Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterbolwerk 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Oosterbolwerk 6 (niet bekend) (niet bekend) G-288* G-307
 huisnummer lager  huisnummer hoger Oosterbolwerk 8 (niet bekend) (niet bekend) G-288* G-306
Naastliggers vanOosterbolwerk 6
ten oostenOosterbolwerk 8
ten westenOosterbolwerk 4
ten noordende Oosterbolwerk


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-133 Oosterbolwerk 6Johannes Fok


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-288Oosterbolwerk 6Anna Fokgeb 1804 HRL, ovl 14 dec 1814 HRL; wijk G-288, dv Johannes F, en ...; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-288Oosterbolwerk 6Johannes Fok... 1821 huwelijken, huw 1823, huw 1825, huw 1831, huw 1835, ovl 1840, ovl 1841, ovl 1861; gebruiker van wijk G-288, turfdrager, eigenaar is P. Menalda wed. erven 1814. (GAH204); J.F. ende Margareta van der Werff, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-288Oosterbolwerk 6Poppe Eekes Menalda... 1814. (GAH204); d van wijk G-287; gebruiker Hendrik Andries Paskum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-288; gebruiker Johannes Fok, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-289, tuin, 1814. (GAH204); weesvoogden ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-288Oosterbolwerk 6P Menalda wed & ervenJohannes Fok turfdrager
G-288Oosterbolwerk 8Johannes Fok turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1789Oosterbolwerk 6Broer YmesHarlingenkoopmanhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1789Oosterbolwerk 8Broer YmesHarlingenkoopmanhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-288Oosterbolwerk 6Ine Jouwersmaoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-288; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-288Ine Jouwersma50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-288Ine Jouwersma50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-288Oosterbolwerk 6Broer Ymes, overleden op 17 juli 184170 jr (geboren 13/7/1771), overleden Rapenburg G 288, wednr. Aukje Jans Faber, vader van Froukje (vrouw van H. J. Hobma, winkelier) en Yme Broers, kantoorbediende. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-288Oosterbolwerk 8Broer Ymes, overleden op 17 juli 184170 jr (geboren 13/7/1771), overleden Rapenburg G 288, wednr. Aukje Jans Faber, vader van Froukje (vrouw van H. J. Hobma, winkelier) en Yme Broers, kantoorbediende. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1789G-288 (Rapenburg)Luitje van der Veerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3708G-306 (Rapenburg)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 3707G-307 (Rapenburg)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3707Oosterbolwerk 6 (G-307)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 3708Oosterbolwerk 8 (G-306)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Oosterbolwerk 6 Auke H. de Vriesagent levensverz. mij.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oosterbolwerk 6A.R. de Vriesagent levensverz. mij.
  terug