Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 76
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 76 5-132 5-160 F-193 F-184


Huisnaam in: 1612
Gebruik:
Naam: jerusalem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1618
Gebruik:
Naam: bethlehem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLanen 76
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 74
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 76Loonsteeg ten westen


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZhuis daer Jerusalem uuythanckt
 
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekdr. Joris Piphron
naastligger ten oostenGrietgie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pieter Huyberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCent Reyners grootschipper
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Claes Thoenis, geauthoriseerde voormomber vanbakker
verkoper van 1/3het nagelaten weeskind van Dirck Jans
verkoper van 1/3Albert Jans
verkoper van 1/3Agnieta Jans
tekst in de margeDoctor Joris Piphron nomine proprio protesteert dat hem den vercoopinge van de neffens gestelde huysings, daer Jerusalem uythanckt, ontschadelyck sal san, nopende sijn hypoteecq specialyck op 't selve huys holdende, doch, holdende sijn recht op de cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum den 18 january 1612.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (bakker Claes Thoenis als geauthoriseerd voormomber over) het weeskind van Dirck Jans voor 1/3, Albert Jans voor 1/3 en Agnieta Jans voor 1/3 , een huis zz. Lanen daer Jerusalem uuythanckt, met het huis daar recht achter. Ten O. Grietgie wv Pieter Huyberts, ten W. grootschipper Cent Reyners. Provisionele veiling op 2290077v/5.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZhuis en ledige plaats daer Jerusalem uuythancht
 
koper provisioneelAernt Foppens 1062-00-00 GG
naastligger ten oostenGrietgie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pyter Huyberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCent Reyners grootschipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057v van 11 feb 1638 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76aLanen ZZhuis
 
koperHibbe Wytses 375-00-00 GG
koperClaes Reyners mr. slotmaker
bewonermr. Jan Ellert
naastligger ten oostenGeert Joostes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyetter Ipes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028va van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZ waar de Drie Wrongen uithangenhuis met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westen
 
koper provisioneelJan Hendriks knoopmaker625-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenhet huis van Frederic Samuels
naastligger ten oostenhuurder van de naastligger ten oosten Pieter Pieters schoenmaker
naastligger ten zuidende kamer van de weduwe van burgemeester Voorde
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHaye Tjommes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Arjen Ghijsbertz, curator over
verkoperhet kindskind van wijlen Pieter Ypes


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0265r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen
naastligger ten oostenJan Hendrix knoopmaker


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hendrix knoopmaker


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0202v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76achterLanen ZZ en Schritsen, steeg tussenwoning waarin twee kamers boven elkaar
 
koperSybe Ottes winkelier en zoutzieder101-07-00 GG
naastligger ten oostenInne Hiddes
naastligger ten zuidenAegjen Hendrix
naastligger ten westensteeg tussen Lanen en Schritsen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan knoopmaker
verkoperJustus Voordanotaris en fiscaal
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sybe Ottes, winkelier en zoutzieder, koopt een woning bestaande uit 2 camers en een zolder, in een steegje, tussen Schritsen en Lanen in te gaan. Ten O. Inne Hiddes, ten Z. Aegjen Hendrix, ten W. dat steegje, ten N. erven knoopmaker Jan [Hendrix]. Geen grondpacht. Gekocht van de notaris en fiscaal Justus Voorda, voor 101 gg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0203v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer gekogt door Sybe Ottes


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-132Lanen 76huis
eigenaarSalomon Fredriks erven
gebruikerInne Hiddes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014v van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Hendrix


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018r van 24 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZhuis
 
koperHendrik Jansen c.u.mr. kistmaker350-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Poppe Aukes
naastligger ten zuidende kamer van Sybe Ottes
naastligger ten westenYmmetie Intema
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Jacob Romkes Braem, gecommitteerde van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde)


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-132Lanen 76huis
eigenaarJane Hiddes cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-132 Lanen 76huis
eigenaarInne Hiddes cum soc.
gebruikerInne Hiddes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230v van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybe Ottes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hendriks knoopmaker


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0009v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZ bij de Spekmarkthuis
 
koperJan Gerryts, gehuwd metmr. kleermaker400-00-00 GG
koperAeltie Joris
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperGrytie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Jansenkistmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-132 /2Lanen 76huis
eigenaarJan Gerryts
gebruikerJan Lammerts c.s.
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG
5-132 Lanen 76huis
eigenaarEnne Hiddes c.s.
gebruikerEnne Hiddes c.s.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129r van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76achterLanen ZZ en Schritsen, steeg tussenhuis
 
koperSytse Annes, gehuwd met290-00-00 CG
koperSwaanttje Reiners
naastligger ten oostenEnne de Vries
naastligger ten zuidenSytse Annes, gehuwd met
naastligger ten zuidenSwaantje Reiners
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Gerrits
verkoper van 1/2Gijsbertus Sybes
verkoper van 1/2Trijntje Sybes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sytse Annes x Swaentie Reiners koopt een woning in een steegje tussen Lanen en Schritsen, met in- en uitgang naar beide straten. Ten O. Enne de Vries, ten Z. de koper, ten W. die steeg, ten N. Jan Gerrits. Gekocht van Gijsbert Sybes voor 1/2, en van Trijntie Sybes voor 1/2, voor 290 cg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0271r van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZ bij de Spekmarkthuis
 
koperHendrik Pesma procureur postulant400-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
huurderJacob Joosten c.u. en c.s.mr. kleermaker66-10-00 CG
naastligger ten oostenSalomon Builart mr. bakker
naastligger ten zuidenSytse Annes
naastligger ten westenAnne Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 3/4Jan Gerrits Wijngaardenmr. kleermaker
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Joris Jansen Wijngaardenkleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pesma, procureur postulant, koopt een huis op de Lanen omtrent de Spekmarkt, ongeveer 7 jaar geleden bijna geheel opnieuw gebouwd. Vrije in- en uitgang naar de Lanen en de Schritsen langs de steeg ten westen. Nu gehuurd door mr. kleermaker Jacob Joosten e.a. Grondpacht 17 st 8 pn aan de Stad. Ten O. mr. bakker Salomon Builart, ten Z. Sytske Annes, ten W. Anne Dirks, ten N. de straat of Lanen. Gekocht van mr. kleermaker Jan Gerrits Wijngaerden voor 3/4, en van kleermaker en meerderjarig vrijgezel Joris Jansen Wijngaerden gesterkt met zijn vader voor 1/4, voor 400 gg 7 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-132 Lanen 76Lijsbeth en Wemke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
5-132 /2Lanen 76Daniël Christoffels, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-132 Lanen 76huis
eigenaarHendrik Pesma
gebruikerLijsbeth Pytters cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
5-132 /2Lanen 76huis
eigenaarDaniël Christoffels
gebruikerDaniël Christoffels
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0113r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Pesma procureur


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0237v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZhuis
 
koperJohannes Douwes, gehuwd metuitdrager300-07-00 GG
koperTrijntje Dirks uitdrager
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
huurderN. N.
naastligger ten oostenPoppe Salomon
naastligger ten zuidenSytse Annes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrik Pesmanotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Douwes x Trijntje Dirks koopt een huis zz. Lanen, bewoond door meerdere gezinnen. Ten O. Poppe Salomons, ten Z. de Schritsen, ten W. een doorgaande steeg waarin dit huis een vrij in- en uitgang heeft naar de Lanen en de Schritsen. Gekocht van notaris Hendrik Pesma voor 300 gg.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0133r van 2 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Douwes


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162v van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0255v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZ bij de Spekmarkthuis
 
koperIsaac Abrahams, gehuwd metjoods koopman500-00-00 CG
koperJudith Eleasar Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidenJacob Nieuwboer
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperJohannes Douwes provenier in het GasthuisSneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaak Abrahams, joods koopman te Franeker x Judith Eliaser kopen een huis zz. Lanen omtrent de Spekmarkt, door meerderen bewoond. Ten O. Poppe Salomons, ten Z. Jacob Nieuwboer, ten W. een doorgaande steeg waar door dit huis vrij in- en uitgang heeft naar Lanen en Schritsen, ten N. de Lanen. Gekocht van Johannes Douwes, provenier in het Gasthuis te Sneek, voor 500 cg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162v van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0257r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76aLanen ZZhuis
 
koperClaas Lourens Koster, gehuwd metmr. slager625-00-00 CG
koperJeltje Ulbes
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
toehaakhonderd ponden best koevlees
huurderJan Jarigs Claver e.a.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenClaas Lourens Koster, gehuwd metmr. slager
naastligger ten zuidenJeltje Ulbes
naastligger ten westenIsac Abrahams [staat: Joosten]
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperPoppe Salomons Builardmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Lourens Koster, mr. slager x Jeltje Alles? koopt een huis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de jood Isaac, ten Z. de koper, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bakker Poppe Salomons Builard voor 625 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0288r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZhuis
 
koperMichiel Harmens Wassenaar, gehuwd metmr. verver en glasmaker725-00-00 CG
koperFreerkje Dirks
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenClaas Lourens Coster
naastligger ten zuidenJ. P. Nijboer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperIsaac Abrahams, gehuwd metjoods koopman
verkoperJudith Eliasar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Harmens Wassenaar, mr. verver en glazenmaker x Freerkje Dirks koopt een huis zz. Lanen, thans door de verkopers bewoond. Grondpacht 17 st. 8 penn. aan de Stad. Ten O. Claas Lourens Coster, ten Z. J.P. Nijboer, ten W. een doorgaande steeg waarin dit huis een vrij in- en uitgang naar Lanen en Schritsen heeft, ten N. de Lanen. Gekocht van joods koopman Isaac Abraham x Judith Eliaser voor 725 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0284r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMichiel Wassenaar


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0268r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZhuis
 
koperLammert Reus 405-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenClaas Louwrens Koster
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Nijboer
naastligger ten westenLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen
naastligger ten noordenLanen
verkoperMigchiel Wassenaarmr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert [de] Reus koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Claes Lourens Coster, ten Z. Jacob Nijboer, ten W. een doorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang naar Lanen en Schritsen, ten N. die straat. Gekocht van mr. verver en glazenmaker Michiel Wassenaar voor 405 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-161 Lanen 76Jan Lourens
5-161 Lanen 76Dirk Meinderts


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0215v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227v van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 76Lanen ZZhuis
 
koperTjeerd Roelofs, gehuwd metboekbinder452-00-00 CG
koperSytske Fokkes
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
huurderJan Louws c.u. en c.s.schipper63-16-00 CG
naastligger ten oostenKlaas L. Koster
naastligger ten zuidenBerber Jacobs
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperLammert de Reus bejaard


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-160 Lanen 76Tjeerd Roelofs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-193Lanen 76Dirk Meinderts van Laan... 1786 ... ; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1831, ovl 1844, ovl 1855; gebruiker van wijk F-193, timmerknegt, eigenaar is T. Cabbeljauw wed. 1814. (GAH204); D.M. v. L., Timmerman, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-193Lanen 76Jacob Prins... 1e afk. zondag 22 Sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 29 Sep 1811, wonende te HRL. 1814 in wijk F-193 huw.get. bij S.J. de Ruiter en M. Wijnands, kind: Fedde P, geb 13 dec 1811 HRL, zv Klaas P, (gk), en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-193Lanen 76Siebe S. de Vries... huw.get. bij S. Oeges en B. Bentes, 1811, buurman vd bruidegom; BS huw 1811, ovl 1817; gebruiker wijk F-193, varensgesel; medegebruiker Jacob Prins, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-193Lanen 76Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... (GAH204); id. van wijk D-005, gebruiker is Marten Jans Bleeker, stoeldrayer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-193, gebruikers zijn Siebe de Vries, varensgesel, Jacob Prins, varensgesel, Dirk Meind. vd Laan, timmerknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-193Lanen 76T Kabbeljauw wedSiebe de Vries varensgesel
F-193Lanen 76Jacob Prins varensgesel
F-193Lanen 76Dirk Meinderts van Laan timmerknegt


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-193Lanen 76Elsje Lourens Louw, overleden op 3 februari 183040 jr, vrouw van Willem Gorter, molenmakersbaas Laanen F 193 (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 155,42. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
F-193Lanen 76provisionele en finale toewijzingfl. 330huis F-193
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperAndries Hoogmolen


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
F-193Lanen 76Huizinge c.a. op de Lanen. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1317Lanen 76erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (30 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 17 sep 1835
adressoortbedraggebruik
F-193Lanen 76koopaktefl. 350huis F-193
 
verkoperAndries Hoogmolen
koperJan Sjoerds van der Weide


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-193Lanen 76Douwe Draayeroud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-193; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-193Lanen 76Geertje Cornelis de Vries... huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-193Lanen 76Jantje Cornelis de Vries... Roelofs; BS ovl 1823; 1846 overlijdens, ovl 1858; oud 74 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-193Lanen 76Tetje Wybrens de Wit... dW, en Trijntje Klaases; BS huw 1823, ovl 1844; oud 43 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-193LaanenJanneke de Vries74 jSt Annagezin 1, v, protestant, weduwe
F-193LaanenGeertje de Vries43 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-193LaanenDouwe Draayer39 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
F-193LaanenTetje W de Wit43 jBolswardgezin 2, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-193Lanen 76Jannetje Cornelis, overleden op 14 maart 184683 jr, geboren St. Annaparochie 28/10/1763, overleden Lanen F 193, eerst wed. Cornelis Jans de Vries, later wed. Andries van der Meer, moeder van Cornelis Cornelis de Vries, herenknecht. (volgens tafel 4 kinderen) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-193Lanen 76Wiepkje Joukes Schokker, overleden op 23 november 18472 mnd (geboren 24/9/1847), overleden Lanen F 193, dochter van Jouke Johannes Schokker en Tjietske Johannes Kuipers, zuster van minderjarige Johannes Joukes Schokker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 76 (zuidgevel), HarlingenLanen 76 (zuidgevel)1856
De 6en Juny heeft
[??]
de eerste steen
gelegd.'
geen foto beschikbaar


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1317F-193 (Lanen)Albert van der Weidewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3606F-184 (De Lanen)Albert van der Weide c.u.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3606Lanen 76 (F-184)Lieuwe van der Weidewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 76 Sierk Hondemabarbier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 76S.Hondemabarbier


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 76, HarlingenLanen 76S. en A. Hondemadames- en heerenkappers


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 76S. Hondema903Kapper, permanent


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenS. Hondema903Kapper, permanent


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenA. Hondema (staat: Hondama)903D.kapper


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenA. Hondema (staat: Hondama)903D.kapper


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 76M.S. (Menno) Hondema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 76beeldbepalend pand9 van 10
Lanen 76beeldbepalend pand9 van 10


1998 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 76, HarlingenLanen 76 Hondemakapsalons voor moderne dames-haarverzorging, herensalon
  terug