Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 36 3-151 3-172 G-003 G-004


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 36, Harlingen
0000 - variaadresbronbericht
Franekereind 36Oud Harlingen Magazine 1998Taetse Doeke Houtman, dames- en herenkapper in de Kerkstraat, daarna resp. Tjerk Hiddes de Vriesstraat, Adm. Stellingwerffstraat en Franekereind 36 en 12


 


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp, zuidzijde van het diept]1/4 huis
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPeter Sibrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Hendrik Hansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelburgervaandrig Jacob Sprottinga 350-15-00 GG
mede-eigenaar van de grote putWytse Beimakapitein
naastligger ten oostenhuis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein
naastligger ten oostenJaringh Jansen
naastligger ten zuideneen uitgang naar de Weverstraat
naastligger ten zuidende kamer van Eesche Arents
naastligger ten westende erfgenamen van Jarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
Pyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
Sybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
Jan Jansen, curatorsmidGroningen
Freerck Martens, curatoren overGroningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelEecke Willems 350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Pyter Sybrens
naastligger ten zuidenPyter Jacobs Buys
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenDouwe Joostes* sleefmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperBottie Uilckes, nagelaten kind
verkoperTrijntie Uilckes, nagelaten kind
verkoperGorryt Uilckes, nagelaten kind
verkoperDouwe Uilckes, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Uilcke Gorryts, gehuwd met
erflaterwijlen Antie Jarichs
sterkt voor zoveel nodig de verkopersEelcke Rinkerts Eelcomakoopman


 


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
kopervroedsman Jacobus Sprottinga 425-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jacobus Sprottinga
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenvroeger Douwe Joostes* sleefmaker
naastligger ten westennu Pytter Seerps timmerman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept en straat]
verkoperburgerhopman Eke Willems, gehuwd met
verkoperAnsk Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Sprottinga, mede-vroedschap x Maartie Alberts (Stinstra) koopt een mooi huis (met beschrijving) met een tuin of hof omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. de koper, ten Z. een steeg, ten W. sleefmaker Douwe, of timmerman Pytter Jacops, ten N. de straat en diept. Vrij achteruitgang door die steeg. Gekocht van Eco Willems x Ansck Pytters voor 425 gg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de De Franekerpijpen]huis met een tuin daaragter
 
koperHendrik Sopingius winkelier en koopman300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis en hof van Jacobus Sprottinga kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende woningen van Tiaard Fockes
naastligger ten westende erfgenamen van Pieter Seerps
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJacobus Sprottinga voor zich en zijn drie kindere, weduwnaar vankapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
verkoperwijlen Maartje Alberts Stienstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Sopingius, winkelier, koopt een huis met een tuin erachter, strekkende tot het pakhuis van verkoper, zz. Franeker Pijpen. Ten O. dat pakhuis en de hof van verkoper, ten Z. een openbare steeg en de woningen van Tiaard Fockes, ten W. erven Pieter Seerps, ten N. de straat en diept. In- en uitgang westwaarts door de tuin bij de schuur van Jacob Lourens. Gekocht van Jacobus Sprottinga, mede-ordinaris capitein ter Recherge v.d. Admiraliteit, voor zich en zijn 3 voorkinderen bij wl. Maartie Alberts Stinstra, voor 300 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-151Franekereind 36huis
eigenaarburgemeester Sopingius
gebruikerburgemeester Sopingius
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-151Franekereind 36huis
eigenaarHendrick Sopingius
gebruikerGeert Dirks cum soc.
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-151 Franekereind 36huis
eigenaarHendrik Sopingius
gebruikerJan Clasen cum sociis
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-151 Franekereind 36huis
eigenaarwed. Hendrik Sopingius
gebruikerRiemke Aukes c.s.
huurwaarde58-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-13-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019va van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koper provisioneelHendrik Cornelis 450-14-00 GG
verpachter grondJacobus Groenewolt 1-00-00 CG
huurderJanke Sopingius 64-08-00 CG
huurderLiefke Jacobs
huurderTobias Cornelis
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lennich
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sibe Pieters mr. timmerman
naastligger ten noordenFranekereind
Wybe Gerryts Backer, curator overpan- en estrikbakker
verkoper van 6/72Grietie Harmens Sopingius
verkoper van 6/72Geertie Jacobs, weduwe van
wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius
verkoper van 6/72Geertie Jacobs, erfgenaam van haar overleden zoon
erflaterwijlen Jacob Harmens Sopingius
verkoper van 6/72Geertie Jacobs, moeder en voorstanderse over haar minderjarige kinderen
Hendrik Harmens Sopingius
Dirkjen Harmens Sopingius
verkoper van 36/72Johannis Tiboelt, curator overkoopmanLeeuwarden
Janke Pieters Sopingius, dochter vanLeeuwarden
wijlen Pieter Hendriks Sopingius, de verkopers zijn kleinkinderen vanLeeuwarden
erflaterwijlen Hendrik Sopingius, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Reins


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0258v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijpen18/72 huis en tuin
 
koperJan Lenning koopman133-21-00 GG
verpachter grondJacobus Groenewolt 1-00-00 CG
huurderJanke Sopingius 62-08-00 CG
huurderLiefke Jacobs
huurderTobias Cornelis
naastligger ten oostenSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenJan Lenning koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sibe Pieters mr. timmerman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoper van 9/72Tialling Harmens Sopingiuswolkammer
verkoper van 9/72Janke H. Sopingius, gehuwd met
verkoper van 9/72Jan Joostenmr. huistimmerman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-151 Franekereind 36Pieter Joostens, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-151 Franekereind 36huis
eigenaarJan Lennings
gebruikerPieter Joostes cum soc.
huurwaarde58-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-14 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0084r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperTjepke Gratema, gehuwd metkoopman400-00-00 GG
koperRinske Donker
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderPieter Joosten c.u.
naastligger ten oostenSjoerd Talma
naastligger ten oostende weduwe van Jan Linnich koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sybe Pytters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperAnna Johcchums Vissaan, weduwe van
verkoperwijlen Jan Linnichkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratema, koopman x Rinske Donker kopen huis en hof c.a. aan de zuidkant van de Voorstraat omtrent de Franekerpijpen. Ten O. Sjoerd Talma en de verkoperse, ten Z. een openbare steeg waarin dit huis vrije in- en uitgang heeft door de Weeversstraat, ten W. wd. Sybe Pytters, ten N. het openbare diept. Grondpacht 1 cg. Gehuurd door Pieter Joosten cum ux. en anderen. Vrije waterlossing ten Z. door de woningen van wd. Ollema. Sjoerd Talma, als eigenaar van het pakhuis ten O., is verplicht om de deur en het couzijn in de tuin uitziende op zijn kosten dicht te laten maken. Gekocht van Anna Jochums Vissaan wv wl. Jan Lennich, in leven koopman, voor haarzelf en als erfgenaam van haar wl. man, voor 400 gg.


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0159v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en tuin met vruchtbomen
 
koperJohan Georg Hempel beeldsnijder671-00-00 CG
verpachter grondJacob Tuininga oud proc.1-00-00 CG
naastligger ten oosteneen pakhuis
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende weduwe van H. Portier
naastligger ten noordenFranekereind
verkoperTjepke Gratamakoopman


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0263r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en tuin
 
koperClaas Taekes mr. suikerbakker893-07-00 GG
verpachter grondde weduwe van Jacob Tuininga 1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van de weduwe H. Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJohan Georg Hempelbeeldsnijder


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0102r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 36Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis en tuin met vruchtbomen
 
koperJacob Willems, gehuwd metuitdrager750-00-00 GG
koperMarijke Jans
verpachter grondde weduwe van Jacob Tuininga procureur1-00-00 CG
huurderJohan Georg Hempel beeldsnijder
naastligger ten oosteneen pakhuis
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenvrije waterlossing door het huis van burgemeester Johan Daniel Toussaint
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende erfgenamen van de weduwe van H. Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat Franekerpijpen]
verkoperClaas Taekeskoopman


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-170 Franekereind 36J W Nagel


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-172 Franekereind 36Jacob Willems wed en erven1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-003Franekereind 36Jacob Willems... Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Jouke P. Broersma, sjouwer, 1814. (GAH204); erven id. van wijk G-003; gebruiker S.W. Nagel, commissaris, 1814. (GAH204); id. van wijk G-111; gebruiker Georg Blesma, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-003Franekereind 36Jan Willems Nagel... hier over te Verstaan. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-003Franekereind 36Jacob Willems wed & erven


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
adressoortbedraggebruik
G-003Franekereind 36provisionele en finale toewijzingfl. 1800huis bij de Franekerpijpen G-003
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
koperMargaretha Hendrika Fontein (wv Wybe Tuinhout)


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-003Franekereind 36Margaretha Fontein, overleden op 20 november 1825wed. Mr. Wybo Tuinhout (Franekerpijpen G 3), moeder van minderjarige Hayo, Aafke en Jan Wybes Tuinhout (voogd is Freerk Jans Fontein, zeehandelaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 861Franekereind 36wed. Marten Jans Schaafsmahuis en erf (210 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 8 mei 1832
adressoortbedraggebruik
G-003Franekereind 36huurcontracthuis G-003
 
verhuurderMartinus Harmens Lieuwma (gehuwd met Aafke Aukes Zein)
huurderJacobus de Koning


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-003Franekereind 36Sjoerd Michiels Nauta... predikant, Nederlands Hervormd zv Michiel N, en Grietje Bossera; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-003; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rustend leraar, wijk G-004; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 861G-003 (Franekereinde)Jetze Posthuma c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 861G-004 (Franekereinde)Jetze Posthumawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 861Franekereind 36 (G-004)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 36 Daniël Doeksenschelpenvisscher
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 36C.J.Meijerpredikant


1933 - kentekenadresnaam
B-19098
Franekereind 36Egbert Bosma


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 36T.D. Houtman687Kapper


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 36M. (Maaike) Burry wv Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 36rijksmonument 20350


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5570Franekereind 36
  terug