Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 90
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 90 5-003 5-003 E-003 E-003
Naastliggers vanVoorstraat 90
ten oostenVoorstraat 92
ten westenVoorstraat 88
ten noordende Voorstraat


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, het perceel ten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperWytso Beima, gehuwd metkapitein ter zee2000-00-00 GG
koperReinu Tijsses
huurderPytter Oenes
huurderSytske vlachster
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt naast Boncque Brilspijp]huis
 
koperWytso Beima, gehuwd metkapitein ter zee2000-00-00 GG
koperReinu Tijsses
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderPytter Oenes
huurderSytske vlachster
naastligger ten oostenGrietie Bentes
naastligger ten zuidende tuin van Grietie Bentes
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Boncque Brilspijp]
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Beima, kapitein ter zee x Reinu Tijsses kopen huis op de Suipmarkt nevens Boncque Brils pijp. Ten O. Grietie Bentes huis, ten Z. Grietie Bentes tuin, ten N. Boncque Brils pijp. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van Tietske Piers Heemstra erven voor 2000 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0174v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZhuis
 
koperTieerdt Hylckes 1900-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck
naastligger ten westenJancke Tieerdts Modderman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperWytso Beima c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerdt Hylckes koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. erven Bente Tieerdts Bonck, ten W. Jancke Tieerdts modderman, ten N. de straat. Grondpacht 4 cg. Aan de Stad. Gekocht van kapitein Wytse Beima c.u., voor 1900 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178r van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat [staat: bij de Boncke Brilspijp]huis met een vrije uit- en ingang door de steeg achter en ten westen naast het huis
 
koperMinse Cornelis lakenkoper2100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck
naastligger ten zuidenhuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJancke Tieerdts Modderman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperTieerd Hylckeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinse Cornelis, lakenkoper koopt huis zz. Voorstraat bestaande uit voor- en achterhuis, met een steeg achter, ten westen. Ten O. en Z. erven Bente Tieerdts Boncks huis en tuin, staande op de boncke-brils pijp, ten N. de straat en Jancke Tieerds moddermans huis. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van koopman Tieerd Sykkes, voor 2100 GG.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012v van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinse Cornelis lakenkoper


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinse Cornelis lakenkoper


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199v van 9 apr 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: grote suipmerckt]grondpacht van 4-00-00 CG
 
koperDoede Hendrix 300-00-00 CG
koperMinse Cornelis
koperGerrit Gouckes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Minse Cornelis4-00-00 CG
bewonerMinse Cornelis
verkoperde stad Harlingen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199v van 9 apr 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperDoede Hendrix 300-00-00 CG
koperMinse Cornelis
koperGerrit Gouckes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Minse Cornelis
bewonerMinse Cornelis
verkoper


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0232v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeloff Lieuwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarRoeloff Lieuwes
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde112-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-003Voorstraat 90huis
eigenaarRoeloff Lieuwes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingstaet ledig


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0070r van 25 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZhuis
 
koper door niaarde heer Romulus Backer J.U.D., gehuwd metsecretaris van Barradeel971-21-00 GG
geniaarde koperHarmen Jaspers, gehuwd met
geniaarde koperYtie Hessels
naastligger ten oostende weduwe van Jelle Simens Stijl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPoppe Dirx
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperLijsbeth Minses, gehuwd met
verkoperRoeloff Lieuwes


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0077r van 16 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZhuis
 
koperSybren Goukes Hingst koopman1506-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jelle Simens Stijl
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPoppe Dirxs
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperRomulus Backersecretaris van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Gouckes Hingst koopt een huis zz. Voorstraat. Het achterhuis heeft vrij in- en uitgang in de steeg ten W., naar de straat. Ten O. wd. Jelle Simons Stijl, ten W.? Poppe Dircx, ten N. de straat. Gekocht van secretaris in Barradeel Romulus Cornelius Backer, voor 1506 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-003 Voorstraat 90huis
eigenaarwed. Sybren Goukes
gebruikerwed. Sybren Goukes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-003 Voorstraat 90huis
eigenaarwed. Sybren Goukes
gebruikerwed. Sybren Goukes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-003 Voorstraat 90Gouke Hingst, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG
5-003 Voorstraat 90Dirk Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-003 Voorstraat 90huis
eigenaarwed. Sybren Goukes
gebruikerwed. Sybren Goukes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0211r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperJanke Poppes, weduwe van1400-14-00 GG
erflaterwijlen Hendrik Harmensmr. bakker
huurderGouke Sybrens Hingst c.u.koopman90-00-00 CG
verkoperHessel Sybrens Hingstmr. bontwever


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0211r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]huis
 
koperJanke Poppes, weduwe van1400-14-00 GG
erflaterwijlen Hendrik Harmensmr. bakker
huurderGouke Sybrens Hingst c.u.koopman90-00-00 CG
naastligger ten oostenJelle Stijl koopman
naastligger ten zuidenJanke Poppes
naastligger ten westenJanke Poppes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJanke Poppes
verkoperHessel Sybrens Hingstmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Poppes wv mr. bakker Hendrik Harmens, koopt deftige en wel ter neering staende huisinge c.a. op de Zuivelmarkt, bewoond als huurders door de koopman Gouke Sybrens Hingst c.u. voor 90 cg. per jaar. Het achterhuis heeft vrije in- en uitgang door de steeg ten westen. Ten O. koopman Jelle Stijl, ten W., Z. en N. de koperse. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever Hessel Sybrens Hingst, voor 1400 gg. 14 st.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0177r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperAefke Gerbens, weduwe van630-00-00 GG
erflaterwijlen Ulbe Jans Menalda
huurderRuird Pyters c.u.
verkoperJanke Poppes, weduwe van
erflaterwijlen Hendrik Harmensmr. bakker


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0177r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]huis
 
koperAefke Gerbens, weduwe van630-00-00 GG
erflaterwijlen Ulbe Jans Menalda
huurderRuird Pyters c.u.
naastligger ten oostenJelle Stijl
naastligger ten zuidenJelle Stijl
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Harmens mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en pijp]
verkoperJanke Poppes, weduwe van
erflaterwijlen Hendrik Harmensmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAefke Gerbens wv Ulbe Jans Menalda koopt een huis op de Suivelmerkt, nu gehuurd door Ruird Pyters c.u. Ten O. en Z. Jelle Stijl, ten W. de verkoperse, ten N. de straat en pijp. Geen grondpacht. Gekocht van Janke Poppes wv mr. bakker Hendrik Harmens, voor 630 GG.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0213r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperWillem de Boer, gehuwd metkoopman1925-00-00 CG
koperGeeske Freedriks
huurder voor 10 jarenN. N. 75-00-00 CG
verkoperWypkjen Ulbes Menalda, gehuwd met
verkoperHarmen Hessels Wildatrekveerschipper


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0213r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]huis
 
koperWillem de Boer, gehuwd metkoopman1925-00-00 CG
koperGeeske Freedriks
huurder voor 10 jarenN. N. 75-00-00 CG
naastligger ten oostenJelle Stijl
naastligger ten zuidenJelle Stijl
naastligger ten westenPoppe Eekes Menalda
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en pijp]
verkoperWypkjen Ulbes Menalda, gehuwd met
verkoperHarmen Hessels Wildatrekveerschipper


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0112v van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 90Voorstraat ZZ [staat: Zuivelmarkt]huis
 
koperThomas Westerhuis, gehuwd met3300-00-00 CG
koperIdske Dirks
naastligger ten oostendr. S. Stijl
naastligger ten zuidendr. S. Stijl
naastligger ten westenGeeske Freerks de Groot, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Willem de Boer koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperGeeske Freerks de Groot, weduwe van
verkoperwijlen Willem de Boerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Westerhuis x Idske Dirks kopen een huis op de Zuivelmarkt, bewoond door de verkoperse. Bij de koop zijn inbegrepen waaronder de drie hoekbufetten, toonbank, losse planken in de winkel, evenaar met schalen, snuifpotten, tabaksbakken en de voetbanken waarop de theebussen staan. Ten O. en Z. dr. S. Stijl, ten W. de verkoperse, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Geeske Freerks de Groot wv koopman Willem de Boer, voor 3300 CG.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-003 Voorstraat 90T Westerhuis, 33 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0075r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTh. Westerhuis koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-003 Voorstraat 90Thomas Westerhuis5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-003Voorstraat 90Thomas Westerhuis... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1842, ovl 1851, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk E-003, koopman, 1814. (GAH204); T.W. ende Idske Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-003Voorstraat 90T Westerhuis T Westerhuis koopman


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 138 van 2 okt 1816
adressoortbedraggebruik
E-003Voorstraat 90finale toewijzingfl. 1166huis en de kruidenierswinkel E-003
 
verkoperThomas Westerhuis
verkoperIdske Dirks
koperAnton Lupke
koperAgatha Paulus de Boer


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 21 mrt 1821
adressoortbedraggebruik
E-003Voorstraat 90koopaktefl. 1500huis en de kruidenierswinkel E-003
 
verkoperPaulus Gerrits de Boer
koperGeert Jans Wolthuis (te Sneek)
koperJetske Jacobs Feenstra (te Sneek)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-003Voorstraat 90Jacob Geerts Wolthuis, overleden op 2 juni 1824zoon van Geert Jans Wolthuis, mr. bakker (Voorstraat E 3) en Jetske Jacobs Feenstra, broer van minderjarige Jan Geerts Wolthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-003Voorstraat 90Jetske Jacobus Feenstra, overleden op 11 augustus 1826vrouw van Geert J. Wolthuis, bakker Voorstraat E 3, moeder van minderjarige Janen Dieuwke Geerts Wolthuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1002Voorstraat 90Geert Jans WolthuisHarlingenbakkerhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-003Voorstraat 90Tjerk Zwanenburg... wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-003Voorstraat 90Tjerk Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1002 Geert WolthuisHarlingende gevel van het huis verfraaid


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-003VoorstraatTjerk J Zwanenburg29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koek en banketbakker
E-003VoorstraatTeerdske R Tuininga22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-003VoorstraatJan Zwanenburg9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-003VoorstraatAafke de Groot21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1002E-003 (Voorstraat)Paulus Haitsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3252E-003 (Voorstraat)Douwe Stuurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3252Voorstraat 90 (E-003)Theodor Stindwoonhuis


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90C. Berndeslingeries, jaegerartikelen enz.


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 90aL.B. de Boer110huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolhandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 90aL.B. de Boer110Huidenzouterij, vellenblooterij en wolh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 90L. de Boerkoopman en vellenblooter


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90H. & L. Heegerdameskleeding


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90H. en L. HeegerHeegerbetere dameskleeding


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90H. en L. Heegerdameskleeding


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 90rijksmonument 20743


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8630Voorstraat 90


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 90, HarlingenVoorstraat 90H. & L. Heegermanufacturen, confectie
  terug