Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 57 1-102 1-144 A-158 A-165
Naastliggers vanZoutsloot 57
ten oostenZoutsloot 59
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 55
ten noordenZoutsloot 53


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025r van 12 nov 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-102Zoutsloot 57huis
eigenaarwed. Dirck Gerrits
gebruikerwed. Dirck Gerrits
opmerkingonvermogende


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLyffke Jans


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023r van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLiefke Jans


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-102Zoutsloot 57huis
eigenaarwed. Dirck Gerrits
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-102 Zoutsloot 57huis
eigenaarwed. Dirk Gerrits
gebruikerwed. Dirk Gerrits
opmerkingonvermogende


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043v van 16 nov 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Boetemans


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-102 Zoutsloot 57huis
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerDirk Gerryts
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-102 Zoutsloot 57Marten Lammerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-102 Zoutsloot 57huis
eigenaarDirk Annes q.q. cum soc.
gebruikerMarten Lammerts cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0020r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Karremanspijpenhuis
 
koperPhilippus Hanekuik koopman160-00-00 GG
huurderWiltetus Hendriks c.s.20-00-00 CG
naastligger ten oostenSymon Sybrens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Bastiaan Bickers
naastligger ten noordende tuin van Yede Pyters
verkoper van 1/2Yttje Dirks, weduwe vanwinkelierse
verkoper van 1/2wijlen Douwe Jansen
verkoper van 1/2Dirk Jansen Vlietmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik, coopman


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpenhuis
 
koperClaas Hendriks trekveerschipper op Franeker300-00-00 CG
huurder benedenArjen Sipkes c.u.20-00-00 CG
huurder bovenTrijntje van Campen 13-00-00 CG
naastligger ten oostenSymon Symons
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Bastiaan Bikker
naastligger ten noordende weduwe van Yede Pyters
verkoper van 1/2Mayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Philippus Hanekuikkoopman
verkoper q.q.Allard Scheltinga, curator ad actum over
verkoper van 1/8Johannes Hanekuik, en
verkoper van 1/8Aagjen Hanekuik
verkoper van 1/8dr. Stijl, zoon van
verkoperJelle Stijlkoopman
verkoper van 1/24Rinske IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/24Sjoerd Schrikkoopman
verkoper van 1/24Thomas IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/24Hylke IJsenbeekkoopman
erflaterwijlen Philippus Hanekuik


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0081r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Hendriks


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 57Zoutsloot NZhuis
 
koper provisioneelN. N. 39-00-00 GG
eigenaarJetske Heeres c.s.
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Trompetter
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra
verkoperJetske Heeres, weduwe van
verkoperwijlen Claas Hendriks, ouders van minderjarige zoonmr. bakker en trekveerschipper
verkoperHeere Claasen


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0143v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 57Zoutsloot NZhuis
 
koperWybren Heeres mr. metselaar102-10-00 CG
huurderJan Roelofs c.u.
naastligger ten oostenWybren Broers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenoud burgemeester S. Hoornstra
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman
verkoperJan Broersmr. huistimmerman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0080v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybren Heeres


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0090v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWiebren Heres


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-135 Zoutsloot 57Jan Roelofs
1-135 Zoutsloot 57Eeltje Abes, 31 jaar, gehuwd
1-135 Zoutsloot 57Betting Alberts, 39 jaar, gehuwdschipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ wijk A-158huis
 
koperJan Roelofs, gehuwd met110-00-00 CG
koperHinke Aukes
huurderJan Roelofs
huurderHinke Aukes
naastligger ten oostenAizo Ypey
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra
verkoperWybren Heeresmetselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-144 Zoutsloot 57Jan Roelofs1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-158Zoutsloot 57Jan Roelofs van der Zee... gebruiker wijk C-103, pakhuis; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-158, sjouwer, 1814. (GAH204); erven J.R. v. d. Z. eigenaars van perceel nr. 149 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-158Zoutsloot 57Jan R van der Zee Jan R van der Zee sjouwer


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-158Zoutsloot 57Jan Jans Witting, overleden op 15 juli 1822zoon van afwezige Jan Witting, zeeman (op reis naar Havre de Grace) en Trijntje Jans van der Zee (Zoutsloot A 158), broer van minderjarige Hinke Jans Witting. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-158Zoutsloot 57Jan Roelofs van der Zee, overleden op 3 oktober 1826turfkoopman Zoutsloot A 158, man van Hinke Aukes, vader van Trijntje (vrouw van Jannes Jans Witting, beurtschipper) en Roelof Jans van der Zee, curassier Leiden. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 149Zoutsloot 57erven Jan Roelofs van der ZeeHarlingenhuis (57 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-158ZoutslootPieter Mooiman24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
A-158ZoutslootNeeltie Meinsma26 jMakkumv, protestant, gehuwd
A-158ZoutslootHendrik Mooiman2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-158ZoutslootBeitske Timmer20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-158Zoutsloot 57Jacobje van Dokkum... HRL, N.H., huwt met Bauke Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 149A-158 (Zoutsloot)Meinardus R. Koopmanswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 149A-165 (Zoutsloot)wed. en erven Meinardus R. Koopmanswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 149Zoutsloot 57 (A-165)Jan H. van 't Vliet (en erv.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 57 Geert van der Sluisbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 57G. v/d Sluistransportarbeider


1929 - kentekenadresnaam
B-14350
Zoutsloot 57Harm van der Sluis


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 57E. (Eeikje) Tichelaar


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 57Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 57rijksmonument 20757
  terug