Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 36 (niet bekend) 2-034 B-143 B-188
Naastliggers vanLiemendijk 36
ten oostenLiemendijk 38
ten westenLiemendijk 34
ten noordende Liemendijk


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-033 Liemendijk 36Sewrinus Weggius, 26 jaar, gehuwd
2-033 Liemendijk 36Hendrik Weggius, 24 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-034 Liemendijk 36Beerend Pol0-10-00 CG(was claas pieters)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-143Liemendijk 36Berend Johannes Pol... Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt, en Albertje Pieters, 1814. (GAH204); id. van wijk B-143; gebruiker Gerrit Severin wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-145; gebruiker Pieter ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-143Liemendijk 36Gerrit Severinovl voor 1815; wed. G.S. gebruiker wijk B-143, gealimenteerd; eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-143Liemendijk 36Berend Pol Gerrit Severin wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 45Liemendijk 36Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 45aLiemendijk 36Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (25 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-143Liemendijk 36Antje Pieters... 1839, dv Pieter Jans en Sijtske Sippes; BS huw 1813 1839 overlijdens, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-143; geb 2 mrt 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Sytske ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-143Liemendijk 36Haring Harmens Haringa... wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 45B-144 (Liemendijk)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 45aB-143 (Liemendijk)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 45aB-188 (Liemendijk)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 45B-189 (Liemendijk)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 45aLiemendijk 36 (B-188)Roomsch Kath. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Liemendijk 36Sj.D. de Vriesventer
  terug