Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 5 2-159 2-191 D-027 D-022


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 5, Harlingen Franekereind 5, Harlingen
 


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 5Franekereind NZ [staat: op de Noordijs]huis, plaats en vrije steeg
 
koperSipcke Dircx c.u.bakker859-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker
naastligger ten noordende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Dircx, bakker, koopt een huis, plaats en vrije steeg op de Noordijs. Ten O. wl. Sipcke Feddricx, ten W. en N. de proclamanten. Grondpacht 30 st. Gekocht van [niet vermeld] voor 859 gg 14 st.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-159Franekereind 5huis
eigenaarTiaard Tiaerdsen
gebruikerTheod. Binsonides
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-159Franekereind 5huis
eigenaarTiaard Tiaardsen
gebruikerHarmen Ages
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-159 Franekereind 5huis
eigenaarJacob van der Form
gebruikerJacob van der Form
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-159 Franekereind 5huis
eigenaarburgemr. van der Vorm
gebruikerburgemr. van der Vorm
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-159 Franekereind 5Symon Stijl, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-159 Franekereind 5huis
eigenaarSymon Stijl
gebruikerSymon Stijl
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-183 Franekereind 5Harmen Winnekes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-191 Franekereind 5Harmen Winnekes6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Grietje Harmensgeb 1787 HRL, ovl 19 jan 1814 HRL; wijk D-027, dv Harmen Arentsen en Geertruida Arents; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Harm Wennekes... 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-027Franekereind 5H Wennekes H Wennekes koopman


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 140 van 5 mei 1827
adressoortbedraggebruik
D-027Franekereind 5koopaktefl. 2200huis aan de Voorstraat D-027
 
verkoperAnna Maria Alida Arends
verkoperGerhardus Telsemeyer
verkoperGeertruida Arends
verkoperBernardus Leemkoel
koperGouke Sybrands Hingst


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 740Franekereind 5Johannes LantingHarlingenverwerhuis en erf (160 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-027Franekereind 5Johannes Lanting, overleden op 14 november 1835verver/glazenmaker Voorstraat /bij Zakkendragersbrug D 27, man van Jeltje Jacobi, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-027Franekereind 5Jeltje Jacobi, overleden op 16 mei 1836wed. Johannes Lanting, in leven mr. verver/glazenmaker Voorstraat /Zakkendragersbrug D 27, moeder van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting (voogd is Elisa Prillevits, boekverkoper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-027Franekereind 5C Boterweg stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-027NoordijsCoenraad Boterweg33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman en winkelier
D-027NoordijsAntje Zwanenburg33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-027NoordijsDurk Boterweg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJeltie Boterweg4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsAukje Boterweg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJantie Boterweg9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Antje Jans Zwanenburg... 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Coenraad Boterweg... bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Levij Liepman de Vries... voor 1871, huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Luutske Wassenaargeb 1784 Kimswerd, Vst 4 apr 1854 uit Almenum, A 21 jun 1856 Kimswerd, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-027, wijk G-081


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 740D-027 (Franekereinde)erv. Tjalke van Reeswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 740D-022 (Franekereind)Wed. en erven Tjalke van Reeswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddephotografische kunstinrichting


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4605Franekereind 5 (D-022)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)woonhuis


1909 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddegoedkoope portretten


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 5 Andries Gnoddephotograaf
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografische kunstinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 5A.Gnoddefotograaf
Franekereind 5J.Gnoddekantoorbediende


1936 - kentekenadresnaam
B-22619
Franekereind 5Theunis ten Kate


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 5I.H. (Izaak) de Jager


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 5rijksmonument 20336


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4605Franekereind 5


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografisch atelier
  terug