Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Heiligeweg 29 5-050 5-045 E-252 E-251
Naastliggers vanHeiligeweg 29
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Heiligeweg
ten westenVoorstraat 92
ten noordende Heiligeweg


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051v van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperClaes Pieters Beneda 385-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende weduwe van Mathijs Goverts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAbe Asties
verkoperTyaerd Sioerdts Bonck, gehuwd met
verkoperGriet Tyallings


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054r van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]1/2 huis
 
koperGerryt Gerryts de jonge300-00-00 GG
eigenaar van 1/2Gerryt Gerryts de jonge
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Mathijs Eeverts
naastligger ten zuidenCornelis Bonck
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Gerryts de oude


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0242r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperSimon Jansen 550-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenTrijntje Hanses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Boncq, en huidige echtgenote van
naastligger ten zuidendr. Kannegieter
naastligger ten westende plaats van Grietje Bentes
naastligger ten noordenSjouck
naastligger ten noordende steeg van Grietje Bentes
verkoperGerrit Gerrits de jonge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jansen koopt een huis wz. Turfhaven. Ten O. de straat en Turfhaven, ten Z. Trijntje Hanses wv Cornelis Boncq en nu huisvrouw van dr. Kannegieter, ten W. Grietje Bentes, ten N. Sjouck en de steeg van Grietje Bentes. Grondpacht 3 1/2 cg. Gekocht van Gerrit Gerrits de jonge voor 550 gg.


 


 


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 29Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperTrijntie Doekles, weduwe van311-00-00 GG
koperwijlen Jelle Stijl koopman
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jelle Stijl
naastligger ten westenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jelle Stijl
naastligger ten noordenHaje Pieters blauwverver
verkoper q.q.Yde Pytters, curator over
verkoperSimon Jansenkoperslager


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-050Heiligeweg 29huis
eigenaarFoppe Claesens erven
gebruikerAndries Jelmersma
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-050Heiligeweg 29huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerJan Christoffels cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-050 Heiligeweg 29huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerJan Christoffels cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-050 Heiligeweg 29huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerJan Sipkes c.s.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-050 Heiligeweg 29wed. Yde Wijngaarden, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-050 Heiligeweg 29huis
eigenaarJan Bierma
gebruikerwed. Yde Wijngaarden
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-045 Heiligeweg 29H Winnekers2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-252Heiligeweg 29Harm Wennekes... id. van wijk E-002; gebruiker G. Telsemeyer, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-252, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-252Heiligeweg 29H Wennekes pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 999Heiligeweg 29Gerhardus TelsemeyerHarlingenkoopmanpakhuis (35 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-252Heiligeweg 29Aukje Jans Groen... dv Jan G, en Jantje Meiles; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1832, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 999E-251 (Gedempte Turfhaven)Andries Heegerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4395Heiligeweg 29 (E-251)Andries Heeger (en Cons.)woonhuis en bergplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 29 Siebren Hofmanonderwijzer
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1700


1919 - kentekenadresnaam
B-2136
Heiligeweg 29J.J. Hofmann


1920 - kentekenadresnaam
B-3908
Heiligeweg 29J.J. Hofman


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 29S.Hofmanonderwijzer


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.412(b.g.g. en woonh.)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Garage E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.412(b.g.g. en woonh.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Garage E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.412(b.g.g. en woonh.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Garage E.T. Boonstra412Off. Ford Dealer, woonh.


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 29W. (Wijbren) Molenaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 29rijksmonument 20395ca. 1855
  terug