Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 13 3-024 3-029 D-146 D-165
1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0014v van 7 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZhuis met erf
 
koperJohannis Hendrix, gehuwd metschuitvoerder150-00-00 CG
koperHincke Upkes
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenClaes Jacobs
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende stalling van Cornelis Claessens
verkoperSchelte Jansen, gemachtigde broer
verkoperRein Jansen, gemachtigde broer van
verkoperPieter JansenAmsterdam


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0100v van 24 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwestraat streckende van de straat tot aan het bolwerkhuis en erf met een klein tuinte erachter
 
koperEmmerick Eelckes, gehuwd met220-00-00 CG
koperRomkjen Cornelis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNanning Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van de stal van Cornelis Claessen
verkoperJohannes Hendriks, voor hem en als gelastigde van zijn vrouw
verkoperHinke Upkes


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211v van 18 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ [staa: Nieuwestraat]huis en erve
 
koperJan Pieters Schaaff c.u.200-00-00 CG
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenNanning Willems
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van de stallinge van Cornelis Claessen
verkoperRomkjen Cornelis, gehuwd met
verkoperEmmerik Eelckes


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-024Nieuwstraat 13huis
eigenaarAlbert Beuwes
gebruikerwed. Jan Claessen
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-024Nieuwstraat 13huis
eigenaarAlbert Beuwes
gebruikerwed. Jan Claessen
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109v van 20 jun 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ vd straat tot aan het bolwerkhuis
 
koperJouke Tjercks, gehuwd met144-00-00 GG
koperYttie Gerrits
huurder voor 1 jaarBerent Lammerts c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenNanning Willems
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van Cornelis Claesens
verkoperSytske Jansen Schaaff, gehuwd met
verkoperTijs Rinnes


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-024 Nieuwstraat 13huis
eigenaarJ. Bonk
gebruikerJ. Bonk
opmerkingpro deo begeert


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0218v van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZhuis
 
koperHendrick Hendricx mr. bontwever315-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenHendrich Beerents
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenvroedsman Boncq
verkoperTjebbe Jouckesoud roggedrager


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-024 Nieuwstraat 13huis
eigenaarJoost Gongarijp n.u.
gebruikerwed. Jacob Boukes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-024 Nieuwstraat 13huis
eigenaarJoost Gonggrijp n.u.
gebruikerwed. Willem Andrys
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0278r van 28 mei 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwstraathuis
 
koperHeere Claasen arbeider in de zoutkeet175-14-00 GG
huurderWillem Flaman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2IJsbrand Joosten Gonggrijpmr. bakker
verkoper van 1/2Rinia Joosten Gonggrijp, als erfgenamen vanmr. bakker
erflaterwijlen vroedsman Joost Gonggrijp, gehuwd geweest met
erflaterwijlen Baukje IJsbrands Persijn


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0169v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZhuis
 
koperGerryt Foppes hovenier200-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente: armvoogdij
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenHarm Rengers c.s.
verkoperHeere Claaseskoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-031 Nieuwstraat 13Ate L de Boer


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0049r van 13 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ [staat: Nijstraat]huis en grond
 
koperTeunis Cornelis Beidschat 400-00-00 CG
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidende heer S. Stijl
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten noordenH. Plagge
verkoperGerryt Foppes


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0194r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 13Nieuwstraat OZ wijk D-146huis en tuin
 
koperAte Luitjes de Boer, gehuwd met215-00-00 CG
koperHiltje Pieters
huurderTheunis C. Beidschat
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Roelofs
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenHarmen Rengers
verkoperTheunis C. Beidschat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-029 Nieuwstraat 13Ate L de Boer1-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Anna Johannesgeb 1803 HRL, ovl 3 mei 1813 HRL; wijk D-146, dv Johannes Jans en Sijbrigje Jans; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Ate Luitjes de Boer... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1815, ovl 1826, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk D-146, sjouwer, 1814. (GAH204); A.L. dB. ende Hiltje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-146Nieuwstraat 13Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 847Nieuwstraat 13wed. Douwe de RoosHarlingenhuis en erf (195 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Elisabeth Bleeker... wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Femke Klases Gorter... huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-167, wijk D-146; Gerhard Willem Meyer en F.K.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Grietje Klazes Bleeker... B., en Grietje Klazes de Vries; BS huw 1829, ovl 1849; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Neeltje Adams Lentz... en Trijntje Reltjes Jongeboer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-221; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Pieter C Martens... in 1851, DG, zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-221; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-146Nieuwstraat 13Cornelis Douwes de Roos, overleden op 2 november 183933 jr, timmerknecht, overleden Nieuwstraat D 146, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-146NieuwstraatGrietje Bleeker41 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
D-146NieuwstraatAntie de Roos5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-146NieuwstraatLijske Bleeker36 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-146NieuwstraatKlaasje Bleeker2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 14 feb 1840
adressoortbedraggebruik
D-146Nieuwstraat 13koopaktefl. 300huis in de Nieuwstraat D-146
 
verkoperGerhardus Groenewoud
koperAnna Fredriks Bruikman


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 88 en 92 van 9 dec 1846
adressoortbedraggebruik
D-146Nieuwstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 235huis in de Nieuwstraat D-146
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperHendrik Hendriks Faber


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Botje(= Elisabeth) Zeilmakergeb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Jan Andries Hondema... 13 mei 1862 uit Almenum, zv Andries H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS ovl 1822; bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, lijst ingez. Minnga/Sexb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-146Nieuwstraat 13Tjitske Jans Tigchelaargeb 16 okt 1802 Midlum, ovl 9 apr 1866 HRL, huwt met Jan A. Hondema, Vst 13 mei 1862 uit Almenum, ovl wijk D-143, dv Jan T, en Rinske Gerrits; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 847D-146 (Nieuwstraat)Andries van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4147Nieuwstraat 13 (D-165)Eeuwe van der Heidewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 13J. v/d Wijkwerkman gasfabriek
Nieuwstraat 13G. v/d Wijkwinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 13J. (Jacob) van Vliet
  terug