Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 5 3-074 3-090 G-232 G-274


Huisnaam in: 1646
Gebruik:
Naam: het rad van avontuur
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanKerkpoortstraat 5
ten oostenKerkpoortstraat 7
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 3
ten noordende Kerkpoortstraat


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]huis en schuur
 
koper door niaarHendrick Claassen linnenwever185-00-00 GG
geniaarde koperTheunis Louws
bewonerRommert Sybrens
naastligger ten oostenHarmen Werps tabakspijpmaker
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof en straat]
naastligger ten westenAntie Melx
naastligger ten noordenHendrik Clasen Wemer
verkoper q.q.Take Sydses, gecommitteerde uit de voogden vanmr. smid
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-074Kerkpoortstraat 5
eigenaarClaes Hendriks
gebruikerClaes Hendriks
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-074Kerkpoortstraat 5huis
eigenaarClaes Hendrix
opmerkingpro deo versogt


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Hendriks


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-074 Kerkpoortstraat 5
eigenaarClaes Hendriks
gebruikerClaes Hendriks
opmerkingheeft pro deo versogt


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0328v van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
kopervroedsman Harmen Baksma mr. bakker250-00-00 CG
huurderSape Theunis
naastligger ten oostenBeern Alberts bontwever
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: westen]Jan Hansen
verkoper van 1/3Antje Clases, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Dirkswaterhaler
verkoper van 1/3Albert ClasesHindelopen
verkoper van 1/3Sytske Lieuwes, weduwe vanWorkum
verkoper van 1/3wijlen Hendrik ClasesWorkum


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336r van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohan Pieters


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0013r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperJan Beerns, gehuwd metbontwever600-00-00 CG
koperRiemke Sytses
huurderHarmen Martens
naastligger ten oostenBeernt Alberts
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westenJan Hansen
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd metmr. bakker
verkoperAttie Oepkes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336r van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-074 Kerkpoortstraat 5huis
eigenaarvroedsman Baxma
gebruikerHarmen Martens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-074 Kerkpoortstraat 5Jan Beernts, bestaande uit 3 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-074 Kerkpoortstraat 5huis
eigenaarJan Beernts
gebruikerJan Beernts
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0112r van 24 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Beernds


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0153v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Beernds c.s.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0135v van 20 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Bruinings n.u.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0168v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Bruining n.u.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Bruining


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0205r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5achterPijpmakerssteeg en Kromme Elleboogsteeg aan het eind daarvanhuis en weefwinkel
 
koperHarmen Breukens bontwever297-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem Beuzink
naastligger ten zuidenHarmen Bruining n.u.
naastligger ten westenCornelis Beitzegat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertruid Harmens, gehuwd met
verkoperNoel Malzabontwever


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005va van 10 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5achterKerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk aan het eind van de Pijpmakersstraat en Kromelleboogsteeg]huis en weefwinkel
 
koper provisioneelBeernd Verlage 120-14-00 GG
bewonerRigstje Idses, weduwe van
bewonerwijlen Harmen Breukers
naastligger ten oostenWillem Buizing
naastligger ten zuidenHarmen Bruining
naastligger ten westenCornelis Beidschat
naastligger ten noordensteeg
crediteurJan Harmens, gehuwd met
crediteurMaartje Taedes
verkoperRigtje Idses, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Breukers


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005va van 10 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5achterKerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk aan het eind van de Pijpmakersstraat en Kromelleboogsteeg]huis en weefwinkel
 
koper provisioneelBeernd Verlage 120-14-00 GG
bewonerRigstje Idses, weduwe van
bewonerwijlen Harmen Breukers
naastligger ten oostenWillem Buizing
naastligger ten zuidenHarmen Bruining
naastligger ten westenCornelis Beidschat
naastligger ten noordensteeg
crediteurJan Harmens, gehuwd met
crediteurMaartje Taedes
verkoperRigtje Idses, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Breukers


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5achterPijpmakers- en Cromelleboogsteeg bij de nieuwe kerk, aan het eind van dehuis en weefwinkel
 
koperHendrik Vogelzang 325-00-00 CG
huurderArend
naastligger ten oostenWillem Buizing
naastligger ten zuidenHarmen Bruining n.u.
naastligger ten westenCornelis Beidschat
naastligger ten noordenPijpmakerssteeg [staat: steeg]
verkoperBeernd Verlagemr. bontwever


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Bruining


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0232r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperHarmen Hendriks bontwever350-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Beitschat
naastligger ten noordenJan Hendrik Vogelzang
verkoperHarmen Bruining, erfgenaam van zijn moedermr. bontwever
erflaterwijlen Sytske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Hendriks, bontwever, koopt huis nz. groot kerkhof, bewoond door de verkoper. Ten O. koopman Jan Hannema, ten Z. het groot kerkhof, ten W. erven Cornelis Beidschat, ten N. Jan Hendrik Vogelzang. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever Harmen Bruining, mede als erfgenaam van zijn vrouw Zytske Jans, voor 350 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0264r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof NZ]huis
 
koperJan Bruin, gehuwd metbontwever560-00-00 CG
koperWillemijntje Jans
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Beidschat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Homeulenkoopman


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0288r van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperHarmen Wennekers 450-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenCornelis Duinker
naastligger ten noordenJan Hendrik Vogelsang
verkoperJan Bruins, gehuwd metbontwever
verkoperWillemijntje Jans


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0090r van 6 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof NZ]huis
 
koperHarmen Schuur, gehuwd metbontwever500-00-00 CG
koperJohanna Bisschop
huurderHarmen Schuur c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Beidzegat
naastligger ten noordenJan Hendrik Vogelsang
verkoperHarmen Wennekers


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0194v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Schuur


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-086 Kerkpoortstraat 5Johannes Sjoerdsmatroos
3-086 1/2Kerkpoortstraat 5Harmen Schuur


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0194v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0147r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 5achterKerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk]huis
 
koperHarmen Schuur koopman10-00-00 CG
naastligger ten oostenThijs G. Kussendrager
naastligger ten zuidenHarmen Schuur
naastligger ten westenD. B. Heslinga
naastligger ten noordenD. B. Heslinga
verkoperJ. H. Vogelsang


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-090 Kerkpoortstraat 5Harmen Schuur0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-232Kerkpoortstraat 5Harmen Schuur... Meelman, metzelknegt, en Rienk Botes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-232, landmilitair, 1814. (GAH204); H.S. ende Johanna Bisschop, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-232Kerkpoortstraat 5Harmen Schuur Harmen Schuur landmilitair


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 913Kerkpoortstraat 5wed. Harmen SchuurHarlingenwinkelierschehuis en erf (161 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-232Kerkpoortstraat 5Jurjen S Vinkoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-232; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-232Kerkpoortstraat 5Maria Schuur... BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-366; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-232; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-232Jurjan S Vink43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
G-232Maria Schuur43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-232Syno J Vink2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-232Tjietske Vink18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-232Agter de Grote KerkJohanna Vink16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-232Agter de Grote KerkAkke Vink6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Anna Vink, overleden op 14 november 18404 mnd, overleden Kerkstraat G 232. (CzOG nr. 68) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Jurre Vink, overleden op 13 maart 184145 jr, korendrager, overleden Strontsteeg G 232, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 72) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 913G-232wed Harmen Schuurgeheel vernieuwd en verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Johanna Wouters Keyzer, overleden op 21 augustus 184618 mnd (geboren 8/11/1844), overleden Achter Grote Kerk G 232, dochter van Wouter Keyzer, baardscheerder en Elisabeth Harmens Schuur, zuster van minderjarige Hermanus Wouters Keyzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Johanna Maria Wouters Keyzer, overleden op 20 april 18476 wk (geboren 6/3/1847), overleden achter de Kerk G 232, dochter van Wouter Keyzer, baardscheerder en Elisabeth Schuur, zuster van minderjarige Harmanus Wouters Keyzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Johanna Maria Wouters Keyzer, overleden op 16 september 1850dochter van Wouter Keyzer, baardscheerder (bij Grote Kerk G 232) en Elisabeth Schuur, zuster van minderjarige Hermanus Wouters Keyzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-232Kerkpoortstraat 5Franskje Jacobs... wonende te HRL, N.H., dv Jacob Reinders en Feikje Johannes; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-232, 242, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 913G-232 (Achter de groote kerk)Bernardus H Drostwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 913*G-274 (Kerkpoortstraat)Gerrit Jans Blomwoonhuis
Sectie A nr. 913*G-391 (Achter de Groote kerk)Gerrit Jans Blomwoonhuis en werkplaats


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1011 en 1013 van 14 jan 1896
adressoortbedraggebruik
G-274Kerkpoortstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 980huis met erf en steeg achter de Grote Kerk G-274
 
verkoperKlaas Hagedoorn
koperHendrikus Kerkhoven (te Almenum)
Bernardus Kerkhoven


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5001Kerkpoortstraat 5 (G-274)Hendrikus Kerkhovenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 5 Hendrikus Kerkhoventimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 5H.Kerkhoventimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 5D. (Douwe) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 5beeldbepalend pand4 van 10
  terug