Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 6 4-143 4-136 G-053 G-051


Huisnaam in: 1780
Gebruik:
Naam: het maccumer slaapsteed
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1881
Gebruik:
Naam: het makkumer veerhuis
Kwartier/wijk G-051
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHeiligeweg 6
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 1
ten westenHeiligeweg 4
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 6Pietermolentjessteeg ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180v van 18 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Pieter Pieters
naastligger ten oostenals bewoner Jan Berns


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0205v van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Pyters


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200r van 9 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Meulensteeg WZ]huis daer het Avontuir uythanght
 
koperTomas Jansen, gehuwd metturfdrager457-04-00 GG
koperGriet Tiedes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1-05-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Meulensteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWatse Uubles bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijn Fransen, gehuwd metFraneker
verkoperPyter TackesFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas Jans, turfdrager x Griet Tiedes kopen een huis wz. Meulenssteegh. Ten O. de steeg, ten W. bakker Watse Uubles. Grondpacht 25 st aan erven Frans van Eysinga. Gekocht van Trijn Fransen x Pyter Taeckes voor 457 gg 4 st.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0075r van 18 jun 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Meulensteeg WZ]huis daer het Avontuir uut steeckt
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans Eysinga 1-05-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Meulensteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWatse Uubles
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Piebe Aebes, oom van, en mede-curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Feyck Aebes, en
verkoperwijlen Tomas Jans, gehuwd met
verkoper q.q.Haentie Andries, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Tomas Jansen, gehuwd (2) met
verkoperwijlen Griet Tiedes
verkoper q.q.Jan Tiedes, mede-curator over
verkoperhet jongste kind van wijlen Tomas Jansen, gehuwd (2) met
verkoperwijlen Griet Tiedes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0076v van 9 jul 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Meulensteeg]huis
 
koper provisioneelN. N. 425-00-00 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Meulensteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWatze Ubles bakker
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0110r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperWatze Ubles, gehuwd met600-00-00 GG
koperJantyen Arians
verpachter grondEysinga eerste luitenant1-05-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWatze Ubles, gehuwd met
naastligger ten zuidenJantyen Arians
naastligger ten westenWatze Ubles, gehuwd met
naastligger ten westenJantyen Arians
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: diept]
verkoperTiaard Jouckes, gehuwd met
verkoperAnck Siuerdts


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0164v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]2/3 huis
 
koperSioerdt Tiepckes 700-08-00 GG
eigenaar van 1/3Sioerdt Tiepckes
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJoost Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHubbert Jansen
verkoperAme Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Tiepckes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004ra van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1/2 huis
 
koper provisioneelPytter Douues 375-04-08 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Pytters
naastligger ten westende weduwe van Joost Pytters
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.gemeensman Hendrick Coenraedts, curator
verkoper q.q.Jan Willems, curatoren overdoodgraver
verkoperhet nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1/2 huis met een loods
 
koperPytter Douues 375-04-08 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Pytters
naastligger ten westende weduwe van Joost Pytters
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperSioerd Tiepckes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Douwes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht [van 1-05-00 CG]
 
koperJacob Claessen koopman300-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Sjoerd Tjepkes1-05-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (o) Sjoerd Tjepkes. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Egbert Pieters vetermaker


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125v van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen op de hoek van Pieter Molentjesteeg]huis en bakkerij
 
koperJacob Eelckes, gehuwd metmr. bakker657-00-00 GG
koperSytske Rinnerts
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermaker
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermaker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperTytte Pietersmr. bakker


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0210r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen hoek Pytter Molentiesteigh]huis en bakkerij
 
koperFocke Cornelis, gehuwd metbakker770-00-00 CG
koperGryttie Symons
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenJan Fransen gortmaker
naastligger ten westenJan Fransen gortmaker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperSytske Rinnerts Wijnsma, gehuwd metDokkum
verkoperJacob Jacobs, eerder gehuwd geweest met
verkoperAucke Eelkes


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-143Heiligeweg 6kamer
eigenaarwed. Evert Jansen
gebruikerHendrick Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-143Heiligeweg 6kamer
eigenaarerven Evert Jansen
gebruikerHendrick Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-143 Heiligeweg 6huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerJoost wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0291v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: hoek Pieter Molentiesteeg]huis
 
koperClaes Gerrits, gehuwd metwinkelier327-00-00 GG
koperNeeltje Tjeerds winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenPieter Fransen gortmaker
naastligger ten westenPieter Fransen gortmaker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperGrietje Symons, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Jillertsbakker
verkoperGrietje Symons, eerder weduwe van
verkoperwijlen Focke Cornelismr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-143 Heiligeweg 6huis
eigenaarClaas Gerryts
gebruikerClaas Gerryts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht01-05-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004va van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0077v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001ra van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Pieter Molentjesteeg bij de twee bruggen]1/2 huis
 
koper provisioneelYke Goverts Potkast 350-00-00 GG
verpachter grondSloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-05-00 CG
huurderJan Pieters c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Claes Gerrits Spitske, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Neeltje Tjeerds
verkoper q.q.Claes Gerrits Spitske, voogd van hun minderjarige zoon
verkoper van 1/2Gerrit Claeses Spitske


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0013r van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Pietermolentjessteeg WZ op de hoek bij de Twee bruggen]1/2 huis
 
koperYke Goverts Potkast koopman305-00-00 GG
verpachter grondSimon Slooterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-05-00 CG
huurderJan Pieters c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperClaes Gerrits Spitske
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYke Goverts Potkast, koopman, koopt 1/2 huis op de hoek van de Pietermolentjessteeg omtrent de twee bruggen. Grondpacht (voor 1/1) 1 cg 5 st aan convooimeester Simon Sloterdijk. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. en W. mr. bakker Olphert Everts, ten N. de straat en diept. Gekocht van Claes Gerrits Spitske voor 350 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-143 Heiligeweg 6Jan Pieters, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-143 Heiligeweg 6huis
eigenaarClaas Gerrits
gebruikerJan Pytters
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht01-05-00 CG
aanslag grondpacht00-06-04 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0219v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Pietermolentjesteeg bij de twee bruggen]huis
 
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. timmerman551-00-00 GG
koperTrijntie Jans
verpachter grondSimon Sloterdijck convooimeester Admiraliteit in Friesland1-05-00 CG
huurderJan van Blessum c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast
verkoperde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Dirks, mr. timmerman x Trijntie Jans kopen huis c.a. op de hoek van de Pieter Molentjessteeg omtrent de twee bruggen, bewoond door Jan van Blessum c.u. voor 50 cg. per jaar. Grondpacht 1 cg. 5 st aan convoymeerster Simon Sloterdijck. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. en W. Olphert Everts, mr. backer, ten N. de straet en diept. Gekocht van erven Ycke Goverts Potkast x Maertje Scheltes, voor 551 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0181r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0151r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPaulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen op de hoek van de Pietermolentjessteeg]huis
 
koper provisioneelN. N.
huurderHendrik de Clercq c.u.55-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenHeyn Mollema
naastligger ten westenGeert Vos n.u.
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.vroedsman Sybout Hoornstra, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.burgervaandrig Mechiel Nauta, geauthoriseerde curatoren over
verkoperPaulus Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperTrijntje Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperBaukje Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperSierk Jansen Lansenberg minderjarig
erflaterwijlen Jan Paulus Lansenberg


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0252r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrand Sybrandus
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0153r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen op de hoek van de Pieter Molentjesteeg]huis genaamd het Makkumer Slaapstee
 
koperHendrik Hendriks Swaal, gehuwd met1300-00-00 CG
koperMinke Minnes Vink
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Klaas Baukes
naastligger ten westende weduwe van Klaas Baukes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperSybren Sibrandus Reitsma, gehuwd met
verkoperElizabeth Jans Nota
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks Swaal x Minke Minnes Vink kopen een huis bij de twee bruggen op de hoek van de Pieter Moolentjessteeg, 't Makkumer slaapsteed genoemd, door de verkopers bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de steeg, ten Z. en W. wd. Klaas Baukes, ten N. de straat. Gekocht van Sybren Sibrandus Reitsma x Elizabeth Jans Nota, voor 1300 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-140 Heiligeweg 6wed H Zwaal


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0009r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Swaal


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0074r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Swaal


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-136 Heiligeweg 6Hendrik Swaal wed2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Cornelis Johannes van Beemen... eigenaar van wijk F-126; gebruiker is Jane van Slooten, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-053, metselaar; eigenaar is Hendrik Zwaal erven, 1814. (GAH204); C. vB. en Aukje Vink, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Hendrik L Zwaalovl voor 1815; erven H.L.Z. eigenaar van wijk G-053; gebruiker Cornelis van Beemen, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-053Heiligeweg 6Hendrik Zwaal ervenCornelis van Beemen metzelaar


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Marten Heeres van Dijk, overleden op 19 februari 1825slachtveeprijseerder (Pieter Molensteeg G 53), wednr. Geertje Abrahams Brouwer, man van Janna Jans Wijngaarden, winkeliersche, vader van minderjarige Janneke, Jan, Pieter en Hiltje Martens van Dijk (uit 2e huwelijk) en minderjarige Heereen Antje Martens van Dijk (voogd is gootvader Abraham Willems Brouwer, toeziend voogd is Sake Baukes, keetknecht) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1583Heiligeweg 6Jacob Pieters PoelstraHarlingenbakkerhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Barend C Postoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-053; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Jetske Freyeroud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-053; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Johan Holsderber... 1836, ovl 1837, huw 1840, ovl 1864, ovl 1880; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-053; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-053HeilgewegBarend Cornelis Post33 jAmsterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
G-053HeilgewegAntie Ruurds Duman [Dumans]25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-053HeilgewegSophia Anna Post2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-053HeilgewegJetske Dreyer50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, winkeliersche
G-053HeilgewegJohan Holsderber29 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, zeylmaker
G-053HeilgewegGerryt Holsderber25 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, kastmaker
G-053HeilgewegWybe Holsderber17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-053HeilgewegWillem Holsderber15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-053HeilgewegHendrik Veenema25 jHeerenveengezin 2, m, protestant, ongehuwd, zeylmaker


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49033 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 4 van 7 jan 1840
adressoortbedraggebruik
G-053Heiligeweg 6koopaktefl. 600huis op de Heiligeweg
 
verkoperJacob Pieters Poelstra
koperJetske Klaases Dreyer
koperDirk Cornelis Zijlstra


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Gerrit Hendriks Holsderber, overleden op 10 juli 184227 jr, zeilmakersknecht, overleden Heiligeweg G 53, ongehuwd, zoon van wijlen Hendrik Holsderber & Jetske Klasen Draayer, winkelierse, broer van Johan, zeilmakersknecht, Ulbe, soldaat Hellevoetsluis en minderjarige Wiebe en Willem Hendriks Holsderber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Gerritje Johans Holsderber, overleden op 26 december 1842overleden Heilige Weg G 53, dochter van Johan Holsderber, zeilmaker en Lijsbeth Abels van der Hout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Antje Hankes, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 68 jr (geboren 1788), overleden Tiepelsteeg G 53, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Jetske Klazes Dreyer, overleden op 5 mei 184759 jr (geboren 26/1/1788), overleden Heiligeweg G 58/53, winkeliersche, wed. Hendrik Holsderber, moeder van Johannes, zeilmakersknecht, Ulbe, schrijnwerkersknecht, Wiebe, idem en Willem Hendriks Holsderber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Anna Maria Mecima... met Ruurd Hobbes, N.H., dv Johannes M, en Antje Vink; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-259, wijk G-053, 54, 347, supp wijk H-258; Menno Vink en Willem de Boer als Curatoren over A.M., op lijst van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Simon Sietses Beidschat... 1806 HRL, zv Sijtse B, en Jeltje Simens dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-053, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1583G-053 (Heilige weg)Johan Holsderberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1583G-051 (Gedempte Heiligeweg)Wed. en erven Johan Holsderberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1583Heiligeweg 6 (G-051)Gerrit Spoelstrawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 6G.Dreijerwinkelier


1943 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 6 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 6 (noordgevel)1943'Deze datum is van een verbouwing. De 4 cijfers zijn ieder uitgevoerd als muuranker.


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 6A. (Aeger) Bouma
  terug