Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Brouwersstraat 28 4-035 4-036 F-024 F-028


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 28, Harlingen
1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]1/2 huis
 
koperRemmert Willems c.u.455-05-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-00 CG
huurderoud commander Yede Hylckes 44-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Obbe Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenYebeltie Broers
verkoperde erfgenamen van wijlen Maycke Warners, weduwe van
verkoperwijlen Sent Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRemmert Willems koopt 1/2 huis wz. bij de oude Kimswerderpijp. Ten Z. wd. Obbe Hansen, ten N. Ybeltje Broers. Het huis wordt bewoond door de oud-commandeur Yde Hylckes. Gekocht van erven Maycke Warners? wv oud-burgemeester Sent Huyberts, voor 45 gg.


 


 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis en bakkerij
 
koperClaes Allerts, gehuwd metbakker634-10-00 GG
koperJancke Cornelis
bewonerAllert Clasen c.u.bakker
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Cornelis Minses
naastligger ten westenoud burgerkolonel Theotardus Sloterdijk koopman
naastligger ten noordenBroer Jansen mr. brouwer
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Meye Lolkes
verkoper q.q.Reinder Clasen Fontein, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Gerrit Theunis Heslinga, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Allert Clasen c.u.mr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarwed. Claes Allerts
gebruikerwed. Claes Allerts
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperburgervaandrig Theodorus Binsonides c.u.mr. bakker860-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenBacker, als erfgenaam van zijn vadersecretaris
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Minses
naastligger ten westende erfgenamen van hopman Sloterdijk
naastligger ten noordenBroer Jans Brouwer
naastligger ten noordenMeje Lolkes
verkoperJanke Cornelis, gehuwd met
verkoperWouter Jetses


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarTheodorus Bensonides
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan--


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis en bakhuis
 
koperEelke Jans Menolda cum curatoribus800-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakvijf zilveren lepels van ieder 5-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Cornelis Minses
naastligger ten westende erfgenamen van kolonel Tjeerd Sloterdijk
naastligger ten noordenBroer Jansen c.s.
verkoperTheodorus Binsonides c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jans Menalda cum curatoribus gesterkt koopt een huis zonder de bakkersgereedschappen, op de Brouwersgracht omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. de straat, ten Z. erven Cornelis Minses, ten W. erven kolonel Tjeerd Sloterdijk, ten N. Broer Jansen c.s. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bakker Theodorus Binsonides c.u. vor 800 CG en vijf zilveren lepels van ieder 5 CG.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en losse goederen
 
koperPoppe Dirx mr. bakker850-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenoud secretaris Backer
naastligger ten westenArjen Teunis koopman
naastligger ten noordende weduwe van Broer Jansen
verkoperEeke Jansen Menolda


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Brouwersstraat 28huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerPoppe Dirks
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


 


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0006v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] achter de kopers, naast de verkoperskeuken
 
koperEeke Jansen, gehuwd metmr. bakker200-00-00 CG
koperAntie Poppes
verpachter grondde Stad Harlingen0-00-00 CG
verkoperburgervaandrig Thomas Jansen, gehuwd metmr. damastwever
verkoperTrijntie Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Brouwersstraat 28huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG
4-035 Brouwersstraat 28kamer
eigenaarEke Jans
gebruikerTettie Taekes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-035 Brouwersstraat 28koolstek
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-035 Brouwersstraat 28Teunis Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Brouwersstraat 28huis
eigenaarThomas Jansen
gebruikerThomas Jansen cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
4-035 /2Brouwersstraat 28kamer
eigenaarEeke Jans
gebruikerEeke Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-035 /3Brouwersstraat 28koolstek
eigenaarEeke Jans
gebruikerEeke Jans
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Brouwersstraat 28huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG
af: sint jacobi schatti7 0 0


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis en bakkerij
 
kopermeerderjarige jongeman Ahasuerus Oosterbaan 3000-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van de Haas
naastligger ten westende heer V. van der Plaats
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Menalda koopman
verkoperFoekjen Kuyper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Brouwersstraat 28huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-00-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-026 Brouwersstraat 28L Spannenburg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-036 Brouwersstraat 28A Oosterbaan wed4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Ahasuerus Oosterbaan... eed af in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 9 apr 1788. (burgerboek); wed. S.O. eigenaar van wijk F-024; gebruiker Jan J. Hilverda, bakker, 1814 (GAH204); weesvoogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Jan Jeltes Hilverda... inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-024Brouwersstraat 28Swerus Oosterbaan wedJan J Hilverda bakker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 van 30 dec 1815
adressoortbedraggebruik
F-024Brouwersstraat 28koopaktefl. 2000huis en bakkerij op de Brouwersgracht F-024
 
verkoperJacobus Asuerus Oosterbaan
koperJan Jeltes Hilverda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1556Brouwersstraat 28Jan Jeltes HilwerdaHarlingenbakkerhuis en erf (186 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Oeke Oosterwerfgeb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Rinske Lases Spannenburg... dv Laas S, en Geertje Osinga; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, F-027, wijk G-051, regattdv 1826-93; ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Laas T. Spannenburg en Geertje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-024BrouwersgragtJan Jeltes Hilwerda79 jAchlumm, protestant, weduwnaar, geen
F-024BrouwersgragtJan Jans Hilwerda43 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, bakker
F-024BrouwersgragtMarijke Hilwerda20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtWopkje Hilwerda18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtJanna Hilwerda13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtOcke D Oosterwerf46 jSneekv, protestant, weduwe
F-024BrouwersgragtHendrikus Eerdmans21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtRagelina van Bruggen22 jGroningenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-024Brouwersstraat 28Jan Jeltes Hilwerda, overleden op 27 juli 184281 jr, geboren Achlum, overleden Brouwersgracht F 24, weduwnaar, vader van Jan Jans Hilwerda, mr. bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Jan Jans Hilwerda... 1859, zv Jan Jeltes H, en Marijke Jans Baggelaar; BS huw 1818, ovl 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, 25, supp wijk C-249; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Meile van der Plaats... Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Oeke Johannes van der Werf... Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 ... (alles)


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
F-024Brouwersstraat 28Uitmuntende en welbeklante bakkerij, met prompte huizinge en verdere annexen Brouwersgracht. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings en mr. Schot. Waarop geboden is f. 2810..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1556F-024 (Brouwersgracht)Jelle H. Viersenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1556F-028 (Gedempte Brouwersgracht)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4401Brouwersstraat 28 (F-028)Douwe C. Boersmawoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 28Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Van der Veen op de Brouwersstraat, later Toxopeus


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 28 Jelle van der Veenbroodbakker
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 1700
Brouwersstraat 28 Roelof Boercand. notaris
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1400


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 28, HarlingenBrouwersstraat 28J. van der VeenVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 28J. v/d Veenbroodbakker


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 28B. (Berend) Beimers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 28rijksmonument 20331


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7325Brouwersstraat 28
  terug