Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 59 6-102 6-098 E-193 E-188
Naastliggers vanLanen 59
ten oostenLanen 65
ten zuidenLanen 61
ten westende Bedelaarsteeg
ten noordenLanen 57


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten zuidenDoedtie Ages


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende stal van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten noordenDoedtie Ages


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057r van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 59Lanen NZ [staat: steeg lopende naar de Lanen]1/2 paardenstal en huis
 
koperCornelis Joosten Heins wijnhandelaar250-10-00 GG
koperIJsbrand Joosten Heins wijnhandelaar
naastligger ten oostenWitters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenCornelis Joosten Heins
naastligger ten noordenIJsbrand Joosten Heins
verkoperJoris Symons Hiddema


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-102Lanen 59huis
eigenaarTeunis Jeppes
gebruikerTeunis Jeppes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-102Lanen 59huis
eigenaarTeunis Jeppes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-102 Lanen 59huis
eigenaarTeunis Jeppes
gebruikerTeunis Jeppes
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-102 Lanen 59huis
eigenaarerven Teunis Jeppes
gebruikerTeunis Jeppes (voor 18-00-00 CG)
gebruikerGerben Jetses (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-102 Lanen 59huis
eigenaarerv. Teunis Jeppes
gebruikerTeunis Jeppes (voor 18-00-00 CG)
gebruikerGerben Jetses (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0169v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHyltje Abes


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0232v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 59Lanen NZhuis
 
koperJohannes Harmens Tigchelaar, gehuwd met450-07-00 GG
koperTrijntje Wybes Almenum
huurder benedenMigchiel Harmens c.u.
huurder bovenKlaas Scheltes c.u.
naastligger ten oostenN. N. suikerbakker
naastligger ten zuidenLanen, voorste deel
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWytse Vettevogel
verkoperHylke Abes, gehuwd metboerAlmenum
verkoperJantje ReyndersboerinAlmenum


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-101 Lanen 59Jan Steenbrink


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-098 Lanen 59Jan Steenbrink2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-193Lanen 59Frans Nakgebruiker van wijk E-193, varensgesel; eigenaar is Thomas IJsb. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-193Lanen 59Thomas IJsbrands Bakkerovl voor 1815; huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1822; wed. T. IJ.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-192, gealimenteert, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-193; gebruiker Frans Nak, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-193Lanen 59Thomas IJsbrands Bakker wedFrans Nak varensgesel


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 en 47 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
E-193Lanen 59provisionele en finale toewijzingfl. 37huis E-193
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSipke van Slooten


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1284Lanen 59Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis (30 m²)


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-193Lanen 59Friedrich Christoffel Reels, overleden op 26 maart 18424 mnd, overleden Laanen E 193, zoon van Christoffel Friedrich Reels, zeeman en Adriaantje van der Werf, broer van minderjarige Willem en Hendrik Christoffels Reels. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1284E-193 (de Lanen)Sijbren Barends Boswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1284E-188 (De Lanen)Sijbren B. Boswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1284Lanen 59 (E-188)Sytze L. Steinvoorte (te Leeuwarden)woonhuis
  terug