Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 43 5-151 5-195 F-144 F-138
 


 


 


 


 


 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226v van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 43Schritsen NZhuis
 
koperCornelis Jeltes c.u.870-00-00 GG
naastligger ten oostenRogier Jansen de Coocq
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenRoelyff Lubberts
naastligger ten noordenEllert Jansen
verkoperMarten Gillis Mesdagh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jeltes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Rogier Jansen de Cocq, ten W. Roeloff Lubberts, ten Z. die straat, ten N. Ellert Jansen. Gekocht van Marten Gilles Mesdagh.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-151Schritsen 43huis
eigenaarwed. Wybren Jansen
gebruikerwed. Wybren Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-151Schritsen 43huis
eigenaarwed. Wybren Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-151 Schritsen 43huis
eigenaarwed. Wybren Jansen
gebruikerwed. Wybren Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-151 Schritsen 43huis
eigenaarerven Wybren Jansen
gebruikererven Wybren Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-151 Schritsen 43Jan Wybrens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-151 Schritsen 43huis
eigenaarWybren Jansen erven
gebruikerWybren Jansen erven
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0036r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 43Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperhuisman Focke Gerbens 1000-00-00 GG
huurderJan Yedes Wijngaerden c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenPyter Lensius
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendr. B. Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoper van 1/2Trijntie Wijngaerd, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/2Johannes WijngaerdFraneker
verkoper van 1/2Trijntje Rienstra, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Wybrand Wijngaerd


 


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0073v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 43Schritsen NZ huis
 
koper door niaarPierkje Bonnes Leefsma, gehuwd met640-00-00 GG
Bernardus Koelmans
geniaarde koperBerend Oorthuis, gehuwd met
Beitske Jans
huurderF. van der Brugh c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Yemes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenP. Schelwald c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Aukje Bolta, gehuwd met
verkoper van 1/2Antonius van Ringhmedicinae doctor
verkoper van 1/2Hyke Bolta, gehuwd met
verkoper van 1/2J. de Leeuwmr. blokmaker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-199 Schritsen 43wed Koelmans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-195 Schritsen 43B Coelman wed3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Anna de Vriesgebruiker van wijk F-144, renteniersche; eigenaar is B. Coelmans wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Bernardus Coelmans... Petronella Bonnes Leefsma, verkoopt een huis in 1797; BS ovl 1813; ; wed. erven B.C. eigenaar van wijk F-144, gebruiker is Anna de Vries, renteniersche, 1814. (GAH204); huwt met Petronella Bontes, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Tjietske Bonnes Leefsmageb 1744 HRL, ovl 5 feb 1814 HRL; wijk F-144; BS ovl 1814; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-144Schritsen 43B Coelmans wed & ervenAnna de Vries renteniersche


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 365 van 15 sep 1814
adressoortbedraggebruik
F-144Schritsen 43koopaktefl. 600huis op de Schritsen F-144
 
verkoperFrans Willems Leemkool
verkoperGerrit ter Heiden
koperPetrus Rosinga


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-144Schritsen 43Anna Joosten de Vries, overleden op 21 januari 1825vrouw van Petrus Rosinga, rentenier (Schritsen F 144, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 1.086,53. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1340Schritsen 43Simon Ruurds SchaapHarlingenhuis en tuin (156 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Harmen Roelofs Dieters... Klases Blok; BS huw 1824; oud 40 jaar, geb Nieuweschans en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-144; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Johannes Eeuwes van der Heyde... eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Grootegast en wonende te HRL. 1839, wijk F-144; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-144Schritsen 43H Dieters stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-144SchritzenHarmen R Dieters40 jNieuwe Schansm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
F-144SchritzenAaltie van der Heide33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-144SchritzenRoelof H Dieters14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-144SchritzenJohannes van der Heide73 jGrote Gastm, protestant, weduwnaar


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-144Schritsen 43Tettje Brink, overleden op 13 november 184319 jr (geboren 24/8/1824), overleden Schritsen F 144. (Certificaat van onvermogen nr. 264: ook te lezen als 'Fettje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-144Schritsen 43Rinze Oepkes Zijlstra... in 1850, N.H., zv Oepke Minnes en Eva Rinses; BS huw 1822, ovl 1849, ovl 1850, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1860 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 43, HarlingenSchritsen 43Drooge, Rimke vanRJvD 1860'baksteeninscriptie (Rimke van Drooge)
Geboren 7 december 1852 te Harlingen. Zoon van schoenmaker Jan Huibartus van Drooge, geboren 16 december 1816 te Wolvega, overleden 9 mei 1887 te Harlingen, en Aaltje Rimkema, overleden 19 januari 1885 te Harlingen.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1340F-144 (Schritsen)Jan H. van Drogewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1340F-138 (Schritsen)Jan Hubertus van Drogewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1340Schritsen 43 (F-138)Trijntje Posthumuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 43 Cornelis Molenaar jr.commies tit. post & tel.
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 43Jac.Dijkstramandenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 43W. (Willem) Ligthart


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 43rijksmonument 20653
  terug