Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 35 5-175 5-191 F-140 F-134
1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172r van 15 aug 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZ [staat: Zuiderwal]huis
 
koperJacob Willems de Graeff, gehuwd met427-14-00 GG
koperMagdalena Lovys
naastligger ten oostenJan Jans Knas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTake Jacobs
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Dirck Pyters, curator over
verkoperde weeskinderen van wijlen Balling Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems de Graaf x Magdalena Louys [Vlasbloem?] koopt huis aan de oude Zuiderwal. Ten O. Jan Jansen Krab, ten W. Take Jacobs. Met een ledige plaats erachter, strekkende tot aan het huis van Dirk Pyters. Gekocht van de kinderen van Waling Hayes.


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Lanen ZZ achter het huis en plaats van schoenmaker Lubbert Gerrytshuis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de
 
koperJacob Claes van der Foorde burger-hopman489-07-00 GG
naastligger ten oostenHans Lucas schoenlapper
naastligger ten oostenRinck, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doyes Claes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: diept]
naastligger ten westenhof, loods of zomerhuis van doctor Hero Wiaerda
naastligger ten noordenLubbert Gerryts schoenmaker
verkoperWillemcke Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Elings


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127v van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZhuis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de
 
koper provisioneelN. N.
bewonerHendrick Jansenkistmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHans Luycas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van dr. Hero Wiarda
naastligger ten noordenLubbert Gerryts
verkoper van 3/8Joost Jacobs van der Voorda
verkoper q.q.Joost Jacobs van der Voorda, curator over
verkoper van 1/8de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda
verkoper van 1/2Leentie Christiaens


 


 


 


 


 


 


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZhuis
 
koperHans Hendricks 350-00-00 GG
naastligger ten oostenMintie Ypes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenGerryt Middachten
naastligger ten noordenPytter Ewerts Swager
verkoperDoutie Bauckes, weduwe van
verkoperwijlen Livius Magemagerechtsbode van BolswardBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendriks koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Mintie Yppes, ten W. Gerrit Middachten, ten Z. de straat, ten N. Pytter Everts. Gekocht van Doutie Bauckes wv gerechtsbode Livius Mockema?, voor 350 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102v van 16 mei 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZhuis
 
koperTettie Hoitinga jongedochter350-00-00 GG
bewonerHeere Wybes
naastligger ten oostenMintie Ypes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenCornelis Claesses
naastligger ten noordenGerryt Middagten
verkoperHans Hendrix


 


 


 


 


1700 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 147r van 17 sep 1700 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Schritsen 35
 
overledeneAndries Hansenkladschilder
Hermannus Grettinga, oud oombouwmeester
Hessel Hansen, volle oom vankoperslager
aangeversde drie nagelaten onmondige weeskinderen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0147r] Inventaris en beschrijvinge van goederen, na ontzegelinge van 't slot gedaen bij en ten overstaen van heer burgemeester Tjaerd Bouwens als commissaris, geadsosieert met de secretaris doctor Arnold van Idsinga, ten sterfhuise van wijlen Andries Hansen, in leven cladschilder binnen des stadt, ten versoeke van de bouwmeester Hermanus Grettinga en Hessel Hansen koperslager, als respectievelijk oude oom en volle oom van de voorschreven Andries Hansens drie naegelaten onmondige weeskinderen. Actum den 17e septembris 1700.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-175Schritsen 35huis
eigenaarAndries Hansen erven
gebruikerJakle Jans
gebruikernu wed. Andries Simens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-175Schritsen 35huis
eigenaarAndries Hansen erven
gebruikervan der Geest
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184v van 28 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZ1/2 huis
 
koperHermannus van der Geest, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland275-00-00 CG
koperCatharina Aberkromme
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
de heer Christoffel Middaghten, eerst geprefereerde crediteur van
verkoperHessel van der Brughmr. koperslagerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus v.d. Geest, bode bij de Admiraliteit x Catharina Abercromby? koopt 1/2 huis c.a. nz. Schritsen. Gekocht van mr. koperslager te Leeuwarden Hessel v.d. Brug voor 275 cg, te betalen aan schout bij nacht bij de Admiraliteit Christoffel van Middachten als voornaamste crediteur van verkoper.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192r van 30 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen1/2 huis en tuin
 
koperHermannus van der Geest, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland240-00-00 CG
koperCatharina Aberkromme
naastligger ten oostenJan Swart c.u.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenPieter Keimpes
naastligger ten noordenHein c.s.timmerman
verkoperDieuwke Andries van der Brugh, meerderjarige dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus v.d. Geest, bode bij de Admiraliteit x Catharina Abercromby? koopt 1/2 huis en tuin, nz. Schritsen, waarvan zij al 1/2 bezitten. Ten O. Jan [Hessels] Swart, ten Z. die straat en diept, ten W. Pieter Keimpes, ten N. timmerman Hein. Vrij in- en uitgang etc. door de steeg naar de Lanen. Gekocht van Dieuwke Andries v.d. Brug, voor 240 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-175 Schritsen 35huis
eigenaarAndries Hansen erven
gebruikerbode van der Geest
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-175 Schritsen 35huis
eigenaarbode van der Geest
gebruikerbode van der Geest
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-175 Schritsen 35Harm. van der Geest, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-175 Schritsen 35huis
eigenaarboode van der Geest
gebruikerboode van der Geest
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0051r van 11 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperAdam Veelink, gehuwd methofmeester van het Admiraliteitsjacht950-00-00 CG
Anna Maria Coopmans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Hessels Swart
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJelle Jetses
naastligger ten noordende hopman Sybout Buma
verkoperAlida van der Geest, gehuwd met
Bernardus Dreyergerechts fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Veeling, hofmeester op het Admiraliteitsjacht x Anna Maria Coopmans koopt een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Jan Hessels Swart, ten W. Jelle Jetses, ten Z. de straat, ten N. hopman Sibout Buma. Vrij in- en uitgang langs de steeg bezijden het huis van Buma. Gekocht van Alida v.d. Geest x gerechtsbode Bernardus Dreyer.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0047v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperJan Yedes Wijngaerden, gehuwd metmr. kleermaker1175-00-00 CG
koperBaukje Ripperts
naastligger ten oostende weduwe van Jan Hessels Swart
naastligger ten oostensteeg waarlangs op- en afslag (naar de Lanen)
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van Jelle Jetses
naastligger ten noordenSybout Buma
verkoperAdam Veelink, gehuwd methofmeester van het Admiraliteitsjacht
verkoperAnna Maria Coopmans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Yedes Wijngaerden, mr. kleermaker x Baukje Ripperts koopt huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. wd. Jan Hessels Swart, ten Z. de straat, ten W. wd. Jelle Jetses, ten N. Sibout Buma. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. langs het huis van Buma, naar de Lanen. Gekocht van hofmeester van het Admiraliteitsjacht Adam Veeling x Anna Maria Coopmans.


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0086r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZhuis en tuin
 
koperAagje Hanekuik, bijgestaan doormedicinae doctor1050-00-00 CG
geauthoriseerde curatorSimon Stijlmedicinae doctor
geauthoriseerde curatorSjoerd Schrik
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten oostenDouwe Annes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van Sibout Buma
verkoperoud burgerhopman Jan Y. Wijngaardenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe curatoren over Aagje Hanekuik kopen een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Douwe Annes, ten Z. die straat, ten W. Jetse Jelles, ten N. erven Sibout Buma. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Gekocht van oud-burgerhopman en mr. kleermaker Jan Yedes Wijngaarden voor 1050 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0160r van 7 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperYpe Feddema, gehuwd metklerk ter secretarie1500-00-00 CG
Wilhelmina Alida Zeylstra
huurderde koper Yde Feddema c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oostenDouwe Annes
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten westenJetze Jelles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten noordende erfgenamen van Sybout Buma
verkoper van 1/2Simon Stijlmedicinae doctor
verkoper van 1/2Hinke Claasen IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/2Sjoerd Schrikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Feddema x Wilhelmina Alida Zijlstra koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Douwe Annes en een vrije steeg, ten Z. de straat, ten W. Jetse Jelles, ten N. Sybout Buma. Gekocht van Simon Stijl voor 1/2 en Hinke Claasen IJsenbeek x Sjoerd Schrik voor 1/2.


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0246r van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 35Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperHendrik Jans Smith, gehuwd metexecuteur1075-00-00 CG
koperHiltje Eeuwes
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten oostenThijs Saakes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYpe Feddema, gehuwd metprocureur postulant en gemeente klerk
verkoperWilhelmina Alyda Zeilstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans Smith, executeur x Hiltje Eeuwes


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-194 Schritsen 35Hendrik Smith, 38 jaar, gehuwd


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-191 Schritsen 35Hendrik Smith3-00-00 CG


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Johannes Oebeles van der Werf... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Harmen Johannes Smit... huw 1838, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk D-138, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-140; gebruiker Pieter Butter, schipper, 1814. (GAH204); d van wijk F-188; gebruiker Doede vd Veer wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Pieter Butter... kind: Romke, geb 20 sep 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha181ov, huw 1812; gebruiker van wijk F-140, schipper; eigenaar is H.J. Smith, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-140Schritsen 35H J Smith Pieter Butter schipper


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
F-140Schritsen 35Welgebouwde en net betimmerde zuizinge, tuintje en erf c.a. noordkant van de Schritzen. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1353Schritsen 35Hendrik Jans SmithHarlingengriffier bij 't vredegeregthuis en erf (152 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 239 van 27 nov 1838
adressoortbedraggebruik
F-140Schritsen 35koopaktefl. 330huis op de Schritsen F-140
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperMattheus Willems Mommer


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Jurjen Meinderts... Dijkhoff; BS huw 1833, ovl 1849; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-140; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Mathias Willems Mommer... te Bolsward 1834; BS huw 1834; oud 33 jaar, (vnm: Thijs), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-140; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Wybe Hiddes Hardahuwt met Trijntje Faber, was in 1851 afwezig of ovl, (bij ovl vrouw); BS ovl 1851; oud 40 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk F-140; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-140Schritsen 35Matthijs Mommer stemgerechtigde


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1353 Thijs MommerHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-140SchritzenThijs Mommers33 jBolswardgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, geen
F-140SchritzenAntie K Wiega43 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-140SchritzenWillem Mommers5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-140SchritzenYemkje Mommers2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-140SchritzenWiebe H Harda40 jHouwgezin 2, m, protestant, gehuwd
F-140SchritzenTrijntie Faber34 jKimswerdgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-140SchritzenJurjen Meinders30 jLeeuwardengezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, schoemaker
F-140SchritzenCatharina Drost26 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
F-140SchritzenHendrikus Meinders3 jHarlingengezin 3, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-140SchritzenCatharina Meinders3 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1353F-140 Thijs MommerHarlingeneen gebouw achter bewoonde huizinge


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-140Schritsen 35Marianna Abrahams Cohen, overleden op 4 september 184134 jr, koopvrouw, geboren Leeuwarden sept 1807, overleden Laanen F 140, vrouw van Abraham Aron Speyer. (CzOG nr. 4) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49036 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 59 en 68 van 19 apr 1843
adressoortbedraggebruik
F-140Schritsen 35provisionele en finale toewijzingfl. 555huis op de Schritsen F-140
 
verkoperMatthijs Willems Mommer
koperMarcus Benjamin Vredenburg


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-140Schritsen 35Trijntje Faber... BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131; oud 34 (!) jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL, wijk F-140; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50028 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 10 jan 1854
adressoortbedraggebruik
F-140Schritsen 35koopaktefl. 1000huizing en erf aan de Schritsen F-140
 
verkoperDirk van der Meer (molenmaker)
koperJohan Martin Westra (dienaar van justitie)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2226F-134 (Schritsen)Wed. en erven Tjitze de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2226Schritsen 35 (F-134)Pieter Visserwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 35 Jannes Kasteleincomm.-verificat. bel.
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1300


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 35G. (Geertje) Herrema wv Oswald
  terug