Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 21 6-052 6-053 E-133 E-131
1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030v van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [staat: Oude Plaats]1/2 huis
 
koperAnne Bouues, gehuwd met303-00-00 GG
koperMaycke Douues
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen: armvoogdij0-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLambert Warnars
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem Toenis
verkoperPieter Hanses, gehuwd met
verkoperWyts Heeres


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0023r van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats [staat: op de oude plaats]1/2 huis en erf
 
koperAnne Buwes koperslager435-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen: armen0-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLambert Warners
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem Teunis
verkoperHerbert JeliskoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne B(o)uwes, koperslager, koopt een huis en erf c.a. op de Oude Plaets. Ten Z. Lambert Warners, ten N. Willem Teunis. Gekocht van Herbert Jelis te Amsterdam.


 


 


 


 


 


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de oude plaats]huis c.o.a.
 
koperBauke Sapes, gehuwd metwijdschipper780-00-00 CG
koperMayke Dircks
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen: huiszittende armen0-02-00 CG
naastligger ten oostenJohannis Spannenburg bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende erven van Reyn Lolckes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: de oude plaats]
naastligger ten noordenUlbe Cornelis mr. schoenmaker
verkoperTrijntie Haringhs, laatst weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Cornelisgrootschipper


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-052 Kleine Bredeplaats 21huis
eigenaarDirk Cornelis cum soc.
gebruikerwed. Enog Pieters
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023v van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ1/8 huis
 
koperEelcke Douwes c.u.koopman80-00-00 CG
huurdervan Dalsen commies
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen: huiszittende armen0-02-00 CG
naastligger ten oostenDoede Sickes
naastligger ten zuidende erfgenamen van Tomas Gonggrijp
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenBatie Groenwolt
verkoperYbeltie Clases, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Sybrens


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-052 Kleine Bredeplaats 21huis
eigenaarDirk Cornelis erven e.a.
gebruikerJ. v. Dalsen
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-4-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-052 Kleine Bredeplaats 21huis
eigenaarDirk Cornelis cum soc.
gebruikerwed. Feyke Falck
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-17-00 CG


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0293r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZ [staat: Oude Bredeplaats] bij de Lange Pijphuis
 
koperSalomon Bulart, gehuwd met645-00-00 GG
koperMaria Willems de Breed
bewoner en mede-eigenaarPieter Jansen Jongma
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenDoede Sickes
naastligger ten zuidenObbe Ypes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenWytse Jansen Vettevogel
verkoper van 1/8Teetske Clases Bontekoe, gehuwd met
verkoper van 1/8Douwe Reins de Witkoopman
verkoper van 1/8Geertie Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/8Jacob Jansen Wiersma
verkoper van 1/8Trijntie Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/8Pieter Jansen Jongmasmalschipper
verkoper van 1/8Maria Edsgaers, gehuwd met
verkoper van 1/8Jacob Symons
verkoper van 1/8Doetie Edsgers, ongehuwde dochter
verkoper van 1/4Ybeltie Cornelis, ongehuwde dochter
verkoper q.q.vroedsman Hotse Swerms, administrator
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, administratoren over
verkoper van 1/8de goederen van Eelke Jocchumsboterkoper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-052 Kleine Bredeplaats 21huis
eigenaarSalomon Gerlofs
gebruikerWillem Breed
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-051 Kleine Bredeplaats 21wed Zeemans


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0253v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 21Kleine Bredeplaats OZhuis
 
koperSybout Rinkes, gehuwd met900-00-00 CG
koperZyttje Cornelis
eigenaarwijlen Trijntje de Breed, weduwe van
eigenaarwijlen Joost Zeemanstadsbode
naastligger ten oostenMinne van der Veen
naastligger ten zuidenJan Galama
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJohannes W. Vettevogel
verkoper q.q.T. van Benthem, gelastigde
verkoper q.q.H. van der Mey, gelastigde van
verkoperJoseph Zeeman, broer vancommies ter recherche Admiraliteit in FrieslandWorkum
verkoperMaria ZeemanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybout Rinkes x Zijtske Cornelis koopt huis op de Oude- of Kleine Bredeplaats. Ten O. Minne v.d. Veen, ten W. de straat, ten Z. Jan Galama, ten N. Johannes W. Vettevogel. Gekocht van erven Trijntje de Breed wv Joost Zeeman.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-053 Kleine Bredeplaats 21Sybout Rinkes3-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 390 van 6 dec 1811
adressoortbedraggebruik
E-133Kleine Bredeplaats 21koopaktefl. 327huis op de Vijver E-133
 
verkoperGerrit Terheyde (q.q.)
verkoperFrans Leemkool (q.q.)
koperAlbert van Eeken
koperSchelte van der Hoef


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 13 mei 1812
adressoortbedraggebruik
E-133Kleine Bredeplaats 21koopaktefl. 600huis E-133
 
verkoperSyte Cornelis (wv Sybout Rinkes)
koperJan Galama


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Jan Sipkes Galama... is Gerrit Burghout wed., en Gerrit Gobertus, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-133Kleine Bredeplaats 21Jan Galama Jan Galama kuiperij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1237Kleine Bredeplaats 21Teunis van ArumHarlingenkantoorbediendehuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Dorothea Georgs Keil... BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk E-161; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk HRL, dv Georg Jakob Keil en Elizabeth ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Gertje Georgs Keil... dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS ovl 1841; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 21 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Georg Jakob Keil en Elisabeth Jelgerhuis; geb ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Harmen Berends Smith... zv Berend Jans S, en Jeltje Willems; BS huw 1818, huw 1829, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-133; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-133Kleine Bredeplaats 21Teunes van Arum... HRL 1851 wijk C-013, wijk E-161, wijk F-253; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-133; VT1839; T. v. A. eigenaar van perceel nr. 1237, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 15, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-133Kleine BreedeplaatsTheunis van Arum40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
E-133Kleine BreedeplaatsDorothea Keil43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsPieter van Arum12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsElisabeth van Arum7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsGertje Keil48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-133Kleine BreedeplaatsHiltie Harkema16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1237E-133 (Kleine Breedeplaats)Jouke Jelgerhuis Swildenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1237E-131 (Kleine Breedeplaats)Hermanus Husselmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4734Kleine Bredeplaats 21 (E-131)Hermanus Husselman


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 21H. Husselmanjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
kleermaker


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 21, HarlingenKleine Bredeplaats 21Joh. Spékleonderwijs in piano, orgel, zang en theorie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 21J.H.Spéklemuziekleeraar


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede Plaats 21Joh.H. Speklé568Muziekleer. en dirigent


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 21Oud Harlingen Magazine 1994Hr. Spekle dirigent Stedelijk Muziekkorps, daarvoor: fam. Hasselman


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJoh.H. Spékle568Muziekleer. en dirigent


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJoh.H. Spékle568Muziekleer. en dirigent


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breede PlaatsJoh.H. Spékle568Muziekleeraar en dirigent


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 21H.J. (Hendericus) Fopma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 21rijksmonument 20475


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 21Oud Harlingen Magazine 1994fam. M.L. Blom
  terug