Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spekmarkt 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spekmarkt 4 5-127 5-155 F-189 F-180
Naastliggers vanSpekmarkt 4
ten oostende Spekmarkt
ten zuidenSpekmarkt 6
ten noordenSpekmarkt 2


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Claesen kistmaker
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Claesen kistmaker
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145v van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Claesen kistmaker
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145v van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Claesen kistmaker
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0187r van 8 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Claesen kistenmaker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003r van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Clasen kistmaker
naastligger ten westenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003r van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Clasen kistmaker
naastligger ten westenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Claessen
naastligger ten westenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Claessen
naastligger ten westenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 4Spekmarkt WZ [staat: Molenstraat]huis en plaats
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Jurrien Lange
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSytse Sents
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Claessenmr. kistmaker


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0166r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 4Lanen oosteinde in de Brede- of Molenstraathuis
 
koper door niaarSytse Sents 591-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
geniaarde koperJan Claessen, gehuwd mettimmerman
geniaarde koperSibrich Sioukes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReimerich Isaax
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSytse Sents
verkoperClaes Carels


1668 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Spekmarkt 4, HarlingenSpekmarkt 4'1668'
afbeelding van een kledingpers
'in de klanderpars'
Kalanderen stamt af van het Franse 'calandre', een mangel. De antieke pers was bestemd om het linnen en katoen glans te geven nadat zij gebleekt waren, hetgeen ook wel door kloppen met de hamer geschiedde. Later gebruikte men daartoe ook kalandermolens met cylinders.
Terzijde zien we links een huik afgebeeld en rechts een rok opgehangen. De huik, of falie, was een soort cape. Hieraan is het gezegde ontleend: 'de huik naar de wind hangen', ofwel 'zo de wind waait, waait mijn jasje'.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon
naastligger ten westende weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon
naastligger ten westende weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYge Hendricx
naastligger ten westenYge Hendricx


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYge Hendricx
naastligger ten westenYge Hendricx


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van vaandrig Syds Wybes


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0245r van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Syds Wybes


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-127Spekmarkt 4huis
eigenaarDirck Sytses grootschipper in qlt
gebruikerSyds Wybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-127Spekmarkt 4huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerSyds Wybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Sytses c.u.
naastligger ten westenDirck Sytses c.u.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Sytses c.u.
naastligger ten westenDirck Sytses c.u.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0157v van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 4Spekmarkt WZ [niet vermeld]huis
 
koperSyds Wybes, gehuwd met737-10-00 CG
koperAntie Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenGerrrit Willems
naastligger ten westendoorgaande steeg v d Schritsen naar de Lanen
naastligger ten noordenJan Schonebeek
verkoperDirck Sytses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Wybes x Antje Pyters koopt huis met ten W. een doorgaand steegje van de Schritsen naar de Lanen. De zuidelijke zijmuur is mandelig. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. Gerryt Willems x Antie Jans, ten N. Jan Schoonebeek. Gekocht van Dirk Sytses.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-127 Spekmarkt 4huis
eigenaarSyds Wybes
gebruikerSyds Wybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0212v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 4Spekmarkt WZhuis
 
koperDirk Huigens 578-00-00 GG
koperStijntje Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenGerryt Willems
naastligger ten westensteeg van Lanen naar Schritsen
naastligger ten noordenburgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn
verkopervroedsman Hendricus Schaef, gecommitteerdeapotheker
verkoperPyter Jansen Oldaens, gecommitteerden uitkoopman
erflaterde crediteuren van wijlen oud burgervaandrig Syds Wybes, gehuwd metbakker
erflaterwijlen Antje Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntje Hendriks kopen een huis wz. Spekmarkt. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. Gerryt Willems, ten W. een doorgaand steegje van Lanen naar Schritsen met daarin een vrije in- en uitgang, ten N. mr. chirurgijn Jan Schoonebeek. Gekocht van (de crediteuren van) bakker Syds Wybes x Antje Pyters.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-127 Spekmarkt 4huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerFrans Jansen
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-127 Spekmarkt 4Frans Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-127 Spekmarkt 4huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerFrans Jansen
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0048v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFrans Jansen


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0134v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarijke Huigens
naastligger ten westenMarijke Huigens


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0134v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarijke Huigens
naastligger ten westenMarijke Huigens


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0032v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koper van 1/2Dirk Cornelis Zijlstra, gehuwd metmr. timmerman376-00-00 GG
koper van 1/2Marijke Jans
koper van 1/2Jan Cornelis, gehuwd methoutmolenaarAlmenum
koper van 1/2Sytske Dirks Zijlstra
huurderBeernt c.u.
verkoper van 1/2Dirk Cornelis Wetzenskoopman
verkoper van 1/2Marijke Cornelis Wetzens, gesterkt met haar vader
verkoper van 1/2Cornelis Jacobus Wetzens


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0032v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 4Spekmarkt WZhuis
 
koper van 1/2Dirk Cornelis Zijlstra, gehuwd metmr. timmerman376-00-00 GG
koper van 1/2Marijke Jans
koper van 1/2Jan Cornelis, gehuwd methoutmolenaarAlmenum
koper van 1/2Sytske Dirks Zijlstra
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
huurderBeernt c.u.
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten westensteeg van de Lanen naar de Schritsen
naastligger ten zuidenBaukje Doedes
naastligger ten noordenWybren Klok
verkoper van 1/2Dirk Cornelis Wetzenskoopman
verkoper van 1/2Marijke Cornelis Wetzens, gesterkt met haar vader
verkoper van 1/2Cornelis Jacobus Wetzens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Zijlstra, mr. timmerman x Marijke Jans koopt voor 1/2 en houtmolenaar Jan Cornelis x Sytske Dirks Zijlstra voor 1/2, kopen huis wz. Spekmarkt. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. Baukje Doedes, ten W. een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen met vrij in- en uitgang, ten N. Wybren Klok. Gekocht van Dirk Cornelis Wetzens voor 1/2, en van Marijke Cornelis Wetzens voor 1/2. Hun vader is Cornelis Jacobus Wetzens.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0082r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten westenDirk Cornelis Zijlstra


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0082r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten westenDirk Cornelis Zijlstra


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0154r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 4Spekmarkt WZhuis
 
koperYeme Jans de Groot, gehuwd metscheepstimmerman1064-00-00 GG
koperLijsbert Barends
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten noordenMarijke Jans, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Dirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten westenN. N.
verkoper van 1/4Marijke Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Dirk Cornelis Zijlstra
verkoper van 1/4Cornelis Zijlstrahavenmeester
verkoper van 1/4Zytske Dirks Zijlstra, gehuwd metAlmenum
verkoper van 1/4Jan Cornelis van der MeulenhoutmolenaarAlmenum
verkoper van 1/4Maartje Dirks Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/4vroedsman Sybren Pieters Molenaar
erflaterwijlen Dirk Cornelis Zijlstra


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0274v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenIeme de Groot
naastligger ten westenIeme de Groot


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0274v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenIeme de Groot
naastligger ten westenIeme de Groot


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0008v van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperWouter Burgerhof, gehuwd met1600-00-00 CG
koperAnna Pieters
huurderFredrik Duman c.u.
verkoperYeme Jans de Groot, gehuwd metscheeptimmerman
verkoperLijsbeth Baarends


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0008v van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Spekmarkt 4Spekmarkt WZhuis
 
koperWouter Burgerhof, gehuwd met1600-00-00 CG
koperAnna Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
huurderFredrik Duman c.u.
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten noordenRuird kuiper
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoperYeme Jans de Groot, gehuwd metscheeptimmerman
verkoperLijsbeth Baarends
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWouter Burgerhof x Anna Pieters koopt huis en alle goederen welke ten dienste en gebruik staan van de Vleesch- en Spekmarkt. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. Johannes Alberts, ten W. een doorgaande steeg waarin dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten N. kuiper Ruurd [Hilbrands]. Gekocht van scheepstimmerman Yeme Jans de Groot x Lijsbeth Beerends voor 1600 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-156 Spekmarkt 4W Burgerhoff, 38 jaar, gehuwd
5-156 Spekmarkt 4Hendrik van Farel, 23 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-155 Spekmarkt 4Wouter Burgerhoff3-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-189Spekmarkt 4Anna Wouters Burgerhof... Antje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-189Spekmarkt 4Pieter Winkelhaak... te HRL 1815; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1813; gebruiker wijk F-189; eigenaar en medegebruiker W. Burgerhof, 1814. (GAH204); P.W. en Anna Burgerhof, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-189Spekmarkt 4Wouter Burgerhof... B, geb 1792 HRL; BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, huw 1839, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk F-189; medegebruiker P. Winkelhaak, 1814 (GAH204); eigenaar van wijk G-140, tuin, 1814. (GAH204); W.B., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-189Spekmarkt 4W Burgerhof W Burgerhof
F-189Spekmarkt 4P Winkelhaak


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1311Spekmarkt 4Wouter BurgerhofHarlingenkoopmanhuis en erf (89 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-189Spekmarkt 4Antje Rekkenburg, overleden op 18 november 1832vrouw van Wouter Burgerhoff, moeder van Ida (vrouw van Coenraad Speelziek), Grietje (vrouw van afwezige Johannes Thomas Smit, varensgezel) en Anna Frederiks Hess (vrouw van Adrianus Berendsen, Spekmarkt F 189). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 en 8 van 22 feb 1837
adressoortbedraggebruik
F-189Spekmarkt 4provisionele en finale toewijzingfl. 425huis op de Spekmarkt F-189
 
verkoperJan van Hulst
koperAugustinus Decker


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-189Spekmarkt 4Geertje Dijkstraoud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-189; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-189Spekmarkt 4Uilke Klazes Voordewind... 1836, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaaskoopman, wijk F-189; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-189Spekmarkt 4U Voordewind stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-189SpekmarkUilke Voordewind31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kaaskoopman
F-189SpekmarkGeertje Dijkstra35 jFranekerv, protestant, gehuwd
F-189SpekmarkJeltie Voordewind9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-189Spekmarkt 4Maaike Elias van der Form, overleden op 31 januari 184118 jr, overleden Spekmarkt F 189, dochter van Elias van der Form, koopman en Fetje Tigchelaar, zuster van minderjarige Trijntje, Hessel en Cornelis Elias van der Form. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-189Spekmarkt 4Cornelis Elias van der Vorm, overleden op 27 juli 18415 jr (geboren 23/10/1836), overleden Spekmarkt F 189, zoon van Elias Cornelis van der Vorm, koopman & Fetje Hessels Tigchelaar, broer van minderjarige Trijntje en Hessel Elias van der Vorm. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 128 van 10 mei 1842
adressoortbedraggebruik
F-189Spekmarkt 4koopaktefl. 800huis op de Spekmarkt F-189
 
verkoperAugustinus Decker (in de b.s. is de familienaam: de Decker)
koperTheodorus Petrus Jorna


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-189Spekmarkt 4Wikje Andries, overleden op 8 februari 184470 jr, geboren Irnsum 6/12/1773, overleden Spekmarkt F 189, eerst wed. Johannes Veldman, laatst wed. Jelle Landman, moeder van Antje Johannes Veldman (vrouw van Sybe van der Meer, werkman Almenum) en van Catharina Jelles Landman (vrouw van Gerrit de Wit, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49037 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 74 van 20 mei 1844
adressoortbedraggebruik
F-189Spekmarkt 4koopaktefl. 850huis Spekmarkt F-189
 
verkoperTheodorus Petrus Jorna
koperSimme Obbes van der Meer


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-189Spekmarkt 4Simme Obes van der Meer, overleden op 31 juli 184645 jr (geboren 1801), schipper, overleden Spekmarkt F 189, man van Martje Taekes Taekema, vader van minderjarige Nieske, Sjoukje, Obe, Durkje, Anna en Taekje Simmes van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-189Spekmarkt 4Auke Jans Kamerling, overleden op 12 november 1846(Certificaat van onvermogen), 46 jr (geboren 30/1/1800), overleden Kerkstraat F 189, weduwnaar, 1 kind Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-189Spekmarkt 4Sjoukje Tjallings Kuipers, overleden op 31 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 84 jr, geboren Burgwerd, overleden Spekmanstraat F 189, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-189Spekmarkt 4Hiltje Jans Wierstra... Doedes W, en Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk F-189, wijk G-127; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-189Spekmarkt 4Jetske Riemersmageb 1 nov 1795 IJlst, ovl 13 feb 1875 HRL, huwt met Roelof Zaagsma, N.H., Vst 2 apr 1855 uit Koudum, dv Hendrik R, en Tjalkje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. Ha181 wijk F-189, wijk H-183


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-189Spekmarkt 4Roelof Zaagsmageb 15 aug 1790 Koudum, ovl 3 sep 1860 HRL, huwt met Jetske Riemersma, N.H., timmerknecht, Vst 2 apr 1855 uit Koudum, N.H., zv Gosse Z, en Trijntje Roelofs; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-189


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1311F-189 (Spekmarkt)Simme O. van der Meerwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Spekmarkt 4Jaarboekje voor de Stad HarlingenSchritsen wijk F-189, afvaart veerschip op Bolsward: Maandag, Woensdag en Zaturdag 11 uur.


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 197 en 3 van 24 dec 1873
adressoortbedraggebruik
F-189Spekmarkt 4provisionele en finale toewijzingfl. 1904huis F-189
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q., zaakwaarnemer)
koperKlaas Leeksma
koperAlbertus van der Schoot
koperSipke Faber


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1311F-180 (Spekmarkt)Albertus van der Schoot, Sipke Faber en Sjoukje Wassenaar, wewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1311Spekmarkt 4 (F-180)Foppe W. Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Spekmarkt 4 Hendrikus Attema sr.winkelier
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spekmarkt 4H.Attemavischhandelaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Spekmarkt 4M. Scheepstra415


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SpekmarktM. Scheepstra415


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Spekmarkt 4rijksmonument 20667
  terug