Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 10 6-088 6-084 E-180 E-171
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-088 Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarDirk Huges
gebruikernotaris Schuttenius
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-088 Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerde not. Schuttenius
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-088 Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikernotaris Jacob Wiggama
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-088 Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Wigmana
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-083 Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heijde, 36 jaar, gehuwd


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-084 Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heide2-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Frans Jans van der Heidegeb 20 feb 1804 HRL, ovl 3 mei 1813 HRL; wijk E-180, ged 19 mrt 1804 HRL, zv Jan vdH, en Trijntje Bokkes Overberg; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Gooitje Jans van der Heidegeb 1806 HRL, ovl 30 aug 1813 HRL; wijk E-180, zv Jan dvH., en Trijntje Bokkes Overberg; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Baukje Wijgageb 1811 HRL, ovl 28 feb 1814 HRL; wijk E-180, dv Enne W, en Metje Harmens; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan Eeuwes van der Heyde... eigenaar van wijk C-144, gebruiker is Bokke Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-181, verfwinkel, 1814. (GAH204); J.E. vd H., ende Trijntje Bokkes, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heyde Jan van der Heyde verwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1123Sint Odolphisteeg 10erven Jan Eeuwes van der HeideHarlingen(verwer)huis en erf (148 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heide, overleden op 12 maart 1834verver/glazenmaker St. Odolphisteeg E 180, wednr. NN, man van Gatske Posthuma, idem, vader van Aaltje (wed. Piebe Coenraads Bakker), Rinske, Aafke (vrouw van Simon Miedema, koopman) en wijlen Johannes Jans van der Heide (man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide) en van minderjarige Eeuwe en Jan Jans van der Heide (uit huwelijk met Gatske). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-180Gatske Posthuma51 jFranekerv, protestant, weduwe, verwer en glazemaker
E-180Eeuwe van der Heide14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-180Jan van der Heide11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-180Leentie Bakker8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-180Akke Boonstra18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Elisabeth van der Woude... vdW, en Eva ... ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Gatske Gatses Posthuma... E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Maria van der Woudegeb 1810 Franeker, ovl 15 dec 1864 HRL; wijk G-173, ongehuwd, EvL, dv Andries vdW, en Aafke Doekes; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk E-180, supp wijk G-402


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1123E-180 (Sint Odolphisteeg)Jan Faberwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 mrt 1872
E-180Sint Odolphisteeg 10Eene logeabele wel ingerigte huizinge met erf in de Sint Odolphisteeg, in gebruik bij S., Rodenhuis c.s.. Provisioneel verkocht op 20 mrt 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3126E-171 (St. Odolphisteeg)Jacob Torenbeekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3126Sint Odolphisteeg 10 (E-171)fa. J. Torenbeek
  terug