Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Franekereind 2 3-193 3-210 G-021 G-019


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 2, Harlingen
 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0080v van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: hoek Turfhaven]huis en loods
 
koper door niaarBente Boncq 350-00-00 GG
geniaarde koperYpe Beernskuiper
naastligger ten oostenJan Gerbrandts
naastligger ten zuidenLouw Ripperts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperLouw Ripperts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Boncq koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen kuiper Ype Beerns, een huis met loods op de hoek van de Turfhaven. Ten O. Jan Gerbrants, ten Z. Louw Ripperts, ten W. en N. de straat en diept. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Louw Ripperts voor 350 GG.


 


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Turfhaven]huis
 
koperSymon Groenwolt, gehuwd met1200-00-00 GG
koperGriettie Bentes
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBeern Boyes kuiper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenFranekerkeind [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van Bente Tjeerdts Bonk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Groenwolt x Griettie Bentes koopt 2 huizen c.a. op de noordoosthoek van de Turfhaven. Ten W. en N. de straten en diepten, ten O. Beern Boies, kuiper, ten Z. wd. Sipke Jansen, olieslager. Gekocht van de mede-erven van wl. Bente Tjeerds Boncq, voor 1200 gg.


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0223v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: op de hoek van de Turfdragersbrug]huis
 
koperJohannes Jansen c.u.sleper305-00-00 CG
naastligger ten oostenRinse Abbes
naastligger ten zuidenJan Ulbes bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Turfdragersbrug]
verkoperGrietie Simons Groenewout, gehuwd metDoccum
verkoperRomke GerkesDoccum


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-193Franekereind 2huis
eigenaarJohannes Jansen
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-193Franekereind 2huis
eigenaarJohannes Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerkinginsolvent


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-193 Franekereind 2huis
eigenaarJohannes Jansen
gebruikerJohannes Jansen
opmerking1720 insolvent verklaerd


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0125v van 19 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: hoek Turfdragersbrug]huis
 
koperburgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer300-00-00 GG
naastligger ten oostenRinse Abbes mr. kuiper
naastligger ten zuidenJohannes Hylkes
naastligger ten westenJohannes Hylkes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJohannes Jansensleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages Agema, mr. brouwer en burger-hopman, koopt een huis op de hoek v.d. Turfdragersbrug. Ten O. mr. kuiper Rinse Abbes, ten Z. en W. Johannes Hylkes, ten N. straat en diept. Gekocht van sleper Johannes Jansen voor 300 gg.


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0016r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: Turfdragersbrug op de hoek]huis
 
koperFeite Tjommes, gehuwd met620-00-00 CG
Lutske Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Rins Abbes
naastligger ten zuidenUlbe Jansen mr. bakker
naastligger ten westenUlbe Jansen mr. bakker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperoud burgerhopman Harmen Agema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeite Tjommes x Lutske Jacobs koopt een huis op de hoek bij de Turfdragersbrug. Ten O. wd. Rinse Abbes, ten W. en Z. Ulbe Jansen, bakker, met wie de muren van dit huis mandelig zijn, ten N. de straat en diept. Gekocht van Harmen Ages Agema, oud-hopman, voor 620 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-193 Franekereind 2huis
eigenaarFeyke Tjommes
gebruikerFeyke Tjommes
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-193 Franekereind 2Tyte Tjommes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0111r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien351-00-00 GG
kopervroedsman Claas Leistra koopman
huurderChristiaan Bessing c.u.mr. kleermaker40-00-00 CG
naastligger ten oostenTjebbe Herkes mr. kuiper
naastligger ten zuidenGerben Jansen Veenstra mr. bakker
naastligger ten westenGerben Jansen Veenstra mr. bakker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 1/4de Gereformeerde Gemeente: diaconie, erfgenaam
verkoper van 1/4de Gereformeerde Gemeente: diaconie, erfgenaam
verkoper van 1/4Trijntje Reitses, erfgenaam
Wyger Jarigsmr. wever
verkoper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens, gesterkt met
haar vader burgerhopman Gerben Tjommes, en erfgenaam van
Lutske Jacobs, weduwe van
wijlen Feyte Tjommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feykes Camsma, oud-administrator van `s lands imposten, en burger-colonel van de stad Harlingen, en Claas Leistra, mede-vroedschap en koopman, kopen een deftig huis c.a. bij de Turfdragersbrug, verhuurd aan Christiaan Bessing, mr. kleermaker, voor 40 gld. per jaar. Ten O. Tjebbe Heerkes, mr. kuiper, ten W. en Z. Gerben Jansen Veenstra, mr. bakker, met wie de muren aan die kant mandelig zijn, ten N. de straat en het diept. Het gekochte huis heeft verscheidene kamers en gemakken, deftige regenwaterbak etc. De huuropzegging doet de verkoper op kosten van de koper die ook op taxatie tegen betaling moet overnemen alle losse goederen. Gekocht van de diaconen der Ger. gem. voor 1/4, de Armenvoogden voor 1/4, Trijntje Reytses x Wyger Jarigs, mr. wever, voor 1/4, en Attje Gerbens, meerderjarige dochter van Gerben Tjommes, burger-hopman voor 1/4, als erven van Lutske Jacobs wv Feite Tjommes, voor 351 gg.


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0049r van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperJan Bolman, gehuwd met250-00-00 GG
koperChristina Briels
huurderJohannes Jans c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostende weduwe van Tjebbe Heerkes
naastligger ten zuidenDirk Wetzen
naastligger ten westenDirk Wetzen
naastligger ten noordenFranekereind ZZ [staat: straat en diept]
verkoper van 1/4Dirkjen Sybrens Kamsma meerderjarige vrijster
verkoper van 1/4vroedsman Feike Sybrens Kamsma
Broer Jelles Stapert, geauthoriseerde curatorontvanger en schoolmeesterMakkum
Rein Smith, geauthoriseerde curatoren oversecretaris van Barradeel
verkoper van 1/2de minderjarige Pieter Claasen Leystra, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Claas Leystra, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Stapert


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0178v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperHendrik Kemper, gehuwd met300-00-00 CG
Lammerdina Freedriks
huurderHendrik Kemper c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostende heer D. Fontein
naastligger ten zuidenB. Oorthuis
naastligger ten westenB. Oorthuis
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperAlbert Bolman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-208 Franekereind 2Hendrik Kemper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0095v van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug] wijk G-021huis
 
koperArnoldus Haayes, gehuwd metvarensgezel263-00-00 CG
koperEiskje Claasen
naastligger ten oostende Heer Dirk Fontein
naastligger ten zuidenB. Oorthuis
naastligger ten westenB. Oorthuis
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperLammerdina Fredriks, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Kemper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-210 Franekereind 2Arnoldus Haayes1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Arnoldus H. van Assenovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk G-021, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-021Franekereind 2Arnoldus H van Assen wedArnoldus H van Assen wed


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172 van 21 jul 1818
adressoortbedraggebruik
G-021Franekereind 2koopaktefl. 150huis G-021
 
verkoperEiskje Klases Soete
koperHaye Goslings Swart (te Eernewoude)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 951Franekereind 2Harmen Douwes DoumaHarlingenschipperhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Hendrika Koestra... K, en Johanna Sweserein; BS huw 1818, ovl 1862; oud 40 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk G-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Jacobje van Dokkum... Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Jantje Jacobs de Vries... wonende te HRL, N.H., dv Jacob Cornelis en Antje Alderts; BS huw 1835, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-021; Pieter Jans Pieterse en J.J. dV., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meindert Jacobs, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Johanna Fransen Swesereen... HRL 1808, BS ovl 1841; oud 80 jaar, (geslnm: Swizerijn), geb Utrecht (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-021; VT1839; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegHenderika Koestra40 js Hagev, protestant, weduwe, geen
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegHette Douwma [Douma]8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegGrietje Douwma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegJohanna Douwma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegRinske Douwma10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegJohanna Swizerijn80 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-021Franekereind 2Hette Harmens Douma, overleden op 9 juni 184110 jr (geboren 12/12/1831), overleden Turfhaven G 21. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 38) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-021Franekereind 2Johanna Douma, overleden op 21 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 23 jr (geboren 29/5/1824), overleden Franekerend G 21, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Anke S. van der Berg... Haan, N.H., dv Schelte vdB, en Geertje ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk F-272, wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 44 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-244; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Johannes de Haan... in 1851, zv Fokke dH, en Joukje Schoonhoven; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk F-272, wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL, werkman, wijk F-244; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Machiel Napjus... Eelco Egberdus N, en Harmkje Tjamkes Erasmus; BS huw 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, wijk D-088, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 951G-021 (Franekereinde)IJke Jagerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 951G-019 (Franekereinde)Wed. en erven IJke Jagerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 951Franekereind 2 (G-019)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis


1915 - kentekenadresnaam
B-1452
Franekerend 2R. Vlietstra


1932 - kentekenadresnaam
B-17947
Franekerstraat 2Yntje van der Schaaf
  terug