Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 24 4-033 4-034 F-026 F-030
 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-033Brouwersstraat 24huis, brouwerie etc.
eigenaarBroer Jansen
gebruikerBroer Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-033Brouwersstraat 24huis en brouwerie
eigenaarBroer Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-033 Brouwersstraat 24huis en brouweri
eigenaarwed. Broer Jansen
gebruikerJan Broers
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-033 Brouwersstraat 24huis
eigenaarYbeltie Broers
gebruikerYbeltie Broers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0209r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 24Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper door niaarYbeltie Broers 1150-00-00 CG
geniaarde koperMinne Ruirds, gehuwd metmr. blauwverver
geniaarde koperAntie Hanses
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenYbeltie Broers
naastligger ten westenJan Hendriks mr. brouwer
naastligger ten noordenJan Hendriks mr. brouwer
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltie Jelles


 


 


 


 


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-033 Brouwersstraat 24huis en brouwerij
eigenaarHendrik van der Mey
gebruikerHendrik van der Mey
huurwaarde88-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG


 


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-033 Brouwersstraat 24huis en brouwerij
eigenaarJan C. van der Molen
gebruikerJan C. van der Molen
huurwaarde88-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0264r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 24Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirk Geerts van der Woude, gehuwd met425-05-00 CG
Sytske Broers
huurderde koper Dirk Geerts van der Woude c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van P. Menalda
naastligger ten westenJan Cornelis van der Meulen
naastligger ten noordenJan Cornelis van der Meulen
G. Stinstra q.q., erfgenaammedicinae doctor
Jacob Oosterbaan q.q., erfgenamen van hun grootouderskoopman
verkoperwijlen Volkert Pieters Schellingwouw, gehuwd met
wijlen Antie Feddriks


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-028 Brouwersstraat 24wed S Stijl


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-034 Brouwersstraat 24Dirk G van der Woude3-00-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 212 en 234 van 7 jul 1813
adressoortbedraggebruik
F-026Brouwersstraat 24provisionele en finale toewijzingfl. 359huis F-026
 
verkoperPietje Dirks van der Woude (gehuwd met Berend Johannes Groen)
verkoper en koperDirk Jager
verkoperJan Johannes Groen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Adam Jans Olivier... huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1818, ovl 1836; gebruiker van wijk F-026, metzelknegt; eigenaar is Dirk W. Jager, 1814. (GAH204); kind: Jan Adams Olvier, geb 14 okt 1811, ged 10 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Dirk Geerts van der Woude... gemeentehuis, wonende te HRL, N.H., koopt een huis in 1800, winkelier in 1812, werkman in 1813, ovl wijk F-026, (Brouwersgracht 24), kind: Dirk Dirks vdW, geb 17 apr 1800 HRL, zv Geert Hendriks en Pietje Dirks; dopen ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Dirk Willems Jager... HRL 1800, BS huw 1811wafk, huw 1815, huw 1816, ovl 1825, huw 1828, ovl 1829, ovl 1832; eigenaar van wijk F-026, gebruiker is Adam J. Olivier, metzelknegt, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-026Brouwersstraat 24Dirk W Jager Adam J Olivier metzelknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Klaaske Gerrits, overleden op 6 november 1825wed. Michiel Plengnat, vrouw van Dirk Willems Jager, mr. slager/vleeshouwer (Brouwersgracht F 26), moeder van Marijke (vrouw van Pier Pieters Hoogstra, kooltjer Arum) en afwezige Jan Michiels Plengnat, scheepschirurgijn (op reisnaar Groenland) (uit 1e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1554Brouwersstraat 24Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderhuis en erf (102 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Pieter Johannes Schoemaker, overleden op 29 juli 1837zoon van Johannes J. Schoemaker, slager (Brouwersgracht F 26) en Trijntje Schuur, broer van minderjarige Jan en Leentje Johannes Schoemaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Baukje P Postmaoud 43 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-026; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Tjebbe Ferwerda... bev.reg. HRL 1851 wijk H-113, 129; oud 43 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-026 ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-026Brouwersstraat 24F Ferwerda stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-026BrouwersgragtTjebbe J Ferwerda43 jAlmenumm, protestant, ongehuwd, vleeschhouwer
F-026BrouwersgragtBaukje P Postma43 jHolwertv, protestant, ongehuwd
F-026BrouwersgragtJeltie T Ferwerda5 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Baukje Pieters Posthumus, overleden op 15 juni 184145 jr, geboren Holwerd 17/2/1796, overleden Brouwersgracht F 26, vrouw van Tjebbe Jacobs Ferwerda, slager, moeder van minderjarige Jelkje (6 jr) en Jacob Tjebbes Ferwerda (1 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Lolkje Hendriks Faber, overleden op 5 januari 18462 mnd (geboren 1/11/1845), overleden Brouwersgracht F 26, dochter van Hendrik Hendriks Faber, kleibakkersknecht en Tjitske Palstra, zuster van minderjarige Jacoba Hendriks Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Catharina Harmens Schuur, overleden op 3 juli 184849 jr (geboren 1/1/1799), overleden Brouwersgracht F 26, vrouw van Johannes J. Schoenmaker, slager, moeder van Helena (vrouw van Paulus J. Kamp, schoenmaker) en minderjarige Jan, Matthijs en Johannes Johannes Schoenmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Anke van den Burggeb 18 sep 1794 Sneek, ovl 30 mrt 1862 HRL, winkelierse, N.H., wed. van Jacob Kuipers, dv Sander dvB, en Waltje Attema; bev.reg. HRL 1851 wijk A-136 wijk F-0262


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Bergita Meill... Bayes, is ged te HRL; BS ovl 1859; BS Franeker huw 1823, huw 1830, huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-026; oud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-025; VT1839; Franeker, Sectie A, 1832: B.M. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1554F-026 (Brouwersgracht)Aafke Hofmans wed. J. Hollanderwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1554F-030 (Gedempte Brouwersgracht)Albert van der Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1554Brouwersstraat 24 (F-030)Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Brouwersstraat 24Tj. Jongmajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 4
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 24 Gerrit de vrieswinkel. & groentenv.
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 24G. de Vrieswinkelier


1931 - kentekenadresnaam
B-15957
Brouwerstraat 24Douwe Hoekstra


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 24A. (Adriaan) Spits


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 24beeldbepalend pand9 van 10
  terug