Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 29a 2-079 2-109 B-048 B-052
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 29 2-079 2-109 B-048 B-052
aangrenzende stegensteeg
Hoogstraat 29naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0012v van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: in de nieuwe stad]ledige plaats
 
koperGijsbert Gijsberts, gehuwd met128-00-00 GG
koperAnna Willems
naastligger ten oostenThymen Hobbes
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende ledige plaats van Romcke Romckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoecke Wybes, gehuwd met
verkoperAeff Boues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Gijsberts x Anna Willems kopen een ledige plaats in de nieuwe stad. Als er gebouwd gaat worden moeten drie voeten met de oysdruypen als een steeg vrijgehouden worden. Ten O. Thymen Hobbes, ten W. de ledige plaats van Romcke Romckes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Doecke Wybes x Aeff Buwes voor 128 gg.


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort]huis met ledige plaats
 
koperThymannus Obbonis, gehuwd metschoolmeester749-00-00 GG
koperLijsbeth Reyns
naastligger ten oostenLourens Hansen
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet houtstek van Pieter Robijns c.soc.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGijsbert Gijsberts, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAnna Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThymannus Obbonis [Thymen Hobbes] x Lijsbet Reyns koopt huis met ledige plaats die daarbij behoort, in de straat als men naar de Franekerpoort gaat. Ten O. Lourens Hansen, ten W. het houtstek van Pieter Robijns c.s., met vrij gebruik en eigendom van de steeg ten W. Geen grondpacht. Gekocht van mr. timmerman Gijsbert Gijsberts x Anna Willems, voor 749 gg.


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0017r van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29achterScheerstraat NZ [staat: droge straat bij de drie pijpen]kamer
 
koperDirck Jansen, gehuwd met150-00-00 GG
koperFemme Jacobs
naastligger ten oostenLourens Jansen
naastligger ten zuiden*Gijsbert Gijsberts
naastligger ten westenhet houtstek van Pyter Robijns
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten noordende verkopers Jacob Tziercks c.u.
verkoperJacob Tziercks, gehuwd met
verkoperRintske Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jans x Femme Jacobs kopen een kamer in de Droogstraat bij de drie pijpen. Ten O. Lourens Jans, ten W. Pyter Robijns, ten N. de verkopers. Vrije uitgang door de steeg naar de straat tussen Gijsbert Gijsberts en Pyter Robijns houtstek. Geen grondpacht. Gekocht van Jacob Tzierks x Rintske Dirx voor150 gg.


 


 


 


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: in de straat naar de Franekerpoort]huis
 
koperDouue Riencks, gehuwd met704-00-00 GG
koperTrijncke Dircx
naastligger ten oostenhuis en ledige plaats van Lourens Hansen
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westeneen houtstek
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTimanno Obbonides, gehuwd metpastorKimswerd
verkoperLijsbeth ReynsKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Riencks x Trijncke Dircx koopt een huis en getimmerte in de straat die naar de Franekerpoort gaat. Ten O. Lourens Hansen en een ledige plaats, ten W. het houtstek. Gekocht van Thymannus Obbonis [Thymen Hobbes], pastor in Kimswardt x Lysbeth Reynsdr.


 


 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0361r van 5 jul 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29achterDroogstraat ZZkamer en plaatsje
 
koperJosias van Aersen 124-14-00 GG
naastligger ten oostenLourens Hansen
naastligger ten zuiden*Douue
naastligger ten zuiden*steeg tussen Kempo Cornelis en Douue
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Kempo Cornelis
naastligger ten noordenhet andere huis van de koper Josias van Aersen Arum
verkoperDirck Jansen, gehuwd met
verkoperFenne Jacobs


 


 


 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0073v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort]huis met een plaats daarachter
 
koperDouwe Gatses, gehuwd met608-00-00 GG
koperHylck Lolles
naastligger ten oostenLourens Hansen
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Claeses
naastligger ten noordende plaats en kamer van Josias van Aersen
verkoperDouwe Riencks mede voor zijn kinderen, weduwnaar vantimmerman
verkoperwijlen Trijntie Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Gatses


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140r van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29achterHoogstraat NZkamer met schuur en ledige plaats daarachter
 
koperJan Clasen Leyenaer, gehuwd metbrouwer424-00-00 GG
koperWelmoed Haenties
naastligger ten oostenLourens Hansen [staat: Jansen]
naastligger ten zuidensteeg naar de Hoogstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Clasen Leyenaer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJosias van Arsen, gehuwd metArum
verkoperHack Upckes Tallum


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111r van 26 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort strekkende]huis met steeg, en plaatske daarachter
 
koperDouwe Jans, gehuwd met585-00-00 GG
koperAeltie Jacobs
naastligger ten oostenLourens Hanses
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westenJan Claesen brouwer
naastligger ten noordenJan Claesen brouwer
verkoperDouwe Gatses, gehuwd metArum
verkoperHylck LollesArum


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121av van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis alwaer de Hond uithanght
 
koper door niaarburgerhopman Claes Jansen Falcken, kind en erfgenaam730-00-00 GG
koper door niaarLykl Jans, kind en erfgenaam
koper door niaarHaentie Jans Leyener, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Clasen Leyenerbrouwer
geniaarde koperAsmis Carstes c.u.
naastligger ten oostenClaes Sipkes Amelander
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgerhopman Claes Falcken
naastligger ten noordenburgerhopman Claes Falcken
eerdere eigenaarwijlen Douwe Jansenkleinreder
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Douwes


 


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0247v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ1/3 huis en erf
 
koperHendrick Haenties 110-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eigenaar van 2/3Welmoed HaentiesBerlikum
verkoperHessel HaentiesGoinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Haantjes, mr. kuiper te Nieuwland koopt 1/3 huis en erf c.a. nz. Hoogstraat., waarvan de koper en Welmoed Haenties te Berlikum al 2/3 toebehoren. Gekocht van Hessel Haenties te Gooienga, voor 110 cg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248r van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ1/3 huis en plaatske
 
koperJan Hendricks schuitvoerder78-00-00 GG
huurderDouwe Harmens c.u.
naastligger ten oostenDouwe Harmens mr. kuiper
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenbrouwerij genaamd de Lely
naastligger ten noordenbrouwerij genaamd de Lely
verkoperWelmoed Haenties, gehuwd metBerlikum
verkoperGijsbert Idsesmr. kuiperBerlikum


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091r van 17 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis met loods en plaats
 
koperDouwe Claasen mr. brouwer400-00-00 CG
huurderWillem Hayes c.u.graandrager
naastligger ten oostenDouwe Harmens mr. kuiper
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDouwe Claasen c.u.mr. brouwer
naastligger ten noordenDouwe Claasen c.u.mr. brouwer
verkoperHendrik Haantiesmr. kuiperNieuwland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Claasen, mr. brouwer x Tjitske Ymes? koopt een huis, loods en plaets en het mede-gebruik en onderhoud van de steeg ten W., nz. Hoogstraat omtrent de Lommertspijp. Ten O. Douwe Harmens, mr. kuiper, ten W. en N. de koper, ten Z. die straat. Gekocht van Hendrik Haenties, mr. kuiper te Nieuwland, voor 400 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-079Hoogstraat 29ahuis
eigenaarwed. Douwe Claessen
gebruikerHessel Jansen Mosk
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-079Hoogstraat 29ahuis
eigenaarTietzke Ymes erven
gebruikerHessel Jansen cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-079 Hoogstraat 29ahuis
eigenaarTjietske Ymes erven
gebruikerHessel Jansen cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-078]


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-079 Hoogstraat 29ahuis
eigenaarerven wed. Tjitske Ymes
gebruikerHessel Jans
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-079 Hoogstraat 29awed. Claas Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
2-079 Hoogstraat 29aAntje Hessels, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-079 Hoogstraat 29ahuis
eigenaarwed. Jacobus Nauta
gebruikerwed. Claas Douwes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG
2-079 /2Hoogstraat 29ahuis
eigenaarJohannes Elgersma
gebruikerAntie Hessels
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0138r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZhuis
 
koperYsak Jans Faber mr. kuiper800-00-00 CG
huurderFoppe Steevens
naastligger ten oostenHarmen Hessels
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende brouwerij van Jan Elshof
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperHotse Romkesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsaack Jans Faber, mr. kuiper, koopt een huis nz. Hoogstraat, verhuurd aan Foppe Steevens. De stal op de plaats is mandelig met de eigenaars v.d. brouwerij ten W. Ten O. Harmen Hessels, ten W. en N. Jan Elshof, ten Z. die straat. Gekocht van Hotse Romkes, schipper, voor 800 cg. en een mooie zilveren lepel.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-104 Hoogstraat 29aIsaäc Jansen


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0097r van 15 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 29Hoogstraat NZhuis
 
koperJan Ysaacks Faber, gehuwd metkuipersknecht500-00-00 CG
koperJetske Tjeerds
naastligger ten oostenUlbe Jacobs
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenDouwe Claasen
naastligger ten noordenDouwe Claasen
verkoperYsaack Jans Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ysaacks Faber, kuipersknecht x Jitske Tjeerds koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. Ulbe Jacobs, ten W. en N. Douwe Claasen, ten Z. de straat. Verkoper Ysaack Jans Faber, voor 500 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-109 Hoogstraat 29aJan Ysaacks0-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29aJan Ysaaks Faber... BS huw 1811, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1835, ovl 1841, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk B-048, kuiper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-004, pakhuis, eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-048Hoogstraat 29aJan Y Faber Jan Y Faber kuiper
B-048Hoogstraat 29Jan Y Faber kuiper


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-048Hoogstraat 29Jan Walings Faber, overleden op 19 november 183164 jr, bakker, broer van Trijntje (enige testamentair erfgenaam), wijlen Antje (moeder van Christina Fulsma) en wijlen Hiltje Walings Faber (moeder van Trijntje Jacobs Panjer), testamentair executeur is Jan Yzaaks Faber, mr. kuiper Hoogstraat B 48, Jan Walings Faber zelf voogd was over de kinderen van Broer Broersma. Saldo fl. 362,44. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-048Hoogstraat 29aJan Walings Faber, overleden op 19 november 183164 jr, bakker, broer van Trijntje (enige testamentair erfgenaam), wijlen Antje (moeder van Christina Fulsma) en wijlen Hiltje Walings Faber (moeder van Trijntje Jacobs Panjer), testamentair executeur is Jan Yzaaks Faber, mr. kuiper Hoogstraat B 48, Jan Walings Faber zelf voogd was over de kinderen van Broer Broersma. Saldo fl. 362,44. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 415Hoogstraat 29aJan Izaaks FaberHarlingenkuiperhuis en erf (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 415Hoogstraat 29Jan Izaaks FaberHarlingenkuiperhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29aHiskje/Hiske Besling/Bessing... Bernardus B., en Aukje Berends; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1849, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-048, wijk G-375; oud 30 jaar, (geslnm als: Bessing), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-265; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29aIza?K Jans Faber... Spanjaar; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1844; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29aJetske Tjeerds Spanjaar/Spanjer... Kerk HRL 1805, 1806, BS ovl 1841, ovl 1844; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiperse, wijk B-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29aLeentje Faberoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-048; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-048HoogstraatJetske Spanjaard70 jHarlingenv, protestant, weduwe, kuipersche
B-048HoogstraatJetske Spanjaard70 jHarlingenv, protestant, weduwe, kuipersche
B-048HoogstraatIzaäk J Faber32 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-048HoogstraatIzaäk J Faber32 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-048HoogstraatLeentje Faber34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-048HoogstraatLeentje Faber34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-048Hoogstraat 29Jetske Tjeerds Spanjaar, overleden op 27 oktober 184172 jr (geboren 25/4/1768), overleden Hoogstraat B 48, wed. Jan Yzaaks Faber, moeder van Yzaak, mr. kuiper en Leentje Jans Faber, naaister. (in tafel 'Spanjer') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-048Hoogstraat 29aJetske Tjeerds Spanjaar, overleden op 27 oktober 184172 jr (geboren 25/4/1768), overleden Hoogstraat B 48, wed. Jan Yzaaks Faber, moeder van Yzaak, mr. kuiper en Leentje Jans Faber, naaister. (in tafel 'Spanjer') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-048Hoogstraat 29Isaac Jans Faber, overleden op 22 juli 184437 jr (geboren 10/12/1806), kuiper, overleden Hoogstraat B 48, ongehuwd, broer van Leentje Jans Faber. Saldo fl. 270,82. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-048Hoogstraat 29aIsaac Jans Faber, overleden op 22 juli 184437 jr (geboren 10/12/1806), kuiper, overleden Hoogstraat B 48, ongehuwd, broer van Leentje Jans Faber. Saldo fl. 270,82. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 415B-048 (Hoogstraat)Reinder Tj. Visserwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 415B-052 (Hoogstraat)Anne R. Zeilmakerwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 29, HarlingenHoogstraat 29 van der Meer, Gez.kleding, corsetten, boezelaars, handschoenen


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4356Hoogstraat 29a (B-052)Anne Zeilmakerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Hoogstraat 29Gr. Kammingajongens: 0, meisjes: 3
vrouwen: 1
modiste


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 29mej. D. v/d Meerwinkelierster


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 29, HarlingenHoogstraat 29P. Woudstrakleding, stoffen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 29P. Woudstra873Manufact.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P. Woudstra873Manuf.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P. Woudstra873Manuf.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P. Woudstra873Manuf.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 29, HarlingenHoogstraat 29P. Woudstramanufacturenhandel, tricotages, bedrijfskleding, kousen


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 29A.P. (Arjen) Miedema
  terug