Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Kleine Bredeplaats 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 9 6-042 6-045 E-127 E-125




Naastliggers vanKleine Bredeplaats 9
ten oostenKleine Bredeplaats 7
ten zuidenKleine Bredeplaats 11
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 7


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Tiedts


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAriaen Juriaens


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0120v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 9Kleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]huis daar de Drie Roemers uithangen
 
koperGerrit Sickes c.u.1770-00-00 GG
naastligger ten oostende verkoper Pyter Evert
naastligger ten zuidenPiecke Wybes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: voors. plaats]
naastligger ten noordenTonis Wybes
verkoperPyter Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Sickes [Orsinga] koopt een huis op de [Kleine] Bredeplaats, waar de 3 roemers uithangen. Ten O. de verkoper, ten Z. Piecke Wybes, ten W. de [Kleine] Bredeplaats, ten N. Tonis Wybes. Het huis heeft een groot voorhuis met een grote camer en bierkelder en een opcamer en is omtrent 54 voeten lang etc. Geen grondpacht. Gekocht van Pyter Everts voor 1770 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226v van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDieucke Gerryt Orsinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarJan Deket
gebruikerJan Deket
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarJan Deket
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Dekett] n.f.


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-042 Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0296v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 9Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats]huis en tuin
 
koperYdtje Johans Crommedijk, weduwe van660-00-00 GG
koperwijlen Taekle Zierx Tolsma ontvanger
naastligger ten oostenoud burgemeester Livius Rypema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenFoeke Jorritsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenvroedsman Henricus Schaeff
verkoperFredericus de Keth, zoon van
erflaterwijlen Janneke Stapert


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0062r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koper door niaarburgemeester Pier Jarigs Bretton 501-21-00 GG
huurderFranciscus Marcus mr. pruikenmaker53-00-00 CG
verkoperYtje Johans Krommedijk, weduwe vanMidlum
verkoperwijlen Fokle Sjerk Tolsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0062r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 9Kleine Bredeplaats OZ [staat: Breedeplaats]huis en erf
 
koper door niaarburgemeester Pier Jarigs Bretton 501-21-00 GG
geniaarde koperAdriaen Teunis Blokkoopman
huurderFranciscus Marcus mr. pruikenmaker53-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester L. Rypema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenF. Jorritsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman Schaef
verkoperYtje Johans Krommedijk, weduwe vanMidlum
verkoperwijlen Fokle Sjerk Tolsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jarigs Bretton koopt, na niaar, een huis op de Bredeplaats. Ten O. wd. Livius Rijpema [Voorstraat 8], ten W. de straat, ten Z. Jorritsma, ten N. de vroedsman Schaaff. Gekocht van wd. Jakle Sjerk Tolsma.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0246r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Tjerxen


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-042 Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarJan Tjerks
gebruikerJan Tjerks
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-042 Kleine Bredeplaats 9burgemr. Bretton, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-042 Kleine Bredeplaats 9huis
eigenaarburgemr. Bretton
gebruikerburgemr. Bretton
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0146r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRein H. Brouwer


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0105r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 7, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAge Reinalda n.u.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0020r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 9, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperKlaas Hendriks, gehuwd met760-00-00 GG
koperAukje Reins Heremit
huurderBauer c.u.kunstschilder
verkoper van 1/2Gouke Hengst, erfgenaamkoopman
verkoper van 1/2Martje Nauta, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sybrand Feitema, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Martje MeilesGrettingabuurt
erflaterwijlen Age ReinaldakoopmanGrettingabuurt


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0020r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 9Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koperKlaas Hendriks, gehuwd met760-00-00 GG
koperAukje Reins Heremit
huurderBauer c.u.kunstschilder
naastligger ten oostenC. Zijlstra havenmeester
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenburgemeester H. de Waard n.u.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenPh. Oolgard
verkoper van 1/2Gouke Hengst, erfgenaamkoopman
verkoper van 1/2Martje Nauta, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sybrand Feitema, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Martje Meiles, weduwe vanGrettingabuurt
erflaterwijlen Age ReinaldakoopmanGrettingabuurt


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-040 Kleine Bredeplaats 9Claas Henderiks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-045 Kleine Bredeplaats 9Claas Hendriks4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-127Kleine Bredeplaats 9Claas Hendriks van Wielen... van wijk C-090; gebruiker Bauke Bernardus, boerearbeider, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk E-127, horlogiemaker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-127Kleine Bredeplaats 9Claas H van Wielen Claas H van Wielen horlogiemaker


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 21 en 27 van 16 feb 1820
adressoortbedraggebruik
E-127Kleine Bredeplaats 9provisionele en finale toewijzingfl. 617huis E-127
 
verkoperMaria Homberg
verkoperJan van Eeken
koperTheodorus Repko


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1155Kleine Bredeplaats 9Theodorus Jans RepkoHarlingenuurwerkmakerhuis en erf (150 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-127Kleine Bredeplaats 9Jan Freerk Theodorus Repko, overleden op 16 september 1833zoon van Theodorus Jans Repko, horlogemaker (Kleine Bredeplaats E 127) en Ibeltje Hendrikus Oswald. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-127Kleine Bredeplaats 9Ybeltje Hendriks Oswald, overleden op 7 juni 1837vrouw van Theodorus Johan Repko, uurwerkmaker Kleine Bredeplaats E 127, moeder van minderjarige Pieternella, Theodora, Hendrika en Johanna Theodorus Repko. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-127Kleine Bredeplaats 9T Repko stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-127Kleine BreedeplaatsTheodorus Repko44 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, horologiemaker
E-127Kleine BreedeplaatsPietje Repko20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-127Kleine BreedeplaatsDorothea Repko17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-127Kleine BreedeplaatsHendrika Repko15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-127Kleine BreedeplaatsJohanna Repko12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-127Kleine Bredeplaats 9Jantje Hanses de Vries... 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-127Kleine Bredeplaats 9Rinze Wiebes Koster... zv Wiebe Hilbrands en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, wijk E-127; oud 30 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-021; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-127Kleine Bredeplaats 9Theodorus Jans Repko... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-156; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk E-127; VT 1839; T.J.R. eigenaar van perceel nr. 1155 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr, . 573, ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-127Kleine Bredeplaats 9Theodorus Repko, overleden op 29 februari 1852horlogemaker (Kleine Bredeplaats E 127), vader van Dorothea (vrouw van Hendrik de Windt, kantoorbediende), Pietje, Hendrica en Johanna Theodorus Repko. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1155E-127 (Kleine Breedeplaats)erv. Th.J. Repkowoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2491E-125 (Kleine Breedeplaats)Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4761Kleine Bredeplaats 9 (E-125)Hendrikus Faberwoonhuis en werkplaats


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 9H. Faberjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1916 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 9, HarlingenKleine Bredeplaats 9H. Faberslager


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 9, HarlingenKleine Bredeplaats 9H. Faberslagerij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 9H. Faber94Rund-, kalfs- en varkensslachterij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 9 Hendrikus Faberslager
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500
Kl. Breedeplaats 9wed R. Faber geb. v. Getzenzonder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9H. Faber94Rund-, kalfs- en varkensslachterij


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9H. Faber94Rund-, kalfs- en varkensslachterij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9H. Faber94Rund- en varkenssl.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9J. Yntema94Slager


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9J. Yntema94Slager


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 9J. Yntema94Slager


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 9, HarlingenKleine Bredeplaats 9Johs. IJntemaslagerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede Plaats 9J. Yntema94Slager


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede Plaats 9J. Yntema582Slager


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 9Oud Harlingen Magazine 1994Slager Yntema, daarvoor: H. Faber, fam. Eppinga


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 9Oud Harlingen Magazine 1994daarna: slager Ids Zijlstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJ. Yntema582Slager


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJ. Yntema582Slager


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 9H. (Heribertus) Weitenberg


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 9, HarlingenKleine Bredeplaats 9G. DijkstraRiethuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 9rijksmonument 20470


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 9Oud Harlingen Magazine 1994Pizzeria Roma




  terug