Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Ooievaarsteeg 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarsteeg 13 (niet bekend) (niet bekend) D-105 D-108
 


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148r van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 13Ooievaarsteeg 13/15 OZ [staat: Zoutsteeg]2 kamers
 
koperSjoerd Hylckes 20-00-00 GG
floreenrente
naastligger ten oostenSjoerd Hylckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende kamers gekocht door Douwe Sipkes
verkoperGeertje Tjerx, weduwe van
wijlen Jarigh Frieses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Hylckes koopt 2 camers in de Zoutsteeg. Ten O. de koper, ten W. die steeg, ten Z.?, ten N. de camer van Douwe Sybes. Gekocht van Geertje Tjerx wv Jarich Frieses.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0172r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Ooievaarsteeg 13Zoutstegen NZ achter de Nieuwestraathuis
 
koperJan Wytzes Vettevogel koopman43-00-00 CG
huurderSjouke Jelles
naastligger ten oostenOene Fokkes
naastligger ten noordende erfgenamen van Kamsma
naastligger ten westenZoutsteeg
naastligger ten zuidenZoutstegen NZ achter de Nieuwestraat
verkoperAntje Franssen weduwe, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-045 Ooievaarsteeg 13Jacob van der Linde


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Gerrit van der Lindeovl voor 1840, huwt met Janneke Sergo, kind: Evert Gerrits, geb 1810 te Hoevelaken; BS geb 1811, huw 1839; gebruiker van wijk D-105, schoenmakersknegt, eigenaar is Jacob van der Linde, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Jacob van der Linde... ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-106, gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-105Ooievaarsteeg 13Jacob van der Linde Gerrit van der Linde schoenmakersknegt


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Dirk de Wit... BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-337; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Martje Harmens van der Berg... BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1855; oud 47 jaar, (vrm als: Martha), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Styntje Aukes Dijkstra... 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-105OyevaarsteegDirk de Wit43 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-105OyevaarsteegMartha van der Berg47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-105OyevaarsteegHarmen de Wit18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Harmen Ottes Ottemageb 17 feb 1792 Burgwerd, huwt met Jeltje Rintjes Visser, schipper, Vst 2 mrt 1858 uit Groningen, A 18 mei 1859 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk D-105


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13IJsbrand Blanksmageb 1803 HRL, ovl 7 nov 1852 HRL, huwt met Rigtje Pieters, werkman, zv Douwe B., en Stijntje Dijkstra; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161105


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Jacobus Schrage... wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Jeltje Rintjes Vissergeb 25 mrt 1806 Makkum, huwt met Harmen Ottes Ottema, Vst 2 mrt 1858 uit Groningen, A 18 mei 1859 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk D-105


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Rintje Taekes Kuipers... opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 nov ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-105Ooievaarsteeg 13Teuntje Harmens van den Berg... Teuntje, dv Harmen van den Berg & Berber Jacobs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10Oct. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2234D-105 (Nieuwstraat)Germen van der Lindewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2234D-108 (Ooijevaarsteeg)Germen van der Lindewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2234Ooievaarsteeg 13 (D-108)Eelke Bootsma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Ooievaarsteeg 13H.Feenstratransportarbeider
  terug