenCornelis Teves21 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
A-026NoorderhavenJanna Schaafsma22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-026NoorderhavenJan Teves2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-026NoorderhavenMarten TevesHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-026NoorderhavenVroukje Duman21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Jan Cornelis Teves, overleden op 18 september 18414 jr (geboren 21/11/1837), overleden Noorderhaven A 26, zoon van Cornelis Teves, kantoorbediende & Janna Martens Schaafsma, broer van minderjarige Teves en reeds 26/9 overleden Marten Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Marten Cornelis Teves, overleden op 26 september 18412 jr (geboren 27/8/1839), overleden Noorderhaven A 26, zoon van Cornelis Teves, kantoorbediende & Janna Martens Schaafsma, broer van minderjarige Teves Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332A-026 (Noorderhaven )Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332A-025 (Noorderhaven)erven Maaike Boon vrouw van A.S. Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332Noorderhaven 45 (A-025)Albertina Alta (vr. v. A.S. Schaafsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 45 Sijtze Wielingaonderwijzer
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1500


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 45W.Fekkes-
Noorderhaven 45wed. C.Fekkes-de Jong-


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 45O.M.S. (Olga) Jansen wv v. Hurck


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 45rijksmonument 20545


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 332Noorderhaven 45
  terug