Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 19 5-078 5-076 F-167 F-158
0000 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 19Oud Harlingen Magazine 1989Later werd bij het pand Kerkstraat 24 het pand Heiligeweg 19 gevoegd, op welke plaats vroeger de scheerwinkel van De Bock was gevestigd


 


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ [staat: oude Zuiderwal]achterhuis
 
koperClaes Feddes, gehuwd met339-14-00 GG
koperEetske Ryuerdts
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende kamer van Jacob Aernts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende koper Claes Feddes c.u.
verkoperJacob Lous, gehuwd met
verkoperTrijncke Cornelis


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZ [niet vermeld]huis
 
koper provisioneelGerryt Claessen Vossinga mr. chirurgijn800-00-00 GG
naastligger ten noordoostenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]Heiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden]burgervaandrig Arjen Altena
naastligger ten noordwesten [staat: westen]N. N.
verkoper q.q.Jan Freerx, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Grettinga, gecommitteerden vanapotheker
verkoper van 1/2wijlen Pyter Hendrickszeemtouwer
verkoper q.q.Symon Grettinga, geauthoriseerde curator overapotheker
verkoper van 1/2Hendrick Pieters


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-078Heiligeweg 19huis
eigenaarvroedsman Altena
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-078Heiligeweg 19huis
eigenaarvroedsman Altena
gebruikerJoost Popta
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-078 Heiligeweg 19huis
eigenaarvroedsman Altena
gebruikerJoost Popta
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-078 Heiligeweg 19huis
eigenaarArjen Altena
gebruikerHaye Pyters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0301v van 21 apr 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Grote Kerkstraat recht achter het huis van de verkopertuin met waskeukentje
 
kopervoorzanger Filippus Swart, gehuwd metboekhouder bij de suikerraffinaderij500-00-00 CG
koperTrijntie Heins
huurderJacob Willems c.u.
naastligger ten oostenvoorzanger Filippus Swart c.u.boekhouder bij de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSymon Fockes Backer mr. koperslager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSymon Fockes Backermr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFilippus Swart koopt tuin, recht achter het huis van de verkoper in de Grote Kerkstraat. Ten O. de koper, ten W. Symon Fockes. Gekocht van Symon Fockes Backer, mr. koperslager.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-078 Heiligeweg 19Minne Ruirds, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-078 Heiligeweg 19huis
eigenaarMinne Ruurds
gebruikerMinne Ruurds
huurwaarde31-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-12 CG


 


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0118r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZhuis
 
koper door niaarYede Tjeerds koopman314-00-00 GG
geniaarde koperGrytje Piebes, weduwe van
wijlen Coenrad Backerbootsman
huurderGeert Jans c.u.32-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Tjeerds
naastligger ten noordenYede Tjeerds
naastligger ten westende verkoper Rein Gerbranda mr. bakker
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
verkoperRein Gerbrandamr. bakker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0181r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZhuis
 
koperBaukjen Doedes, weduwe van540-00-00 CG
wijlen Wopke Edsgers
huurderGeert Jans 32-00-00 CG
naastligger ten noordenIede Tjeerds koopman
naastligger ten oostenIede Tjeerds koopman
naastligger ten westenRein Gerbranda mr. bakker
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
verkoperIede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukjen Doedes wv Wopke Edsgers koopt een huis op de Heiligeweg. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. de straat en Turfhaven, ten W. Rein Gerbranda. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Iede Tjeerds, voor 540 CG.


 


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0254r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 19Heiligeweg NZhuis
 
koperRobijn Leyker, gehuwd metbakkersknecht200-00-00 CG
koperClaaske Claases
huurderRobijn Leyker
huurderClaaske Claases
naastligger ten oostenClaas Jans
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten westenCornelis Wassenaar
naastligger ten noordenClaas Jans
verkoperDoede van der Veertrekveerschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Leyker, bakkersknecht x Claaske Claasen kopen een huis op de Heiligeweg dat ze nu huren. Geen grondpacht. Ten O. en N. Claas Jans, ten W. Cornelis Wassenaar, ten Z. de straat en Turfhaven. Gekocht van Doede van der Veer, ordinaris trekschipper van Harlingen op Leeuwarden en v.v., voor 200 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-079 Heiligeweg 19Robijn Leijker


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-076 Heiligeweg 19Robijn Leyker1-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-167Heiligeweg 19Robijn Leyker Robijn Leyker sjouwer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Robijn Hendriks Leyker, overleden op 28 juni 1821belastingmeter/weger (Heilige Weg F 167), vader van Trijntje (vrouw van Johannes Foppes de Vries, metselaar) en minderjarige Klaas Robijns Leyker (toeziend voogd is Jan Klazes Reitsma, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1021Heiligeweg 19wed. Johannus Foppes de VriesHarlingen(metzelaar)huis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Hendrik Beerends van Beemen... is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-167; VT1839 geb 19 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Beerend Hendriks van Beemen en Hendrikje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Tietje van Arum... ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Trijntje Robijns Leiker... HRL 1851 wijk H-084, 92, 112, wijk H-126, supp wijk G-402; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839; geb 28 sep 1796, ged 1 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Robijn Leiker en Klaaske Klaases; Wij ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-167SchritzenTrijntie Leyker44 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
F-167SchritzenMelle de Vries18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenTruike de Vries21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenKlaske de Vries20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenGrietje de Vries15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenJetske de Vries11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenTrijntie de Vries6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenHendrik van Beemen48 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
F-167SchritzenTietje van Arum48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-167SchritzenPieter van Beemen6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenBerendtie van Beemen20 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-167SchritzenDjeuwke van Beemen10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Hendrik van Beemen, overleden op 17 december 1847(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 1791), overleden Schritzen F 167, schoenmaker, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-167Heiligeweg 19Joukje Sjoerds Wiarda... Piebes W, en Anna (Pieters) Nauta; BS huw 1822, ovl 1827, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-167; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-143; VT1839; geb 18 dec 1793, ged 26 dec 1793 Grote Kerk ... (alles)


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 37 van 11 mei 1853
adressoortbedraggebruik
F-167Heiligeweg 19koopaktefl. 575huis F-167
 
verkoperJan van Glinstra
koperPieter Tuinhout


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-167Heiligeweg 19Martha Frederiks de Bas, overleden op 18 juli 1856geboren 7/4/1856, dochter van Frederik de Bas, tabakskerversknecht (Heiligeweg F 167) en Janneke Dijkstra, zuster van minderjarige Geertruida Frederiks de Bas. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1021F-167 (Heilige weg)Jan van Glinstra jr.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
F-167Heiligeweg 19Een huis en erf c.a. op den Heiligeweg, bewoond door D., Meijer. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1117..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3620F-158 (Gedempte Heiligeweg)Hendrik Merkelbachwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3620Heiligeweg 19 (F-158)Lieuwkje Vlietstrawoonhuis


1910 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 19, HarlingenHeiligeweg 19Speijer, Elise'De eerste steen
gelegd door
Elise Speijer
oud 3 jaar
17 November 1910'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 19 Elkan A. Speijermanufacturier
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. de Vries643


1950 - kentekenadresnaam
B-38928
Heiligeweg 19Aron de Vries


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.A. de Vries643


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 19J.P.C. (Johanna) Langezaal wv Vogelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 19beeldbepalend pand5 van 10
  terug