Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Kerkstraat 2 (niet bekend) 5-056 F-178 F-170
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 2
ten oostenGrote Kerkstraat 4
ten zuidenLanen 91
ten westenLanen 87
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 2naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ede Gretes


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Sybren Grettes


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0037r van 25 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Kerkstraat, strekkende achter tot aan de plaats van Reyner Janssenhuis
 
koperJohan Symens, gehuwd met603-00-00 GG
koperYbel Jans
naastligger ten oostenHendrick Aarts
naastligger ten zuiden*Reyner Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ede Grettes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Gerryt Atses, gehuwd met
verkoper van 1/2Atke Claeses
verkoper van 1/2Gerryt Atses, onder verband vd goederen van
verkoper van 1/2Jan Jochums, gehuwd met
verkoper van 1/2Reynsck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Symens x Ybel Jans kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. Hendrick Aarts, ten Z. Reyner Jans, ten W. erven Ede Grettes. Geen grondpacht. Gekocht van Gerryt Atses [Both?] x Atke Claeses voor 1/2, en van Jan Jochums x Reynsck voor 1/2, voor 603 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0054v van 8 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ede Grettes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0087r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eede Grettes


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0231r van 5 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperTjedtske Sjoerdts, weduwe130-00-00 GG
koperwijlen Jan Gerrits Spekman
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaastligger ten zuiden Jouke Piers0-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBroer Jansen
naastligger ten zuidenJouke Piers kooltjer
naastligger ten westenHendrick Doncker
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoperSusanna Pyeters, weduwe van
verkoperwijlen Bangmansergeant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjedtske Sjoerdts wv Jan Gerrits Speckman, koopt een huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. een eigen steeg met trappen naar de zolders, alsmede Broer Jansen, ten Z. kooltjer Joucke Piers, ten W. Hendrick Doncker, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 12 st, waarentegen 6 st wordt verkregen uit het huis van Joucke Piers. Gekocht van Susanna Pyeters wv chercheant Banghman, voor 130 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0013v van 16 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Hendriks


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Eekhout mr. sleefmaker


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0140v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperHendrik Hendrix Eeckholt houtkoper110-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenClaes Annes metselaar
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jouke Piers
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Donker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperMarten Wybes, gehuwd met
verkoperSjouke Hendrix


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Hendrix Eekholt


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan de zuidkant van de Groote Schoole schuin over de Latijnse School]huis
 
koperJurrien Clases c.u.metselaar150-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaastligger ten zuiden Jouke Piers0-06-00 CG
naastligger ten oostenHaje Idzes
naastligger ten zuidenJouke Piers
naastligger ten westenhet huis genaamd het Swarte Kruis van de erfgenamen van wijlen Hendrik Donkers
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Gerrit Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Clases, metselaar, koopt huis aan de zz. van de Groote Schoole, schuin tegenover de 'Latijnsche Schoole', strekkende voor van de straat tot de middelmuur met erven Jouke Piers. Er is een steeg bij dit huis en buitentrappen. Ten O. Haje Idzes, ten W. erven Hendrik Donker in het huis 'het Swarte Kruis'. Grondpacht 12 st aan de Stad, waarentegen men 6 st uit het huis van erven Jouke Piers krijgt. Gekocht van Gerrit Hessels q.q., voor 150 CG.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0213v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ schuin t. o. Latijnse schoolhuis
 
koperPyter Dirx, gehuwd metturfdrager275-00-00 CG
koperIetske Jans
verpachter grondN. N. 0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Seerps c.s.
naastligger ten westenReyner IJsbrands* tingieter
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJurjen Clases, gehuwd metmakelaar
verkoperTjepken Bentes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Dirx, turfdrager x Jetske Jans koopt een huis schuin tegenover de Latijnsche School, in de Grote Kerkstraat. Ten O. zegge Z. Pyter Seerps c.s., ten W. Reyner, tinnegieter, ten N. die straat. Gekocht van Jurjen Clases, makelaar x Tjepkjen Bentes, voor 275 cg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0316r van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Dirks


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Dirks [staat: Hendriks]


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende koper Pyter Dirk, gehuwd metturfdrager
naastligger ten noordenJetske Jans


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Dirx


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0061r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ tegenover de Latijnse Schoolhuis
 
koperDirk Alberts mr. bontwever450-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Clasen
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de verkopers Pyter Dirks c.u.
naastligger ten westenJan Donker
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Grote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperPyter Dirks, gehuwd met
verkoperJetske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Alberts, mr. bontwerker koopt huis zz. Grote Kerkstraat tegenover de Latijnse School. Het is een winkel. Ten O. Jan Clasen, ten W. Jan Donker, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, die het recht houdt om zijn turf langs de trap in de steeg van de koper, naar zijn eigen zolder te brengen. Gekocht van Pieter Dirks x Jetske Jans.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Dirks


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0105v van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Alberts


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0050v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Alberts


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0104v van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Alberts


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert pruikenmaker


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0054r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ hoek Wortelhaven tegenover de Latijnse scholenhuis
 
koperoud burgerkolonel Sybrand Camsma 215-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenFoppe Bouwes
naastligger ten zuidenWybren Claeses n.u.
naastligger ten westenHilbrand Ruurds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Dirksbontwever
verkoperAntje Dirks, gehuwd met
verkoperHendrik Teutelaar
verkoperBeernd Jans Homan, vader en voogd van
verkoperAntje Beernds, erfgenaam van haar moeder
erflaterwijlen Trijntje Dirks, weduwe van
erflaterwijlen Dirk Albertsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Camsma koopt een huis hoek Wortelhaven/Grote Kerkstraat, tegenover de Latijnsche School. Ten O. Foppe Bouwes, ten W. Hilbrand Ruurds, ten N. de straat, ten Z. Wybren Claeses. Gekocht van erven Dirk Alberts.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0020r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Kerkstraat ZZ tegenover de Latijnse schoolhuis
 
kopermeerderjarige vrijgezel Hinne Sytzes 150-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderAge Watzes c.u.
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenWybren Claasen
naastligger ten westenHilbrand Ruurds
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoperDirkjen Sybrands Kamsma bejaarde vrijster
verkopervroedsman Feike S. Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHinne Zytzes koopt een huis in de Kerkstraat, tegenover de Latijnsche School. Ten O. Jan Sybrens, ten W. Hilbrand Ruurds, ten Z. Wybren Claasen, ten N. de Kerkstraat. Wybren Claasen heeft het recht om zijn turf dagelijks langs de trap van dit verkochte huis op te slaan en te dragen naar zijn zolder. Gekocht van Dirkjen Sybrands Kamsma en Feike Kamsma.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHenne Sydzes


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0089v van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat tegenover de Latijnse School]huis
 
koperSipke Jans 250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenWybren Claasen
naastligger ten westenHilbrand Ruurds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperHenne Sytses meerderjarig vrijgezel


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0205v van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat tegenover de Latijnse school]huis
 
koperMeinte Willems de Jager tichelaar op Grettingabuurt250-00-00 CG
huurderbroer of zwager van de koper c.u.20-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenWybren Claasen
naastligger ten westenHilbrand Ruurds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSybe Jansarbeider


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
naastligger ten oostenAntje Hendriks


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-058 Grote Kerkstraat 2Meinte Jager


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-056 Grote Kerkstraat 2Meinte W Jager1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-178Grote Kerkstraat 2Jakkle Johannes Jager... Johannes J, en Trijntje Jakles Donia; BS huw 1814, huw 1815, huw 1838, ovl 1843, 1847; gebruiker van wijk F-178, slager, eigenaar is Meinte Jager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-038, gebruiker is Meinte Jager, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-178Grote Kerkstraat 2Meinte Willems Jager... (GAH1121); id. f. 50:18:14 voor gekogte reusels, quit. no. 5, 30 nov 1791. (GAH1123); eigenaar van wijk F-178, gebruiker is Jakkle Johannes Jager, slager, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-038, eigenaar is Jakkle ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-178Grote Kerkstraat 2Meinte Jager Jakkle Johannes Jager slager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1041Grote Kerkstraat 2wed. Meynte JagerHarlingenhuis (48 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1041 Coenraad van MostenHarlingengeheel of gedeeltelijk geamoveerd, hebbende aldaar een klein vertrek tot werkplaats als blijkslager laten zetten


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1041F-178erven Willem h JagerHarlingenafgebroken en daarvan een blikslagerswinkel gemaakt


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-178Grote Kerkstraat 2Louwrens Nak, overleden op 10 september 1844(Certificaat van onvermogen), 46 (geboren okt. 1797), schoenmaker, overleden Kerkstraat F 178, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-178Grote Kerkstraat 2Sjoerd Coenraads van Hoften, overleden op 29 september 184411 jr (geboren 6/2/1832), overleden Wortelhaven F 178, zoon van wijlen Coenraad van Hoften en Aafke Sjoerds de Groot, winkeliersche, broer van minderjarige Barend en Pieter Coenraads van Hoften. Saldo fl. 97,66. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-178Grote Kerkstraat 2Albertje van der Heide... vanuit Bolsward, N.H., dv Anne Lenses vdH, en Antje Arjens; BS huw 1858, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk ... 17885">(alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-178Grote Kerkstraat 2Harmanus Damen... Margaretha Hoeven; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3631F-170 (Kerkstraat)Gerlof van Asperenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3631Grote Kerkstraat 2 (F-170)Hein van Asperenwoonhuis
  terug