Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Voorstraat 18,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 18 6-029 6-027 E-044 E-038
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 18naamloze steeg ten oosten


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0066r van 9 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 18Voorstraat? [niet vermeld]mouterij met o.a. eest- en opkamer en een vrije uit- en ingang aan de straat waa
 
koperJan Hendrycx c.u.ijzerkramer700-00-00 GG
naastligger ten oostende brouwerij van Upke Haytses
naastligger ten zuidende brouwerij van Upke Haytses
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sybrants en Upcke Haytses (Bonnema) kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen isercramer Jan Hendrycks, een mouterij, eest en eestcamer, strekkende zuidwaarts tot het huis van Upcke Haytses. Het gekochte staat ten N. en W. van de brouwerij en strekt zuidwaarts tot aan de Lanen. Gekocht van Aernt Symens, voor 700 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 23r van 4 feb 1655 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 18Harmen Hoeff, equipagemeester bij de Admiraliteit, koopt 2/3 huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. gerechtsbode Nanne Hiddes [Grettinga], ten W. erven Jacob Popta, ten N. die straat. Gekocht van erven Foppius Gerardi (Foppe Gerrits) x Griettie Jeddes, voor 1033 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-029 Voorstraat 18huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-029 Voorstraat 18huis
eigenaarGillis Vermeersch
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-029 Voorstraat 18huis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-029 Voorstraat 18huis
eigenaarwed. G. Vermeersch
gebruikerwed. G. Vermeersch
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-029 Voorstraat 18de juffrs. Vermeersch, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


 


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153v van 17 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 18Voorstraat ZZhuis en wagenhuis
 
koperSymon Stinstra, gehuwd metmedicinae doctor3300-00-00 CG
kopersAnna Braam
voormalig bewonerde weduwe van wijlen G. Vermeersch
Dirk Jansen IJzenbeek
Jan Beitschat
Bauke Baukes
naastligger ten oostenSymon Stinstra medicinae doctor
naastligger ten oostenAnna Braam
naastligger ten zuidenLanen NZ op de hoek van de Odolphisteeg
naastligger ten westende erven van T. Gratama
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 5/8Anna Vermeersch, weduwe van
wijlen Jan Voorda
verkoper enElisabeth van der Hout, weduwe van
wijlen dr. Gijsbertus Vermeersch
verkopers van 3/8Maria Vermeersch, gehuwd metGroningen
J. G. Woldringluitenant-kolonelGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Stinstra, med. dr. x Anna Braam koopt een voortreffelijk huis en wagenhuis zz. Voorstraat, laatst bewoond door wd. Gilles Vermeersch. Vrij in- en uitgang etc. door de grote steeg naar en van de Lanen. Het huis is voor 2/3 belast met het onderhoud van de POORT aan het einde van die steeg. Ten O. de koper, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. de Lanen, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Anna Vermeersch wv Jan Voorda, voor 5/8 en Elisabeth v.d. Hout wv dr. Gijsbertus Vermeersch, en Maria Vermeersch x J.G. Woldring, ltn. kol. te Groningen, samen voor 3/8, voor 3300 cg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-026 Voorstraat 18F Fontein, 26 jaar, gehuwd


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-027 Voorstraat 18G Stinstra7-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Eleonora Johanna Roseegeb 1735 ... , ovl 3 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikus Antonius Bauwer, ovl wijk E-044; BS ovl 1813; 1828 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Goetius P Stinstra... Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-043, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-044; gebruikers H.A. Bauer, schilder, en N. Bauer, schilder, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Hendrikus Antonius Bauer... HRL, Nicolaas B., geb 12 sep 1767 HRL, kunstschilder; BS ovl 1820; 1828 overlijdens; gebruiker van wijk E-044, schilder; eigenaar is G. Stinstra; medegebruiker is N. Bauer, schilder, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Nicolaas Bauer... 28 mrt 1820 HRL, ongehuwd, zv Hendrikus B., en Eleonora Johanna Rosee; BS ovl 1820; gebruiker van wijk E-044, schilder; medegebruiker is H.A. Bauer, schilder; eigenaar is G. Stinstra, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-044Voorstraat 18G Stinstra H A Bauer schilder
E-044Voorstraat 18N Bauer schilder


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-044Voorstraat 18Hendrikus Antonius Baur, overleden op 17 maart 1820vader van Maria-Christina (Voorstraat E 44) en (reeds 28/3/1820 overleden) Nicolaas Hendrikus Baur. (Saldo fl. 9.149,47: zie memorie 7001/181) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-044Voorstraat 18Nicolaas Baur, overleden op 28 maart 1820zoon van wijlen Hendrikus Antonius Baur (overleden 17/3/1820), broer van Maria-Christina Hendrikus Baur, vrijster (Voorstraat E 44). Saldo fl. 5.015,10. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1140Voorstraat 18erven Gooitje StinstraAssenhuis en tuin (450 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1140 Arius RodenhuisHarlingenhet huis geheel verbeterd en vervraaid


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Antie F Kooistraoud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-044; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Evert Johan Jacobs de Tombe... (gk); BS huw 1839; oud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, direkteur der posterijen, wijk E-044; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-044VoorstraatEvert J Jacob des Tombe [Tombes]40 jUtrechtm, protestant, gehuwd, direkteur der posterijen
E-044VoorstraatJohanna Elisabeth Blok27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-044VoorstraatAntie F Kooistra22 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-044Voorstraat 18Broer Jelles Boomsma, overleden op 25 december 184865 jr (geboren 5/5/1783), overleden Voorstraat E 44, ongehuwd, broer van Pier, te Purmerend en reeds 19/1/1849 overleden A. Jelles Boomsma (moeder van Cornelis-Hoek, te Sneek en Jacob Bent, directeur postkantoor). Saldo fl. 10.469,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 1719/2057a (verhoging saldo met fl. 50,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2461E-044 (Voorstraat)Pieter Rodenhuis Az.woonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
E-044Voorstraat 18Eene voor weinige jaren nieuw en smaakvol gebouwde Heerenhuizing, met tuin en erve aan de Voorstraat, thans in huur bij de dames, Blok. Provisioneel verkocht op 7 dec 1870 door notaris mr. G. Schot te Franeker..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 dec 1870
E-044Voorstraat 18Eene voor weinige jaren nieuw en smaakvol gebouwde Heerenhuizing, met tuin en erve aan de Voorstraat, thans in huur bij de dames, Blok. Finaal verkocht op 21 dec 1870 door notaris mr. G. Schot te Franeker. Waarop geboden is f. 6873..


1877 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 227 en 232 van 10 okt 1877
adressoortbedraggebruik
E-044Voorstraat 18provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 8500herenhuis E-044
 
verkoper en inhouderSybertus Bernardus Scheuer
provisioneel koperDaniel Boonstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2716E-038 (Voorstraat)Wilhelmina Henriette Hermina van der Feen, vrouw van Mr. B. van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2716Voorstraat 18 (E-038)Jan F. Hoekstra


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 18Mispelblom Beijer63(Kant. 9-1, 2-6), kassiers


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 18 Oentje Cuiperkantoorbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 18H.Schotanusprocuratiehouder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Amsterd. Bank63(kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Amsterd. Bank524(kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13)


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 18, HarlingenVoorstraat 18 Amsterdamsche Bankbank


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Amsterd. Bank524(kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Amsterd. Bank524(kant. 9-12, 13½-18, Za. 9-11½)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V.524


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Incasso-Bank N.V. A'damse Bank N.V.524


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 18, HarlingenVoorstraat 18 Amsterdamsche Bankbank


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V.524


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 18K. (Klaas) Lusthof


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 18rijksmonument 20713
  terug