Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kerkpad 7 (niet bekend) 4-048 G-291 G-208
Naastliggers vanKerkpad 7
ten oostenHofstraat 31
ten zuidende Hofstraat
ten westenhet Kerkpad
ten noordenKerkpad 5


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0047r van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMonse Pieters


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0174r van 11 apr 1619 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHomme [staat: Hobbe] Tiebbis


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0044v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: bij de kerk]huis
 
koperArian Jobs, gehuwd met335-00-00 GG
koperAttie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHomme Tyebbes
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperPopke Cornelis, gehuwd met
verkoperGriet Dircks


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0122v van 13 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: ten zuiden van het kerkhof]huis
 
koperGerben Piters, gehuwd met500-00-00 GG
koperSijke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat en rooster]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArian Jops, gehuwd met
verkoperAtke Jacobs


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0019r van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: ten zuiden van het kerkhof]huis daer Dronrijp uutsteeckt
 
koperAnne Oedts, gehuwd met
koperIda Syouckes
naastligger ten oostenAesge Harmens
naastligger ten zuidenAnne Halbes
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperGerben Piters, gehuwd met
verkoperSijke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Oedts x Ida Syouckes kopen huis ten zuiden van het kerkhof, daer Dronrijp uutsteeckt. Ten O. Aesge Harmens, ten Z. Anne Halbes, ten N. het kerkhof. Door wandel verkregen van Gerben Piters x Sijke Jacobs.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035r van 13 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7kerkhof, op het zuid van hethuis daar Dronrijp uithangt
 
aanhandelaarEvert Ruierdts, gehuwd metsnijder0-00-00 GG
aanhandelaarSij Jans Hallum
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenAesge Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noordenkerkhof
verwandelaarAnne Oedts, gehuwd met
verwandelaarIda Syouckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruerdts, snijder x Sy Jans te Hallum wandelen een huis ten zuiden van het kerkhof daer dronrijp uuthanght. Ten O. Aesge Harmens, ten N. het kerkhof. Grondpacht een daalder. Door wandel verkregen van Anne Oedts x Yda Syouckes.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0050r van 25 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Anskes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0110r van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: zuid van het kerkhof]huis genaamd Dronrijp
 
koperJan Anskes c.u.675-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHomme Tyebbis
naastligger ten zuidenhet huis genaamd den Dom van Almenum, nu bewoond door Jan Stuyten
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperEwert Ruyrdts c.u.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0090r van 12 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7kerkhof, bij hethuis
 
koperJelle Feddes c.u.582-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHil Oenes
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden[het huis genaamd] de Dom van Almenum
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJan Ansckes


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050v van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Hofstraat NZ [staat: ten zuiden aan het kerkhof]huis
 
koperFolckert Jansen c.u.475-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenMinne Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: ingang van het kerkhof]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSibbel Piers en crediteuren, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Feddes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0217r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: op de hoek van het kerkhof]huis
 
koperAegie Claesses, weduwe van450-10-00 GG
koperwijlen Sybe Sybes
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenMinne Douwes bleker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noordende ingang van het kerkhof
verkoperFolckert Jansbezemmaker


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132v van 18 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Hofstraat NZ [staat: op de hoek van het groot kerkhof]huis
 
koper door niaarAntie Oenes, weduwe van205-00-00 GG
koper door niaarwijlen Minne Douwes, en hun zoon
koper door niaarOene Minnes maior annis
geniaarde koperWillem Harmens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende niaarneemster Antie Oenes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: de ingang van het kerkhof]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJacob JansenMarrum


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntie Doedes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Hendrick Hartmans


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0158v van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntie Doedes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0167r van 12 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Hofstraat NZhuis
 
koperTrijntie Doedes, weduwe van233-00-00 GG
koperwijlen Hendrick Hartmans
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: opgang naar het kerkhof]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0312r van 10 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: Hofstraat NZ]huis
 
koperweduwe Aaght Clases 94-17-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostendr. van der Sluys n.u.advocaat Hof van Friesland
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJan Hendricks, en
verkoperHendrick Hendricks


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0175r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: Hofstraat NZ]huis
 
koperLubbert Beerns, gehuwd metpannenbakker130-00-00 CG
koperAntie Clasen
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van van der Sluis
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: de opgang naar het oud kerkhof]
naastligger ten noordenoud kerkhof
verkoperSake Stoffels, en zijn broerscheepstimmerman
verkoperAege Stoffelsscheepstimmerman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSake Stoffels* timmerman


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0098v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLubbert Beerns* pannenbakker


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108v van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Hofstraat NZhuis
 
koperWillem Gerrits c.u.mr. scheepstimmerman100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJauke Willems
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: de opgang naar het oud kerkhof]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperClaeske Lubberts, gehuwd met
verkoperUpke Jans
verkoperBerber Lubberts, weduwe van
verkoperwijlen Berent Martens c.s.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0311r van 5 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Willems


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0147v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0256v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Willems


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0220r van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: Hofstraat op de hoek aan het kerkhof]huis
 
koperHere Wybrens, en zijn broer190-07-00 CG
koperBroer Wybrens
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderJurjen Gerryts e.a.
naastligger ten oostenAlbert Doedes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: kerkhofstraat]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJacob Willemsmr. kastmaker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-046 Kerkpad 7H Oswald


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-048 Kerkpad 7M Vink1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Betje van Klinkeneigenaar en gebruiker van wijk G-291, casteleinsche, Martinuskerkhof, 1814. (GAH204); id. van wijk G-292, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-291Kerkpad 7Betje van Klinken Betje van Klinken casteleinsche
G-291Kerkpad 7Martinus Kerkhof


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 146 van 18 jun 1822
adressoortbedraggebruik
G-291Kerkpad 7donatiefl. 70huis G-291 en G-292
 
Bregtje van Klinkens
Martinus Kerkhof


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1742Kerkpad 7Martinus KerkhofHarlingentapperhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Catharina Dijkstraoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Catharina Jongsmaoud 59 jaar, geb Go?nga en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Sytske Klases Draaisma... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-291Kerkpad 7B W Pieksma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-291Bote Pieksma31 jIJlstgezin 1, m, protestant, gehuwd, schipper
G-291Catharina Dijkstra29 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-291Wybren Pieksma6 jBolswardgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Ynse Pieksma5 jAlmenumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Hylke Pieksma4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Douwe Pieksma2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Catharina Pieksma1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-291Karel Vlas19 jHeldergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd, schippersknegt
G-291Catharina Jongsma59 jGoengagezin 1, v, protestant, weduwe
G-291Sjoerd van der Weide33 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, matroos
G-291Sytske Draaisma35 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-291Wyger van der Weide11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-291Imkje van der Weide5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-291Kerkpad 7Douwe Botes Pieksma, overleden op 4 maart 18403 jr, overleden Hofstraat G 291, zoon van Bote Pieksma, schipper en Trijntje Ienses Dijkstra, broer van minderjarige Wybren, Ienze, Hielke en Trijntje Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-291Kerkpad 7Pieter Hermanus Jans, overleden op 6 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 4 1/2 jr (geboren 7/6/1842), overleden Achter Grote Kerk G 291. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Bote Wybrens Pieksma... 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Sjoerd Wygers van der Weide... bev.reg. Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1742G-291 (Kerkpad)Sibbeltje S. de Vries wed. Tj.P. Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1742G-208 (Kerkpad)Rigtje de Jong, wed. A. Molenaarwoonhuis


1890 - variaadresbronbericht
Kerkpad 7Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Nicolaas Johannes Wafelaar een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk G no. 208 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4607Kerkpad 7 (G-208)Nic. Wafelaarwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Kerkpad 7Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij (Anne B. v.d. Werf)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 7aM.Souvereintimmerman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 7beeldbepalend pand
  terug