Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 63 1-105 1-148 A-161 A-168
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 65 1-105 1-148 1/2 A-162 A-169
Naastliggers vanZoutsloot 63
ten oostenZoutsloot 65
ten zuidenZoutsloot 65
ten westenZoutsloot 61
ten noordenKarremanstraat 18


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 65naamloze steeg ten westen


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0041v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJuw Luyties


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Michiels


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ in de noorder nieuwe stad achter het voorhuis van de verkopershuis of kamer
 
koperJantien Lubberts, weduwe van185-00-00 GG
koperwijlen Dirck Lieuwes
naastligger ten oostenFocke Tialliffs
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenLouw Michiels
naastligger ten noordenMinne Jansen c.u.
verkoperMinne Jansen, gehuwd met
verkoperRieme Tiaerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Lubberts wv Dirck Liewes


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Michiels


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZkamer
 
koperYeme Jans, gehuwd methoutzager216-08-00 GG
koperFrouck Rinses
naastligger ten oostenFocke Tyalliffs
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenLouw Michiels
naastligger ten noordende verkopers Minne Jans c.u.scheepstimmerman
verkoperMinne Jans, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperRieme Tiaardts


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241r van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241r van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZkamer
 
koperTiede Meinerts, gehuwd met240-00-00 GG
koperSiouck Arents
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMinne Jansen
verkoperEme Jansen, gehuwd met
verkoperFrouck Rinses


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282v van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJu Luytyes


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282v van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120v van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120v van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZhuis of kamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMinne Jansen
verkoper q.q.Aucke Arents, gelastigde en oom
verkoper q.q.Allart Meynerts, gelastigden en ooms van
verkoperde weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts, gehuwd met
verkoperwijlen Siouck Arents


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAryan Cornelis Cunst


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Volkert Alberts mr. metselaar


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZkamer
 
koperJoost Hansen, gehuwd met190-00-00 GG
koperAntje Jans
naastligger ten oostenTialling Fockes
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westende verkoper Volkert Alberts mr. metselaar
naastligger ten noordenJan Teunis bakker
verkoperVolkert Alberts, gehuwd met
verkoperMary Jans


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215r van 27 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReyner Heeres hoornsvaarder


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040v van 6 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door wijlen Arien Const


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040v van 6 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0139r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Arien Cornelis Cunst


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0139r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReiner Heeres


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0139r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101r van 31 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoucke Piers
naastligger ten oostende hof van Pytter Tames


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101r van 31 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101r van 31 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101r van 31 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Vinckelbosch kapitein


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ bij de Karremanspijpdwarshuis
 
koperClaes Lammerts Drost 300-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenWillem Arjens bakker
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperAntie Jans van Keulen, weduwe van
verkoperwijlen Joost Hanses


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Lammerts


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215r van 24 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Vinckelbos kapitein


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215r van 24 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZdwarshuis
 
koperPoppe Jansen koopman380-00-00 CG
huurderClaes Andries c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenHille Jans boterkoper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenWillem Arjens bakker
erflaterwijlen Jancke Pytters, gehuwd met
erflaterwijlen Claes Lammerts Drost
verkoperCornelis Pytters, enkoemelkerAlmenum
verkoperFrouckjen Saskers, gehuwd met
verkoperSybe Sweertsmr. gortmaker


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSimon Wessels


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ2/3 dwarshuis
 
koperBroer Poppes c.u.140-09-04 GG
naastligger ten oostenHille Jansen [staat: Jacobs] boterkoper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSimon Wessels
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claas Drost
verkoper van 1/3Jan Poppes
verkoper van 1/3Dieuke JetsesLeeuwarden


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-105Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Broer Poppes
gebruikerTyttie Everts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-105Zoutsloot 63huis
eigenaarBroer Poppes
gebruikerwed. Hendrik Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Broer Poppes


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Gijsbert Ydes
gebruikerBeuwe Alberts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Beuwe Alberts
gebruikerEelke Jelles
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg naar de keuken van


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZhuis
 
koperTjeerd Claesen, gehuwd metschuitschipper975-00-00 CG
koperSaakjen Piers Gladsma
huurderJelle Ottes c.u.
naastligger ten oostenPieter Reiners c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westensteeg naar de keuken van
naastligger ten noorden [staat: oosten]Cornelis Jentjes c.s.
verkoperFijke Broers, weduwe van
verkoperwijlen Claas Cornelismr. kuiper


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarTjeerd Gerryts
gebruikerTjeerd Gerryts
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Trompetter


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en de Karremanspijphuis
 
koperJaapjen Jacobs, weduwe van348-07-00 GG
koperwijlen Hessel Jarigs
naastligger ten oostenHendrik Johannes Heermans
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJan Trompetter
naastligger ten noordenFijke Broers
verkoperSaakjen Piers Gladstra, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Claasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJaapjen Jacobs, wd Hessel Jarigs


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0239v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHidde Sipkes n.u.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0239v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0239v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0208r van 20 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZ achter het huis van de kopersekeuken of achterkamer
 
koperJaapjen Jacobs, gehuwd met252-00-00 CG
koperHidde Sipkes arbeider
verpachter grondBartle in de Karremanstraatmr. bontwever0-10-00 CG
naastligger ten zuidende koperse Jaapjen Jacobs
naastligger ten oostende koperse Jaapjen Jacobs
naastligger ten westenDirk Cornelis* sleefmaker
naastligger ten noordenCornelis Jentjes
verkoperFijke Broers, weduwe van
verkoperwijlen Albert Beuwes


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0139r van 11 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHidde Sipkes


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0139r van 11 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0139r van 11 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0232v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHidde Sipkes


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0032v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoperse Jaapje Jacobs


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0032v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen Bildtpoort en Karremanspijpenhuis
 
koperBouwe Hilkes, gehuwd metmatroos Admiraliteitsjacht406-00-00 CG
koperRigtie Klaases
huurderGerryt van Beek
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrik Heermans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende verkoperse Jaapje Jacobs
naastligger ten noordenBaltus Molts
verkoperJaapje Jacobs, gesterkt met
verkoperHidde Sipkes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHidde Sipkes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0101v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZachterkamer
 
koper door niaarArjen Pieters mr. schoenmaker150-00-00 CG
geniaarde koperAtze Hiddesmetselaarsknecht
naastligger ten oostenCloppenburg kleermaker
naastligger ten zuidenBouwe Hylkes stuurman admiraliteitsjacht
naastligger ten westenTjeerd Anness Bootsma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJaapkje Jacobs, gehuwd met
verkoperHidde Sipkes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0182r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBouwe Jans


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0182r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0045r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBouwe Jans


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0045r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdze Hiddes


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen Bildtpoorts- en Karremanspijpenhuis
 
koperJan Kamerling 525-00-00 CG
koperMeisje Aekes
naastligger ten oostenSikke Wijnalda
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenAdze Hiddes
naastligger ten noordenIJsbrand timmerman
verkoper van 1/2oud burger Bouwe Hylkes, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Rigtje Claases, en hun dochter
verkoper van 1/2Tjietske Bouwes, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Hendrik HendriksLeeuwarden


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-137 Zoutsloot 63Jan Kamerling, 34 jaar, gehuwdschipper


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0318v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZ wijk A-169huis
 
koperJan Kamerling schuitschipper99-19-00 CG
naastligger ten oostenClaas Wybes
naastligger ten zuidende koper Jan Kamerling schuitschipper
naastligger ten westenJan Eeverts
naastligger ten noordenIJsbrand timmerman
verkoperAdze Hiddesmetselaar


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-148 Zoutsloot 63Jan Kamerling0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Binte Ruurds van Veer... Tjeerds Draaisma op 13 feb 1820 HRL, huw.afk. 30 jan en 6feb18 20, wonende te HRL. 1814, ovl wijk A-161, zv Ruurd Jappes vdV, en Bregtje Bentes; BS huw 1814, huw 1820, ovl 1857; gebruiker wijk A-161, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Jan Cornelis Kamerling... 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1846; eigenaar van wijk A-161, gebruiker is Binte R. van Veer, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-162, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Lemke Wybrens... Bente Ruurds (vd Veer) op 23 jun 1814 HRL, dienstbaar, wonende te HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, ovl wijk A-161, dv Wybren Andries en Trijntje Klases (Voogd); BS huw 1814, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Mientje Aukes Fabergeb 26 jun 1811 HRL, ovl 2 okt 1814 HRL; wijk A-161, dv Auke Luitjes F, en Regtje Simons; BS geb 1811, ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-161Zoutsloot 63Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel
A-162Zoutsloot 65Jan Kamerling schipper


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 12 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
A-161Zoutsloot 63koopaktefl. 650huis A-162 en woning A-161
 
verkoperJan Kamerling
verkoperMeisje Alkes Kramer
koperTjietze Romkes Zeldenrijk
koperDorothea Hendriks Praus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 157Zoutsloot 63Tjietze Romkes ZeldenrijkHarlingenschipperhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 158Zoutsloot 65Tjietze Romkes ZeldenrijkHarlingenschipperhuis en erf (85 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-162Zoutsloot 65Tjetse Romkes Zeldenrijk, overleden op 16 juni 1837schipper Zoutsloot A 162, overleden Deventer, man van Dorothea Hendriks Pronk (tekent 'Praus') (erft vruchtgebruik), vader van Romke Tjetses Zeldenrijk, schipper. (op omslagvel 'Tjetske') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Dorothea Pronsoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-162; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Romke Tjietses Zeldenrijk... Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1826, ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-162; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-161Zoutsloot 63Jetske de Ruiter, overleden op 28 juni 183911 jr, overleden Zoutsloot A 161. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-161ZoutslootAntie G Krijl [Kreyl]40 jHindelopenv, protestant, weduwe
A-161ZoutslootGerrit Krijl*18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-162ZoutslootDorothea Prous56 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
A-162ZoutslootRomke Zeldenrijk36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schipper
A-162ZoutslootTjette Zeldenrijk12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-161Zoutsloot 63Agatha Gerbens Bolta, overleden op 21 december 1847(Certificaat van onvermogen), 86 jr, geboren Almenum 24/9/1761, overleden Zoutsloot A 161, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Aukje de Boer... dv Jan Gerrits de B., en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Jisseltje Rinzes Zebazie ook: Jisseltje Rinses; geb 12 jul 1793 HRL, Vst 14 dec 1858 uit Bolsward, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-161


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157A-161 (Zoutsloot)Klaas Jans de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 158A-162 (Zoutsloot)Klaas Jans de Grootwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Antje Kreil... bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157A-168 (Zoutsloot)wed. en erven Klaas J. de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 158A-169 (Zoutsloot)wed. en erven Klaas J. de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157Zoutsloot 63 (A-168)Albert A. Kuiperwoonhuis
Sectie A nr. 158Zoutsloot 65 (A-169)Albert A. Kuiperwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 65 Herman Tigchelaarkoopman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 65R.Tigchelaarbrandstoffenhandelaar


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 65, HarlingenZoutsloot 65R. Tigchelaarbrandstoffenhandel


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 65R. (Roelof) Tigchelaar


1974 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 65Hein Buisman StichtingBouw achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 65rijksmonument 20760


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8744Zoutsloot 65
  terug