Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 86
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lanen 86 5-066 5-062 F-183 F-175
 


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0150r van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen ZZ [staat: bij de grauwe kath]1/3 huis
 
koperJarich Frieses mr. glasmaker160-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Sibrant Feyes
naastligger ten noordenPyter Minnes
verkoperCornelis Tomas Fiellmr. glasmakerFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarich Frieses, mr. glazenmaker, koopt 1/3 huis omtrent de grauue kath, waarvan de andere 2/3 toebehoren aan de kinderen van verkopers' zwager kleermaker Dirk Pyters. Ten W. mr. Sibrant Feyes, ten N. Pytter Minnes [Loenen?]. Geen grondpacht. Gekocht van mr. glazenmaker Cornelis Tomas Fiell te Franeker voor 160 gg.


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112v van 1 sep 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen ZZ in de hoek op het oosteinde van dehuis
 
koperTrijntie Sybrandts, weduwe van475-00-00 CG
koperwijlen Wybe Alewijns
naastligger ten oostenWillem Gijsberts
naastligger ten zuidenJan Both
naastligger ten zuidenGerryt Both
naastligger ten westenReintien de Vos
naastligger ten noordende weduwe van Jarigh glasmaker
verkoperSake Ritskes


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105r van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen in de hoek aldaar, op het oosteinde van dehuis met plaats daarvoor gelegen
 
koperAlewijn Pybes 201-00-00 GG
naastligger ten oostenGerrit Gijsberts
naastligger ten zuidenJan Both c.soc.
naastligger ten westenReintien Romckes de Vos
naastligger ten noordenAntie Thomas
verkoperde erfgenamen van Trijntie Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlewijn Pybes koopt een huis met een plaatsje ervoor, op het oosteind van de Lanen in de hoek. Ten O. Gerrit Gijsberts, ten W. Reyntie Romkes de Vos, ten Z. Jan Both, ten N. Anie Thomas. Gekocht van erven Trijntie Sybrens.


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen oosteindehuis naast het huis van wijlen de vroedsman Jacob Jurjens de Lange
 
koper door niaarvroedsman Timeus di Lange s.s.minist. candidatusmedicinae doctor50-00-00 CG
geniaarde koperJacobus Velthuis
huurderMarten Michielsen Mast c.u.verver12-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Keimpe timmerman
naastligger ten zuidende erven van Gerrit Bot
naastligger ten westende erven van Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten noordende weduwe van Tjomme Jacobs mr. kleermaker
verkoperAlewijn Piebesuitdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTimen de Lange, s:s: minist: candidatus en medicinae doctor, koopt na niaar ratione vicinitatis tegen mede-vroedschap Jacobus Velthuis, een huis op het oosteinde van de Lanen. Ten O. erven timmerman Keimpe, ten Z. erven Gerrit Bot, ten W. erven Jacob Jurjens de Lange, ten N. wd. mr. kleermaker Tjomme Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van uitdrager Alewijn Pybes voor 50 gg.


 


 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen ZZ [staat: bij de hoek van het vorige perceel]woning
 
koper provisioneelClaes Annes 80-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 86(per decreet) "De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (3) een camer met bleekveldje, op de hoek van (2) en aldaar ook in te gaan. Geboden door Claes Annes, 80 gg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216v van 13 mei 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen ZZ [staat: aan het einde van de Wortelhaven bij Jacob Servaas huis zijde in te gaan]woning
 
koperClaas Annes c.u.mr. metselaar106-14-00 CG
eerdere eigenaarTimen de Lange
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Beerns c.u.stadstorenblazer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Annes, mr. metselaar, koopt een woning c.a. aan het eind van de Wortelhaven, in te gaan bij het huis van Jacob Servaes, en eerder eigendom van Timen de Lange. Gekocht van stads-hoornblazer Willem Beerns, voor 106 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-066Lanen 86huis
eigenaarPieter Adema
gebruikerSybolt Sibrens cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-066Lanen 86huis
eigenaarPieter Adema
gebruikerWouter Clases cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-066 Lanen 86huis
eigenaarPyter Adema
gebruikerHessel Harmens cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-066 Lanen 86huis
eigenaarPier Stellingwerff
gebruikerHendrik Idses
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
5-066 Lanen 86huis
eigenaarPier Stellingwerff
gebruikerTyte Rienks c.s.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-066 Lanen 86Hessel Haeyes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-066 Lanen 86huis
eigenaarFrans Jansen
gebruikerHessel Hayes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen ZZ [staat: Wortelhaven in de hoek bij de grauwe kat]huis en tuin
 
koperAntje Ranzen, weduwe van800-00-00 CG
koperwijlen Caye Slaapkool
huurderSytske Wetzens
naastligger ten oostenSybrand P. Feitama koopman
naastligger ten zuidenSybrand P. Feitama koopman
naastligger ten westende weduwe van Folkert de Haes
naastligger ten noordenWytze Jans Vettevogel
verkoperJan Clazenmr. metselaar en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Ransen wv Caye Slaapkool koopt huis en tuintje in de hoek bij 'de Grauwe Kat' op het eind van de Wortelhaven. Ten O. en Z. Sybrand P. Feitama, ten W. wd. Folkert de Haas, ten N. Wytze Jans Vettevogel. Gekocht van mr. metselaar en winkelier Jan Clazen, voor 800 cg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0174v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen ZZ [staat: aan het eind van de Wortelhaven in de hoek bij de Grauwe Kat]huis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar195-00-00 GG
huurderGerardus Velth
naastligger ten oostenAaltje Norel
naastligger ten oostenAnna Norel
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenHarmanus de Haas
naastligger ten noordenJohannes W. Fettevogel
verkoperde Lutherse Gemeente: diaconie


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0119r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 86Lanen ZZ [staat: Wortelhaven aan het einde in de hoek bij de Grauwe Kat]huis
 
koperZydske Wetsens 300-00-00 CG
huurderde weduwe van Jacob Hofman
naastligger ten oostenZydske Wetsens
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenHarmanus de Haas
naastligger ten noordenJ. Geermans
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-065 Lanen 86Harmanus de Haas


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-062 Lanen 86Augustinus Dekker2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-183Lanen 86Aukje Romkesgeb 1748 ... , ovl 12 mrt 1814 HRL, huwt met Jan Ernst, ovl wijk F-183; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-183Lanen 86Hendrik Dreyermogelijk dezelfde als hieronder vemeld; gebruiker van wijk F-183, schoenmakersknegt; eigenaar is S. (?). F.N. Metzlar erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-183Lanen 86J.F. H Metzlar... wed. J.F.N.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-159, 1814. (GAH204); erven J.F.N.M. eigenaar van wijk F-183; gebruiker Hend. Dreyer, schoen makersknegt, 1814. (GAH204); Jan Frans Hendriks M. en Jetske Ages ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-183Lanen 86J F N Metzlar ervenHendrik Dreyer schoenmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1036Lanen 86wed. Jan Frans Hendrik MetzlarHarlingenhuis (91 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-183Lanen 86Sophia August Dekker, overleden op 2 augustus 1837vrouw van Jean Prevost, hoedenmaker, geen kinderen, dochter van August Dekker, kleermakersbaas (Wortelhaven F 183) en Johanna Buitenaard, zuster van Maria August Dekker (vrouw van Christoffel Burghard, kuipersbaas). Saldo fl. 146,21. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-183Lanen 86Germen Zeilmaker... HRL 1851 wijk D-148; oud 32 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk F-183; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-183WortelhavenGerben Zeylmaker32 jSneekm, protestant, gehuwd, wever
F-183WortelhavenAafke Ruiter26 jHelderv, protestant, gehuwd
F-183WortelhavenAnne Zeilmaker1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-183WortelhavenGrietje Zeilmaker6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-183WortelhavenOetske Zeylmaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-183Lanen 86Eeke Barends Otto, overleden op 1 november 184121 jr (geboren 26/4/1820), overleden Spekmarkt F 183, ongehuwd, dochter van Barend Otto, matroos en wijlen Wilhelmina van der Linden, zuster van Trijntje (vrouw van Habe Dijkstra, pannenbakker Bolsward) en minderjarige Hein Barends Otto. Saldo fl. 32,34. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1036F-183 (Wortelhaven)Gerben A. Zeilmakerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3611F-175 (De Lanen)Germen A. Zeilmakerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3611Lanen 86 (F-175)Anne Zeilmakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 86 Jan Broersmabootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 86J.Broersmabootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 86J. (Johannes) Schoot
  terug