Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 7 6-041 6-042 E-126 E-124
aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 7naamloze steeg ten noorden


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 7Kleine Bredeplaats [staat: stadsplaetse]1/24 huis
 
koperTomas Wibes, gehuwd metkoopman52-10-00 CG
koperAeltie Harmens
verpachter grondde Stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAriaen Juriaens
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Jansen hoedenmaker
verkoperweduwe Neel Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas Wibes x Aeltie Harmens koopt 1/24 huis op de Stadsplaets. Ten Z. Ariaen Juriaens, ten N. hoedenmaker Hendrick Jansen. Grondpacht (voor 1/1) 24 st. Gekocht van wd. Neel Jacobs, voor 52 cg 10 st.


 


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054v van 26 okt 1679 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 7[niet vermeld]grondpacht van 1-04-00 CG
 
koperde weduwe van Thomas Wybes 24-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de koper Thomas Wybes1-04-00 CG
verkoperde Stad Harlingen: armvoogdij


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-041Kleine Bredeplaats 7huis
eigenaarRoeloffke Joostens
gebruikerRoeloffke Joostens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-041Kleine Bredeplaats 7huis
eigenaarwed. Harmen Tomas
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 7Kleine Bredeplaats OZ [staat: de Plaats]huis met twee kamers erachter
 
koperElsje Hendrix ten Brink, weduwe van450-00-00 GG
koperwijlen Syds Pyters Schaeff
naastligger ten oostende hof van vroedsman Ripema
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Dekett] n.f.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordensteeg, vrije eigen
naastligger ten noordenThomas Jansen
verkoperoud hopman Alge Claesen n.u. en c.s.


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-041 Kleine Bredeplaats 7huis
eigenaarElske Schaeff
gebruikerRein Hoytes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-041 Kleine Bredeplaats 7huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerRein Hoytes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-041 Kleine Bredeplaats 7Rein Hoytes Brouwer, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-041 Kleine Bredeplaats 7huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerRein Hoytes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0105r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 7Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarkthuis en tuin
 
koperPhilippus Olgard, gehuwd methovenier1320-00-00 CG
Teuntje Barmond
naastligger ten oostenhr. R. Rypema c.s.
naastligger ten zuidenAge Reinalda n.u.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2Benjamin Brouwer, erfgenaam van zijn oudersnotaris en fiscaal van het BildSint Annaparochie
wijlen Rein Hoites Brouwer, gehuwd metoud waagmeester
wijlen Sydske Schaaff
Syds Schaaff, administrator
Benjamin Brouwer, administratoren over
verkoper van 1/2kleinzoon Rein Hendriks Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Olgard, hovenier x Teuntje Barmond koopt huis en tuin. Ten O. R. Rijpema (Voorstraat 8), ten W. de Kleine Bredeplaats, ten Z. Age Reinalda, ten N. de steeg waardoor dit huis vrije uit- en ingang heeft. Gekocht van Benjamin Brouwer, notaris, als erfgenaam voor 1/2 van zijn ouders Rein Hoites Brouwer x Sydske Schaaff, en Rein Hendriks Brouwer voor 1/2 als erfgenaam van zijn grootouders.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-039 Kleine Bredeplaats 7Ph Oligardt


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-042 Kleine Bredeplaats 7D Ohlgard4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Bonne Oolgaard... 1817, ovl 1837, huw 1841 1845 overlijdens, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; eigenaar van wijk E-126; gebruiker H.R. Snijder, koopman, 1814. (GAH204); B. Ohlgard ende Baukje Hoffius, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Hendrik Reynier Snijder... S, (gk), en Alletha Reinders, (gk); BS huwafk. en huw 1811, huw 1840, ovl 1875; gebruiker ban wijk E-126, koopman; eigenaar is Bonne Oolgaard, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-126Kleine Bredeplaats 7Bonne Oolgaard H R Snijder koopman


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-126Kleine Bredeplaats 7Johannes Harmanus Groenewegen, overleden op 14 mei 18271 dg, zoon van Harmanus Groenewegen, Evangelisch-Luters predikant Kleine Bredeplaats E 126 en Maria Janssen, broer van minderjarige Harmanus-Gerardus-Hendrikus Harmanus Groenewegen. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1154Kleine Bredeplaats 7Daniel OolgaardHarlingendistelateurhuis en erf (150 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-126Kleine Bredeplaats 7D Snijder stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-126Kleine BreedeplaatsDaniel Snijder24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, heel en vroedmeester
E-126Kleine BreedeplaatsEva Margaretha Trampen19 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
E-126Kleine BreedeplaatsHendrik R Snijder8 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-126Kleine BreedeplaatsHitje Groen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-126Kleine Bredeplaats 7Hendrik Hendriks Snijder, overleden op 23 maart 1844levenloos kind van Hendrik Snijder (Kleine Bredeplaats E 126) en Anna-Geertruy Nijdhold. (ongenummerde aangifte) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Jetje Johannes de Boer... Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-121, 126, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Neeltje Adams Lentz... Reltjes Jongeboer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-221; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Pieter C Martens... DG, zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-221; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1154E-126 (Kleine Breedeplaats)Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2492E-124 (Kleine Breedeplaats)Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4762Kleine Bredeplaats 7 (E-124)A.A. Snijder (en Cons.)woonhuis en schuur


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 7 Gabe Dijkstraonderwijzer
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 2000


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
E-126Kleine Bredeplaats 7Het Heerenhuis met tuin, vrije steeg en steenen schuurtje c.a. aan de Kleine Breedeplaats no. 7, in eigen gebruik bij den heer g., dijkstra. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 6381..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 7A.J.C.Tamleeraar h.b.s.


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 7Oud Harlingen Magazine 1994Kapper Stoelinga, daarvoor: G. Dijkstra, A.J.C. Tam leraar Engels RHBS, fam. De Vries, fam. Snijder


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 7Oud Harlingen Magazine 1994daarna: muziekhandel J. Roukema


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 7, HarlingenKleine Bredeplaats 7Jan Roukemamuziekhandel, grammofoonplaten, gitaren, accordeons


1964 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kleine Bredeplaats 7, HarlingenKleine Bredeplaats 7Jan Roukemamuziekhandel


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 7J. (Jan) Roukema


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 7, HarlingenKleine Bredeplaats 7 Roukemamuziekhandel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 7rijksmonument 20469


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 7Oud Harlingen Magazine 1994muziekhandel Hompy
  terug