Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Bildtstraat 2,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Bildtstraat 2 1-056 1-083 A-204 A-239
 huisnummer lager   Vissersstraat 12 1-135 1-204 A-204 A-240
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 51 1-099 1-141 A-155 A-162
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 51 1-113 1-141 A-155 A-162


Huisnaam in: 1756
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1788
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1811
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk A-150
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 2, Harlingen
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2gorterie
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerwed. Jan Bastiaens
huurwaardeCG 21:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:04:00
 
1-113 Zoutsloot 51taanhuis
eigenaarcompagnie van de Haringvisserie
gebruikerP.J. Oldaens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
 
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaardeCG 16:16:00
aanslag huurwaardeCG 03:07:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2gorthuis
eigenaarSchelte Wybrens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan19-7-1720
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
huurwaardeCG 21:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:04:00
aansl. huurw. voldaan22-7-1720
 
1-113 Zoutsloot 51tanerie
eigenaarcompagnie van Haringbuizen
gebruikerP. Oldaens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan1-6-1720
 
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pieters
huurwaardeCG 16:16:00
aanslag huurwaardeCG 03:07:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingvoort jaer betaelt 3-7-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2gorthuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerDouwe Idsers
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:06:08
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarClaes Feddes
gebruikerClaes Feddes
huurwaardeCG 21:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:10:00
 
1-113 Zoutsloot 51tanerije
eigenaarcompagnie van de Haringnuisen
gebruikerP. J. Oldaens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00
 
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
huurwaardeCG 16:16:00
aanslag huurwaardeCG 02:16:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerWillem Jans
gebruikerN. N. c.s.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerSierk Folkerts
huurwaardeCG 21:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:10:00
 
1-113 Zoutsloot 51tanerij
eigenaarCompagnie der Haring
gebruikerCompagnie der Haring
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00
 
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarWytse Heins
gebruikerWytse Heins
huurwaardeCG 16:16:00
aanslag huurwaardeCG 02:16:00


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot NZhuis
 
koperMeye Harmens, gehuwd metschipperCG 1545:00:00
Antie Harmens
naastligger ten oostenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenWigle de Fries strandmeester
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperSierk Folkerts, gehuwd metwinkelier
Liskjen Beernswinkelier


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-056 Bildtstraat 2Harmen Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00
1-056 /2Bildtstraat 2Eelke Bernardus, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00
1-056 Bildtstraat 2Heere Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00
1-099 Zoutsloot 51Meye Harmens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0175v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: stadsvesten bij de Bildtpoort]huis
 
koperJan Gerlofs Buillart, gehuwd metmr. bakkerCG 400:00:00
Antje Ruirds
huurderSikke Ypkes c.u.mr. molenaar
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenGerben Douwes
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Buillart c.u.
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: stadsvesten]
verkoperSara Broers, weduwe van
wijlen Johannes Balthus, en als voogd van hun dochtermr. molenaar
Dieuwke Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerlofs Builart, mr. bakker x Antie Ruurds koopt een huis c.a. aan de Stadsvesten bij de Bildtpoort. Ten O. de Zoutsloot, ten W. Sjoerd Talma, ten Z. de kopers en Gerben Douwes, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Sara Broers wv Johannes Baltus, mr. molenaar, voor 400 cg.


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Bildtstraat 2huis
eigenaarHarmen Willems
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10
 
1-056 /2Bildtstraat 2woning
eigenaarJan Migchiels
gebruikerPhilip Alth
huurwaardeCG 13:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:07:04
 
1-056 /3Bildtstraat 2kamer
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerEelke Bernardus
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:14
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarMeye Harmens
huurwaardeCG 21:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:16:06
 
1-113 Zoutsloot 51tuintje
eigenaarMeye Harmens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:12:12
 
1-113 /2Zoutsloot 51huis
eigenaarJacob S. Kuiper
eigenaarSimon Backer
gebruikerJan Louws
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:14:08
 
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Simons
huurwaardeCG 16:16:00
aanslag huurwaardeCG 03:01:00


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0105v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Bildtpoort, aan de stadsvesten nabij dewoning
 
kopervroedsman Jan Wax mr. bakkerCG 150:00:00
huurderGerryt Gerryts
naastligger ten oostenGerlof Builard
naastligger ten zuidenJan Wax
naastligger ten westenGerlof Builard
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPoppe Menaldamr. bakker


 


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0159r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: [aan de stadsvesten nabij de Bildpoort]huis
 
kopervroedsman Jan Wax GG 208:00:00
huurderEvert Arents CG 30:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenMayke Folkerts de Haes
naastligger ten westenvroedsman Jan Wax
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperGerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0202v van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Molenpad bij de Bildtpoorthuis
 
koperAntje Fockes, gehuwd metGG 33:14:00
Marten Dirks
huurderde weduwe van Folkert Wax
naastligger ten oostenAntje Blokmaker
naastligger ten zuidenJohannes Adama
naastligger ten westenHarke Jurjens c.s.
naastligger ten noordenstadsvesten
vroedsman Jan Wax, wettige voorstander over
de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax c.u., erfgenamen ab intestato van hun oom
verkoperwijlen Claas Folkertsmr. metselaar


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0011v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [niet vermeld]huis
 
koperSybren Aukes CG 130:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: vaart]
naastligger ten zuidenJan de Boer bode (stads-)
naastligger ten westende weduwe van Marten Dirks
naastligger ten noordenstadsvesting
verkoperAntje Foekes, weduwe van
wijlen Marten Dirks


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-131 Bildtstraat 2Eile Faber


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort aan de stadsvesten]huis
 
koperwijlen Johannes Homberg, gehuwd metCG 170:00:00
Sjoukje Feenstra
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: vaart]
naastligger ten zuidenJan de Boer bode
naastligger ten westende weduwe van Marten Dirks
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSybren Aukes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ wijk A-163huis en erf
 
koperBroer Haayes, gehuwd metschipperCG 1000:00:00
Catharina Jelles
huurderSipke Boomsma c.u.
naastligger ten oostenY. Hoornstra
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Jan Harkema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGrietje Oswald, gesterkt met haar man
Albert van Eeken


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-083 Bildtstraat 2Johannes Homberg wedCG 1:00:00


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-155Zoutsloot 51Broer Hayes van der Veer... zv Haye Broers en Hemkje Jelles; BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk A-155, schipper, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Johannes Homburg... kind: Micheal Johannes Homberg, geb 24 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL; wed. eigenaar van wijk A-204, gebruiker is eylard Faber wed, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-026, winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2eylerd Faber... huwt met Catharina Homberg op 21 okt 1798 HRL, koopman in 1813, koopt een huis 1797-1799, N.H., ovl wijk A-204, kinderen: Haye, geb 25 jul 1810 HRL, Sjoukje F, geb 16 nov 1805 HRL, Elizabeth F, geb 20 jan 1803 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-204Bildtstraat 2Johannes Homberg wedEylard Faber wed
A-204Vissersstraat 12Eylard Faber wed
A-155Zoutsloot 51Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 26 en 30 van 10 mrt 1824
adressoortbedraggebruik
A-204Bildtstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 131huis A-204
 
verkoperJohannes Eylerts Faber
verkoperBonne Hayes Brouwer
koperJan Taekes Feenstra


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 en 129 van 29 sep 1824
adressoortbedraggebruik
A-155Zoutsloot 51provisionele en finale toewijzingfl. 510huis A-155
 
verkoperCatharina Jelles Broersma
koperEvertje Merkelbach (te Sexbierum)
koperJan Louws Balkstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 81Bildtstraat 2Jan Taekes VeenstraHarlingenvarensgezelhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 82Vissersstraat 12Jan Taekes VeenstraHarlingenvarensgezelhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 141Zoutsloot 51Jan Louws BalkstraHarlingentouwslagerhuis en erf (196 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-155Zoutsloot 51Louw L Balkstraoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-155; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Anthony Fransen Posthuma... P, en Frouwkie Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Antje Klazes Duinmayer... Hiddes Bakker; BS huw 1829, ovl 1843, ovl 1847; oud 48 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk A-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Jan Joannes Beuker... B., en Akke Franciscus Kroese; BS huw 1829; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Johannes Petrus Schmidt... (gk); BS huw 1837; oud 65 jaar, geb Herborn en wonende te HRL. 1839, gepensioneerd ambtenaar, wijk A-204; VT1839; Johann Peter S., geb 5 jul 1774, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-155 Louw Balkstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-155ZoutslootLouw L Balkstra28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslager
A-155ZoutslootPietje G Rotgans22 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-155ZoutslootJan L Balkstra1 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-204ZoutslootJan Johannes Beuker43 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
A-204ZoutslootAntie Dumeyer48 jVlielandgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
A-204ZoutslootMietje Beuker8 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootPiet Beuker5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootJohannes P Schmidt65 jHerborngezin 2, m, protestant, weduwnaar, gepensioneerd ambtenaar
A-204ZoutslootWilhelmina Schmidt24 jWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Bildtstraat 2Pieter Beuker, overleden op 2 mei 18427 jr, overleden Bildtpoort A 204. (Certificaat van onvermogen nr. 165) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Vissersstraat 12Pieter Beuker, overleden op 2 mei 18427 jr, overleden Bildtpoort A 204. (Certificaat van onvermogen nr. 165) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Bildtstraat 2Wiepkje Smit, overleden op 27 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 3/4 jr, geboren Almenum 12/4/1846, overleden Bildtpoort A 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Vissersstraat 12Wiepkje Smit, overleden op 27 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 3/4 jr, geboren Almenum 12/4/1846, overleden Bildtpoort A 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 60 en 61 van 27 nov 1850
adressoortbedraggebruik
A-155Zoutsloot 51provisionele en finale toewijzingfl. 566huis aan de Zoutsloot, A-155
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperReinder Steeksma


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Beitske Rintjes van der Post... 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Klaas Taekes Kuipers... A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 81A-204 (Bargebuurt)erv. Gerben Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 141A-155 (Zoutsloot)Foeke Buitenrustwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141A-162 (Zoutsloot)Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis
Sectie A nr. 81A-239 (Zoutsloot)Anna Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 82A-240 (Bargebuurt)Anna Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 81Bildtstraat 2 (A-239)C.A.A. van Rossum
Sectie A nr. 82Vissersstraat 12 (A-240)Anna Meijer
Sectie A nr. 141Zoutsloot 51 (A-162)Hette W. Hettema


1914 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 51Oud Harlingen Magazine 1991De Bakkerij van Hoitsma, later Zondervan, aan de Zoutsloot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 51 Jan K. Hoitsmabroodbakker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Visscherstraat 12Tj. de Boerwinkelierster
Zoutsloot 51J.K.Hoitsmabakker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1949 - kentekenadresnaam
B-36960
Barend Visserstraat 12Gijsbertus van Beusekom


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 51, HarlingenZoutsloot 51 Zondervanbakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Visserstraat 12A. (Ate) Posthuma
Zoutsloot 51F. (Fetze) Zondervan


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 51rijksmonument 20754
  terug