Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zuiderstraat 31 4-263 4-271 H-211 H-253
 huisnummer lager   Zuiderstraat 31 4-264 4-271 H-212 H-253


Huisnaam in: 0
Gebruik: logement
Naam: de makkumer wagen
Kwartier/wijk
Verkoper: beidschat, t
Koper/eigenaar: kremer, h j
1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170r van 9 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en het houtstek ten noorden
 
koperHans Hanssen 781-00-00 GG
koperSicke Scheltes
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Gerryt Pybes
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe stad en straat]
verkoperJan Pyters, broeder van
verkoperSioerdt Pyters


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033v van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoortsbrug]huis en houtstek aan elkaar
 
koperTaeco Jacobs Haspelman, gehuwd met1000-00-00 GG
koperJancke Hendrycx
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPyter Claessen Botter
naastligger ten westende grote timmerwerf
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperHans Hansen, ?gehuwd met
verkoperLolck Scheltes
verkoperSicke Scheltes, ?gehuwd met
verkoperJancke Harckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeco Jacobs Haspelman x Jancke Hendrijcx koopt een huis en houtstek, aan elkaar gebouwd, bij de Zuiderpoortsbrug. Ten O. de straat ten W. de grote timmerwerf, ten Z. Pyter Claeses, ten N. de haven. Gekocht van Hans Hanses, Lolcke Scheltes, Sicke Scheltes en Janke Harkes. Prijs 1000 gg. en 2 Rosenobels extra tot een verering.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0240r van 6 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [niet vermeld]huis en houtstek
 
koperFoppe Sybrants, gehuwd metmr. smid1300-00-00 GG
koperPyttie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat lopend naar Zuiderpoort]
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Anskes
naastligger ten westende grote werf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperTaecke Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Sybrants, mr. smid x Pyttie Jacobs koopt een huis en houtstek c.a. Ten O. de straat naar de Zuiderpoort, ten W. de Grote Werf, ten Z. Jan Anskes, ten N. de haven. Gekocht van Taecke Jacobs [Haspelman], voor 1300 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0218r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en houtstek
 
koperReyn Lous c.u.mr. ijzersmid1025-07-00 GG
huurderReyn Lous c.u.mr. ijzersmid
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordwestende Admiraliteit van Friesland: grote timmerwerf
verkoperFoppe Sybrandankersmid


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0165r van 17 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en houtstek
 
koperBauck Claessen, weduwe van1275-00-00 GG
koperwijlen Hylcke Aernts
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat die naar de Poort loopt]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende grote timmerwerf
verkoperSioerdtie Pytters


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0083v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31oostZuiderpoortsbrug, bij desmitte of houtstek
 
koper door niaarAene Hylckes, zoon vanmr. smid213-00-00 GG
Bauck Claeses
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperburgervaandrig Ruyrd Ulbes
beklemt een huisArjen van Hemert
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
Harmen Piters Valck c.soc., namens
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0084r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoortsbrug]huis
 
koperArjen van Hemert 311-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende smederij verkocht in de voorgaande akte
naastligger ten noordwestenN. N.
Harmen Piters Valck c.soc., namens
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen van Hemert koopt een huis omtrent de Z. poortsbrug, met ten Z.O. de straat, ten N. de smitte. Gekocht van Harmen Pyters Valck c.s., als gecommitteerde crediteuren van wl. Bauck Clases, 311 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-263Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Schiere erven
gebruikerTiamke Rinses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
4-264Zuiderstraat 31huis
eigenaarArjen van Hemert
gebruikerClaes Fransen
gebruikerFrans Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
opmerkinggeeft geen huir


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-263Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Jansen erven
gebruikerTiamke Rinses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720
4-264Zuiderstraat 31huis
eigenaarwed. Arjen van Hemert
gebruikerHans Arjens
opmerkinggeeft geen huir
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0198v van 7 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoortbrug]houtstek en smidse
 
koperPyter Gerlofs koopman in hout253-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder voor 7 jarenKeimpe Pyters 28-00-00 CG
huurder voor 7 jarenAbe Jacobs
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Arjen van Hemert
naastligger ten westenKeimpe Pyters
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud burgerhopman Sytse Vos
verkoper van 1/6Sara Gillis voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Gerloff Claseshoutmolenaar
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses meerderjarige dochter
verkoper van 1/6Jan Clases meerderjarige vrijgezel
Gerloff Clases, geauthoriseerde curator over zijn zuster
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
erflaterwijlen Claes Gerlofskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Gerlofs, houtkoopman, koopt een houtstek en smitte? c.o.a. bij de Zuiderpoortsbrug. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pieters, ten Z. erven Arjen van Hemert, ten N. de straat en haven. Gekocht van Trijntie Clasen x Sytse Vos, burger-hopman, voor 1/6, Sara Gilles als moeder en als wd. Swerus Clasen, voor 1/6, Gerlof Clases, houtmolenaar, voor 1/6 en Wopkje Clases, Jan Clases en Lijsbeth Clases elk voor 1/6.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-263 Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Jansen erven
gebruikerTjamke Rinses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
4-264 Zuiderstraat 31huis
eigenaarArjen van Hemert erven
gebruikerHans Arjens
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0221v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: nabij de Zuiderpoortbrug]huis en bakkerij
 
koperDuco Symons, gehuwd met300-00-00 CG
koperAntje Claeses
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat naar Zuiderpoort]
naastligger ten noordwestengrote timmerwerf
naastligger ten noordensmederij [staat: smitte]
verkoper van 3/4Hans Arjensmr. bakker
verkoper van 1/4Gerke Arjens, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDuco Simons, mr. bakker x Antje Claesen koopt een huis omtrent de Z. poorts brug. Ten Z.O. de straat van Zuiderbrug naar Z. poort, ten N.W. de grote timmerwerf, ten N. DE SMIDSE?. Met bedingen. Gekocht van Hans Arjens, mr. bakker, voor 3/4 en Fongerke Arjens x Gerben Ates, voor 1/4, voor 300 cg. (zie ook bij nr. 36.)


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370r van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]huis
 
koperBerend Hendriks Dahl [staat: Dalh], gehuwd met145-00-00 GG
koperHiltje Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderGerrit Dirks c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten zuidende heer Gerard Sybrens Suiringar
naastligger ten westenKeimpe Pieters
naastligger ten noordende weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopman
verkoperDoecke Symons, gehuwd met
verkoperAntje Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Hendriks Dalh? x Hiltje Jans koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. Ten O. de straat tussen deze brug en de Z. Poort, ten W. Keimpe Pyters, ten Z. Gerard Sybren Suringar, ten N. wd. en zonen van Pieter Gerlofs. Gekocht van Doecke (Duco) Symons x Antje Claeses, voor 145 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-263 Zuiderstraat 31hoff
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-264 Zuiderstraat 31huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerTjeerd Syvarda
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-263 Zuiderstraat 31hof
eigenaarEvert Hanekuik
gebruiker
opmerkingvide no. 214 1/2
4-264 Zuiderstraat 31huis
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerTjeerd Siverda
huurwaardedit is het selfde percheel 't geene onder no. 12 is gemeld nihil hic-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0144r van 16 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]huis
 
koperWopke Doedes, gehuwd metmr. wolkammer60-14-00 GG
koperSytske Oeges
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerard Sybrand Suringar
naastligger ten westenPieter Keimpes de Jongh
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Pytter Gerlofs
verkoperHiltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Barendt Hendriks Dahl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Doedes, mr. wolkammer x Sytske Oeges koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. Met beschrijving. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de jonge, ten Z. Gerard Sybrand Suringar, ten N. wd. Pytter Gerlofs. Gekocht van Hiltje Jans wv Barendt Hendriks Dalh?, voor zichzelf en als moeder van hun kinderen, voor 60 gg.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155v van 15 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]huis
 
koperJacob Joh. Westerwijk mr. kuiper 300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder voor 10 jarenTiete Bennes
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Andringa
naastligger ten westende erfgenamen van Pieter Keimpes
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw
verkoperJan Symons Bakkerkoopman Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Johannes Westerwijk, mr. kuiper, koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. (Uigebreide beschrijving). Ten O. de straat, ten W. erven Pieter Keimpes, ten Z. erven Andringa, ten N. wd. Folkert Pieters Schellingwou. Gekocht van Jan Symons Bakker te Pingjum, voor 300 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0287v van 8 okt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]huis
 
koperJentje Douwes, gehuwd metmr. smid371-00-00 GG
koperTjetske Alles
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Andringa
naastligger ten westende erfgenamen van Pieter Keimpes
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw
verkoperTjietske Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Johannes Westerwijkmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. smid Jentje Douwes x Tjetske Alles, een huis bij de Zuiderbrug, bewoond door de verkoper. Ten O. de straat, ten Z. erven Andringa, ten W. wd. Pieter Keimpes, ten N. erven Folkert Pieters Schellingwou. Gekocht van Tjietske Jacobs wv mr. kuiper Jacob Johannes Westerwijk, voor 371 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-254 Zuiderstraat 31Sijtze Beidschat, 30 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0223v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitte
 
koperZytse Cornelis Beidschat 500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder huisde weduwe van Heert Rommerts
huurder oude smitteAge Zakes
huurder wagenhuisTjeerd Claasen
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHartog Jacobs
naastligger ten westenPieter Huidekooper
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperPieter Huidekooper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-271 Zuiderstraat 31Zytse Beidschat1-00-00 CGwagenhuis


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49004 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 376 van 31 mei 1811
adressoortbedraggebruik
H-211Zuiderstraat 31koopaktefl. 250huis H-211
 
koperSytze Beidschat
verkoperHartog Jacobs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Jetse Dasgebruiker van wijk H-211, rijdende commies; eigenaar is Sijtze Beidschat, 1814. (H(GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Sytse Cornelis Beidschat... ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, rijdende commies, 1814. (GAH204); S.C.B. ende Jeltje Simons Swart, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-212Zuiderstraat 31Fedde Sjoerds Bijl... wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, pakhuis; eigenaar is P. Huidekooper, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-212Zuiderstraat 31Pieter Huidecoper... gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-212, pakhuis, gebruiker is Fedde S. Bijl, 1814. (GAH204); id. van wijk H-221, gebruiker is Sietze Bern. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-211Zuiderstraat 31Sytze Beidschat Sytze Beidschat kastelein
H-211Zuiderstraat 31Jetze Das rijdende commis
H-212Zuiderstraat 31P Huidecoper Fedde S Bijl pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1988Zuiderstraat 31Zijtze Cornelis BeitschatHarlingenvoermanhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Baukje Beidschat... Kerk HRL 1804, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-202; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Teunis Beidschat... en Jantje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Jeltje Simons Zwart, overleden op 14 februari 183968 jr, geboren Hindeloopen, overleden Zuiderpoort H 211, vrouw van Cornelis Sytzes Beidschat (erft vruchtgebruik), moeder van Froukje (vrouw van Pieter E. Wijga, rogmolenaar), Baukje, Simon, houtmolenaar Almenum, Teunis, Trijntje en wijlen Cornelis Sytzes Beidschat (man van Grietje Ottes Overdijk, thans vrouw van Klaas Riemersma, houtzaagmolenaarsknecht, vader van minderjarige Sytze Cornelis Beidschat). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-211Sietse Beidschat68 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, herbergier
H-211Theunis Beitschat28 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-211Baukje Beidschat34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-211Trijntie Beidschat26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-211Cornelius Piersma24 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
H-211Geertje Polleboer27 jWiekelv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Sytse Cornelis Beidschat, overleden op 11 december 184067 jr, herbergier/voerman, overleden Zuidergat H 211, wednr. Jeltje Symons Swart, vader van Froukje (vrouw van Pieter Innes Wijga, rogmolenaar), Baukje, Simon, houtzaagmolenaar Almenum, Teunis, voerman/kastelein, Trijntje en wijlen Cornelis Sytzes Beidschat (1e man van Grietje Ottes Overdijk, thans vrouw van Klaas Sytzes Riemersma, houtzaagmolenaarsknecht Almenum, vader van minderjarige Sytze Cornelis Beidschat). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Janke Zwart, overleden op 8 januari 184869 jr, geboren Hindeloopen 10/10/1779, overleden Zuiderpoort H 211, ongehuwd, moeder van Froukje (vrouw van Pieter Kallenborn, onderwijzer zeevaartkunde) en Jan Zwart, korenmolenaarsknecht Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Klaaske Jans van Asperengeb 1808 Leeuwarden, ovl 27 jul 1854 HRL, huwt met Jan de Jong, (gk), N.H., dv Jan vA., en Wilhelmina Ferwerda; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-211


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1988H-211 (Bij de Zuiderpoort)Simon S. Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1988H-253 (Zuiderstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31provisionele en finale toewijzingfl. 2303logement Beitschat op de hoek van de Zuiderstraat H-253
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
verkoperPetrus Louis Charles Mirande
verkoperHerman Otto van der Hoek
koperJan Dijk
koperHein van Asperen


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 255 van 10 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31koopaktefl. 2669logement Beitschat
 
verkoperJan Jelles Dijk
verkoperHein van Asperen
koperfa. A.J. van der Wal


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 265 van 29 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31koopaktefl. 2769logement Beitschat
 
verkoperfa. A.J. van der Wal
koperHaring Haringa


1935 - kentekenadresnaam
B-21483
Zuiderstraat 31Broer Soolsma


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 31B. Soolsma243Café, garage


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 31B. Soolsma761Café, garage


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Th. Metus761Café


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.J.C. Hoppe761Café


1962 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 31Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Visafslag
  terug