Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 32 4-097 4-089 G-097 G-103
 huisnummer lager   Kerkpad 34 4-097 4-089 G-097 G-102
Naastliggers vanKerkpad 32
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 34
ten westenhet Kerkpad


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: bij het oud kerkhof]hof met zomerhuis
 
koperHans Cornelis, gehuwd metkoopman251-00-00 GG
koperGrietie Sydses
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenMayke Haersma, gehuwd met
naastligger ten oostenCornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten zuidenhet huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts
naastligger ten westende hof van Roomen
naastligger ten noordenhet geproclameerde pand staande Hofstraat hoek kerkhof van
naastligger ten noordende hof van Sybren Sybrens mr. tingieter
verkoper van 1/2dr. Simon Coddeadvocaat Hof van FrieslandMakkum
verkoper van 1/2Mayke Haersma, gehuwd met
verkoper van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0142r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperCornelis Walrich, gehuwd metklerk Admiraliteit in Friesland50-00-00 GG
koperMayke Haersma
eigenaar van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland
verkoperdr. Simon Coddeadvocaat Hof van FrieslandMakkum


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0142r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: op de hoek van het oud kerkhof]1/2 huis of woning
 
koperCornelis Walrich, gehuwd metklerk Admiraliteit in Friesland50-00-00 GG
koperMayke Haersma
eigenaar van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruinebeert
naastligger ten westende hof van Hans Cornelis c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arjen Critenburg
verkoperdr. Simon Coddeadvocaat Hof van FrieslandMakkum


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Walrich


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: Hoffstraat op de hoek van het groot kerkhof]1/2 huis genaamd Bruine Beerd
 
koperHessel Sybrens, gehuwd methuistimmerman85-00-00 CG
koperJetske Jans
eigenaar van 1/2Hessel Sybrens c.u.huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof toe lopende]
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenTjalling Piekes
naastligger ten noordenCornelis Walrich
verkoperJoost Aukes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperMouike Alberts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Hessel Sybrens (Suringar?), mr. huistimmerman x Jetske Jans koopt 1/2 huis de Bruine Baert, waarvan hij al 1/2 bezit, in de Hofstraat op de hoek van het Groot Kerkhof. (Met beschrijving). Ten O. de straat die naar de kerk loopt, ten W. turfdrager Tjalling Piekes, ten Z. de Hofstraat, ten N. Cornelis Walrich. Gekocht van Joost Aukes, mr. metselaar, voor 85 cg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Walrich


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: Hoffstraat NZ] op de hoek van het groot kerkhofhuis
 
koperBarent Harmens, gehuwd met222-10-00 CG
koperBerber Haantjes
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof toe lopende]
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenTjalling Piekes
naastligger ten noordenCornelis Walrich
verkoperHessel Sybrens, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperJetske Jans


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperHessel Piekes, gehuwd metturfdrager174-00-00 CG
koperAttje Steffens
verkoperCornelis Walrich, gehuwd metcommies Admiraliteit in Friesland
verkoperMayke Haarsma


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: hoek groot kerkhof]dwarshuis
 
koperHessel Piekes, gehuwd metturfdrager174-00-00 CG
koperAttje Steffens
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd Bruine Beert
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburgh
verkoperCornelis Walrich, gehuwd metcommies Admiraliteit in Friesland
verkoperMayke Haarsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Pieckes, turfdrager x Attje Steffens? koopt een dwarswoning van 2 camers, met een turfhuis ernaast, op de hoek van `t Oud Kerkhof. Ten O. het Kerkhof, ten W. het huis 'De Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten N. erven mr. Arjen Crijtenburgh. Gekocht van Cornelis Walrich, commies ter secretarie van het College ter Admiraliteit van Friesland x Mayke Haarsma, voor 174 cg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperLeuiter Kaspers, gehuwd metmr. bontwever210-00-00 CG
koperTrijntie Beernts
verkoperHessel Piekes c.u.turfdrager


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32Kerkpad hoek Hofstraat [staat: op de hoek van het oud kerkhof]dwarshuis
 
koperLeuiter Kaspers, gehuwd metmr. bontwever210-00-00 CG
koperTrijntie Beernts
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis de Bruine Beert genaamd
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Crytenburgh
verkoperHessel Piekes c.u.turfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLutgerus Caspers, mr. bontwever x Trijtje Beerns koopt een dwarshuis met put en mede-gerechtigheid in de (regenwater)bak in de steeg ten N., op de hoek van het Oude Kerkhof dat ten O. ligt. Ten W. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten N. erven Crijtenburgh. Gekocht van Hessel Pieckes, turfdrager, voor 210 cg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0173r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: groot kerkhof]woning
 
kopervroedsman Barent Rowel 170-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruine Beerd
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruine Beerd
naastligger ten westenhet hoff van Roma
naastligger ten noordenhet hoff van vroedsman Sibren Kannegieter
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde crediteuren van oud burgemeester Oosterveen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarent Roell, vroedsman, koopt een hof aan het Groot Kerkhof. Ten O. en Z. het huis 'De Bruine Baert', ten W. de hof van 'Romen', ten N. de hof van Sibren Kannegieter, vroedsman, en enige camers. Gekocht van de crediteuren van oud-burgemeester Oostervelt?, voor 170 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-097Kerkpad 32kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrick Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-097Kerkpad 32kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrik Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-097 Kerkpad 32kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrik Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenThomas Lamert c.u.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 34Hofstraat NZ hoekhuis
 
koperJan Hendrix mr. bontwever205-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Mullenkamp
naastligger ten noordenThomas Lamert c.u.
verkoper van 1/2Popkjen Oepkes voor haar kinderen, weduwe vanWijnaldum
verkoper van 1/2wijlen Gerryt Yppes Hollander
verkoper van 1/2huisman Jan ThomasSurhuisterveen
cessionariswijlen Gauke Boelens


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0227r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: groot kerkhof]twee aparte woningen
 
koperHans Minses, gehuwd met805-00-00 CG
koperBauckien Geerts
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenLuite Caspers
naastligger ten westenherberg Roma
naastligger ten noordenDoris Bensonides
verkoperRobbert Rovelsubstituut ontvanger van de boelgoederen en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Minses x Baukje Geerts koopt 2 aparte woningen met tuin, zomerhuis, vruchtbomen etc., alles bijelkaar staande (in de Both Apothekerstraat nz.?). Ten O. het Groot Kerkhof, ten W. de herberg Roma, ten Z. Lutgerus Caspers, ten N. wd. Doris? Jansen. Gekocht van Robert Roell, substituut overste der boelgoederen, voor 805 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-097 Kerkpad 32huis
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerkinginsolvent


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-097 Kerkpad 32Loiter Caspars, bestaande uit 1 persoonheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-097 Kerkpad 32huis
eigenaarLoiter Caspers
gebruikerLoiter Caspers
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
4-097Kerkpad 32Hendrik Reidhorst£ 022-09-0£ 4bestaet maetigh cu.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0063v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: groot kerkhof]tuin met zomerhuis
 
koperHarmen Beernts, gehuwd metbontwever225-00-00 CG
koperMarike Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Beernts c.u.
naastligger ten zuidenLuiter Caspers
naastligger ten westenherberg Roma
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperHans Menses, gehuwd metkooltjer
verkoperBaukjen Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Beerns, bontwever x Marijke Hendriks koopt een tuin met zomerhuis, bloemen en vruchtbomen, dichtbij het Groot Kerkhof. Gebruikt door de kopers voor 5 cg. 10 st. Grondpacht 10 st aan de Stad. Steeg naar het Kerkhof. Ten O. de kopers, ten W. de herberg Roma, ten Z. Lutger Caspers, ten N. Hendrik Cornelis. Gekocht van Hans Menses, kooltjer x Baukjen Geerts, voor 225 cg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTrijntie Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters timmerman


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTrijntie Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters timmerman


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]woning
 
koperHarmen Beernts, gehuwd metmr. bontwever260-00-00 CG
koperMarijke Hendrix
huurderGrietie Jans
huurderwijlen Jan Jansen de Groot
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever
naastligger ten westenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever
naastligger ten noordenTrijntie Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters timmerman
verkoperHans Minses, gehuwd metkooltjer
verkoperBaukjen Geerts


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTrijntje Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters timmerman


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]woning
 
koperJohannes Harmens tichelaar215-00-00 GG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenBeernd Breukers
naastligger ten westenBeernd Breukers
naastligger ten noordenTrijntje Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters timmerman
verkoperMarijke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Beernds


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: groot kerkhof]tuin en weefwinkel
 
koper door niaarBeernd Breukers, gehuwd metbontwever130-00-00 GG
koper door niaarBerber Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurder voor 1 jaarMarijke Hendriks 16-00-00 CG
geniaarde koperJohannes Harmens Tigchelaaronder Almenum
naastligger ten oostenJohannes Harmens Tigchelaar onder Almenum
naastligger ten zuidenBeernd Breukers
naastligger ten westenherberg Roma
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperde hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Beerns


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koper door niaarJacob Tjerks, gehuwd metzoutdrager135-07-00 GG
huurderJan Sagcheryas
verkoperJan Jansentimmerman
verkoperPietje Jacobs, gehuwd met
verkoperTjeerd Cornelismr. timmerman
verkoperRomke Jacobs
verkoperBottje Dirks
erflaterwijlen Trijntje Hendriks
erflaterwijlen Sybe Pyterstimmerman


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koper door niaarJacob Tjerks, gehuwd metzoutdrager135-07-00 GG
huurderJan Sagcheryas
verkoperJan Jansentimmerman
verkoperPietje Jacobs, gehuwd met
verkoperTjeerd Cornelismr. timmerman
verkoperRomke Jacobs
verkoperBottje Dirks
erflaterwijlen Trijntje Hendriks
erflaterwijlen Sybe Pyterstimmerman


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]huis met tuin
 
koper door niaarJacob Tjerks, gehuwd metzoutdrager135-07-00 GG
geniaarde koperRein Tjeerds, gehuwd metturfdrager
geniaarde koperGeertje Regts
huurderJan Sagcheryas
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenBeernd Breukers
naastligger ten noordenPieter Knoop
verkoperJan Jansentimmerman
verkoperPietje Jacobs, gehuwd met
verkoperTjeerd Cornelismr. timmerman
verkoperRomke Jacobs
verkoperBottje Dirks
erflaterwijlen Trijntje Hendriks, weduwe van
erflaterwijlen Sybe Pyterstimmerman


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0142r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperRein Tjeerds, gehuwd metturfdrager200-14-00 GG
koperGeertje Regts
verkoperClaas Tjerks, mede erfgenaam van zijn broerarbeiderMakkum
verkoperJacob Tjerkszoutdrager


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0142r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]huis en tuin
 
koperRein Tjeerds, gehuwd metturfdrager200-14-00 GG
koperGeertje Regts
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenBeernd Brouwers
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Clases
verkoperClaas Tjerks, mede erfgenaam van zijn broerarbeiderMakkum
verkoperJacob Tjerkszoutdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Tjeerds, turfdrager x Geertje Regts. Op 't Groot Kerkhof


1763 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 32 (noordgevel), HarlingenKerkpad 32 (noordgevel)Door een Mild Geschenk van de Achtbare Magistraat en
Liefdadigheit der Burgeren is onder Gods Seegen dit
Huys geschikt tot Onderhoud van Oude en Behoeftige
Ledematen der Gereformeerde Gemeente in 't iaar MDCCLXII'
Het rusthuis werd in 1764 voltooid en in 1769 vergroot door het aanbouwen van enige kamers, zodat ook enkele echtparen hier hun eigen woning hadden


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Beerents


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Beerents


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof ZZ]deftig huis
 
koperJan Teuteling bontwever500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderJan Jogchums c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBeerent Breukers
naastligger ten noordenJan Beerents
verkopervroedsman Claas Leystrakoopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBerend Budding


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 34, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBerend Budding


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 34Hofstraat NZ [staat: groot kerkhof ZZ]huis en weefwinkel
 
koperArend Teutling 450-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderArend Teutling
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenBerend Budding
verkoperJan Teutlingbontwever


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koper, vertegenwoordigd door95-00-00 CG
huurderPieter Stevens
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe JohanneskoopmanGrettingabuurt onder Almenum


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koper, vertegenwoordigd door95-00-00 CG
huurderPieter Stevens
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe JohanneskoopmanGrettingabuurt onder Almenum


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: ten westen van het groot kerkhof]huis
 
koper, vertegenwoordigd door95-00-00 CG
koper q.q.Moses Salomons
huurderPieter Stevens
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenArend Teutling
naastligger ten westenBeernd Budding
naastligger ten noordenBauke Dirks
verkoper q.q.dr. Wybo J. Hanekuik, curatoradvocaat
verkoper q.q.Simon Wijma, curator overprocureur
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe JohanneskoopmanGrettingabuurt onder Almenum


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-091 Kerkpad 32Arend Batzal


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-089 Kerkpad 32Arend Batzal1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-097Kerkpad 32Arent Batzal... 1795 HRL; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1829, ovl 1834, ovl 1878; wed. A.B. eigenaar en gebruiker van wijk G-097, wewersche, 1814. (GAH204); A.B., weever, en Namke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-097Kerkpad 32Arent Batzal wedArent Batzal wedwewersche
G-097Kerkpad 34Arent Batzal wedwewersche


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-097Kerkpad 32Helena Johannes Schoenmaker, overleden op 23 maart 1821dochter van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 97) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-097Kerkpad 34Helena Johannes Schoenmaker, overleden op 23 maart 1821dochter van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 97) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1659Kerkpad 32erven wed. Johannes LeijenaarHarlingenhuis en erf (21 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1660Kerkpad 34Bernardus NieuwenhuisHarlingenweverhuis (66 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-097Kerkpad 32Johanna Batzal, overleden op 25 juli 1834vrouw van Bernardus Nieuwenhuis, werkman Hofstraat G 97, moeder van minderjarige Anna, Arnoldus en Petrus Bernardus Nieuwenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-097Kerkpad 34Johanna Batzal, overleden op 25 juli 1834vrouw van Bernardus Nieuwenhuis, werkman Hofstraat G 97, moeder van minderjarige Anna, Arnoldus en Petrus Bernardus Nieuwenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-097Kerkpad 32Bernardus Nieuwenhuiszie ook: Berend Nijhuis; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-097; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-097HofstraatBernardus Nieuwenhuis43 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar, turfdrager
G-097HofstraatBernardus Nieuwenhuis43 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar, turfdrager
G-097HofstraatArnoldus Nieuwenhuis13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatArnoldus Nieuwenhuis13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatPetrus Nieuwenhuis10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatPetrus Nieuwenhuis10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatAnna Nieuwenhuis15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatAnna Nieuwenhuis15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatMaria Nieuwenhuis1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatMaria Nieuwenhuis1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-097Kerkpad 32Anna Berends Braams, overleden op 5 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren april 1800), overleden Hofstraat G 97, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-097Kerkpad 34Anna Berends Braams, overleden op 5 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren april 1800), overleden Hofstraat G 97, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 125 van 21 aug 1856
adressoortbedraggebruik
G-097Kerkpad 32koopaktefl. 20037/64 aandeel in huis G-097
 
verkoperAnna Nieuwenhuis (gehuwd met Dirk de Vries)
koperArnoldus Nieuwenhuis


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1659G-099 (Hofstraat)Bart Annes van der Werfwoonhuis
Sectie A nr. 1660G-097 (Hofstraat)Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3746G-102 (Kerkpad)Wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuiswoonhuis
Sectie A nr. 3747G-103 (Kerkpad)Wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuiswoonhuis


1901 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 32 (oostgevel), HarlingenKerkpad 32 (oostgevel)Mirande, Petrus Lodewikus'Den 22. Augs 1901
is de eerste steen aan
dit gebouw gelegd door
PETRUS LODEWIKUS MIRANDE
oud 6 jaren.'
Eerste steen gelegd door het zoontje van wijlen L.P.C. Mirande, van het geschonken legaat, voor uitbreiding en verbetering van het gebouw van de Hervormde Diaconie.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4864Kerkpad 32 (G-103)Jan Zeinstrawoonhuis
Sectie A nr. 4865Kerkpad 34 (G-102)Jan Zeinstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpad 34 Jan Zeinstratimmerknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 34J.Zeinstratimmerman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 32rijksmonument 20452
  terug