Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 91
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 91 1-146 1-218 A-050 A-047
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 93 1-147 1-219 A-051 A-048
Naastliggers vanNoorderhaven 91
ten oostenNoorderhaven 93
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 89
ten noordende Droogstraat


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 93, HarlingenNoorderhaven 93Afbeelding van een druiventrosPakhuis 'de Druif'


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 93naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Teuntie Feddes


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]2/12 huis daer de Blauue Druyff uytsteekt
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet huis van dr. Joannes Clijngbijl
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Teuntie Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/12 huis daer de blauue druyff uytsteeckt nz. Noorderhaven. Ten O. dr. Joannes Clyngbijl, ten W. Teuntie Feddes. Geen grondpacht.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231r van 20 mrt 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Douues


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijn Feddes


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis
 
koperSyberen Hessels koopman2433-00-00 GG
naastligger ten oostenItske Teunis Wrijthoff
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTrijn Feddes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAge Yges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyberen Hessels koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Itske Teunis Wrijthoff, ten Z. de straat en haven, ten W. Trijn Feddes, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Age Yges voor 2433 GG


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 91Noorderhaven NZhuis met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat
 
koperArjen van Hemert apotheker541-00-00 GG
huurderJillert Pieters mr. schoenmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Hessels
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Pybes
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte
verkoper van 1/2Dina Tjebbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyter Feddesbrouwer
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Dieucke Goukes


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0269v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 91Noorderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperGouke Claessen Braem apotheker800-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Hessels
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Piebes
naastligger ten noordenDirkjen [staat: Dirk] Everts
verkoperArjen van Hemertapotheker te HarlingenPingjum


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGouke Braam koopman


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis
 
koper[niet ingevuld] Sytses, vertegenwoordigd door zijn vader400-14-00 GG
koperSytse Clasen, weduwnaar van zijn eerste vrouwestrikbakker en koopman
koperwijlen Pyttje Sybrens
huurder voor 4 jarenGuitet c.u.kapitein90-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Croese
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat of haven]
naastligger ten westenGouke Braam koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde personele en hypothecaire crediteuren van Hessel Hingstkoopman


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende huizen van Gouke Braam


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirck Huigens
gebruikerDirck Huigens
opmerkingstaat ledigh
1-147Noorderhaven 93huis
eigenaar 1/3 Gouke Sibrens
eigenaar 2/3 Sytse Claessen
gebruikerHuibert Feddes cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259r van 9 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 91Noorderhaven NZhuis
 
koperDirk Hugens, gehuwd met462-12-12 GG
koperStijntie Hendricks
naastligger ten oostenSytse Claessen koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenSymen Kuiper schipper
naastligger ten noordenDirckjen Everts
verkoperGouke Braamapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Sytse Claessen, ten W. Symon Kuiper, schipper, ten Z. de straat en haven, ten N. Dirckjen Everts. Er is een achter in- en uitgang naar de Droogstraat. Gekocht van Goikjen Pieters?, de vrouw van Jan Jansen, mr. metselaar.


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-146Noorderhaven 91huis
eigenaarDirck Huges
gebruikerFeddrick Kalff
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
1-147Noorderhaven 93huis
eigenaarSytse Claessen cum soc.
gebruikerHuibert Feddes cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-5-1720
opmerking1720 den 22 mey van huybert feddes hier op betaelt 7-4-0
aansl. huurw. voldaan18-6-1720
opmerkingden 18 juny door sytse claesen hier op betaelt 5-12-0


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-146 Noorderhaven 91huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerwed. Fedde Pyters
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarSytse Clasen cum soc.
gebruikerClaes Sydses cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Huygens


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ1/3 huis
 
koperClaas Sytses bontwever en koopman700-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirk Huygens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Sijke Ruerds, voorstanderse overwinkelierse
verkoper van 2/12twee wettige kinderen van de weduwe van wijlen Sybren Goukes
verkoper van 1/12Symon Jacobsportier van de Franekerpijpen
verkoper van 1/12Sweerd Ruerdsschoolmeester


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-146 Noorderhaven 91huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens
huurwaarde91-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-03-06 CG
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarClaas Sytses
gebruikerClaas Sytses
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-146 Noorderhaven 91Jan Bretton, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG
1-147 Noorderhaven 93Claas Sytses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-146 Noorderhaven 91huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerJan Bretton
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarKlaas Sytses
gebruikerKlaas Sytses
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0187v van 15 jun 1766 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 91achterDroogstraat ZZwoning achter vorig perceel
 
koperTjepke Gratama koopman en fabrikant1225-07-00 CG
huurderSikke Innes c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenJacob Symons Kuiper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0187v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 91Noorderhaven NZdeftig huis
 
koperTjepke Gratama koopman en fabrikant1225-07-00 CG
huurdermajoor Age de Haas c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Sytses Hingst
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Symons Kuiper
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama, fabriquer, koopt een deftig huis, nz. Noorderhaven. Ten O. Claes Sybrens Hingst, ten W. Jacob Symons, kuiper, ten Z. de straat en haven, ten N. perceel b)een woning met ten Z. en O. perceel a), ten W. Jacob Symons Kuiper, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Gerryt Gerryts de Jong, coffyschenker, Marijke- en Stijntje Gerryts de Jong, en Jurjen Gerryts de Jong, mr. schoenmaker, samen voor 1/2, en Dirk Cornelis Wetsens, winkelier, Marijke Cornelis- en haar vader Cornelis Jacobs Wetsens, samen voor de andere 1/2. Allen erven van hun oud-oom Dirk Huigens.


1769 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 91, HarlingenNoorderhaven 91Anno' en '1769'


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratama


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis en schuure
 
koperTeunis van der Ley, enkoopman3200-00-00 CG
koperBente van der Ley, enkoopman
koperJarig van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratama
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPyttje Clazes Hingst, gehuwd met
verkoperHylke IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis-, Bente-, en Jarig v.d. Ley, kopen een deftig huis en schuur c.a. nz. Noorderhaven, waarin verkopers` wl. vader Claes Sybrens Hingst is overleden. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. erven Tjepke Gratama, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pyttie Clazes Hingst x Hylke Clases IJsenbeek, voor 3200 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen T. Gratama


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratema


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ tussen Raadhuis en Sluisbruggenhuis en pakhuis
 
koperSchelto Wybenga koopman1206-21-00 GG
koperPieter Tetrode koopman
huurder pakhuisSchelto Wybenga
huurder pakhuisPieter Tetrode
huurder huisGerrit van Danswijk c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenT. Gratema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJarig Jacobs van der Ley
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga en Pieter Tetrode kopen een kapitaal pakhuis met een huis erachter, tussen Raadhuis- en Sluisbrug en strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Tj. Gratama, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jarig Jacobs van der Ley.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ tot de Droogstraatpakhuis en achterhuis
 
koperdr. Seerp Gratema advocaat1647-09-00 CG
koperTjepke Gratema koopman
huurder achterhuisGerrit van Danswijk
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTjepke Gratema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSchelte Wybengakoopman
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Seerp Gratama, advocaat en Tjepke Gratama, koopman kopen pakhuis en achterhuis, strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de mede-koper Tjepke Gratama, ten Z. de haven. Gekocht van Schelte Wybenga en Pieter Tetrode.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0098v van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 91achterDroogstraat ZZachterhuis
 
koperDirk Jans, gehuwd met250-00-00 GG
koperTjettje Foppes
huurderWytze Bergsma c.u.
huurderFoppe de Vries c.u.
naastligger ten oostenT. Gratema
naastligger ten zuidenvoorhuis van de verkopers aan de Noorderhaven
naastligger ten westenJan Wytzes Vettevogel
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSjoerd Foekens, gehuwd met
verkoperTrijntje de Jongh


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0198r van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenT. Gratama


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjepke Gratama


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-218 Noorderhaven 91T Gratama5-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 166 van 29 okt 1811
adressoortbedraggebruik
A-050Noorderhaven 91koopaktefl. 2650huis A-050
 
verkoperTjepke Gratama
koperJohannes Nicolaas Kersjes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91J. N Kersjescommissaris van politie 1811-1813; eigenaar en gebruiker van wijk A-050, 1814. (GAH204); id. van wijk A-051, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-136, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-050Noorderhaven 91J N Kersjes J N Kersjes
A-051Noorderhaven 93J N Kersjes pakhuis


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 167 van 15 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-050Noorderhaven 91koopaktefl. 2900huis op de Noorderhaven A-050
 
verkoperHenricus Stroband
koperGerard Arnold Herklots


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 168 van 15 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-051Noorderhaven 93koopaktefl. 1300pakhuis aan de Noorderhaven A-051
 
verkoperHenricus Stroband
koperGerard Arnold Herklots


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Tjalling Franses Tjallingii, overleden op 5 juli 1821tegelfabrikant/koopman (Noorderhaven A 50), man van Elisabeth Pieters Hannema (testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Sybrand (vader van Frans, Pieter, Martha, Dirk en Catharina Sybrands Tjallingii: ieder legaat ad fl. 1.000,-), Pieter-Feitema en Grietje Franses Tjallingii. Legaat fl. 1.025,82voor D G-gemeente. Saldo fl. 39.657,05. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Johannes Cornelis Simonsz, overleden op 27 mei 183110 mnd, zoon van Cornelis Pieter Simonsz, commissionair Noorderhaven A 50 en Eke Gratama, broer van minderjarige Elisabeth, Dorothea, Catharina, Hendrik, Dirk, Rinske en Andries Cornelis Simonsz. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7006/112b, ingediend 3/3/1834, met verklaring dat geen vruchtgebruik of fidei commis is vervallen. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 368Noorderhaven 91Cornelis Pieters SimonszHarlingencommissionairhuis en erf (244 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 371Noorderhaven 93wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis (140 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Alida Cornelis Simonsz, overleden op 14 januari 1833ruim 8 mnd, dochter van Cornelis Pieters Simonsz, commissionair (Noorderhaven A 50) en Eke Gratama, zuster van minderjarige Elisabeth, Dorothea, Catharina, Hendrik, Rinske, Dirk en Andries Cornelis Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
adressoortbedraggebruik
A-051Noorderhaven 93provisionele en finale toewijzingfl. 1089a. pakhuis b en b. pakhuis A-051
 
verkoperPhilippe Adrien Braams
verkoperHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)
koperJohannes Arjens van der Werff


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Cornelis P. Cornelis Simonsz, overleden op 19 mei 1838P.=Pieter, ruim 8 mnd, zoon van Cornelis Pieter Simonsz, commissionair (Noorderhaven A 50) en Eke Gratama, broer van Elisabeth, Dorothea en minderjarige Catharina, Hendrik, Rinske, Dirk en Andries Cornelis Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Aaltje Kerkhoven... mei 1825, dv Jacobus Pieters K, en Janke Eeuwes vd Heide; BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-050; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Bregtje Asmus Tuinhout... bev.reg. HRL 1851 wijk A-173, 50; oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Cornelis Pieters Simonsz... Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Eeke Gratama... Wiebenga; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-043; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-051Noorderhaven 93Jacoba van der Gaast... 1869 HRL, N.H., ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-050NoorderhavenCornelis P Simonsz47 jZaandamm, protestant, gehuwd, commissionair
A-050NoorderhavenEke Gratama45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-050NoorderhavenHendrik Simonsz19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenDirk Simonsz13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenAndries Simonsz11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenElisabeth Simonsz24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenDorothea Simonsz22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenCatharina Simonsz21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenRinske Simonsz16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-050NoorderhavenWypkje Holmans21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 368Noorderhaven 91cornelis pieter simons150 gl.7.00 gl.9.000 gl.7.00 gl.9.00 gl.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-050Noorderhaven 91Dirk Cornelis Simonsz, overleden op 6 maart 184619 jr (geboren 31/7/1826), overleden Noorderhaven A 50, zoon van Cornelis Pieter Simonsz, commissionair en Eke Gratama, broer van Hendrik, Elisabeth, Dorothea, Catharina, Rinske en minderjarige Andries Cornelis Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Cornelis Buwaldageb 1 jan 1789 Lemmer, huwt met Wibbigje van Zandbergen, rijkscommies, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-050Noorderhaven 91Wibbigje van Zandbergengeb 26 mrt 1797 Sneek, huwt met Cornelis Buwalda, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 368A-050 (Noorderhaven )Cornelis Pieters Simonszwoonhuis
Sectie A nr. 371A-051 (Noorderhaven )Leendert Hannema en mede eig.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3441A-047 (Noorderhaven)erven Cornelis P. Simonszwoonhuis
Sectie A nr. 371A-048 (Noorderhaven)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3441Noorderhaven 91 (A-047)Rinske Simonszwoonhuis
Sectie A nr. 371Noorderhaven 93 (A-048)fa. Sjoerd P. Hannemapakhuis


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 91R.A. Feenstra82aardappelverkoop Vereen. Westergo


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 91R.A. Feenstra82Aardappelverkoop Vereen. Westergo


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 91 IJede Postmaonderwijzer
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 1100


1929 - kentekenadresnaam
B-14278
Noorderhaven 91Arnoldus Wilhelmmes Maria Broekhoven


1929 - kentekenadresnaam
B-14279
Noorderhaven 91Johannes Petrus Broekhoven


1944 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 91, HarlingenNoorderhaven 91L. Wierstragerechtsdeurwaarder


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.L. Wierstra439Gerechtsdeurw.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.L. Wierstra439Gerechtsdeurw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.L. Wierstra439Gerechtsdeurw.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 91A. (Anne) Tuinstra wv Wiersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 91rijksmonument 20564
Noorderhaven 93rijksmonument 20565


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5693Noorderhaven 91
  terug