Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 21 2-063 2-083 B-044 B-048
1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119v van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis, achterkamer en hof of ledige plaats
 
koperFormer Formers, gehuwd methoutkoper0-00-00 GG
koperLijsbeth Claesen
naastligger ten oostenDierck Philips
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenLolle smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelte Hanssen, gehuwd metgrootschipper
verkoperGeertie Wytses


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0162v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis en schuur
 
koperHendrick Willems, gehuwd met800-00-00 GG
koperBauck Hendrickx
naastligger ten oostenDirck Philips
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWypcke Tiaerdts
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHendrick Hendricks, zwager vd kopers
verkoperSipck Doedes, zus vd kopers


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179v van 10 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraatvoor- en achterhuis met plaats
 
koperTiaerd Lolles koopman 1475-00-00 GG
toehaaktwee rozenobels tot een honorarium
huurder voorhuisde verkopers Thomas Lamberts c.u.
huurder achterhuisPytter Meyer
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAgge Tytes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperThomas Lamberts, gehuwd met
verkoperSaepke Ynses


 


 


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0131r van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis en schuur en een plaats tussen beide
 
koperDirck Douwes, gehuwd metmr. kuiper900-00-00 GG
koperDoutjen Pyters
naastligger ten oostende weduwe van Dirck Phlips
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenDouwe Douwes smalschipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauk Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Willemsboendermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Douwes, mr. kuiper x Doutjen Pyters koopt een huis en schuur met een plaets ertussen, nz. Hoogstraat en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. wd. Dirck Philips?, ten W. Douwe Douwes, smalschipper. Bezwaard met het onderhoud van de Stenen Dijk. Gekocht van Bauk Hendrix wv Hendrik Willems, boendermaker, voor 900 gg.


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis met loods en plaats
 
koperGerben Gerbens c.u.metselaar700-00-00 GG
naastligger ten oostenJelle Tjeerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Jelmers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Symens c.u.koordewerker [staat: kordewerker]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Gerbens, metselaar, koopt een huis, loods en plaets, nz. Hoogstraat. Ten O. Jelle Tieerds, ten W. Pieter Jelmers. Gekocht van Gerryt Symens, koordemaker, voor 700 gg.


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0050v van 9 jun 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis met plaats
 
koperGale Gales grootschipper750-00-00 GG
naastligger ten oostenJelle Tieerds buttercoper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Jelmers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerben Gerbensmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGale Gales, grootschipper, koopt een huis met plaets c.a., nz. Hoogstraat, strekkende noordwaarts tot aan het kleine keukentje of scheidsmuur. Ten O. Jelle Tieerds, buttercoper, ten W. Pieter Jelmers. Gekocht van Gerben Gerbens, mr. metselaar, voor 750 gg.


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112r van 27 aug 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis
 
koperPiecke Sierx c.u.870-00-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Hans Keimpes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenDouwe Douwes
naastligger ten noordende kamer en 5 voet grootte plaats van Jan Sybes
verkoperDirck Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieke Sierx c.u. kopen huis c.a. in de Hooghstraat, strekkende noordwaarts tot aan Jan Sybes plaats toe. Ten O. de vroedsman Douwe Keimpes, ten W. Douwe Douwes, ten Z. de straat, ten N. Jan Sybes kamer en zijn vijf voets plaats. Gekocht van Dirck Douwes.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-063Hoogstraat 21
eigenaarWopke Piekes
gebruikerWopke Piekes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-063Hoogstraat 21huis
eigenaarwed. Wopke Piekes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187v van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat, vd voorgevel vd keuken en noordwaarts tot de stakettingen vd kamer v Sybe Jans c.s.bleekveld
 
kopervroedsman Hotse Swerms, gehuwd met90-00-00 CG
koperTrijntie Hessels
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten oostenTrijntie Hessels
naastligger ten zuidenWillem Bointes
naastligger ten zuidenAeltie Dirks
naastligger ten westenWillem Willems stadsmetselaar
naastligger ten noordenSybe Jans c.s.
verkoperWillem Bointes, gehuwd met
verkoperAeltie Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotse Swerms, vroedsman x Trijntje Hessels koopt een bleekveld of openlucht achter het huis van de verkoper in de Hoogstraat, noordwaarts tot de camer van Sybe Jans etc. etc. en heeft de koper ten O., ten W. Willem Willems, stadsmetselaar, ten Z. de verkoper, ten N. Sybe Jans. Gekocht van Willem..? x Aeltie Dirks, voor..? cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-063 Hoogstraat 21huis
eigenaarWillem Boneta
gebruikerWillem Boneta
opmerkingpauper


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-063 Hoogstraat 21huis
eigenaarWillem Bonta
gebruikerWillem Bonta
opmerkingpauper


 


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0286v van 27 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis
 
koperYsak Roosen koopman194-00-00 GG
naastligger ten oostenYsak Roosen koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenYpke Douwes
naastligger ten noordenYsak Roosen koopman
verkoperWillem Bointes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsaak Roosen koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. en N. Willem Beintes, ten W. Ypke Douwes, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van Willem Beintes.


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-063 Hoogstraat 21huis
eigenaarYsaak Roosen
gebruikerHugo van Calfslaegen
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194v van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ strekkende tot de Droogstraathuis
 
koperRoelof Tjerks, gehuwd metturfdrager1400-00-00 CG
koperGrietie Heeres
naastligger ten oostenYsack Roosen c.u.koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAucke Auckes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperYsack Roosen, gehuwd metkoopman
verkoperDoekjen Doekes Jongma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Tjerks, turfdrager x Grietie Heeres koopt een huis incl. de goederen, o.a. verfketels, verfstokken etc. Het voorhuis wordt bewoond door de koper en het achterhuis door de verkoper. Het geheel strekt van de Hoogstraat tot aan de Droogstraat. Ten O. de verkoper, ten W. Aucke Auckes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Isaak Roosen x Doekien Doeckes Jongma, voor 1400 cg.


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0258v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis en tuintje
 
koperjuffrouw Foetyna Francisca Stalpert van der Wielen, weduwe van1800-00-00 CG
koperwijlen Arent Pars
naastligger ten oostenJacob P. Schenk
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAuke Aukes
naastligger ten noordenRoelof Tjerks bontwever
verkoperRoelof Tjerksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoetina Francisca Stalpert v.d. Wielen wv Arent Pars te Leeuwarden koopt een huis en tuintje nz. Hoogstraat. De achterwoning aan de Droogstraat blijft eigendom van de verkoper. Ten O. Jacob P. Schenk, ten W. Auke Aukes, ten Z. de straat, ten N. de verkoper. Gekocht van Roelof Tjerks, bontwever, voor 1800 cg.


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0177v van 2 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis en tuintje
 
koper van 1/2Eeltje Aukes Travaillie 795-00-00 GG
koper van 1/2Johannes Janzen
naastligger ten oostenJacob P. Schenk
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Auke Aukes
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Everts
verkoperFoetina Francisca Stalpert van der Wielen, weduwe van
verkoperwijlen Arent Pars
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes Travaille en Johannes Janzen kopen een huis en tuin c.a. nz. Hoogstraat. Ten O. Jacob P. Schenk, ten W. erven Auke Aukes, ten Z. die straat, ten N. wd. Hendrik Everts. Gekocht van Foetina Francisca Stalpert v.d. Wielen wv Arent Pars, voor 795 gg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0018r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ1/2 huis en tuintje
 
koperHein Mollema koopman 599-00-00 CG
eigenaar van 1/2E. Travaillie
bewonerTeunis Daniels c.u.
naastligger ten oostenJacob Schenk
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Auke Aukes
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Everts
verkoperJohannes Jansenoud bierdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Mollema koopt 1/2 huis en tuin, waarvan de andere helft van Eeltje Travaille is. Ten O. Jacob Schenk, ten W. erven Auke Aukes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Hendrik Everts. Gekocht van Johannes Jansen, oud-bierdrager.


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0262r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis en tuintje
 
koperMichiel Jacobs beurtschipper op Amsterdam875-00-00 CG
huurderMichiel Jacobs beurtschipper op Amsterdam40-00-00 CG
voormalig huurderCornelis Jacobs
naastligger ten oostenOege Feenstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAuke Aukes
naastligger ten noordenRoelof Tjerks
verkoper q.q.burgervaandrig Hein Mollema, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Trompetter, geauthoriseerde curator over zijn stiefvader
verkoperEeltie Aukes Travailje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Jacobs koopt het huis van Hein Mollema.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0187v van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZhuis en tuintje
 
koperTjeerd Annes Wijnsma, gehuwd met1550-00-00 CG
koperPietje Clases
huurderMichiel Jacobs c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Claas Poort chirurgijn
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAuke Aukes
naastligger ten noordenRoelof Tjerks
verkoperMichiel Jacobswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Annes Wijnsma x Pietje Clases koopt een huis met tuintje, nz. Hoogstraat, thans verhuurd aan de verkoper c.u. voor 40 cg. Geen grondpacht. Ten O. Claas Poort, vroedsman en chirurgijn, ten W. Auke Aukes, ten Z. die straat, ten N. Roelof Tjerks. Gekocht van Michiel Jacobs, wijdschipper, voor 1550 cg.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-076 Hoogstraat 21S Kamsma


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0168r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 21Hoogstraat NZ wijk B-045huis tuin en bleekveld
 
koperFeikje M. Tuininga, weduwe van1097-05-00 CG
koperwijlen Jelte Radsma wolkammer
huurderHendrik Loots schipper
naastligger ten oostenJeltje T. Wijnsma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Dirk Schiere
naastligger ten noordenFeikje M. Tuininga
verkoperJeltje T. Wijnsma, weduwe van
verkoperwijlen Kornelis de Groot
verkoperJeltje T. Wijnsma
verkoperAaltje T. Wijnsma bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde Elsingawijk B-045. Koper is Feikje M. Tuininga wv Jelte Radsma, mr. wolkammer.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-083 Hoogstraat 21Feikje Tuininga1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Minne Jeltes Radsma... huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL q1805, 1807, BS huw 1819, ovl 1834; gebruiker van wijk B-044, wolkammer; eigenaar is Hermanus vd Meulen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-045, ledig, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-044Hoogstraat 21Hemmes van der Meulen Minne Radsma wolkammer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 403Hoogstraat 21Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerhuis en erf (194 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Aaltje de Graaf... Trijntje Gerrits, Egtelieden te Franeker, de Moeder ovl ; BS huw 1818, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Doetje Langegeb 9 jun 1809 Terschelling; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032; oud 30 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk B-044; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Johannes van den Burg... Dieuwke Posthuma; BS ovl 1861; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk B-044; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-044HoogstraatJohannes [Johanna] van den Burg28 jSneekm, protestant, gehuwd, verwer en glazemaker
B-044HoogstraatDoetje de Lange30 jTexelv, protestant, gehuwd
B-044HoogstraatDieuwke van den Burg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-044HoogstraatJacoba van den Burg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-044HoogstraatSchelte van Steen23 jWorkumm, protestant, ongehuwd, gruttersknegt


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-044Hoogstraat 21Jacoba Johannes van den Burg, overleden op 23 juni 18413 jr (geboren 5/6/1838), overleden Hoogstraat B 44, dochter van Johannes van den Burg, verver/glazenmaker en Doetje de Lange, zuster van minderjarige Dieuwke en Cornelia Johannes van den Burg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Ruurd van Dokkum... broeder vd bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Sybe van Dorpen... man afwezig of ovl, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 403B-044 (Hoogstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
B-044Hoogstraat 21Hemme Johannes van der Meulen... HRL 1851 wijk A-105; eigenaar en gebruiker van wijk A-114, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-044; gebruiker Minne Radsma, wolkammer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-065, wagenhuis, 1814. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 403B-048 (Hoogstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 403Hoogstraat 21 (B-048)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 21 Johannes Radsmahuisschilder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Hoogstraat 21 Meindert Radsmahorlogemaker
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 21M.Radsmahorlogemaker


1935 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 21Oud Harlingen Magazine 1996aug: Overleden: dhr. Meindert Radsma, bekende uurwerkmaker uit de Hoogstraat


1948 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 21, HarlingenHoogstraat 21B. Westra & zn.timmer- en aannemersbedrijf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Westra & Zn.602Timm. en aann., woonh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Westra & Zn.602Timm. en aann., woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Westra & Zn.602Timm. en aann., woonh.


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 21B. (Bouwe) Westra
  terug