Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 72
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 72 5-025 5-024 E-013 E-012


Huisnaam in: 1663
Gebruik:
Naam: de blinde ezel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1777
Gebruik:
Naam: de blinde ezel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0056r van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ aan de Botermarkt2/6 van het huis daer 't blinde Esel uutsteeckt
 
koperN. N.
eigenaar van 4/6de andere erfgenamen van wijlen Taecke Douues, gehuwd met
eigenaar van 4/6wijlen Trijn Reyners
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPieter Isbrants voor zijn twee kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Sydts Douues
verkoper q.q.Pieter Isbrants, voorstander van
verkoperde kinderen van wijlen Pieter Douuwes, gehuwd met
verkoperAuck Jouckes, als erfgenamen vanAnjum
erflaterhun wijlen oom Taacke Douues


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0060v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ op de Buttermarkthuis waar 't Blinde Esel uitsteekt
 
koper provisioneelSuffridus Bontius 1785-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 240r van 14 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 72Pieter Isbrandts x Helcke Douwes koopt een huis bij de Butterbrug naast burgemeester Saeff Hendricks, waar 'de Blinde Ezel' uitsteekt. Ten O. erven Sybrandt Feddrix, ten W. burgemeester Saeff Hendricks. Grondpacht 43 st aan erven Waatze van Camminga en 4 st aan erven Lieuwe Syrcx waarentegen er 32 st. grondpacht verschijnt uit de achtergelegen kamers, te weten dr. Joris Piphron 10 st. en uit Syuert Impckes en Freerck Harmens elk 11 st. Gekocht van Suffridus Bontius minister verbi Dei te Tzummarum x Meynscke Gerrolt Kyngema voor 1785 gg.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0033r van 11 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt aan de zuidzijde van de Voorstraat] vandaar strekkende tot aan het huis van de erfgenamen van burgermr. Saeeff Hendrivoor- en achterhuis, daer het Blind Esel uutsteeckt, met 11 houtvoeten lege plaa
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Watze van Camminga 2-03-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Lieuwe Siercks 0-04-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van dr. Piphron0-11-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Siuerd Empkes0-11-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Freerk Harmens0-11-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van burgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSybrand Rouckes, gehuwd met, en geauthoriseerde curator over
verkoperAntie Pieters
verkoperSybrand Rouckes, geauthoriseerde curator over
verkoperIJsbrand Pyters minderjarige broeder van Antie


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Buttermarkt]huis daar het Blinde Ezel uitsteekt
 
koper provisioneelN. N. 1730-07-00 GG
naastligger ten oostenals bewoner Pieter Sydses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Saves
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108v van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ aan de Botermarktvoor- en achterhuis genaamd het Blindt Esel met 11 houtvoeten ledige plaats erac
 
koperEvert Jans brouwer1546-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHendrick Willems
naastligger ten zuidende koper Evert Jans
naastligger ten westende koper Evert Jans
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Aerts c.u.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Suypmaerckt]huis daer de Blinde Esell uutsteeckt
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmedeverkoper Everdt Janssen
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Everdt Janssenbrouwer
verkoper q.q.Jacob Pyters
verkoper q.q.Stoffell Baniers


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111v van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72achterVoorstraat ZZ [staat: achter het huis van de Blinde Ezel]huis in gebruik als paardenstal
 
koperAnne Pieters, gehuwd metzoutmeter175-00-00 CG
koperTrijn Jans
naastligger ten oostenPieter Jurrits
naastligger ten zuidenhet erf van Anne Pieters c.u.zoutmeter
naastligger ten westende kamer van Sierd Sytzes koopmanAmsterdam
naastligger ten noordende tuin van Sierd Sytzes koopmanAmsterdam
verkoperSierd SytzeskoopmanAmsterdam


 


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72achterVoorstraat ZZ [staat: Groote Suypmerckt achter het huis van het blindt Eesel]kamer
 
koperPytter Jelles c.u.mr. wieldraaier300-00-00 CG
naastliggerHendrik boendermaker
naastliggersteeg tussen Hendrik boendermaker en het Blindt Eesel
naastligger ten oostenPieter Jelles c.u.mr. wieldraaier
naastligger ten zuidentuin of erf van Foppe Folkerts c.u.
naastligger ten westenplaats en brouwerij van ? Foppe Folkerts c.u.
naastligger ten noordende plaats van de Blinde Ezel
verkoperFoppe Folkerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jelles, mr. wieldraaier, koopt een camer op de Grote Suypmarkt, achter het huis 'de Blinde Ezel'. Ten O. de koper, ten W. de ledige plaets en de brouwerij van de verkoper, ten Z. de tuin en het erf van de verkoper, ten N. de ledige plaets van 'de Blinde Ezel'. Vrij in- en uitgang bij dag en nacht, door de steeg tussen het huis van boendermaker Hendrik [Saves?], en 'de Blinde Ezel'. Gekocht van Foppe Folkerts, voor 300 cg.


 


 


 


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0263r van 19 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Bootermerk]2/12 huis
 
koperHarmen Jansen, broeder van230-00-00 CG
koperYbeltje Jansen
verpachter grondde Stad Harlingen2-07-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Gerrit Tymes0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Sjoerdt Emkles0-11-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Freerk Harmens0-11-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJohannes Willems Vosma
naastligger ten zuidende kamer van Johannes Pytters wielmaker [staat: wieltjer]
naastligger ten westenReiner Clasen Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperClaes Pytters, gehuwd metkleermaker
verkoperMaritie PyttersHoorn
verkoperMayke PyttersHoorn
verkoperMichiel Jansenmr. kistmakerHoorn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen [Blok] en Ybeltje Jansen, broeder en zuster, kopen 2/12 huis zz. Voorstraat aan de Botermarkt. Ten O. Johannes Willems Vosma, ten Z. Johannes Pytters wieltjer, ten W. Reiner Clasen Fontein, ten N. de straat. Steeg ten O. waarin Johannes Pytters vrije in- en uitgang heeft. Het plaatsje mag niet bebouwd worden, maar er mag wel een bakoven gezet worden. De kopers mogen in dit huis geen ros- of gortmolen zetten. Grondpacht 2 cg 7 st, waarentegen er 1 cg 12 st grondpacht verschijnt uit de achtergelegen kamers, te weten van Gerryt Tijmes 10 st, Sjoerd Emkes en Freeck Harmens elk 11 st. Gekocht van Claes Pytters kleermaker x Maritie Pytters en Mayke Pytters en Michiel Jansen, mr. kistemaker, allen te Hoorn, voor 230 cg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Suipmerkt]1/12 huis
 
koperHarmen Jansen Block koopman100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-03-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Vosma
naastligger ten zuidenJan Johannis
naastligger ten westenJacob Romkes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmerkt]
verkoperDieucke Jetses, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Lourens ReinersLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Block koopt 1/12 huis op de Suipmarkt, waarvan Jan Rinties, grootschipper, ook een deel bezit. Ten O. Johannes Vosma, ten W. Jacob Romkes, ten Z. Jan Johannes, ten N. die straat. Gekocht van Dieucke Jetses wv Lourens Reiners te Leeuwarden, voor 100 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-025Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jans erven
gebruikerJan Rinties cum soc.
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
grondpacht aaneen onbekent persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-11-12 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-025Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jans
gebruikerwed. Marnstra
gebruikerwed. Jan Rinties
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720
grondpacht aaneen Onbekent Persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-11-12 CG
aansl. grondp. voldaan2-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-025 Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jansen erven
gebruikerwed. Jan Rinties cum soc.
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
grondpacht aaneen onbekend persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-09-06 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 293r van dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 72Dirk Huigens koopt een deftig huis op de Botermarkt, waar 'de Blinde Ezel' uithangt. Ten O. Frans Huidekoper, timmerman Reiner Pietters, wieldraaier Hessel Harmens en Dirk Jeltes. Het is een heel ingewikkelde acte. Gekocht van Harmen Uyftes.


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt waar Het Blind Esel uythangt]huis, in twee delen bewoond
 
koperDirk Huygens, gehuwd metwinkelier1260-00-00 GG
koperStijntie Hendriks winkelier
verpachter gronddr. Fedde van der Sluis secretaris v Henneraederdeel2-07-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTrijntie Hemmes in de Kleine Kerkstraat0-10-00 CG
huurdermede verkoperse Maertje Jans
huurderJoseph Symons Norden c.u.
naastligger ten oostenFrans Pieters* Huidekoper
naastligger ten oostenReiner Pieters mr. timmerman
naastligger ten oostenHessel Harmens wieldraaier
naastligger ten oostenDirk Jeltes
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Jeltes
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperMaertje Jans
verkoperHarmen Uiftes c.soc.koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-025 Voorstraat 72huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-10-00 CG
grondpacht aaneen onbekent persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-09-06 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-025 Voorstraat 72huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerGerrit Gerrits
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-12-12 CG
grondpacht aaneen onbekent persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-11-12 CG


 


 


 


 


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0238r van 10 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ op de Botermarkthuis alwaar het Blind Esel uithangt
 
koperTheunis Norbruis, gehuwd metmr. koperslager3400-00-00 CG
koperDirkje Claases Bakker
bewonerde verkoper Dirk Cornelis Wetsens
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Douwes
naastligger ten westenAlbert Olingius
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis Norbruis, mr. koperslager


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0025r van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ op de Botermarktnieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangt
 
koperAlbert Wymers Bakker, gehuwd metkoopman 1517-00-00 GG
Jetske Jans
huurderTeunis Norbruis
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.
naastligger ten oostensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Douwes
naastligger ten westenAlbert Olingius
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDirk Cornelis Wetsens


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-025 Voorstraat 72A W Bakker
5-025 Voorstraat 72Jan Bakker, 35 jaar, gehuwdinwooning


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-024 Voorstraat 72Jan A Bakker5-00-00 CGstond: a w bakker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-013Voorstraat 72Jan Alberts Bakker... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1814, huw 1821, ovl 1827, huw 1830, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-013, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-092; gebruiker is Hartog B. Cohen, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-013Voorstraat 72Jan A Bakker Jan A Bakker koopman


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72provisionele en finale toewijzingfl. 1830huis E-013
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperJan Galama


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 87 van 30 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72koopaktefl. 1830huis aan de Voorstraat E-013
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGooitje Hingst
verkoperMartinus Pettinga
koperHendrik Witte


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 7 van 10 sep 1829
adressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72obligatiefl. 25003 huizen E-013 en C-017 en C-113
 
schuldenaarBernard Henrich Witte (gehuwd met Elisabeth van Dalen)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1063Voorstraat 72Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (166 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-013Voorstraat 72Agnes Margaretha Hendrikus Witte, overleden op 13 oktober 1834dochter van Hendrikus Witte, koopman (Voorstraat E 13) en Elizabeth van Daalen, zuster van minderjarige Engelina-Catharina en Anna-Maria Hendrikus Witte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1063 Hendrik WitteHarlingende gevel vernieuwd


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 31 mrt 1837
adressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72koopaktefl. 2500huis E-013
 
verkoperElisabeth van Dalen
koperWillem Lunter (te Franeker)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1063E-013 Willem LunterHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-013VoorstraatHenderikus Antons. Lunter24 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, koopman in manufactn.
E-013VoorstraatTheresia Schröder20 jMisumv, rooms katholiek, gehuwd
E-013VoorstraatWillem Lunter10 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-013VoorstraatJozef L Tombrok16 jStad Munsterm, rooms katholiek, ongehuwd
E-013VoorstraatAnne Dikkes19 jHindelopenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-013Voorstraat 72Petrus J. Hendrikus Lunter, overleden op 17 december 1842J.=Johannes, overleden Voorstraat E 13, zoon van Hendrikus Antonius Lunter, koopman en Theresia Schr der, broer van minderjarige Willem en Bernard-Heinrich Hendrikus Lunter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1063E-013 (Voorstraat)Henricus A. Lunterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1063E-012 (Voorstraat)Henricus Antonius Lunterwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72J. Lunter, wed.kleding


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4530Voorstraat 72 (E-012)Raphaël Paiswoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Voorstraat 72Jan Witte


1916 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.meubelmagazijnen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 72 Jan Y. Wittestoffeerder
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 3900


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.Magazijn 'De Faam'meubelmagazijnen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 72J.Wittestoffeerder


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.L. Willekes305Fa. F. Willekes & Zn.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.L. Willekes305Fa. F. Willekes & Zn.


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72 de Grootschoenreparatie


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 72rijksmonument 20737ca. 1870
  terug