Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 33 (niet bekend) (niet bekend) G-293 G-210
Naastliggers vanHofstraat 33
ten oostenHofstraat 35
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 31


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0047r van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Krine Tomas


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0122v van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRitscke Meyntes gardenier


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0174r van 11 apr 1619 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochum van Blesendorp


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0050r van 25 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMayke Jans


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0050r van 25 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 33Hofstraat NZkamer met zomerhuisje of keuken
 
koperHiltie Ariens 200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenMayke Jans
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Anskes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHomme Tyebbes, gehuwd met
verkoperLolck Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Ariens


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0158r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHil Oenes


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247r van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Douwes bleker


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0115v van 20 okt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Douwes bleker


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarcke Zircx


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0158v van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarcke Zierx


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157r van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Romckes


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer gekocht door Sioukjen Nannings


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 33Hofstraat NZkamer
 
koperongehuwde dochter Sioukjen Nannings 25-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenOeds Sapes leertouwer
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Gerrit Harmens
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperYfke Jelles Ydema, weduwe vantussen Arum
verkoperwijlen dr. Theotardus van der Sluisadvocaat


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0098v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoukjen Nannings


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 33Hofstraat NZkamer
 
koperWybren Hessels 48-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Zape Oedes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperZjoukjen Nannings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Hessels koopt een kamer in de Hofstraat. Ten O. erven Zape Oedes, ten W. Willem Willems, ten N. het kerkhof. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van Zjoukjen Nannings, voor 48 CG.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0124r van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 33Hofstraat NZkamer
 
koperAntie Douwes 55-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sape Oedes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperWybren Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Douwes, vrijster, koopt een camer nz. Hofstraat. Ten O. erven Sape Oedses, ten W. Willem Willems, ten Z. die straat, ten N. het Kerkhof. Gekocht van Wybren Hessels, voor 55 cg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntien Douwes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0311r van 5 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje Douwes


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0147v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje Douwes


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntie Douwes


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0256v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje Douwes


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0078v van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntje Douwes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0200v van 17 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0276r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Doedes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0054r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Doedes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-048 Hofstraat 33Hendrik Tabes, 28 jaar, gehuwd


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Barend Meyer Meeter... voornaam vrouw in huwelijksregister: Mietje; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822; gebruiker van wijk G-293, metzelknegt; eigenaar is Sipke Schoonbergen 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Sipke Jans Schoonbergen... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-206; gebruiker Henrik Erik, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-293; gebruiker Barent Meyers Meter, metzelknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-293Hofstraat 33Sipke Schoonbergen Barent Meyes Metz metzelknegt


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 176 en 181 van 18 dec 1816
adressoortbedraggebruik
G-293Hofstraat 33provisionele en finale toewijzingfl. 25a. huis aan de Laanen F-205, b. een woning in de Comediesteeg, c. huis in de Hofstraat G-293
 
verkoperNeeltje Martens Dekkers
koperWybe Schoonhoven


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1744Hofstraat 33wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis (24 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-293Sietse Willekes26 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, balkflotter
G-293Grietje de Boer23 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-293Pietje Willekes14 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Aaltje Boomgaard... ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Age Annes Zeilmakergeb 1799/1809 HRL, N.H., ovl 18 feb 1850 HRL, huwt met Thomaske Sakes de Vries, zv Anne Dirks en Helena ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-293


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Grietje Jans van der Woudegeb 1780 Pietersbierum, ovl 28 mei 1851 HRL, huwt met Sake Pieters de Vries, N.H., dv Jan Simmes vdW, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-293


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Thomaske Sakes de Vriesgeb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1744G-293 (Hofstraat)Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1744G-210 (Hofstraat)Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4609Hofstraat 33 (G-210)Ate Nautawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 33J.Fortuintransportarbeider


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 33beeldbepalend pand9 van 10
  terug