Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 93
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lanen 93 5-065 5-061 F-182 F-174


Huisnaam in: 1659
Gebruik:
Naam: het blauw schaap
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1740
Gebruik:
Naam: het blauw lam (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLanen 93
ten oostenLanen 91
ten zuidenLanen 86
ten westende Lanen
ten noordenLanen 91


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHomme Gatses


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0027r van 10 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHomme Gatses* schuitvoerder


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105v van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHomme Gatses* schuitvoerder


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHomme Gatses


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023r van 10 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHomme Gatties


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0150r van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 93Lanen ZZ [staat: bij de grauwe kath]1/3 huis
 
koperJarich Frieses mr. glasmaker160-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Sibrant Feyes
naastligger ten noordenPyter Minnes
verkoperCornelis Tomas Fiellmr. glasmakerFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarich Frieses, mr. glazenmaker, koopt 1/3 huis omtrent de grauue kath, waarvan de andere 2/3 toebehoren aan de kinderen van verkopers' zwager kleermaker Dirk Pyters. Ten W. mr. Sibrant Feyes, ten N. Pytter Minnes [Loenen?]. Geen grondpacht. Gekocht van mr. glazenmaker Cornelis Tomas Fiell te Franeker voor 160 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005r van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Dirck Pytters


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112v van 1 sep 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jarigh Frieses* glasmaker


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105r van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAntie Thomas


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019va van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 93Lanen NZ [staat: OZ] in de brede straat aldaarhuis
 
koper provisioneelYge Hendricks 580-12-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]steeg
naastligger ten zuidengemeensman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten westen [staat: oosten]Lanen
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
verkoperGrietie Rinses voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Goitie Croon


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Tjomme Jacobs mr. kleermaker


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148r van 10 mrt 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 93Lanen NZ [staat: in de hoek bij de Grauwe Kath]2/3 woning
 
koperBoukjen Douwes bejaarde ongehuwde dochter100-00-00 GG
eigenaar van 1/3de Roomse gemeente
huurderTjertie Harmens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTymen de Lange
naastligger ten westende ingang en de slotmakers huis
naastligger ten noordenSjouckjen Douwes
verkoperTrijntie Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjomme Jacobs Stickersma


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216v van 13 mei 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-065Lanen 93huis
eigenaarJacob Servaas
gebruikerJacob Servaas
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-065Lanen 93huis
eigenaarJacob Servaas
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-065 Lanen 93huis
eigenaarJacob Servaes
gebruikerJacob Servaes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgerhopman Harmen van 't Vliet c.s.
naastligger ten zuidenTjeerd Pieters


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-065 Lanen 93huis
eigenaarHarmanus van 't Vlie q.q.
gebruikerHendrik Melchers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0090r van 24 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 93Lanen NZ [staat: in de hoek bij de Grauwe Kat bij de Spekmarkt]huis
 
koperHein Freerks, gehuwd metmr. timmerman400-00-00 CG
koperYtje Jans
huurderHendrik Jansen c.u.matroos
huurderHendrik Baltus c.u.matroos
naastligger ten oostenTjeerd Pieters mr. sleefmaker
naastligger ten zuidenJan Clasen mr. metselaar
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFolkert Jacobs* de* Haas* slotmaker
naastligger ten noordenhet huis het Blauw Lam
verkoper van 2/3oud hopman Harmen Jansen van 't Vliemr. glasmaker
verkoper van 1/3Aafke Gerrits, gehuwd metPietersbierum
verkoper van 1/3huisman Claas JansenPietersbierum


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-065 Lanen 93Hein Freerks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
5-065 /2Lanen 93Jan Claasen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
5-065 /3Lanen 93Folkert Jacobs, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-065 Lanen 93huis
eigenaarHeyn Freerks
gebruikerHeyn Freerks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
5-065 /2Lanen 93huis
eigenaarJan Claesens
gebruikerJan Claesens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
5-065 /3Lanen 93huis
eigenaarFolkert Jacobs
gebruikerFolkert Jacobs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWytze Jans Vettevogel


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0174v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes W. Fettevogel


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0146v van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAaltje Norel
naastligger ten zuidenD. Vettevogel
naastligger ten zuidenP. Vettevogel
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0127v van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAnna Norel c.s.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0068r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 93Lanen NZ [staat: bij de Spekmarkt naast het Blauwe Lam]huis
 
koperrepresentant van het volk van Friesland Jacobus Germans 250-00-00 CG
huurderde weduwe van van Beemen 30-00-00 CG
naastligger ten oostenJacobus Germans
naastligger ten zuidenVolkert slotmaker
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Blauwe Lam van Jacobus Germans
verkoperDouwe Wytses Vettevogelkoopman
verkoperJohannes Wytses Vettevogelmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Germans, thans Representant van het volk van Friesland koopt een huis in de hoek bij 'de Grauwe Kat', omtrent de Spekmarkt naast 'het Blauw Lam'. Vrije in- en uitgang over de plaats, naar de Kerkstraat. Ten O. en N. de koper, ten Z. Harke v.d. Stok, ten W. slotmaker Folkert [de Haas]. Gekocht van Douwe Wytses Vettevogel voor 1/2 en mr. wolkammer Johannes Wytses Vettevogel voor 1/2.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0119r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. Geermans


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0205r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende verkoper Jacobus Germans


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-064 Lanen 93Gerben Ages


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0017r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 93Lanen NZ [staat: in de Grauwe Kat bij de Spekmarkt wijk F-191 (moet zijn F-181)]woning
 
koperGerrit Hartman, gehuwd met126-15-00 CG
koperZydske Jacobus
huurderde koper Gerrit Hartman c.u.28-12-00 CG
naastligger ten oostenW. Feddema
naastligger ten zuiden [staat: noorden]J. Metzeler
naastligger ten westenLanen [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: zuiden]W. Feddema c.u.
verkoperIgnatius Hendrikus Geermans, minderjarig nagelaten kind
verkoperHendrikus Anastarius Geermans, minderjarig nagelaten kind
verkoperCiprianus Regnaldus Geermans, minderjarig nagelaten kinderen van
verkoperwijlen Regina Hubert, weduwe van
verkoperwijlen Jacobus Geermans, en kleinkinderen vanmr. stoker
verkoperRegina Zijlstra, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Ignatius Hubertritmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Hartman x Zytske Jacobus koopt huis in de Grauwe Kat nabij de Spekmarkt. Ten O. en Z. [moet zijn: N.] W. Feddema, ten W. de straat, ten N. [moet zijn: Z.] J. Metzeler [Metzlar]. Gekocht van Regina Zijlstra wv ritmeester te Leeuwarden Ignatius Hubert, als grootmoeder van Ignatius Hendricks -, Hendrikus Anastasius -, en Ciprianus Regnaldus Germans, de 3 kinderen van wl. Regina Hubert x wl. mr. stoker te Harlingen Jacobus Germans.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-061 Lanen 93Gerrit Hartman1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-182Lanen 93Gerrit Hartman... 1818, huw 1820, huw 1825, huw 1843, ovl 1848, ovl 1851 1853 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-182, commies bij de stadsbelasting, 1814. (GAH204); G.H., Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-182Lanen 93Sietske Jacobus van Beemengeb 1769 Molkwerum, ovl 18 sep 1814 HRL, huwt met Gerrit Hartman, ovl wijk F-182, dv Jacob Jans en An Taedes; BS ovl 1814; 1851 overlijdens


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-182Lanen 93Gerrit Hartman Gerrit Hartman commis bij de stads belasting


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1037Lanen 93Gerrit HartmanHarlingenstadswijnwerkerhuis en erf (94 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-182Lanen 93Jacobus Hartman... BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-182; VT1839; Jakobus Hartman, ged 3 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hartman en Sijtske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-182Lanen 93Yke J Zeilstraoud 68 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk F-182; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-182Lanen 93G Hartman stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-182WortelhavenGerrit Hartmans77 js Gravenhagem, protestant, gehuwd, wijnwerker
F-182WortelhavenYke J Zeilstra68 jMolkwerumv, protestant, gehuwd
F-182WortelhavenJacobus Hartman51 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-182Lanen 93Hylke Taekes Buisman... jan en 5feb18 26, wonende te HRL, blauwverversknecht, N.H., werkman in 1851, kleermaker in 1866, ovl wijk F-182, zv Teeke Folkerts B, em Saakje Bruinsma; BS huw 1826, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
F-182Lanen 93Geertje Poppes Valderpoort... en Neeltje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1037F-182 (Wortelhaven)Geertje Valderpoort wed. M. Vellingawoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 93beeldbepalend pand7 van 10
  terug