Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 21 2-152 2-185 D-020 D-016
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 21, HarlingenNoordijs 21


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079v van 16 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21Noordijs OZ strekkende oostwaarts tot aan de Zoutsloothuis, lege plaats, zomerhuis en hof met bomen en planten
 
koperWybrant Seerps 3300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-06-00 CG
naastligger ten oostenJacob
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van Peter Reyns
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenhuis en hof van Jacob Pieters
naastligger ten noordende kamers van de heer Gerryt Keth
verkoperFoppe Foppes


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-152Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Huybert Braem
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-152Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Hubert Claessen
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-4-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-152 Noordijs 21huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Huibert Braem
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0015v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21zuidNoordijs OZ [staat: Oosterwal]huis
 
kopervrijgezel Romulus Backer oud secretaris van Barradeel2250-07-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Gratema
naastligger ten zuidenDirk Hugens c.s.
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanting rentemeester
verkoperAnna Elisabeth van Lennep, weduwe van
wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringarjurist en advocaat voor het Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomulus Backer, oud-secretaris van Barradeel, koopt een deftig huis op de Oosterwal of het zogen. Noordijs. Ten O. erven Gratama, ten W. de straat, ten Z. Dirk Huigens, ten N. de rentmeester Lanting. Zie de voorwaarden. Gekocht van erven Anna Elisabet van Lennep wv Eelco Ignatius Suringar, dr. jur. en mede-advocaat aan het Hof van Friesland, voor zichzelf en als moeder van haar 2 dochters, voor 2250 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-152 Noordijs 21huis
eigenaarerven Freerk Jacobs
gebruikerwed. Gerard Suringar
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-152 Noordijs 21Freerk Scheltinga, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-152 Noordijs 21huis
eigenaarRuurd Scheltinga
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0002v van 5 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21Noordijs OZ tot aan de Zoutsloothuis met een tuin
 
koperGouke Sybrends Hengst, gehuwd metbontreder1745-21-00 GG
koperTrijntje Broers
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten zuidende heer Portier
naastligger ten zuidenTjepke Gratema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van Ruurd Scheltinga
naastligger ten noordende erfgenamen van Jarig Jacobs
verkoperde erfgenamen van burgemeester Bartel Lanting, gehuwd met
verkoperRinske Romkes Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Sybrens Hingst, bontreder x Trijntje Broers koopt huis met tuin erachter, op het Noordijs en strekkende tot de Zoutsloot, alwaar vrij in- en uitgang. Ten O. de straat en Zoutsloot, ten Z. Portier en Tjepke Gratama, ten W. het Noordijs, ten N. erven Ruurd Scheltinga en erven Jarig Jacobs [van der Ley]. Gekocht van erven burgemeester Bartel Lanting x Rinske Romkes Hornstra [Hoornstra].


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0075v van 19 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21zuidNoordijs OZdeftig huis
 
koperTjalling Pietersz* Tjallingii [staat: Tjallingii, gehuwd metapotheker1500-00-00 GG
koperGrietje Fransen
huurderds. C. van Engelen c.u.predikant120-00-00 CG
naastligger ten oostenTjepke Gratema
naastligger ten zuidenconvooimeester Sloterdijk
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGouke Hingst
verkoperHermanus Portier, gehuwd metkoopman
verkoperFrouckjen Claases Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Tjallingii Pieterszn, apotheker x Grietje Fransen koopt deftig huis. Ten O. Tjepke Gratama, ten Z. de convooymeester Sloterdijk, ten W. de straat en diept, ten N. Gouke Hingst. Gekocht van Harmanus Portier x Frouckjen Claeses Braam.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21Noordijs OZ huis, hof, zomerhuis, stal en zeepziederij
 
koper op redemptieHeer Daniel Heinsius, gehuwd met18000-00-00 CG
koper op redemptieDebora Hartman
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga c.s.
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenBente van der Ley
verkoperTeunis van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Heinsius x Debora Hartman kopen huis, hof, zomerhuis, stalling en zeepziederij aan het Noordijs, strekkende tot aan de Zoutsloot (W. Boothstraat). Ten O. de Zoutsloot, ten W. de straat en diept, ten Z. Allard Scheltinga, ten N. Bente v.d. Ley. Gekocht van Teunis v.d. Ley. Het is een koop bij redemptie voor de tijd van 3 jaren.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0146r van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21Noordijs OZ [niet vermeld]huis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuin
 
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman10000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenA. Scheltinga
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenB. van der Ley
Everhardus de Keth [staat: Deketh], curator envendumeester Admiraliteit
vroedsman Claas Heins, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Daniel Heinziuskoopman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0092r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21Noordijs OZ [niet vermeld]huis, zeperij, pakhuis, asklopperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pa
 
koperW. J. Hanekuik, gehuwd met14000-00-00 CG
koperPetronelle Maria Tetrode
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenBente van der Ley koopman
verkoper van 1/2Bente van der Leykoopman
verkoper van 1/2Jarig van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaW.J. Hanekuik x Petronella Maria Tetrode kopen huis, zeperij, pakhuis, aschklopperij, paardestal, potasch loog en olybakken, pak- en wagenhuis c.o.a. zoals dat de afgelopen 14 jaren door hen is gehuurd. Grondpacht 1 cg. 17 st. 8 penn. aan de stad. Ten O. de straat, ten N. Bente van der Ley, coopman, ten W. het Noordijs, ten Z. Allard Scheltinga, coopman. Gekocht van Bente en Jarig van de ley, kooplieden, ieder voor de helft, voor 14000 cg.


 


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0125r van 1 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 21Noordijs OZ uitlopende aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]huis, zeepziederij, pakhuis, stalling
 
koperWillem Sandt van Nooten, gehuwd met20500-00-00 CG
koperTitia Johanna Alberda
verpachter grondde Stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Wildschut
verkoperW. J. Hanekuik, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland
verkoperPetronella Maria van Tetrode


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-176 Noordijs 21S Hingst
2-176 Noordijs 21Sijmon Hingst, 25 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-185 Noordijs 21Sybren Hingst5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Simon Hingstgebruiker van wijk D-020, eigenaar en medegebruiker S.G. Hingst, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-020Noordijs 21S G Hingst S G Hingst koopman
D-020Noordijs 21Simon Hingst


1816 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Sybrand Goukes Hingst... zv Gouke Sijbrens H, en Trijntje Broens; BS ovl 1816, huw 1823, ovl 1834, ovl 1851; sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; weesvoogden bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1823 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Elisabeth Stijlgeb 24 mei 1749 HRL, ovl 3 jul 1823 HRL, huwt met Sijbrand Goukes Hingst koopt een huis in 1797, dv Symon S, en Grietje Hannema; BS geb 1823, ovl 1851,; sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst


1829 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Simon Stijl... begraaflijst; huwt met E. Fontein, hadden een zoontje dat op 3 aug 1829 ovl, 32 weken, sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21; vdGaast begraaflijst; Auke Clomp van Leeuwarden ende Lolkjen Bakker van HRL, sijnde de ... (alles)


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-020Noordijs 21Jan Simons Hingst, overleden op 3 augustus 18297 mnd, zoon van Simon Stijl Hingst, koopman/fabrikeur Noordijs D 20 en Eva Fontein, broer van minderjarige Sybrand Simons Hingst. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 731Noordijs 21wed. en kind. Simon Stijl HingstHarlingenfabrikeurhuis en erf (808 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-020Noordijs 21Simon Stijl Hingst, overleden op 5 april 1834Noordijs D 20, man van Eva Fontein (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sybrand Simons Hingst. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21... Bulkensoud 44 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Aafke Tuinhout... Jans (Margaretha) Fontein; BS huw 1843, ovl 1883; oud 28 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Eva Jans Fontein... dv Jan F., en Aafke Tjallingii; BS huw 1823, ovl 1841; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-020Noordijs 21Meike Huidekopergeb 15 jan 1806 HRL, huwt met Johan Hendrik Hofmeister op 31 okt 1833 te HRL, dv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-020; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-032; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-020NoordijsEva Fontein48 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
D-020NoordijsAafke Tuinhout28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-020Noordijs.. Bulkers44 jVeendamv, rooms katholiek, ongehuwd
D-020NoordijsLeentie Poort23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 731Noordijs 21wed sijmen s hingst310 gl.15.00 gl.19.000 gl.12.00 gl.24.00 gl.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-020Noordijs 21Eva Jans Fontein, overleden op 4 juli 184150 jr (geboren 10/3/1791), overleden Noordijs D 20, wed. Simon-Stijl Sybrands Hingst, in leven koopman/steenfabrikant, moeder van minderjarige Sybrand Simons Hingst (voogd is Gouke Hingst, wethouder). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4603Noordijs 21 (D-016)W.A. Fonteinwoonhuis en bergplaats


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21S. Hannema Lzn.33


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 21 Sjoerd Hannemakoopm. en fabrikant
vorige grondslagf. 42700
huidige grondslagf. 53000


1919 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50102 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 159 van 29 aug 1919
adressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 21koopakte
 
verkoperJan Sybrands van Hulst
koperVereniging het Groene Kruis


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 21M.G. v. Hulst33


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 21A.G. van Hulst-
Noordijs 21H.Postmaslager
Noordijs 21M.Trip-


1931 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 21 (gang), HarlingenNoordijs 21 (gang)Hulst, A G vanA.G. van Hulst
* 28 januari 1868
+ 11 october 1930'
De onthulling van deze plaquette vond plaats op 19 december 1931,
de plaquette is vervaardigd door Willem Valk.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsGroene Kruis748


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsGroene Kruis748


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 21J. (Jantje) Bakker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 21rijksmonument 20615


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4603Noordijs 21
  terug