Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 93
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 93 (niet bekend) (niet bekend) B-121 (niet bekend)
Naastliggers vanZoutsloot 93
ten oostenZoutsloot 95
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 91
ten noordenAchterstraat 32


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0158v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoecke Piers Heemstra


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061r van 21 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Sipke Clasen


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0079r van 7 apr 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSipke koemelker


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoeckle Wybes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0069r van 30 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoecke Wybes


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWijne Wybes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261v van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperAntje Sybes, weduwe van340-00-00 CG
koperwijlen Ate Tjeerds schuitschipper
naastligger ten oostende weduwe van Thijs Ericks [staat: Harkes]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperMaertje Leenerts, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Hessels


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0262r van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Hessels


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288r van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis gekocht door Antje Sybes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0024r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntje Sybes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0094r van 8 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloothuis
 
koperJan Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn192-07-00 GG
koperAefke Huyberts
bewonerweduwe Antie Sybes
verkoperAntie Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Ate Tjeerds


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0106v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperHotske Jans Schonebeek, gehuwd met300-00-00 CG
koperYppe Dirks mr. bontwever
huurderAntie Sybes
naastligger ten oostenPier Andrys Glatsma
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntie Sybis
naastligger ten noordenPier Andrys Glatsma
verkoperoud burgervaandrig Jan Jansen Schonebeekmr. chirurgijn


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0206v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYpe Dirks


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0219r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYpe Dirks


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0044v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYppe Dirks


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0139v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperEelke Jelles, gehuwd methuistimmerman279-00-00 GG
koperFijke Hessels
naastligger ten oostenrentmeester Lanting
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntie Sybes
naastligger ten noordenrentmeester Lanting
verkoperHotske Jans, gehuwd met
verkoperYpe Durks


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEelke Jelles


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0150v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Jelles


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0257v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Jelles


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperPyter Simons, gehuwd methuistimmerman630-00-00 CG
huurderAlbert Hendriks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenMelle Ynzes
naastligger ten noordenHylke IJzenbeek c.s.
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Simons, huistimmerman x Hinke Jogchems koopt een deftig huis met alle goederen, waaronder een los kozijn met vensters en een raam zonder glas, nz. Zoutsloot, verhuurd aan Albert Hendriks. Ten O.?, ten W. Melle Ynses, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Hylke IJsenbeek. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester, voor 630 cg.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0021v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Simons


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0232v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperPieter Johannes Polscher schuitschipper254-00-00 GG
naastligger ten oostenFrans Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Melle Ynses
naastligger ten noordenBente IJzenbeek
verkoper q.q.Pieter Hannema, geauthoriseerde curator bonorum overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Pieter Simons, gehuwd met
verkoperwijlen Hinke Jochums


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-007 Zoutsloot 93Tjalling Wijbrens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-121Zoutsloot 93Bouwe Jetzes Boomsma... id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases Soek, zeylemakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling Wiebrens wed., naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk C-019; gebruikers J.D. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-121Zoutsloot 93Tjalling Wybrens... staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 16 mei 1787. (burgerboek); wed. T.W. gebruiker wijk B-121, naaister; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); T.W. ende Grietje Willems, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-121Zoutsloot 93B Boomsma wedTjalle Wiebrens wednaaister


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2768B-120 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-121 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-122 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3106Zoutsloot 93 (B-144)Aaltje Hendriks (te Bolsward)woonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 93A. (Anne) Kuipers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 93beeldbepalend pand8 van 10
  terug