Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 20 4-031 4-032 F-028 F-032
Naastliggers vanBrouwersstraat 20
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 22
ten noordenBrouwersstraat 18


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 20naamloze steeg ten zuiden


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0238r van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20een_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerder Pijp]kamer
 
koperFrans Symens, gehuwd met140-00-00 GG
koperLijske Hendrickx
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Dirckien Pyters
naastligger ten zuidenhet huis van koper Frans Symens
naastligger ten westenburgervaandrig Tymen Dircks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirckien Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Melle Jorryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Symens x Lijsbet Hendricks koopt een camer wz. Kimswerderpijp. Ten O. de verkoper, ten W. de vaandrig Tymen Dirckx, ten Z. de koper, ten N.? Gekocht van Dirckien Pyters wv Melle Gerryts, voor 140 gg.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035r van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirkjen Pytters* turfmeetster


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001va van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Dirckjen Pyters*
naastligger ten noordenwijlen Melle Jorryts*


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017r van 10 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: brouwerssgracht]huis
 
koperMeye Lolckis 821-10-08 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJoucke Fetties
naastligger ten westenJoucke Fetties
naastligger ten noordenLieuwe Sapis gortmaker
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirckjen Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Lolkes koopt een huis wz. Brouwersstraat. Ten O. de straat en diept, ten W. en Z. Joucke? Fetties, ten N. mr. gortmaker Lieuwe Sapes. Gekocht van erven Dirkjen Pyters, voor 821 gg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0279v van 15 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMeye Lolkes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMeye Lolkes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0056r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMeye Lolkes


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis
eigenaarMeye Lolkes
gebruikerMeye Lolkes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0275r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis met een steeg ten zuiden
 
koperCornelis Takes c.u.1050-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hinke Joukes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hinke Joukes
naastligger ten noordenLourens Clinkhamer
verkoperMeje Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Takes koopt huis met een steeg ten Z. Ten O. de straat en diept, ten W. en Z. Hinke Joukes Ens, ten N. Lourens Clinkhamer. Gekocht van Meye Lolkes.


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis
eigenaarCornelis Taeckes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-10-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0234r van 8 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenCornelis Takes


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-031 Brouwersstraat 20huis
eigenaarCornelis Taekes
gebruikerCornelis Taekes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0266r van 28 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Taekes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0245r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBeert Dirx Brouwer


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0246r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperBeert Dirx Brouwer, gehuwd met575-00-00 GG
koperAnskjen Jarigs
verpachter grondde stad Harlingen5-00-00 CG
huurderElfke Jacobs
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGijsbartus Coen
naastligger ten westenGijsbartus Coen
naastligger ten noordenDouwe Reyns mr. bakker
verkoper q.q.Pieter J. Oldaens, gecommiteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Jacobs, gecommiteerden uitkoopman
verkoperde hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekessnikschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeert Dirx Brouwer x Anskjen Jarigs koopt huis met ten Z. een vrije steeg. Ten O. de gracht, ten W. en Z. Gijsbertus Coen, ten N. mr. bakker Douwe Reyns [Vettevogel]. Gekocht van de curatoren van wl. snikschipper Cornelis Takes voor 575 gg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBeert Dirks brouwer


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-031 Brouwersstraat 20huis en brouwerij
eigenaarJan Hendryks
gebruikerJan Hendryks
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-031 Brouwersstraat 20huis en brouwerij
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157v van 3 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBeert Brouwer


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0012v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBeert Brouwer


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0098r van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg waarlangs geen in- en uitgang
naastligger ten noordenBeert Brouwer


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0096r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBeert Brouwer


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0230v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeert Brouwer


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0035r van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAbbe Smitt


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-031 Brouwersstraat 20huis
eigenaarsmit? Abbe Smit? n.u.
gebruikersmit? Abbe Smit? n.u.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0157v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten zuidenAbbe Smitt koopman


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0159r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperClaas Lourens Coster, gehuwd metmr. slager320-00-00 GG
koperJeltje Ulbes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderM. Cl. Coster c.u.66-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenHendrik van der Mey koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten noordenAbbe Smitt koopman
verkoperAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
verkoperAbbe Smittkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Lourens Koster, mr. slager x Jeltje Ulbes koopt huis wz. Brouwersgragt. Ten O. de gragt, ten Z. Hendrik v.d. Mey, ten N. de verkoper. Met een vrije steeg ten Z. Gekocht van Aafke Beerts, vrouw van Abbe Smitt.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0008r van 16 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Lourens Coster c.u.


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-031 Brouwersstraat 20huis
eigenaarJetze Jelles n.u.
gebruiker
grondpacht06-00-00 CG
aanslag grondpacht01-10-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen
opmerkingledig


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0142r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirk Jager, gehuwd metmr. slager725-00-00 CG
koperAntie Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan van der Meulen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJetze Jelles
verkoperClaas Costermr. slager


1800 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20Dirk Jaagermr. slaager


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0115v van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Jager


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0182r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirk Jaager mr. slager


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-030 Brouwersstraat 20Dirk Jager, 39 jaar, gehuwd
4-030 Brouwersstraat 20Gerrit, 24 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0122r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Jager


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0356v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Willems
naastligger ten zuidenDirk Jaager


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-032 Brouwersstraat 20Dirk Jager4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Dirk Willems Jager... van wijk F-026, gebruiker is Adam J. Olivier, metzelknegt, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-028Brouwersstraat 20Dirk Jager Dirk Jager vleeschhouwer


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51030 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 26 jan 1815
adressoortbedraggebruik
F-028Brouwersstraat 20koopaktefl. 700huis aan de westkant van de Brouwersgracht F-028
 
verkoperDirk Jager
koperSamuel Jacob Blog
koperDirkje Moses Levy Benjamin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1550Brouwersstraat 20Samuel Jacob BlochHarlingenvoorlezer in de israelitische kerkhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Lea Blokoud 41 jaar, geb Schoonhoven, en wonende te HRL. 1839, wijk F-028; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Machiel van Gelder... huw 1843, VT1839; oud 43 jaar, (vnm: Michiel), geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-028; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-028Brouwersstraat 20M B van Gelder stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-028BrouwersgragtMichiel van Gelder43 jOldemarkm, israëliet, gehuwd, vleeschhouwer
F-028BrouwersgragtLea Blok41 jSchoonhovenv, israëliet, gehuwd
F-028BrouwersgragtMozes van Gelder17 jBlokzijlm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtGerson van Gelder12 jBlokzijlm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtLeon van Gelder7 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtDavid van Gelder8 mHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtSaartje van Gelder9 jBlokzijlv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Salomon Michiels van Gelder, overleden op 20 juli 18417 wk (geboren 28/5/1841), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Michiel van Gelder, vleeshouwer en Lea Blok, broer van minderjarige Mozes, Gerson, Saartje, Leon en David Michiels van Gelder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Tjietske Franses Ludenga, overleden op 28 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr (geboren 1773), overleden Lanen F 28, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Jacobus Pieters Tolsma, overleden op 17 oktober 184615 mnd (geboren 29/5/1845), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Pieter J. Tolsma, winkelier en Cornelia de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Henrica Johannes Tolsma, overleden op 7 mei 18471 1/4 mnd (geboren 1/3/1847), overleden Brouwersgracht F 28, dochter van Johannes J. Tolsma, winkelier en Cornelia de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Houkje Jans de Haan, overleden op 6 februari 184847 jr (geboren 19/1/1801), overleden Zuiderhaven F 28, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Tjitses de Haan en Ybeltje Dijkstra, zuster van Tjitse, kwartiermeester thans te Oostmahorn o/Dokkum, Apolonia, dienstmeid Woudsend en Catharina Jans de Haan (vrouw van Gerardus Keyzer, timmerknecht). Saldo fl. 657,82. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Cornelia de Jong, overleden op 12 april 184835 jr (geboren 1813), overleden Brouwersgracht F 28, vrouw van Johannes Jacobus Tolsma, winkelier, moeder van minderjarige Jacobus-Petrus Johannes Tolsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Jacobus Petrus Johannes Tolsma, overleden op 17 juni 18482 mnd (geboren 30/3/1848), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Johannes Jacobus Tolsma, winkelier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1550F-028 (Brouwersgracht)Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1550F-032 (Gedempte Brouwersgracht)Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4187Brouwersstraat 20 (F-032)Eeltje Zeilmakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 20 Jan Stellingwerffwinkelier
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1800


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, Kaas- & Eierh., Winkelier


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 20J. van Stellingwerfwinkelier


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20J.J. Stellingwerffpluimveevoeders, vogelzaden


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20J.J. Stellingwerffboter, kaas en eieren, kruideniers- en grutterswaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boterh. enz.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff766Boterh. enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.S. v. Dijk766Boter, kaas, eieren


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.S. v. Dijk766Boter, kaas, eieren


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 20D. (Douwe) Cousijn
  terug